Czy komornik może zająć konto firmowe i pieniądze na zakup towaru? • JakwyjśćZdługów.pl
Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem! ebook + Wzory pism

Długi, komornik, firma windykacyjna, wpis w BIK, KRD to ogromny problem, jeśli potrzebujesz darmowej porady, zadaj pytanie ekspertowi. W serwisie znajdziesz także wzory pism, oraz taniej kupisz ebook: Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem – 12 kroków, autorką jest Iwona Wendel – założycielka tego bloga. Zachęcam też do komentowania wpisów! tam także możesz zadawać pytania!

Czy komornik może zająć konto firmowe i pieniądze na zakup towaru?

Czy komornik może zająć pieniądze firmowe przeznaczone na zakup towaru? Bez towaru nie można wykonać pracy, de facto pieniądze na koncie dłużnika nie należały do dłużnika tylko inwestora. Dłużnik tylko pośredniczył w zakupie a komornik zajął wszystko, dodatkowo robiąc saldo na minusie w banku na sumę ponad 5 tysięcy złotych.


Czy komornik może zająć pieniądze firmowe przeznaczone na zakup towaru?

Witam, sytuacja którą opisujesz, to zajęcie egzekucyjne rachunku bankowego. Zaraz ci wyjaśnię ile komornik może zabrać z konta firmowego i czy występuje tu kwota wolna od zajęcia. Napiszę również, co zrobić, by komornik zwolnił środki niezbędne do prowadzenia firmy.

Egzekucja z rachunku firmowego, a kwota wolna od zajęcia

W myśl przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe w brzmieniu art. 54 pkt. 1 wynika, że środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 2017 r. poz. 847), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Na chwilę obecną kwota wolna od zajęcia przy egzekucji z rachunku bankowego innych należności niż alimentacyjne wynosi 1 575 zł. Niestety w powyżej cytowanym przepisie ustawodawca nie ujął tzw. rachunków firmowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Co to oznacza dla ciebie?

Jeżeli jako osoba prowadząca działalność gospodarczą jesteś posiadaczem rachunku firmowego, to komornik dokonując zajęcia miał prawo zająć wszystkie środki na nim zgromadzone.

Na rachunku firmowym nie występuje kwota wolna od zajęcia. Wszystkie wpłaty dokonywane na rachunek firmowy są od razu zajmowane i trafiają na konto komornika.

Egzekucja z salda ujemnego, czy jest możliwa?

Jednakże pomimo tego, że na rachunku firmowym nie występuje kwota wolna od zajęcia, to komornik nie może prowadzić egzekucji z salda ujemnego, a także nie może dojść do takiej sytuacji, że na skutek zajęcia rachunku doszło do powstania salda ujemnego.

Zatem, jeżeli rzeczywiście w twoim przypadku doszło do powstania zadłużenia w wysokości 5 000 zł, to powinieneś sprawę tę zbadać i ewentualnie zaskarżyć ową czynność komornika oraz złożyć do banku reklamację.

Zajęcie konta firmowego, a kwoty na pokrycie bieżących wypłat

Po dokonaniu przez komornika zajęcia rachunku firmowego wszelkie znajdujące się na koncie środki zostają przez bank zablokowane, a następnie przekazane na rachunek wskazany przez komornika.

Jedynym wyjątkiem, kiedy przedsiębiorca może podjąć pieniądze jest potrzeba dokonania bieżących wypłata pracownikom firmy.

Pieniądze w wysokości potrzebnej na pokrycie wynagrodzeń za pracę wraz z kosztami podatków oraz składek społecznych będą zwolnione posiadaczowi rachunku dopiero wówczas, gdy przedłoży on w banku listę płac.

Bank zobowiązany jest również zwolnić kwoty potrzebne na pokrycie rent i alimentów orzeczonych lub zatwierdzonych przez sąd po przedłożeniu właściwego wyroku lub postanowienia sądu.

Czego komornik nie może zająć przedsiębiorcy – składniki majątku wolne od zajęcia

Piszesz, że zajęte przez komornika środki po pierwsze były ci niezbędne do dokonania zakupu towaru, a po drugie nie należały do ciebie lecz do inwestora.

Muszę ci wyjaśnić, że dokonując zajęcia rachunku bankowego komornik nie sprawdza z jakiego tytułu środki trafiają na rachunek dłużnika.

Nie sprawdza, bowiem nie ma nawet takiego narzędzia prawnego, którego mógłby użyć.

Zatem w pewnej mierze to na banku leży obowiązek czuwania nad prawidłowym przebiegiem egzekucji z rachunku (min. zwolnienie środków wolnych od zajęcia), a po części na posiadaczu zajętego rachunku, który musi czuwać nad tym, by jego prawa nie zostały nadużyte.

Powództwo o zwolnienie zajętych środków spod egzekucji

Jeżeli jesteś w stanie wykazać, że zajęte środki nie należały do ciebie lecz do twojego kontrahenta, ten może złożyć powództwo o zwolnienie zajętych środków spod egzekucji, o którym mówi art. 841 kpc.

Niniejszy pozew należy złożyć w terminie trzydziestu dni od dnia naruszenia prawa – tak zapis §3 art. 841 kpc.

Aby uniknąć w przyszłość problemów finansowych, które wyłożą twoją firmę na kolana radzę ci złożyć wniosek o zwolnienie środków niezbędnych do prowadzenia firmy na pokrycie takich należności, jak opłaty skarbowe, czy ubezpieczenie ZUS.

A jeśli ponosisz koszty związane z wynajmem lokalu, leasingiem samochodów, czy sprzętu, to je również możesz umieścić we wniosku.

O powyższym uprawnieniu mówi art. 1061 § 1 kpc –

…dłużnik prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w razie gdy egzekucja zostanie skierowana do rzeczy niezbędnej do prowadzenia tej działalności, może wystąpić do sądu o wyłączenie tej rzeczy spod zajęcia, wskazując we wniosku składniki swego mienia, z których jest możliwe zaspokojenie roszczenia wierzyciela w zamian za rzecz zwolnioną.

Podsumowując:

Komornik może zająć wszystkie środki zgromadzone na rachunku firmowym i to w gestii dłużnika leży podjęcie starań, by choć część środków min. te przeznaczone na pokrycie wypłat pracowniczych została zwolniona spod zajęcia.

Z uwagi na brak limitu zajęcia przy egzekucji z rachunku firmowego, najlepszą opcją dla dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą jest zawarcie z komornikiem ugody w przedmiocie dobrowolnych wpłat oraz złożenie wniosku o zwolnienie rachunku.

W przypadku, kiedy komornik nie cofnie zajęcia rachunku firmowego, dłużnik – przedsiębiorca ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o wyłączenie składników majątku/rzeczy/środków od zajęcia.

Jeżeli zajęcie rachunku i powstanie salda ujemnego miało miejsce z naruszeniem prawa możesz złożyć skargę na czynność komornika, a twój kontrahent może wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym o zwrot zajętych środków – powództwo o zwolnienie zajętych środków spod egzekucji.

Jak więc już wiesz – zajęcie konta firmowego przedsiębiorcy przez komornika jest jak najbardziej możliwe, a kwota wolna od zajęcia na rachunku firmowym nie istnieje.

Skarga na czynności komornika

Powództwo przeciwegzekucyjne

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,90 out of 5)
Loading...


2 komentarzy

  1. Avatar

    boryna

    A podobno można używać jako konta firmowego konta osobistego… jest to legalne?

  2. Avatar

    Angelika

    Witam serdecznie, dziś komornik z mojego konta firmowego zajął pewną sumę. Problem jest taki, że nie zalegam z płatnościami, nie dostałam żadnego wezwania do zapłaty. W tytule zapisany jest tylko numer, nie ma sygnatury. Jak można zabrać pieniądze z konta, gdzie osoba nie została o niczym wcześniej poinformowana? Nie biorę kredytów, sprzętu na raty …jestem czysta.

NAPISZ KOMENTARZ