Zajęcie przez Urząd Skarbowy Świadczenia Przedemerytalnego za abonament RTV

Forum prawneKategoria: Abonament RTVZajęcie przez Urząd Skarbowy Świadczenia Przedemerytalnego za abonament RTV
AvatarMarpo zapytał 8 miesięcy temu

Witam.

W dniu dzisiejszym moja żona otrzymała informację o zajęciu jej świadczenia przez Urząd Skarbowy na poczet niezapłaconego abonamentu RTV za ostatnie 5 lat./od 01.01.2015/.

W połowie 2015 roku wyprowadziliśmy się z Gdyni na wieś, gdzie po 2 latach zakupiliśmy odbiornik Tv.

Nie otrzymywaliśmy żadnych informacji o zaległościach w opłatach, co jest ciekawe, to to, że mamy zapłacić za okres gdzie nie posiadaliśmy żadnego odbiornika, używaliśmy komputera, a dla naszego sprzętu nie został nadany żaden numer identyfikacyjny.

Co możemy z tym zrobić aby uniknąć egzekucji z US.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Witaj,

niestety Poczta Polska naliczyła Państwu opłatę za całe pięć lat wstecz, czyli za maksymalny okres, za który może żądać zaległości abonamentowych.

Odnośnie zatrzymania egzekucji, to muszę napisać, że jeśli zmieniając miejsce zamieszkania, nie dokonaliście Państwo zgłoszenia wyrejestrowania odbiornika radiowo-telewizyjnego, to niewiele można zrobić w tej sprawie.

Dla uchylenia się od obowiązku zapłaty nienależnie naliczonych opłat abonamentowych należy być w posiadaniu dokumentów potwierdzających dopełnienie obowiązku zgłoszenia.

Jeżeli macie Państwo dokumenty potwierdzające wyrejestrowanie, należy złożyć zarzuty do postępowania egzekucyjnego w administracji, podnosząc zarzut bezpodstawnego dochodzenia roszczenia. Zarzuty wnosi się do US, który prowadzi egzekucję.

Natomiast w sytuacji, kiedy obowiązek wyrejestrowania nie został dochowany, to pomimo faktu, że przez dwa lata, nie używaliście Państwo żadnego radia i telewizora nie ma podstaw, by zatrzymać egzekucję. Z podobnym problemem spotkało się również wielu naszych czytelników, którym niestety nie byliśmy w stanie pomóc.

A to dlatego, że w myśl przepisom ustawy:

“Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiowego lub telewizyjnego, natomiast ustaje z dniem jego wyrejestrowania w urzędzie pocztowym”.

Zatem jeśli odbiornik nie został wyrejestrowany, żadne próby zatrzymania egzekucji nie pomogą.

Przydatne wzory pism:

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Wniosek o umorzenie rozłożenie na raty abonamentu radiowo - telewizyjnego RTV
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie z-abonamentu-rtv-emerytów-druk
Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Twoja odpowiedź