Witam, ja nigdzie nie pracuję, mąż rozliczał podatek ze mną i z dziećmi, urząd skarbowy wysłał podatek na mój numer konta bankowego, a nie wiedziałam, że mam tam moje zajęcie komornicze i mój komornik zajął zwrot z podatku. Czy komornik może zabrać pieniądze mojego męża ze zwrotu? Jak to załatwić, aby zwolnili te środki spod zajęcia mojemu mężowi?


Musisz wiedzieć, że nadpłata podatku czy też wypłata świadczenia do wysokości należnej ulgi prorodzinnej z tytułu wychowania dziecka bądź dzieci, także podlega zajęciu przez komornika, ponieważ żaden przepis prawny nie wyłącza ulgi prorodzinnej spod egzekucji komorniczej.

Zwrot podatku i ulga prorodzinna podlega egzekucji komorniczej

Zwrot podatku, czy ulga prorodzinna może być zajęta przez komornika na poczet egzekucji komorniczej również w przypadku, kiedy jako małżonkowie wspólnie złożyliście zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego! Mimo, że komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, tylko w stosunku do jednego z małżonków, w tym wypadku do Ciebie…

Jedyną opcją jak mi się wydaje, aby uchronić zwrot podatku przez zajęciem przez komornika, jest złożenie w następnym roku indywidualnych zeznań podatkowych przez każdego z małżonków z osobna.

W takiej sytuacji, małżonek co do którego nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, będzie mógł odliczyć całą ulgę tylko na siebie… Oczywiście konta bankowe powinniście wtedy mieć także osobne.

Ponadto, Kodeks postępowania cywilnego jasno formułuje, że komornik ma prawo do zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku PIT bez względu na czas, w którym komornik się po ten zwrot podatku zgłosi.

Znaczy to tyle, że jeśli komornik wyśle do urzędu skarbowego elektroniczny wniosek o zajęcie wierzytelności pochodzącej ze zwrotu podatku, przed bądź po złożeniu przez dłużnika deklaracji podatkowej, to niestety ale podatnik nie otrzyma pieniędzy z Urzędu Skarbowego.

Źródło:

Art. 902[2]. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku

§ 1. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

Nie wiem czy to coś da czy nie, ale możesz jeszcze spróbować złożyć powództwo przeciwegzekucyjne, którego wzór znajdziesz w dziale wzory pism komorniczych. Ale naprawdę ostrożnie miarkuj swój optymizm co do możliwości odzyskania zajętego przez komornika zwrotu podatku. Życzę jednak powodzenia!

Wniosek do US o zwrot nadpłaty podatku

Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika w Urzędzie Skarbowym

Artykuły, które musisz przeczytać: