Zobacz jak wyjść z długów! jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze!

Każdy dług jest zły! ZOBACZ jak wyjść z długów, jak oszczędzać i jak zarobić pieniądze na spłatę zadłużenia! Jak się pozbyć długów komorniczych. Co to jest pętla zadłużenia – jak jej uniknąć i jak wyjść z zadłużenia!

WZORY PISM i WNIOSKÓW komorniczych – windykacyjnych

ebook-jak-wyjsc-z-dlugow-poradnik-2

Strona WZORY PISM i WNIOSKÓW na której właśnie się znajdujesz, zawiera wzory pism komorniczych, windykacyjnych, dla dłużnika i dla wierzyciela. Wszystkie znajdujące się tutaj dokumenty, z pewnością ułatwią Ci wyjście z długów, walkę z komornikami i firmą windykacyjną.

SPIS TREŚCI

 1. Upadłość konsumencka

  • Formularz wniosku o upadłość konsumencką
  • Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej
 2. Wzory pism dla dłużnika

  • Prośba o przedłużenie terminu płatności
  • Umowa o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu
  • Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty
  • Umowa o przystąpienie do długu
  • Deklaracja uznania długu
  • Uznanie zadłużenia – wzór nr. 2
  • Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór
  • Wniosek o przedłużenie terminu płatności raty
  • Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji
  • Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego, gdy komornik już zajmuje wynagrodzenie – wzór
  • Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego
  • Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej
  • Wniosek o zwolnienie spod zajęcia wynagrodzenia
  • Wniosek o zwolnienie spod zajęcia świadczeń nie podlegających egzekucji komorniczej
  • Wniosek o zwolnienie spod zajęcia emerytury/renty
  • Wniosek o zwolnienie spod zajęcia nieruchomości
  • Umowa pożyczki – wzór
  • Umowa pożyczki w rodzinie – wzór
  • Wniosek o rozłożenie grzywny na raty
  • Oświadczenie o przyjęciu spadku – wzór
  • Pismo do prezydenta miasta o umorzenie długu mieszkaniowego
  • Wniosek o umorzenie zadłużenia mieszkania – wzór
  • Prośba o umorzenie odsetek ustawowych – wzór
  • Wniosek o umorzenie odsetek karnych – wzór
  • Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
  • Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór
  • Umowa poręczenia – wzór
  • Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego
 3. Przedawnienie długu

  • Powołanie się na zarzut przedawnienia rachunku telefonicznego Orange
  • Powołanie się na zarzut przedawnienia rachunku telefonicznego T-mobile
  • Powołanie się na zarzut przedawnienia rachunku telefonicznego Play
  • Powołanie się na zarzut przedawnienia rachunku telefonicznego Plus
  • Oświadczenie o przedawnieniu się rachunku telefonicznego
  • Przedawnienie długów – wzór pisma
  • Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu
 4. Pożyczki, chwilówki i kredyty

  • Podanie o umorzenie długu pożyczki
  • Podanie o umorzenie kredytu
  • Rozłożenie chwilówki na raty – wniosek
  • Rozłożenie chwilówki na raty w Vivus
  • Wniosek o zmianę warunków umowy kredytu/pożyczki
  • Wniosek o restrukturyzację – ING Bank Śląski
  • Restrukturyzacja zadłużenia – Crédit Agricole
  • Wniosek o restrukturyzację kredytu – Bank Pocztowy
  • FWK – Fundusz Wsparcia Kredytobiorcy – wzór
  • Wzór umowy pożyczki
  • Odstąpienie od umowy pożyczki
  • Promesa zatrudnienia – wzór
 5. Zgon dłużnika

  • Zawiadomienie o zgonie dłużnika
  • Zobowiązanie do spłaty długu za zmarłego
 6. Wzory pism komorniczych

  • Wniosek o wgląd do akt komorniczych – wzór
  • Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego
  • Pismo do komornika o rozłożenie na raty – wzór
  • Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór
  • Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego
  • Skarga na czynności komornika – wzór 2018
  • Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego – wzór
  • Konto socjalne – poinformowanie komornika
  • Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty
  • Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego – wzór
  • Skarga na oszacowanie komornika – ruchomości.
  • Skarga dłużnika na opis i oszacowanie nieruchomość
  • Wniosek o zawieszenie egzekucji komorniczej
  • Obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór
 7. Wzory pism do firmy windykacyjnej

  • Wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych
 8. Wzory pism do US i ZUS-u

  • RAT-Z wniosek o rozłożenie zaległości podatkowych na raty
  • UZ-M wniosek o umorzenie zaległości podatkowych
  • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku
  • Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS – wzór
  • Wniosek o umorzenie składek ZUS – wzór
 9. Umowa zlecenie

  • Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór
 10. Wzory pism dla pracodawcy

  • Zawiadomienie komornika o zwolnieniu pracownika – wzór
  • Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę – wzór
  • Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma
 11. Wzory pism dla wierzyciela

  • Wzór pisma o zwrot pieniędzy
  • Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej
  • Umorzenie długu przez wierzyciela – wzór
  • Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności – wzór
  • Umowa przejęcia długu – wzór umowy
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych – wzór
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór
  • Wniosek o zawieszenie egzekucji – wzór
  • Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór
  • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji długu
  • Wniosek o ograniczenie postępowania egzekucyjnego na dłużniku
  • Cesja wierzytelności – wzór umowy
 12. Alimenty

  • Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty
  • Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej
  • Wniosek  o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych do Funduszu Alimentacyjnego
  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • Wniosek o obniżenie alimentów – przykład!
  • Wniosek o podwyższenie alimentów
  • Wniosek do komornika o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów
  • Wniosek o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego
  • Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych komornika sądowego
 13. BIK

  • Wniosek o aktualizację danych w BIK-u.
 14. INNE PISMA

  • Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego
  • Wykaz inwentarza – wzór
  • Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR
  • Skarga pauliańska – wzór
  • Podanie o podwyżkę – wzór
  • Europejski nakaz zapłaty (ENZ) – wzór
  • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
  • Wniosek o sporządzenie spisu spadku (inwentarza) po zmarłym
  • Podanie o podwyżkę wynagrodzenia
  • Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego – wzór
  • Pozew o rozdzielność majątkową – wzór
  • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej – wzór
  • Intercyza – wzór
  • Wniosek o ubezwłasnowolnienie – wzór
  • Umorzenie / rozłożenie na raty abonamentu RTV – wzór

1. Upadłość konsumencka

Formularz wniosku o upadłość konsumencką

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Formularz wniosku o upadłość konsumencką5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zanim złożysz wniosek o upadłość konsumencką, koniecznie przeczytaj poradnik: Na czym polega upadłość konsumencka – warunki, przepisy i opinie. Generalnie upadłość konsumencka polega na umorzeniu lub zredukowaniu zobowiązań osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe, nazywa proces upadłości konsumenckiej postępowaniem upadłościowym wobec osoby fizycznej (Prawo upadłościowe, art. 4911-23). Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? od 1 stycznia 2016 r. postępowanie upadłościowe wszczyna się na wniosek dłużnika jak i samego wierzyciela. Warto też wiedzieć, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być złożony na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Koszt złożenia wniosku o upadłość konsumencką wynosi 30 zł.

2. Wzory pism dla dłużnika

Prośba o przedłużenie terminu płatności

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Prośba o przedłużenie terminu płatności5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Jeśli nie jesteś w stanie w terminie uregulować zobowiązania finansowego, warto od razu złożyć wniosek do wierzyciela o przedłużenie terminu płatności. Unikniesz w ten sposób niepotrzebnych nieprzyjemności, oraz stresu spowodowanego pretensjami wierzyciela za nie spłacenie zobowiązania. Musisz wiedzieć też, że ewentualne przedłużenie terminu płatności przez wierzyciela, ma charakter uznaniowy i zależy od jego dobrej woli…

Umowa o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Dostęp do Umowy o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu 5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Czynszowi dłużnicy mają szansę odpracować dług, wykonując określoną pracę na rzecz danej spółdzielni mieszkaniowej, w zamian, administracja pomniejszy im dług, proporcjonalnie do wykonanej przez dłużnika pracy.

Wniosek o rozłożenie długu na raty

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

… prośba taka, może zostać skierowana do banku, do firmy pożyczkowej, do spółdzielni mieszkaniowej, czyli wszędzie tam, gdzie już teraz nie radzisz sobie ze spłatą rat na czas. PAMIĘTAJ, że ważne jest uzasadnienie wniosku o rozłożenie długu na raty, tylko ciężka sytuacja finansowa lub życiowa sprawi, że wierzyciel zgodzi się na rozłożenie zadłużenia na raty.

Umowa o przystąpienie do długu

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Umowa o przystąpienie do długu5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Deklaracja uznania długu

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Deklaracja uznania długu5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

… pamiętaj, że zanim wyślesz wierzycielowi lub firmie windykacyjnej deklarację  uznania długu na piśmie, to sprawdź najpierw: czym jest przerwanie biegu przedawnienia, oraz co może Ci dać samo podniesienie zarzutu przedawnienia długu! być może nie będziesz musiał/musiała spłacać przedawnionego długu. Uznanie długu brzmi mniej więcej tak: Ja Jan Kowalski niniejszym uznaję swoje zobowiązanie pieniężne w stosunku do …nazwa wierzyciela… na kwotę 1.000 zł razem z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia spłaty zadłużenia, które powstało z tytułu: (tu wpisujesz np. numer umowy pożyczkowej czy kredytowej). Na końcu czytelny podpis. Deklaracja uznania długu może sprawić, że uniemożliwisz sobie podniesienie zarzutu przedawnienia długu.

Uznanie zadłużenia – wzór nr. 2

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Uznanie zadłużenia - wzór nr. 25 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Umowa ugody dłużnik - wierzyciel - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Na początku warto wspomnieć, że ugoda dłużnika z wierzycielem, to porozumienie zawarte między tymi dwoma stronami. Instytucję ugody określają przepisy art 917 Kodeksu cywilnego. Umowa ugody skłania wierzyciela i dłużnika do pójścia na pewien kompromis względem zaległej wierzytelności. Polubowne rozstrzygnięcie sporu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem zazwyczaj zawiera się jako: rozłożenie długu na raty, odroczenie terminu spłaty długu na dany okres, umorzenie odsetek przy jednorazowej spłacie całego długu.

Wniosek o przedłużenie terminu płatności raty

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o przedłużenie terminu płatności raty5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Jeśli już teraz wiesz, że nie dasz rady zapłacić raty pożyczki lub kredytu na czas, możesz złożyć wniosek do firmy pożyczkowej czy banku, wniosek o wydłużenie terminu płatności raty. Pamiętaj, że w takich sytuacjach zawsze lepiej „grać w otwarte karty” niż okłamywać firmę pożyczkową, lub w ogóle nie odbierać telefonów czy korespondencji od pożyczkodawcy.

Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, musi być dobrowolne i wynikać z inicjatywy dłużnika, który ma zamiar poddać się przymusowej egzekucji. Poddanie się egzekucji reguluje art. 777 K.p.c. który jasno mówi, że jest to czynność wywołująca skutki procesowe, czyli jednostronna czynność prawna. Dobrowolne poddanie się egzekucji komorniczej, musi zostać potwierdzone notarialnie. Oświadczenie takie sporządza się na wyrost, czyli w razie gdyby druga strona umowy nie wywiązała się z zobowiązania, takie oświadczenie pozwala wtedy wierzycielowi uniknąć wszystkich niegodności jakie mogą pojawić się na drodze sądowej.

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego – wzór (gdy komornik zajmuje już wynagrodzenie)

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Taki wniosek składa się, kiedy komornik zajmuje już wynagrodzenie dłużnika i dodatkowo chce zająć konto bankowe na które to wynagrodzenie trafia, w ten sposób wynagrodzenie podlega jakby dwukrotnemu zajęciu i nie jest to zgodne z prawem! W takiej sytuacji należy wtedy złożyć na ręce komornika powyższy wniosek.

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek do komornika o zwolnienie konta bankowego5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia wynagrodzenia

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia wynagrodzenia5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury/renty

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury/renty5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia nieruchomości

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia nieruchomości5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Umowa pożyczki – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Umowa pożyczki - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wierzyciel chroniący swoje interesy, a także pożyczkobiorca chcący jasno udokumentować warunki pożyczki, powinni podpisać umowę pożyczki, w której znajdą się odpowiednie zapisy, np. szczegóły dotyczące kwoty pożyczki, oprocentowania pożyczki, terminu spłaty i dokładne dane obu stron zawierających umowę pożyczki.

Umowa pożyczki w rodzinie – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Umowa pożyczki w rodzinie5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Jest to druga wersja umowy pożyczki, która zawiera nieco więcej szczegółów. Warto zawsze podpisywać umowę pożyczki z członkiem rodziny, umowa taka zabezpiecza wtedy i pożyczkodawcą i pożyczkobiorcę.

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o rozłożenie grzywny na raty5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Sąd, który wydał zasądzenie grzywny, w dobrze udowodnionych okolicznościach, może rozłożyć grzywnę na raty. Zresztą nie tylko grzywnę, ale i koszty sądowe, które poniosłeś.

Oświadczenie o przyjęciu spadku – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Oświadczenie o przyjęciu spadku5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Jeśli jesteś spadkobiercą, to możesz przyjąć spadek wprost, czyli bez ograniczenia swojej odpowiedzialności za długi spadkodawcy, lub możesz też przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli odpowiadasz wtedy za długi spadkodawcy, tylko do wysokości wartości majątku, jaki spadkodawca po sobie pozostawił. Oczywiście możesz także spadek odrzucić, wtedy nie ponosisz żadnej odpowiedzialności za długi spadkodawcy, ale też nie dziedziczysz po nim nic. Co powinno tak naprawdę zawierać oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, lub z dobrodziejstwem inwentarza? Bardzo jasno reguluje to art. 641. §1 K.p.c: Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

 • imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;
 • tytuł powołania do spadku;
 • treść złożonego oświadczenia.

Pismo do prezydenta miasta o umorzenie długu mieszkaniowego

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Pismo do prezydenta miasta o umorzenie długi mieszkaniowego5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Jest to podanie o umorzenie zadłużenia za mieszkanie. Jeśli masz zaległości w czynszu i dług z tego tytułu urósł do bagatelnych rozmiarów, możesz spróbować wysłać pismo do prezydenta miasta z prośbą o umorzenie długu za czynsz.

Wniosek o umorzenie zadłużenia mieszkania – pismo do administracji budynku!

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
wniosek o umorzenie zadłużenia mieszkania5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Prośba o umorzenie odsetek ustawowych – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Prośba o umorzenie odsetek ustawowych - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o umorzenie odsetek karnych – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o umorzenie odsetek karnych - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Jeśli przeciwko Tobie, niesłusznie wszczęto postępowanie egzekucyjne, to zgodnie z art. 840 K.p.c. masz prawo w drodze powództwa, zażądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części, jest to tzw. pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Ile kosztuje złożenie pozwu przeciwegzekucyjnego? Opłata za pozew przeciwegekucyjny wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu. Natomiast wartość przedmiotu sporu, to kwota świadczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym, która jest kwestionowana przez dłużnika (powoda).

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Powództwo przeciw egzekucyjne - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Komornik zajął przedmiot osoby trzeciej nie należącej do dłużnika i chcesz dochodzić zwolnienia tego przedmiotu spod egzekucji komorniczej? nic prostszego, pobierz wzór powództwa przeciwegzekucyjnego, ponieważ właściciel danej rzeczy, dzięki powództwu przeciwegzekucyjnymu może dochodzić zwolnienia tej rzeczy przez komornika spod zajęcia. Powództwo przeciwegzekucyjne tyczy się także współmałżonka dłużnika, gdy zajęta przez komornika rzecz, nie jest składnikiem majątku wspólnego małżeństwa, a stanowi tylko majątek odrębny współmałżonka.

A jaki jest termin na wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego? jeśli komornik zajął rzecz osoby trzeciej, to osoba ta ma miesiąc na skuteczne wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego. Gdzie złożyć powództwo przeciwegzekucyjne? Zgodnie z art. 841 kpc powództwo takie wytacza się przed sądem rzeczowo właściwym, w którego okręgu prowadzi się egzekucję, czyli chodzi o sąd okręgowy, jeśli wartość przedmiotu przekracza 70.000 zł lub sąd rejonowy, jeśli wartość zajętego przedmiotu nie przekracza 70.000 zł.

Umowa poręczenia – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Umowa poręczenia - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Umowa poręczenia polega na tym, że poręczyciel musi wyrazić wolę wykonania danego zobowiązania, w przypadku gdyby dłużnik go nie mógł wykonać. A więc warto podkreślić tutaj, że poręczyciel odpowiada przed wierzycielem w takim samym stopniu, co dłużnik! Co jeszcze ważne, że umowa zawarta przez dłużnika z wierzycielem po udzieleniu poręczenia, nie może w żaden sposób  zwiększyć zobowiązania poręczyciela! Czyli raz poręczone zobowiązanie przez poręczyciela, nie może zostać zwiększone przez żadną ze stron.

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zastanawiasz się jak napisać pismo do komornika o stanie zadłużenia? to nie musisz się już zastanawiać jak powinno wyglądać takie pismo, bo ten problem rozwiązałam za Ciebie. U góry znajduje się wzór takiego pisma, wystarczy je pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać do komornika, który egzekwuje na Tobie zadłużenie. Wniosek o udzielenie informacji o aktualnym stanie postępowania komorniczego zawsze sporządza się w formie pisemnej.

Warto tez wiedzieć, że w ogóle podstawą żądania informacji o stanie prowadzonego przez komornika sądowego postępowania egzekucyjnego jest art. 763 K.p.c., który jasno mówi, że komornik powinien zawiadomić stronę uczestniczącą w egzekucji (dłużnika i wierzyciela) o każdej dokonanej przez niego czynności. Komornik ma też obowiązek na żądanie dłużnika lub wierzyciela, udzielić informacji o stanie postępowania egzekucyjnego.

Z tego co widzę, to bardzo często pytacie o wzór takiego pisma, oto najczęściej formułowane przez Was zapytania na temat udzielenia informacji o stanie zadłużenia u komornika:

 • wniosek do komornika o rozliczenie wpłat;
 • wniosek o udzielenie informacji o aktualnym stanie zaległości;
 • wniosek o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości;
 • udzielenie informacji przez komornika wierzycielowi;
 • wzór pisma do komornika o stan zadłużenia;
 • wniosek do komornika o rozliczenie egzekucji;
 • jak sprawdzić stan zadłużenia u komornika;
 • wniosek o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości.

Zarzuty od nakazu zapłaty – formularz

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Zarzuty od nakazu zapłaty - formularz - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

3. Przedawnienie długu

O przedawnianiu się długów można rzec bardzo wiele, jako dłużnik, musisz mieć świadomość, że każdy dług jest inny i w zależności do jakiej grupy się go zaliczy, przedawnienie długu następuje w różnych okresach. Jakie są więc rodzaje długów? rozróżniamy kilka ich rodzajów, np: dług bankowy, dług komorniczy, dług spadkowy, dług w ZUS, dług w US itd. Jeśli chcesz sprawdzić kiedy Twój dług przedawnia się, to zajrzyj teraz do poradnika o przedawnianiu się długów.

Przedawnienie rachunku za telefon komórkowy lub telefon stacjonarny

Powołanie się na zarzut przedawnienia roszczenia rachunku telefonicznego Wobec Orange

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Powołanie się na zarzut przedawnienia roszczenia rachunku telefonicznego Wobec Orange5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Roszczenie operatora telekomunikacyjnego, które dotyczy niezapłaconego rachunku za abonament, przedawnia się po 3 latach od daty, kiedy to roszczenie stało się wymagalne. Przedawnienie się rachunku telefonicznego dokładnie reguluje art. 118 Kodeksu cywilnego. Zarzut przedawnienia rachunku telefonicznego, daje dłużnikowi szansę na uchylenie się od zaspokojenia roszczenia operatora telefonii komórkowej. Oznacza to, że jeśli dłużnik wskaże na upłynięcie terminu przedawnienia, to uniemożliwi dochodzenie względem niego roszczeń o zapłatę długu, z tytułu nieuregulowanego rachunku za telefon.

Powołanie się na zarzut przedawnienia roszczenia rachunku telefonicznego wobec T-mobile

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Powołanie się na zarzut przedawnienia roszczenia rachunku telefonicznego wobec T-mobile5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

… przedawnienie długu za telefon komórkowy w tym wypadku także następuje po 3 latach.

Powołanie się na zarzut przedawnienia roszczenia rachunku telefonicznego wobec Play

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Powołanie się na zarzut przedawnienia roszczenia rachunku telefonicznego wobec Play5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

… przedawnienie długu za telefon komórkowy w tym wypadku także następuje po 3 latach.

Powołanie się na zarzut przedawnienia roszczenia rachunku telefonicznego wobec Plus

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Powołanie się na zarzut przedawnienia roszczenia rachunku telefonicznego wobec Plus5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

… przedawnienie długu za telefon komórkowy w tym wypadku także następuje po 3 latach.

Oświadczenie o przedawnieniu się rachunku telefonicznego

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Oświadczenie o przedawnieniu się rachunku telefonicznego5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

… przedawnienie roszczeń telekomunikacyjnych wzór.

Przedawnienie długów – wzór pisma

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Podniesienie zarzutu przedawnienia - wzór pisma5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Jest bardzo często wykorzystywany wzór pisma o przedawnienie długu. No bo po co płacić dług, który przedawnił się, skoro można podnieść zarzut przedawnienia? Oczywiście jest to opcja z której nie każdy może skorzystać, ponieważ istnieje również coś takiego, jak przerwanie biegu przedawnienia <– klikając w ten link, przeniesiesz się do artykułu, w którym krok po kroku wyjaśniam, czym jest przerwanie biegu przedawnienia i kiedy ma miejsce! Koniecznie tam zajrzyj! Przedawnienie długów wzór pisma.

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Jest to wzór pisma do firmy windykacyjnej o przedawnieniu długu. Wzór należy wydrukować, wypełnić i wysłać na adres firmy windykacyjnej.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Pismo do firmy windykacyjnej - przedawnienie długu5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

… jeśli otrzymasz od firmy windykacyjnej nakaz spłaty przedawnionego zadłużenia, to należy jak najszybciej pisemnie odpowiedzieć na ten nakaz. Groźba podniesienia zarzutu przedawnienia jeśli sprawa trafi do sądu, powinna skutecznie odstraszyć firmę windykacyjną, ponieważ taka rozprawa sądowa jest z góry skazana na porażkę. Firma windykacyjna dodatkowo poniesie wtedy koszty sądowe.

4. Pożyczki, kredyty i chwilówki

Podanie o umorzenie długu pożyczki

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Podanie o umorzenie długu pożyczki5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

– jeśli nie wiesz jak napisać podanie o umorzenie długu pożyczki, to ten wzór jest właśnie dla Ciebie. Często spotykam się z opinią, że podanie o umorzenie pożyczki lepiej napisać odręcznie, wygląda to wtedy bardziej szczerze, niż wypełnienie wzoru dokumentu. Oczywiście decyzja należy do Ciebie.

Podanie o umorzenie kredytu

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Podanie o umorzenie kredytu5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

… jeśli nie stać Cię na spłatę pozostałej części kredytu, to możesz w banku złożyć wniosek o umorzenie kredytu jeśli masz ku temu dobre uzasadnienie.

Rozłożenie chwilówki na raty – wniosek

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Rozłożenie chwilówki na raty5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Rozłożenie chwilówki na raty, jest pewnym rodzajem wyjścia z sytuacji, kiedy wiemy, że zbliżający się termin spłaty chwilówki, zbliża się zbyt szybko i nie będziemy w stanie spłacić zobowiązania na czas. Wtedy, zaleca się jak najszybszy kontakt z firmą pożyczkową i złożenie wniosku o rozłożenie chwilówki na raty. Musisz mieć świadomość, że nie wszystkie firmy pożyczkowe na to pójdą i rozłożą Twoją chwilówkę na raty! Wszystko zależy od modelu biznesowego danej firmy pożyczkowej. Jeśli nie uda Ci się rozłożyć chwilówki na raty, to musisz liczyć się  monitami za opóźnioną spłatę, a także z odsetkami karnymi. Zanim pobierzesz wniosek o rozłożenie chwilówki na raty, koniecznie przeczytaj poradnik: rozłożenie chwilówki na raty!?

Rozłożenie chwilówki na raty w Vivus

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Rozłożenie chwilówki na raty w Vivus5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o zmianę warunków umowy kredytu/pożyczki

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o zmianę warunków umowy kredytu/pożyczki5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Jest to tzw. restrukturyzacja zaciągniętego zobowiązania, do której prawo dają nam przepisy bankowe: Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy – art. 75c. Ustawy o prawie bankowym z dnia 29 sierpnia 1997 r. Na temat restrukturyzacji zadłużenia <– obszernie pisałam w tym artykule – koniecznie tam zajrzyj. Sama restrukturyzacja zadłużenia jest dobra dla kredytobiorcy i dla wierzyciela (banku), ponieważ, jeśli kredytobiorca zaczyna mieć problemy z terminowym wywiązywaniem się z umowy kredytowej, to decydując się na restrukturyzację kredytu, ma on szansę na zmianę warunków umowy kredytowej, czyli np. wydłużenie okresu spłaty kredytu i zmniejszenie raty. Bank także na tym skorzysta, bo nie pozwoli kredytobiorcy na wpadnięcie w długi, a wesprze go pomniejszeniem raty kredytu, dzięki czemu kredytobiorca dalej będzie terminowo spłacał swoje zadłużenie.

Wniosek o restrukturyzację – ING Bank Śląski

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o restrukturyzację - ING Bank Śląski5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Restrukturyzacja zadłużenia – Crédit Agricole

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Restrukturyzacja zadłużenia - Crédit Agricole5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o restrukturyzację kredytu – Bank Pocztowy

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o restrukturyzację kredytu - Bank Pocztowy5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

FWK – Fundusz Wsparcia Kredytobiorcy – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
FWK - Fundusz Wsparcia Kredytobiorcy - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Każdy kredytobiorca, który zaciągnął kredyt mieszkaniowy, ma prawo złożyć wniosek do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, w przypadku napotkania na problemy finansowe ze spłatą kredytu. FWK został powołany na mocy ustawy o wsparciu dla kredytobiorców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Warte podkreślenia, że po upływie 24 miesięcy od momentu zakończenia przekazywania wsparcia przez FWK, kredytobiorca, który miał problemy finansowe, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wsparcia w ciągu 8 lat bez odsetek. O pomoc z FWK można zacząć starać się, gdy opóźnienie w spłacie rat kredytu przekracza 90 dni. Wsparcie dla kredytobiorcy mającego problemy finansowe, wypłacane jest przez nie dłużej niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, lecz nie więcej niż 1.500 zł/msc. Wniosek o pomoc z funduszu wsparcia kredytobiorcy składa się w oddziale banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt mieszkaniowy.

Wzór umowy pożyczki

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wzór umowy pożyczki5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Odstąpienie od umowy pożyczki

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Odstąpienie od umowy pożyczki5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Jak odstąpić od umowy pożyczki? zwykle robi się na to na formularzu, który dostarczyć powinna Nam firma pożyczkowa, w której bierzemy pożyczkę lub bank. Często pytacie jaki wpisać powód odstąpienia od umowy pożyczki, otóż nie trzeba wpisywać żadnego powodu, jeśli tylko mieścisz się w 14 dniach od daty podpisania pożyczki, i nie chodzi tu o 14 dni roboczych, a 14 dni kalendarzowych. Odstąpienie od umowy pożyczki definiuje ustawa o kredycie konsumenckim Ustawa (Dz. U. nr 126, poz. 715 ze zm.) z dnia 12 maja 2011 r. Jeśli odstępując od umowy pożyczki lub kredytu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy pożyczkowej lub kredytowej, to nie poniesiesz żadnych kosztów, oprócz oczywiście zwrotu całej kwoty pożyczki, na której zwrot masz 30 dni.

Promesa zatrudnienia – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Promesa zatrudnienia - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Promesa zatrudnienia od pracodawcy, to jego oświadczenie, w którym zobowiązuje się do kontynuacji zatrudnienia Nas, gdy nadejdzie koniec terminu umowy o pracę. Promesa zatrudnienia, jest dokumentem, który honoruje każdy bank i stanowi swoiste zabezpieczenie, że nie stracimy pracy.

5. Zgon dłużnika

Zawiadomienie o zgonie dłużnika

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Zawiadomienie o zgonie dłużnika5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zobowiązanie do spłaty długu za zmarłego

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Zobowiązanie do spłaty długu za zmarłego5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

6. Wzory pism komorniczych

Pismo do komornika zawierające odpowiednie sformułowanie prośby lub oświadczenia, jest w stanie zdziałać naprawdę dużo. Kwestią jedynie pozostaje, jak prawidłowo napisać takie pismo do komornika, aby Nasze oświadczenie lub prośba, zostały przez komornika wzięte pod uwagę i pozytywnie rozpatrzone, dlatego powstał dział: wzory pism do komornika. Pamiętaj, aby wniosek do komornika składać w terminie wyznaczonym przez prawo.

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o wgląd do akt komorniczych5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Pismo do komornika o rozłożenie na raty – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Pismo do komornika o rozłożenie długu na raty - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zastanawiasz się jak rozłożyć dług u komornika na raty? nie musisz się już więcej zastanawiać jak skonstruować takie pismo, bo właśnie je dla Ciebie przygotowałam. Czy w ogóle można spłacać komornika w ratach? oczywiście, że tak. Kluczową rolę gra tu natomiast Twoja sytuacja finansowa, wielkość długu, oraz Twoje zdolności negocjacyjne! O tym jak się dogadać z komornikiem <– pisałam w tym poradniku, koniecznie tam zajrzyj. Rozłożenie długu u komornika na raty nie jest jednak wcale takie proste jak by Ci się mogło wydawać, ponieważ tak naprawdę w ten proces zaangażowane są 3 podmioty: dłużnik –> komornik –> i wierzyciel.

Oczywiście warto spróbować rozłożyć na raty zadłużenie u komornika, to Cię nic nie kosztuje, a być może uda Ci się spłacać długi w tempie jakie Tobie odpowiada najbardziej. Ważne we wniosku będzie samo uzasadnienie Twojej prośby o rozłożenie komorniczego długu na raty. Warto być szczerym i jeśli to możliwe, to dołączyć do wniosku dowody przemawiające za Twoimi argumentami. Np. jeśli chorujesz na jakąś chorobę i nie możesz podjąć pracy, to warto dołączyć wtedy kopie dokumentów od lekarza itd.

Pobierz wniosek, wydrukuj, wypełnij i wyślij listem poleconym do kancelarii komorniczej lub zanieś go tam osobiście. Trzymam za Ciebie kciuki!

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wzór wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu a postępowanie egzekucyjne. Zdarzają się w życiu pewne sytuacje, przez które z czystej nieświadomości (zmiana adresu zamieszkania), albo po prostu z niewiedzy – mija termin do złożenia sprzeciwu do egzekucji komorniczej. W takim wypadku trzeba złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

Opcję taką umożliwia nam art. 168 § 1 k.p.c., który jasno mówi, że: jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Czyli wniosek o przywrócenie terminu na złożenie skargi, można złożyć w sytuacji, kiedy osoba, która przeoczyła termin wniesienia skargi, nie zrobiła tego celowo. Termin przywrócenia terminu do złożenia sprzeciwu można więc przywrócić w przypadku, gdy istnieją do tego jasne przesłanki ustawowe, sądowe i egzekucyjne!

Przykład:

Zmiana adresu dłużnika, dłużnik mieszkając teraz pod innym adresem, nie jest świadom, że komornik wysłał pismo komornicze na stary adres i za chwilę będzie egzekwował przedawniony dług, którego tak naprawdę dłużnik nie musi spłacać! (wystarczy podnieść zarzut przedawnienia długu).

Dłużnik dowiaduje się wtedy o toczącej egzekucji, przeglądając rachunek bankowy czy odbierając pomniejszone wynagrodzenie. Skoro dłużnik nie wniósł sprzeciwu do toczącej się egzekucji, to ma szanse zrobić to, składając wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu. Uwaga! Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzyma postępowania egzekucyjnego! Komornik nadal może zajmować wynagrodzenie, świadczenia czy inne prawa majątkowe, dlatego trzeba się z tym spieszyć!

Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Skarga na czynności komornika – 2018

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Skarga na czynności komornika - wzór 25 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Jeżeli komornik wg Ciebie nie dopełnił jakiejś czynności lub przekroczył swoje uprawnienia, to przysługuje Ci wniesienie skargi na komornika. Gdzie złożyć skargę na komornika? Skargę wnosi się u samego komornika, ma On następnie 3 dni robocze, aby ustosunkować się do Twojej skargi lub jeśli podtrzymuje swoje zdanie, komornik musi wtedy wysłać Twoją skargę wraz ze swoim uzasadnieniem i aktami sprawy do sądu, gdzie sąd podejmie ostateczną decyzję.

Ile kosztuje wniesienie skargi na komornika? jest to koszt 100 zł, jeśli nie stać Cię na zapłacenie tej kwoty, to razem ze skargą musisz wnieść wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych (wzór takiego wniosku znajdziesz na dole tej strony w dziale INNE PISMA).

Jaki jest termin na złożenie skargi na komornika? jest to 7 dni o dnia w którym wg Ciebie nastąpiło złamanie prawa przez komornika lub niedopełnienie jakiejś czynności. Jeśli nie zdążysz złożyć skargi w terminie 7 dni, to zawsze możesz złożyć skargę administracyjną na komornika wprost do sądu rejonowego, w okręgu którym, działa ten komornik, skargę wnosimy wtedy do prezesa sądu rejonowego i ta skarga nic nie kosztuje. I co jest jeszcze bardzo ważne:

Art. 767 § 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Czyli musisz poprawnie wypełnić pismo, napisać co złego zrobił komornik lub czego nie zrobił w ogóle, oraz uzasadnić zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności, która powinna mieć miejsce.

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Jeśli komornik opieszale traktuje Twoją sprawę, bez względu na to czy jesteś wierzycielem czy dłużnikiem, to przysługuje Ci wniesienie skargi na opieszałość komornika. Skarga na czynności egzekucyjne ujęta jest w art. 54 Zasad prowadzenia egzekucji komorniczej i brzmi:

§ 1. Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

§ 2. Na przewlekłość postępowania egzekucyjnego skarga przysługuje również wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym, a także podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz organowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiązku.

Konto socjalne – poinformowanie komornika

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Konto socjalne - poinformowanie komornika5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wezwanie do zapłaty – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
wezwanie do zapłaty - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Skarga na oszacowanie komornika

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Skarga na oszacowanie komornika ruchomości.5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Skarga na oszacowanie komornika danej rzeczy, samochodu, skutera, telewizora, laptopa czy czegokolwiek innego przysługuje dłużnikowi, który nie zgadza się z wartością  na jaką komornik oszacował dany przedmiot.

Skarga dłużnika na opis i oszacowanie nieruchomość

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Skarga dłużnika na opis i oszacowanie nieruchomośc5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Jeśli doszło do tego, że komornik źle oszacował wartość nieruchomości, która jest przedmiotem w egzekucji z nieruchomości, oraz gdy sama nieruchomość została źle opisana, to dłużnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do komornika sądowego. Masz więc prawo do zaskarżenia opisu i oszacowanie nieruchomości. Warto wiedzieć, że komornik może zacząć opisywać i szacować wartość Twojej nieruchomości, dopiero po 2 tygodniach od dnia doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty. Ponadto, 2 tygodnie przed rozpoczęciem przez komornika opisu i oszacowania nieruchomości, komornik musi o tym terminie powiadomić wszystkich uczestników postępowania, może to być forma zawiadomienia lub obwieszczenia.  A więc jak łatwo policzyć, opis i oszacowanie nieruchomości może nastąpić dopiero po 4 tygodniach, od momentu gdy dłużnik otrzymał od komornika wezwanie do zapłaty.

Wniosek o zawieszenie egzekucji komorniczej

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o zawieszenie egzekucji komorniczej5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Jeśli zastanawiasz się jak napisać wniosek dłużnika o zawieszenie egzekucji komorniczej do wierzyciela, to wzór wniosku który dołączam świetnie się do tego nadaje. W zależności od Twojej sytuacji finansowej, możesz nieco zmodyfikować wzór wniosku. Zawsze stawiaj na szczerość i jeśli zobowiążesz się wierzycielowi do płacenia danej sumy co miesiąc, nie możesz go zawieść! Zaproponuj taką kwotę raty, abyś miał pewność, że podołasz jej płaceniu co miesiąc!

Wniosek o oświadczenie o spłacie zadłużenia – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
oświadczenie-o-spłacie-zadłużenia5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Obniżenie kosztów egzekucji komorniczej5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

7. Pisma do firmy windykacyjnej

Wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

8. Pisma do Urzędu Skarbowego i ZUS

RAT-Z wniosek o rozłożenie zaległości podatkowych na raty

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
RAT-Z wniosek o rozłożenie zaległości podatkowych na raty5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

UZ-M wniosek o umorzenie zaległości podatkowych

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
UZ-M wniosek o umorzenie zaległości podatkowych5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o umorzenie składek ZUS – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o umorzenie składek ZUS - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

9. Umowa zlecenie

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wzór tego dokumentu ma zastosowanie wtedy, gdy komornik zajmie dłużnikowi całe wynagrodzenia za pracę na umowę zlecenie. Aby odzyskać pieniądze i aby komornik zastosował kwotę wolną od zajęcia komorniczego, należy wysłać właśnie to pismo, w którym oświadczamy, że wynagrodzenie które otrzymujemy, jest jedynym źródłem dochodu i ma charakter powtarzalny. Koniecznie przeczytaj teraz poradnik: Komornik zajął mi całe wynagrodzenie z umowy zlecenie, co robić?

10. Wzory pism dla pracodawcy

Informacja do komornika o zwolnieniu pracownika

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
pismo do komornika o zwolnieniu pracownika5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zastanawiasz się jak napisać pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje? w powyższym pliku znajdziesz wszystko czego potrzebujesz. Wzór zawiadomienia komornika wystarczy tylko pobrać, wydrukowac i wypełnić. Warto pamiętać, że pismo pracodawcy do komornika musi spełniać wymogi pisma formalnego, dlatego warto w takich sytuacjach posłużyć się gotowym wzorem.

Wzór pisma do komornika o zwolnieniu pracownika kosztuje symboliczne 5 złotych. Wzór dokumentu będzie można pobrać od razu po dokonaniu płatności.

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma – 2018

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Jak napisać pismo o zbiegu egzekucji komorniczych? ten problem masz już z głowy, ponieważ przygotowałam już odpowiednie na tą sytuację pismo. Zbieg egzekucji komorniczej ma miejsce wtedy, gdy do Twojego pracownika zgłosi się drugi komornik, chcący zająć zajęte już przez pierwszego komornika wynagrodzenie czy inne świadczenie, które wypłacasz pracownikowi. Wtedy, obowiązkiem pracodawcy wobec komornika, jest wysłanie pisma informującego o tym, że nastąpił zbieg egzekucji do obu komorników i czekanie, aż oboje komorników rozstrzygnie między sobą, który z nich będzie egzekwował zajęte wynagrodzenie pracownika. Wzór pisma do komornika o zbiegu egzekucji należy wysłać listem poleconym! Zbieg zajęć komorniczych wzór pisma otrzymasz klikając w powyższy baner.

11. Wzory pism dla wierzyciela

Wzór pisma o zwrot pieniędzy od dłużnika

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wzór pisma o zwrot pieniędzy od dłużnika5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

… jako wierzyciel, masz prawo być na bieżąco informowany, niestety komornicy nie dopełniają tego obowiązku bardzo często, dlatego jeśli chcesz sprawdzić status zleconej egzekucji na dłużniku, to możesz wysłać zapytanie do komornika o stan postępowania egzekucyjnego. Komornik musi odpowiedzieć na Twoje pismo w terminie 7 dni, jeśli tego nie zrobi, należy złożyć skargę na komornika.

Umorzenie długu przez wierzyciela – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Umorzenie długu przez wierzyciela - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

<– jest wzór umowy o umorzenie/zwolnienie z długu dłużnika. UWAGA: jeśli na dłużniku ciąży już egzekucja komornicza, to podanie o umorzenie długu składa wtedy wierzyciel do komornika, na prośbę dłużnika. Kluczowym tutaj stają się umiejętności negocjacyjne na linii dłużnik – wierzyciel. Warto również wiedzieć, że dłużnik nie może złożyć podania o umorzenie długu samodzielnie do komornika, bo to nic nie da. Dłużnik w takim wypadku powinien nawiązać kontakt z wierzycielem i z nim „dogadać się” co do spłaty zadłużenia. Wtedy wierzyciel, jeśli zgodzi się na warunki spłaty zaproponowane przez dłużnika, może umorzyć postępowanie egzekucyjne na dłużniku. Prośba o umorzenie długu przez wierzyciela złożona u komornika, zawsze skutkuje!

Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności 5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, jest niejako zapowiedzią wniesienia sprawy do sądu przeciwko dłużnikowi, które nie uregulował długu wobec wierzyciela. Samo postępowanie sądowe, wiąże się dodatkowymi kosztami, które poniesie dłużnik, dlatego właśnie przedsądowe wezwanie do zapłaty, często bywa „straszakiem” na dłużnika.

Przejęcie długu – umowa – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Przejęcie długu - umowa - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Umowa ta dotyczy sytuacji, w której dłużnik zostaje zwolniony z długu, a sam dług staje się częścią osoby trzeciej, której dane zawarte są w umowie. Jest to przeniesienie odpowiedzialności za dane dług z pierwotnego dłużnika, na osobę trzecią.

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych 5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości ma prawo złożyć wierzyciel, czasem bywa, że wszczęcie egzekucji z nieruchomości zostaje wszczęte z automatu (z urzędu). Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości można złożyć pisemnie lub ustnie w siedzibie kancelarii komornika sądowego. Koniecznie sprawdź jakie są etapy egzekucji z nieruchomości. Pamiętaj o tym, aby z wnioskiem o egzekucję z nieruchomości dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale! A jeśli złożenie wniosku odbywa się przez Twojego prawnika, to trzeba wtedy dołączyć dokumenty, które potwierdzają uprawnienie do reprezentowanie Ciebie.

Wniosek o zawieszenie egzekucji – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o zawieszenie egzekucji - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego składa się do komornika, gdy w trakcie postępowania egzekucyjnego występują przesłanki, które uniemożliwiają dalsze prowadzenie egzekucji na dłużniku. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego może złożyć zarówno wierzyciel jak i sam dłużnik. Złożenie takiego wniosku przez wierzyciela lub dłużnika jest bezpłatne.

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić gdy: wyegzekwowana zostanie cała należność od dłużnika, gdy stwierdzona zostanie bezskuteczność egzekucji komorniczej, na wniosek wierzyciela, na wniosek dłużnika. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego składa się pisemnie do komornika sądowego, który prowadzi postępowanie egzekucyjne. We wniosku koniecznie musi znaleźć się informacja, kto jest dłużnikiem, kto jest wierzycielem, jaka jest sygnatura akt, a także samo uzasadnienie na podstawie którego żądasz zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Nadanie klauzuli wykonalności to taki etap pośredni, który jest jakby końcem postępowania sądowego i wstępem do postępowania egzekucyjnego.Jeśli wierzyciel zawarł z dłużnikiem ugodę lub warunki spłaty zadłużenia, które obie strony zaakceptowały, a jednak dłużnik nie wykazuje chęci do ich realizacji, to wierzyciel powinien wtedy wystąpić do sądu, z wnioskiem o nadania klauzuli wykonalności. Klauzula wykonalności, to coś w rodzaju potwierdzenia sądu, że nadany tytuł egzekucyjny komornik może wykonać. Nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi sądowemu, uznaje się za konieczne wtedy, gdy dłużnik nie spłaca zobowiązania, wtedy należy wszcząć przymusową egzekucję.

Wniosek o wszczęcie egzekucji długu

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o wszczęcie egzekucji długu5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o ograniczenie postępowania egzekucyjnego na dłużniku

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o ograniczenie postępowania egzekucyjnego na dłużniku5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Dłużnik spłacił część zadłużenia bezpośrednio do wierzyciela, wierzyciel musi teraz wysłać wniosek do komornika o ograniczenie postępowania egzekucyjnego na kwotę, którą dłużnik spłacił bezpośrednio wierzycielowi

Cesja wierzytelności – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Cesja wierzytelności - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

12. Alimenty

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Jeśli nie wiesz jak napisać wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego, to skorzystaj z dołączonego wzoru wniosku.

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Aby wszcząć egzekucję alimentów, trzeba złożyć stosowny wniosek do samego komornika. Wierzyciel alimentacyjny nie ma obowiązku, aby wskazać we wniosku sposób egzekucji za niepłacone na czas alimenty. Komornik przeprowadzi stosowne dochodzenie i ustali zarobki dłużnika, miejsce zamieszkania dłużnika i stan majątkowy dłużnika. Wszczęcie egzekucji za zaległe alimenty zawsze następuje na wniosek wierzyciela. UWAGA: jeśli miejsce zamieszkania dłużnika nie jest Ci znane, to do wniosku musisz dołączyć wniosek o ustanowienie dla dłużnika kuratora.

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wstrzymanie egzekucji alimentów może mieć miejsce, tylko i wyłącznie na wniosek opiekuna dzieci lub samych dzieci, bądź też w sytuacji w której tytuł wykonawczy zostaje pozbawiony wykonalności. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego za alimenty nic nie kosztuje, a sam wniosek wierzyciel składa u komornika, który prowadzi postępowanie. UWAGA: Bezskuteczność egzekucji przy alimentach nie jest podstawą do umorzenia tej egzekucji!

Wniosek  o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych do Funduszu Alimentacyjnego

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych do Funduszu Alimentacyjnego5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Z Funduszu Alimentacyjnego skorzystać może dziecko, które ma zasądzone przez sąd alimenty i po wszczęciu egzekucji alimentów, egzekucja okazała się bezskuteczna. Wtedy właśnie składa się wniosek o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, należy dołączyć zaświadczenie od komornika, który prowadził egzekucję, które potwierdza bezskuteczność tego postępowania egzekucyjnego za ostatnie 2 miesiące, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku do Funduszu Alimentacyjnego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o obniżenie alimentów – przykład!

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o obniżenie alimentów - przykład!5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o podwyższenie alimentów

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o podwyższenie alimentów.5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek do komornika o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek do komornika o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów.5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego.5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych komornika sądowego.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych komornika sądowego.5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

13. BIK

Wniosek o aktualizację danych w BIK

Bank, firma pożyczkowa czy inna instytucja czasem bardzo opieszale podchodzi do wymiany informacji z rejestrem BIK. W takich wypadkach konieczne jest złożenie wniosku i „pogrożenie” przepisami prawa, aby wymusić szybką aktualizację danych w BIK. Pozostawienie kwestii tego jak wyglądamy w oczach innych banków, które składają zapytania do BIK-u na nasz temat, jest wielce nieodpowiedzialne. Już dziś zadbaj, aby dane, które banki z których usług korzystasz, na bieżąco aktualizowały dane na Twój temat! do tego celu idealnie nada się poniższy wzór wniosku o aktualizację danych w BIK.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o aktualizację danych w BIK5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

14. INNE wzory pism i wniosków

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Zwolnienie od kosztów sądowych powoduje, że nie trzeba uiszczać opłaty za postępowanie sądowe, koszty te bierze na siebie Skarb Państwa. Żeby zatem wziąć udział w postępowaniu cywilnym bez obowiązku płacenia za koszty sądowe, trzeba zadbać o to, aby otrzymać zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych. O zwolnienie z kosztów sądowych można wnieść na piśmie, używając do tego celu wzór powższego pisma, lub ustnie do protokołu w sądzie, gdzie toczy się rozprwa. Kto może wnioskować o zwolnienie z ponoszenia kosztów postępowania sądowego? o wniosek tak może ubiegac się osoba fizyczna, która jest w ciężkiej sytuacji finansowej i życiowej. Aby wniosek był skuteczny, trzeba dołączyć do wniosku dowody na to, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego. Można wskazać brak dochodów, duże wydatki na życie, rodzinę itd. niskie świadczenia itp. Zwolnienie z kosztów postępowania sądowego może mieć charakter całkowity lub częściowy.

Podsumowując: osoba, która w całości została zwolniona z ponoszenia kosztów sądowych, nie musi uiszczać żadnych opłat sądowych, a więc nie posniesie żadnyc wydatków. Wszelkie opłaty związane z prowadzeniem sprawy w sądzie, tymczasowo pokryje Skarb Państwa. Zwracą Twoją uwagę na uzasadnienie, które należy wpisać we wniosku. Użyj faktów, które przekonają sąd, że ten, zwolnił Cię z ponszenia kosztów sądowych. Wskaż np. swoją ciężką sytuację finansową i fakt, że poniesienie kosztów postępowania sądowego, znacząco pogorszy Twoją i tak już ciężką sytuację finansową, co grozić będzie utratą płynności finansowej!

Wykaz inwentarza – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wykaz inwentarza - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania - WZÓR5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Skarga pauliańska – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Skarga pauliańska - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Koniecznie przeczytaj również czym jest skarga pauliańska i na czym polega. Temat wymaga odpowiedniej wiedzy i znajomości pewnych przepisów prawa, tak więc koniecznie zajrzyj do tego poradnika.

Podanie o podwyżkę – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Podanie o podwyżkę - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Jeśli liczy się dla Ciebie w tym momencie dosłownie każda złotówka, to warto wypróbować każdy sposób na zwiększenie comiesięcznych wpływów do Twojego budżetu domowego. Już dziś wydrukuj i wypełnij wzór podania o podwyżkę.

Co ważne to, aby w pierwszej kolejności wyraźnie zaznaczyć cel podania, które składasz do pracodawcy, a więc: „prośba o podwyżkę„. W kolejnych akapitach należy wytłumaczyć pracodawcy, dlaczego zasługujesz na podwyżkę, czyli np. wymieniamy, że jesteśmy właściwym kandydatem do uzyskania wyróżnienia w formie podwyżki wynagrodzenia. Należy rzeczowo i konkretnie przedstawić argumenty, dzięki którym wg Nas samych, zasługujemy na podwyższenie płacy.

Podanie o podwyżkę na końcu należy własnoręcznie podpisać i najlepiej osobiście dostarczy do rąk pracodawcy lub głównego przełożonego, jeśli firma w której pracujesz, posiada wiele szczebli organizacyjnych.

Dodam jeszcze tylko, że warto mieć ukończone dodatkowe kursy, czy inne umiejętności, które w oczach pracodawcy szczególnie przydadzą się na stanowisku pracy, do którego zostałaś/zostałeś oddelegowana. Do podania o podwyżkę należy wtedy także dołączyć stosowny certyfikat potwierdzający ukończony kurs.

Europejski nakaz zapłaty (ENZ) – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Europejski nakaz zapłaty (ENZ) - wzór,5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

… zachęcam Cię też do odwiedzenia artykułu, który pojawił się na blogu, w artykule wyjaśniam czym jest europejski nakaz zapłaty i jak wnieść sprzeciw. Zapraszam Cię do przeczytania tego poradnika!

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o sporządzenie spisu spadku (inwentarza) po zmarłym

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o sporządzenie spisu spadku (inwentarza) po zmarłym5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Podanie o podwyżkę wynagrodzenia

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Podanie o podwyżkę wynagrodzenia5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Pozew o rozdzielność majątkową – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Pozew o rozdzielność majątkową - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Pozew o rozdzielność majątkową jest pismem , które składa się w sądzie rejonowym przez oboje małżonków, którzy zapragnęli by utrzymać swoją rozdzielność majątkową ich majątku. Aby złożyć w sądzie taki wniosek, trzeba dokładnie wypełnić dane powoda i dane pozwanego, a później określić dokładnie we wniosku, co wnosi powód. Co wpisać w uzasadnieniu pozwu o rozdzielność majątkową? trzeba zamieścić najpierw informację kiedy strony zawarły związek małżeński oraz dodać jako załącznik do wniosku odpis aktu małżeństwa. Jeśli macie dzieci, to o tym także należy wspomnieć w uzasadnieniu. Teraz trzeba napisać, co jest powodem wniesienia o rozdzielczość małżeńską i uzasadnić ten powód. Musicie pamiętać, że ustanowienie przez sąd rozdzielności małżeńskiej, może nastąpić tylko z ważnych powodów. Jeśli macie zamiar wezwać świadków na rozprawę, to o tym też należy w uzasadnieniu napisać.

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Intercyza – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Intercyza - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o ubezwłasnowolnienie – wzór

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o ubezwłasnowolnienie - wzór5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaCena
Wniosek o umorzenie opłaty abonamentu radiowo - telewizyjnego RTV5 zł
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!

 

ebook-jak-wyjsc-z-dlugow-poradnik-2

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
2 Udostępnień

27 Comments

 1. Wera za Katowic

  Dzień dobry, potrzebuję przykładowe pismo w sprawie przedawnienia długu, nie mogę znaleźć stosownego wzoru na tej stronie, odezwała się do mnie wczoraj firma windykacyjna i chcą ode mnie ściągnąć przeterminowany dług za telefon komórkowy (abonament). Rachunek za tel przestałam opłacać w 2012 roku, czyli 6 lat temu, a tutaj na blogu wyczytałam, że taki dług przedawnia się po 3 latach, dlatego nie zamierzam płacić firmie windykacyjnej tych pieniędzy. Będę niezmiernie wdzięczna jeśli wskazała by mi Pani miejsce na blogu, skąd mogę ściągnąć wzór pisma o przedawnieniu długu. Gorąco pozdrawiam! robi Pani naprawdę wiele dobrego dla dłużników dając im zupełnie darmowe porady! tak trzymać! Papa

 2. Joginka

  Proszę Pani, jak napisać pismo do komornika o stanie zadłużenia? spłacam swoje długi przez komornik od ponad 4 lat, mam zajęcie pensji i świadczenia. Komornik w ogóle nie informuje mnie ile zostało mi jeszcze do spłacenia, zaczynam się martwić, że spłacam spłacam a te pieniądze idą niewiadomo gdzie. Potrzebuję wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego, będę wdzięczna za szybką odpowiedź. PS ile czasu komornik ma na wysłanie do mnie odpowiedzi na mój wniosek? Pozdrowienia!

 3. Ula59

  Witam, Pani redaktor, jak napisać podanie o umorzenie długu u komornika? jest w ogóle taka opcja, że komornik umorzy dług? nie mam żadnych dochodów oprócz świadczenia w wysokości 1.000 zł i komornik nie może mi go zająć. Albo może chociaż napisać wniosek o czesciowe umorzenie długu? co Pani radzi? ta egzekucja będzie się ciągnęła latami a ja przecież nie pójdę już do pracy, czekam tylko na emeryturę.

 4. Dawid B.

  Tyle jest tu wzorów pism, że przydało by się to wszystko jakoś posegregować, żeby ściągnąć wzór wniosku znajdujący się na końcu strony, trzeba przewinąć pół kilometra strony :D na mojej myszce która ledwo co żyje, zajęło mi to 45 minut ;) ale do rzeczy: potrzebuję wzór wniosku o spłacie zadłużenia albo np. potwierdzenie spłaty zadłużenia, znajdzie się coś takiego? spłaciłem swoje długi u komornika do „0” (zera).

 5. Kacper31

  Pani Janino, potrzebuję WZÓR oświadczenia o jedynym źródle dochodu dla komornika, mam umowę zlecenie i komornik chce mi to zająć, a to jest moje jedyne źródło dochodu. Z tego co Pani pisała to właśnie muszę złożyć wniosek o ograniczenie zajęcia komorniczego.

 6. ALicja P.

  Czy jest coś takiego jak wniosek do banku o wstrzymanie egzekucji komorniczej? chciałabym spłacić swój dług nie przez komornika, bo się płaci dodatkowe koszty a bezpośrednio bankowi. Egzekucja niestety już się toczy przeciwko mnie. Będę wdzięczna za odpowiedź.

 7. Mateusz

  Dzień dobry! potrzebuję wzór pisma o przedawnienie długu, nie mam najmniejszego zamiaru płacić pieniędzy, których nie muszę, firma pożyczkowa w której pożyczyłem pewną kwotę i tak sporo już na mnie zarobiła, nie tylko na oprocentowaniu pożyczki ale też na monitach i karnych odsetkach, mimo, że uprzedzałem ich, że będę mieć kilkumiesięczny poślizg z ratami, mieli to gdzieś, w końcu przestałem spłacac te pożyczki i do dziś ich nie spłacam, miesiąc temu minęły 3 lata przedawnienia, chce sobie wszystko przyszykować gdy się odezwie do mnie windykacja z prośbą o spłatę zadłużenia, dlatego już dziś potrzebuję wzór pisma o przedawnienie długu. Gorąco pozdrawiam!

 8. A79

  Też miałem podobną sytuację co kolega u góry, płaciłem tyle lat terminowo, noga mi się poślizgnęła i firma pożyczkowa mnie olała (dosłownie), odezwała się już do mnie firma windykacyjna żebym spłacił tamte niedokończone pożyczki, to było lata temu i na pewno pożyczki te zostały przedawnione, ja bym Pani Janinko potrzebował taki wzór pisma do firmy windykacyjnej o przedawnieniu długu. mam zamiar użyć zarzut przedawnienia długu. Czytałem już na blogu jak podnieść zarzut przedawnienia długu, jedyne co potrzebuje to wzór do firmy windykacyjnej. Pozdrawiam Antek79

 9. Maria Dowąska

  Nie mogę znaleźć na tej stronie: oświadczenie o spłacie zadłużenia wzór. Czy jestem ślepa czy po prostu jakoś to przegapiłam, mogłaby Pani mi wskazać gdzie znajduje się ten wzór oświadczenia o spłacie zadłużenia? bardzo proszę, potrzebuje to w tym tygodniu a nigdzie nie mogę znaleźć?

 10. Krystyna W.

  Dziękuję za podanie o umorzenie długu za mieszkanie wzór sobie ściągnęłam, wypełniam i podpisałam, idę jutro do administracji złożyć to podanie, trzymajcie kciuki, zadłużenie u administracji bloku sięga 2.000 zł więc nie dużo nie mało, ale mam tylko rętę i nie mam jak tego spłacić bo ledwo co wiążę koniec z końcem…

 11. Maria67

  Krysiu, jeśli administracja odrzuci Twój wniosek, to warto wtedy także złożyć pismo do prezydenta miasta o umorzenie długu mieszkaniowego, prezydent w szczególnych wypadkach umarza takie długi czynszowe, nie jest plotka a faktyczna historia ze Śląska, mam koleżankę, której prezydent miasta umorzył dług mieszkaniowy, nie pamiętam niestety kwoty zadłużenia ale udało jej się. Administracja oczywiście odrzuciła ten wniosek. Trzymam kciuki za Ciebie!

 12. Gość 44

  Pani Janino, chciałbym napisać przykładowe pismo w sprawie przedawnienia długu, czy mógłbym je do Pani wysłać i po akceptacji przez Panią, wysłać pismo dopiero do wierzyciela? Dług wynosi 11 tys zł. i chcę mieć pewność, że wszystko wypełnię tak jak się należy, jest to za duża dla mnie kwota, żeby temat potraktować zdawkowo. Proszę o odpowiedź na maila. Dobranoc!

 13. Dawid M24

  jak napisać zobowiązanie do spłaty długu? Czy wystarczy, że napiszę Ja Jan Kowalski zamieszkały w Poznaniu uznaję, że w dniu 01.01.2020 moje zadłużenie wynosi 10.000 zł. Zadłużenie dotyczy umowy pożyczkowej nr. 12345 i 67891. Zobowiązuję się do spłacenia obydwu pożyczek w ratach w kwocie 500 zł miesięcznie. Raty będę spłacał na konto (nr konta wierzyciela) do czasu spłacenia całości zadłużenia.

  Muszę takie uznanie długu napisać, bo w innym wypadku wierzyciel mój odda sprawę do sądu a później do komornika. Taki dostałem dziś telefon. Mam tydzień na dostarczenie pisma. Czy taka forma uznania długu wystarczy?

 14. Glanc

  Ja z kolei potrzebuję podanie o wstrzymanie egzekucji komorniczej – wzór pisma. Z tego co wyczytałem w internecie, to na podstawie obowiązujących dziś przepisów, można w takim wniosku wskazać kilka przesłanek do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Umorzenie/wstrzymanie egzekucji może dotyczyć całości postępowania lub części czyli np. wybranego sposobu egzekucji (zajęcie z konta bankowego, pensji, świadczenia, zwrotu podatku itd).

 15. Majka39

  Witam, potrzebuję oświadczenie o spłacie zadłużenia, czy dostanę coś takiego od komornika? Dług spłaciłam tydzień temu, ale muszę zaciągnąć kolejną pożyczkę, niestety nie chcą mi jej przyznać, przyznają mi ją, gdy dostarczę im oświadczenie o spłacie zadłużenia. Czy komornik wystawi mi takie pismo? dodam, że współpraca z komornikiem przebiegała bezkonfliktowo. Czy wystarczy poprosić komornika o takie zaświadczenie, że spłaciłam dług czy muszę złożyć jakieś specjalny wniosek do komornika? będę wdzięczna o odpowiedź!

 16. Natala

  Ja potrzebuję wzór wniosku do sądu o przedawnienie długu. Dług powstał w 2011 r z tytułu niezapłaconego abonamentu za telefon (abonament). Dopiero teraz przypomniało mi się o tym zadłużeniu i chciałabym mieć ten problem z głowy, z tego co wiem, to trzeba złożyć wniosek do sądu o przedawnienie tego długu tak? Czy ktoś krok po kroku mógłby mi to wyjaśnić? całą procedurę?

 17. Arek J.

  Pożyczyłem komuś z rodziny pewną sumę pieniędzy, minęło już kilka lat a dług wciąż nie został uregulowany, jeśli sam czegoś nie zainicjuje, to prawdopodobnie członek mojej rodziny nawet nie domyśli się, że pieniądze trzeba wreszcie będzie oddać, czy mogłaby Pani podsunąć jakiś wzór pisma o zwrot pieniędzy? Zaczynam się przekonywać do tego, że z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciach :-[

 18. Jacek33

  Od jakichś 2-3 miesięcy nęka mnie firma windykacyjna, domagają się spłaty przedawnionego długu, jeszcze nic windykacji nie odpisałem, ale nie wydaje mi się, aby sami z siebie zaprzestali mnie dalej nękać, nie odpuszczą mimo, że wiedzą, że dług przedawnił się. W związku z tym, czy mogę prosić o wzór pisma do firmy windykacyjnej o przedawnieniu długu? nie ma czasu na jakieś korespondowanie z nimi, dlatego zależy mi na takim piśmie, aby firma windykacyjna się ode mnie odczepiła raz na zawsze. Prosze o pomoc, pozdrawiam!

 19. Kasia K.

  A może niech ktoś zamieści tu jakieś przykładowe pismo w sprawie przedawnienia długu? mam wzór ale nie wiem czy dobrze wypełniam wszystkie pola, przydałoby się jakieś przykładowe pismo. Będę wdzięczna za pomoc.

 20. Yetti44

  Komornik zajął mi bezprawnie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń, które wolne są od egzekucji komorniczej, zastanawiam się jak napisać wniosek do komornika o zwrot pieniędzy które mi zabrał. Wiem, że bank nie po swojej stronie żadnej windy, bo musi wykonywać polecenia komornika, dlatego wiem, że to do komornika musze uderzyć, aby otrzymać zwrot tych bezprawnie zabranych pieniędzy, fajnie jak by mi Pani podpowiedziała jak napisać wniosek do komornika o zwrot bezprawnie zajętych pieniędzy. Pozdrawiam ciepło!

 21. Defi39

  Szukam wzór pisma o przedawnienie długu telekomunikacyjnego, była to sieć PLAY, wzięłam dwa telefony na abonament, po czym od razu je sprzedała i nie spłacała już tego abonamentu. Byłam młoda i głupia, teraz chcę wyprostować sprawy, które gdzieś mi siedzą w głowie. Pomoże Pani?

 22. Ulka/Poznań

  Mam komornika, kontaktowałam się z wierzycielem aby ten tego komornika odwołał i żeby umorzyć egzekucję, bo nie starcza mi pieniędzy teraz na nic. Komornik rujnuje mi życie. Wierzyciel obiecał umorzyć egzekucję jeśli dostarczę wierzycielowi zobowiązanie na piśmie, że ten dług będę spłacać, pytanie brzmi: jak napisać zobowiązanie do spłaty długu?? bo nie mam zielonego pojęcia. Wierzycielem jest lokalna firma pożyczkowa. Nie wiem nawet jakie dane mam zamieścić w zobowiązaniu do spłaty długu i jak to wszystko ująć, proszę o poradę Pani Janinko!

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Wzór takiego pisma znajduje się w dziale nr. 2 „Wzory pism dla dłużnika” i nosi on nazwę przystąpienie do długu.

 23. D.D.

  Dzień dobry, jestem pracodawcą, mój pracownik, który jest jeszcze na 3 miesięcznym okresie próbnym ma komornika i komornik zajął część jego wypłaty, niestety jestem zmuszony tego pracownika zwolnić, ponieważ się nie nadaje. Dlatego potrzebuję wzór pisma do komornika o zwolnieniu pracownika, wiem, że mam prawny obowiązek powiadomić komornika o zwolnieniu pracownika na którym ciąży egzekucja. Czy mogłaby Pani przesłać mi na maila pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje? będę zobowiązany!

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Pismo do komornika o ustaniu zatrudnienia pracownika na którym ciąży egzekucja z wynagrodzenia, zostało dodane w dziale nr. 10 „Wzory pism dla wierzyciela”

 24. Julia84

  Zamierzam złożyć wniosek do wierzyciela o odstąpienie od egzekucji komorniczej. Chcę dogadać się wierzycielem, bo komornik nie daje mi spokoju i nęka mnie jakimiś zajęciami, jak nie konta bankowego, to wynagrodzenia, zwrotu podatku, a nawet świadczenia 500+ , którego de facto komornik przecież nie może zająć, dlatego chcę porozmawiać z wierzycielem i spłacać dług bezpośrednio wierzycielowi z pominięciem komornika. Z tego co wyczytałam na Pani blogu, to muszę złożyć wzór pisma do wierzyciela o wstrzymanie egzekucji. Tylko nie wiem jak to napisać, proszę o kontakt na maila.

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Witaj Julia84, zgadza się, musisz najpierw ustalić ze swoim wierzycielem wysokość rat jakie będziesz spłacać, a następnie poprosisz wierzyciela, aby ten wycofał lub umorzył egzekucję komorniczą. Wtedy komornik będzie miał prawny obowiązek, aby wycofać wszelkie czynności komornicze, których dokonał na Twoim majątku. Komornik będzie musiał zwolnić spod zajęcia wynagrodzenie, konto bankowe czy świadczenia jakie otrzymujesz. Wszystko zależy od tego, czy uda Ci się ustalić z wierzycielem warunki spłaty zadłużenia, za co trzymam mocno kciuki!

NAPISZ KOMENTARZ