WZORY PISM do komornika, wierzyciela i dłużnika [AKTUALNE] na 2020 rok!

SPIS TREŚCI:

Znajdujesz się na stronie na której znajdziesz wzory pism do komornika, firmy pożyczkowej, banku, windykacji, dłużnika, wierzyciela, pracodawcy, Poczty Polskiej (abonament RTV) i wiele wiele innych przydatnych wzorów pism, dzięki którym rozwiążesz swoje problemy.

Nawigacja po wzorach pism jest bardzo prosta, wystarczy, że z listy wybierzesz wzór pisma który Cię interesuje. Następnie kliknij w nazwę wzoru formularza, a nastąpi automatyczne przekierowanie do danego wzoru pisma, skąd będzie można go pobrać klikając zielony przycisk: „Kupuję dostęp do wzoru”.

Lista gotowych do pobrania formularzy jak widzisz jest długa, dlatego wszystko zostało podzielone na kilkanaście kategorii! a więc poszukując właściwego wzoru pisma, należy poruszać się w dół listy. Najpierw trafisz na dział: wzory pism dla dłużnika, kolejno będzie to dział: przedawnienie długu, pożyczki kredyty i chwilówki, wzory pism komorniczych, itd.

Zakup wzoru pisma to zaledwie kilka kliknięć, dokładną instrukcję zakupu zamieściłem w tym artykule: Jak kupić wzór pisma (instrukcja krok po kroku).

ebook-jak-wyjsc-z-dlugow-poradnik-2

Wzory pism dla dłużnika

Sprzeciw od wezwania do zapłaty – wzór

Sprzeciw-od-wezwania-do-zapłaty-wzor
Sprzeciw od wezwania do zapłaty – wzór

Zawezwanie do próby ugodowej wzór

Zobowiązanie do spłaty długu wzór

Wzór pisma do wierzyciela o stan zadłużenia

Wniosek-do-wierzyciela-o-stan-zadłuzenia
Wniosek do wierzyciela o stan zadłużenia

Powyższy wzór pisma do wierzyciela o stan zadłużenia jest szczególnie przydatny, jeśli nie znasz kwoty zadłużenia u wierzyciela (firma pożyczkowa, bank, operator telefoniczny, komunikacja miejska, czy inna instytucja finansowa), możesz złożyć u wierzyciela pisemny wniosek o stan zadłużenia. Wierzyciel po otrzymaniu takiego wniosku powinien bezwłocznie powiadomić Cię o stanie zadłużenia z rozbiciem na kwoty, których się od Ciebie domaga (należność główna, odsetki, dodatkowe opłaty).

Warto przeczytać: Wzór pisma do wierzyciela o stan zadłużenia

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

Warto przeczytać:

Na otrzymany nakaz zapłaty można wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty jeśli się z nim nie zgadzamy lub gdy na nakazie widnieje jakiś błąd. Sprzeciw wnosi się tylko i wyłącznie w formie pisemnej i można dostarczyć go do sądu (który wydał nakaz zapłaty) listem poleconym lub osobiście. Termin sprzeciwu od nakazu zapłaty to 2 tygodnie od otrzymania powiadomienia.

Źródło:

Kodeks postępowania cywilnego, art. 502. § 1. W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu.

Jeśli zmieścisz się w terminie na złożenie sprzeciwu, to nakaz zapłaty utraci swją moc i sąd wyznaczy termin rozprawy sądowej na której będzie musiał stawić się powód i pozwany (czyli dłużnik oraz wierzyciel). w Tym miescu polecam Ci przeczytać poradnik: Sprzeciw od nakazu zapłaty – formularz i omówienie krok po kroku.

Jeśli nie udało Ci się zmieścić w terminie 2 tygodni i czas na złożenie sprzeciwu minął, to możesz jeszcze złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty, wzór tego wniosku znajdziesz poniżej:

Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty

Bywają sytuacje, w których z nieświadomości lub z niewiedzy mija termin do złożenia sprzeciwu. Wtedy konieczne jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

Źródło:

Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Wniosek ten składa się wyłącznie pisemnie do sądu który wydał nakaz zapłaty. We wniosku należy opisać sytuację w której to nie z Naszej winy termin na złożenie sprzeciwu został pominięty. Może to być pobyt w szpitalu, odebrany nakaz zapłaty przez osobę trzecią, inny adres zamieszkania itd.

Im bardziej uargumentujesz niezależne od Ciebie czynniki, przez które sprzeciw od nakazu zapłaty nie został złożony w terminie, tym większe prawdopodobieństwo, że sąd pozwoli Ci na przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór
Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Zarzuty od nakazu zapłaty – formularz

Zarzuty od nakazu zapłaty – formularz
Zarzuty od nakazu zapłaty – formularz

Wniosek do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej wzór

wniosek-do-komornika-o-wykreslenie-wpisu-w-ksiedze-wieczystej-wzor
Wniosek do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej – wzór

Warto przeczytać: Jak wykreślić z księgi wieczystej wpis komornika?

Wniosek o upadłość konsumencką

Jeśli bardziej chcesz poznać temat upadłości konsumenckiej, to koniecznie sprawdź poniższe artykuły i poradniki (najlepiej każdy z nich):

Wniosek o rozłożenie długu na raty

Wniosek-o-rozłożenie-długu-na-raty
Wniosek o rozłożenie długu na raty – wzór

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia w banku

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia w banku

Oświadczenie o spłacie zadłużenia – wzór

Prośba o przedłużenie terminu płatności

Prośba o przedłużenie terminu płatności
Prośba o przedłużenie terminu płatności

Jeśli nie jesteś w stanie w terminie uregulować zobowiązania finansowego, warto od razu złożyć wniosek do wierzyciela o przedłużenie terminu płatności. Unikniesz w ten sposób niepotrzebnych nieprzyjemności, oraz stresu spowodowanego pretensjami wierzyciela za nie spłacenie zobowiązania. Musisz wiedzieć też, że ewentualne przedłużenie terminu płatności przez wierzyciela, ma charakter uznaniowy i zależy od jego dobrej woli…

Wniosek o rozłożenie długu na raty

Wniosek o rozłożenie długu na raty
Wniosek do komornika o rozłożenie długu na raty

… prośba taka, może zostać skierowana do banku, do firmy pożyczkowej, do spółdzielni mieszkaniowej, czyli wszędzie tam, gdzie już teraz nie radzisz sobie ze spłatą rat na czas. PAMIĘTAJ, że ważne jest uzasadnienie wniosku o rozłożenie długu na raty, tylko ciężka sytuacja finansowa lub życiowa sprawi, że wierzyciel zgodzi się na rozłożenie zadłużenia na raty.

Umowa o przystąpienie do długu

Uznanie długu – wzór

… pamiętaj, że zanim wyślesz wierzycielowi lub firmie windykacyjnej deklarację  uznania długu na piśmie, to sprawdź najpierw: czym jest przerwanie biegu przedawnienia, oraz co może Ci dać samo podniesienie zarzutu przedawnienia długu! być może nie będziesz musiał/musiała spłacać przedawnionego długu. Uznanie długu brzmi mniej więcej tak: Ja Jan Kowalski niniejszym uznaję swoje zobowiązanie pieniężne w stosunku do …nazwa wierzyciela… na kwotę 1.000 zł razem z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności do dnia spłaty zadłużenia, które powstało z tytułu: (tu wpisujesz np. numer umowy pożyczkowej czy kredytowej). Na końcu czytelny podpis. Deklaracja uznania długu może sprawić, że uniemożliwisz sobie podniesienie zarzutu przedawnienia długu.

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór
Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Na początku warto wspomnieć, że ugoda dłużnika z wierzycielem, to porozumienie zawarte między tymi dwoma stronami. Instytucję ugody określają przepisy art 917 Kodeksu cywilnego. Umowa ugody skłania wierzyciela i dłużnika do pójścia na pewien kompromis względem zaległej wierzytelności. Polubowne rozstrzygnięcie sporu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem zazwyczaj zawiera się jako: rozłożenie długu na raty, odroczenie terminu spłaty długu na dany okres, umorzenie odsetek przy jednorazowej spłacie całego długu.

Wniosek o przedłużenie terminu płatności raty

Wniosek o przedłużenie terminu płatności raty
Wniosek o przedłużenie terminu płatności raty

Jeśli już teraz wiesz, że nie dasz rady zapłacić raty pożyczki lub kredytu na czas, możesz złożyć wniosek do firmy pożyczkowej czy banku, wniosek o wydłużenie terminu płatności raty. Pamiętaj, że w takich sytuacjach zawsze lepiej „grać w otwarte karty” niż okłamywać firmę pożyczkową, lub w ogóle nie odbierać telefonów czy korespondencji od pożyczkodawcy.

Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji

Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji
Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, musi być dobrowolne i wynikać z inicjatywy dłużnika, który ma zamiar poddać się przymusowej egzekucji. Poddanie się egzekucji reguluje art. 777 K.p.c. który jasno mówi, że jest to czynność wywołująca skutki procesowe, czyli jednostronna czynność prawna. Dobrowolne poddanie się egzekucji komorniczej, musi zostać potwierdzone notarialnie. Oświadczenie takie sporządza się na wyrost, czyli w razie gdyby druga strona umowy nie wywiązała się z zobowiązania, takie oświadczenie pozwala wtedy wierzycielowi uniknąć wszystkich niegodności jakie mogą pojawić się na drodze sądowej.

Umowa pożyczki – wzór

Wierzyciel chroniący swoje interesy, a także pożyczkobiorca chcący jasno udokumentować warunki pożyczki, powinni podpisać umowę pożyczki, w której znajdą się odpowiednie zapisy, np. szczegóły dotyczące kwoty pożyczki, oprocentowania pożyczki, terminu spłaty i dokładne dane obu stron zawierających umowę pożyczki.

Umowa pożyczki w rodzinie – wzór

Jest to druga wersja umowy pożyczki, która zawiera nieco więcej szczegółów. Pożyczka od rodziny także powinna być udokumentowana stosowną umową pożyczkową, gdzie oprócz wskazania pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, można wymienić kwotę pożyczki, termin i sposób spłaty, kwotę odsetek, oraz kilka ważnych dla obu stron paragrafów, bez których bezpieczna umowa pożyczki nie obejdzie się.

Umowa pożyczki pieniędzy od rodziców – wzór

umowa-pożyczki-pieniędzy-od-rodziców-wzór
Umowa pożyczki pieniędzy od rodziców – wzór

Chcesz pożyczyć pieniądze od rodziców? albo jesteś rodzicem i chcesz pożyczyć pieniądze dziecku? świetnie! powyższy wzór umowy pożyczki między rodzicami a dzieckiem świetnie się do tego nadaje.

Umowa pożyczki nieoprocentowanej WZÓR

umowa-pozyczki-nieoprocentowanej-wzor-pdf-doc
Umowa pożyczki nieoprocentowanej WZÓR

Warto przeczytać:

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty

Wniosek-o-rozłożenie-grzywny-na-raty
Wniosek o rozłożenie grzywny na raty – wzór

Sąd, który wydał zasądzenie grzywny, w dobrze udowodnionych okolicznościach, może rozłożyć grzywnę na raty. Zresztą nie tylko grzywnę, ale i koszty sądowe, które poniosłeś.

Oświadczenie o przyjęciu spadku – wzór

Oświadczenie o przyjęciu spadku – wzór
Oświadczenie o przyjęciu spadku – wzór

Jeśli jesteś spadkobiercą, to możesz przyjąć spadek wprost, czyli bez ograniczenia swojej odpowiedzialności za długi spadkodawcy, lub możesz też przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czyli odpowiadasz wtedy za długi spadkodawcy, tylko do wysokości wartości majątku, jaki spadkodawca po sobie pozostawił. Oczywiście możesz także spadek odrzucić, wtedy nie ponosisz żadnej odpowiedzialności za długi spadkodawcy, ale też nie dziedziczysz po nim nic. Co powinno tak naprawdę zawierać oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, lub z dobrodziejstwem inwentarza? Bardzo jasno reguluje to art. 641. §1 K.p.c: Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

 • imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;
 • tytuł powołania do spadku;
 • treść złożonego oświadczenia.

Prośba o umorzenie odsetek ustawowych – wzór

Wniosek o umorzenie odsetek karnych – wzór

Wniosek o umorzenie odsetek karnych – wzór
Wniosek o umorzenie odsetek karnych w banku – wzór

Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

Jeśli przeciwko Tobie, niesłusznie wszczęto postępowanie egzekucyjne, to zgodnie z art. 840 K.p.c. masz prawo w drodze powództwa, zażądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części, jest to tzw. pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Ile kosztuje złożenie pozwu przeciwegzekucyjnego? Opłata za pozew przeciwegekucyjny wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu. Natomiast wartość przedmiotu sporu, to kwota świadczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym, która jest kwestionowana przez dłużnika (powoda).

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór
Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Komornik zajął przedmiot osoby trzeciej nie należącej do dłużnika i chcesz dochodzić zwolnienia tego przedmiotu spod egzekucji komorniczej? nic prostszego, pobierz wzór powództwa przeciwegzekucyjnego, ponieważ właściciel danej rzeczy, dzięki powództwu przeciwegzekucyjnymu może dochodzić zwolnienia tej rzeczy przez komornika spod zajęcia. Powództwo przeciwegzekucyjne tyczy się także współmałżonka dłużnika, gdy zajęta przez komornika rzecz, nie jest składnikiem majątku wspólnego małżeństwa, a stanowi tylko majątek odrębny współmałżonka.

A jaki jest termin na wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego? jeśli komornik zajął rzecz osoby trzeciej, to osoba ta ma miesiąc na skuteczne wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego. Gdzie złożyć powództwo przeciwegzekucyjne? Zgodnie z art. 841 kpc powództwo takie wytacza się przed sądem rzeczowo właściwym, w którego okręgu prowadzi się egzekucję, czyli chodzi o sąd okręgowy, jeśli wartość przedmiotu przekracza 70.000 zł lub sąd rejonowy, jeśli wartość zajętego przedmiotu nie przekracza 70.000 zł.

Umowa poręczenia – wzór

Umowa poręczenia polega na tym, że poręczyciel musi wyrazić wolę wykonania danego zobowiązania, w przypadku gdyby dłużnik go nie mógł wykonać. A więc warto podkreślić tutaj, że poręczyciel odpowiada przed wierzycielem w takim samym stopniu, co dłużnik! Co jeszcze ważne, że umowa zawarta przez dłużnika z wierzycielem po udzieleniu poręczenia, nie może w żaden sposób  zwiększyć zobowiązania poręczyciela! Czyli raz poręczone zobowiązanie przez poręczyciela, nie może zostać zwiększone przez żadną ze stron.

Wniosek do wierzyciela o zwrot pieniędzy

Wniosek do wierzyciela o zwrot pieniędzy

Warto przeczytać: Pismo do komornika i wierzyciela o zwrot pieniędzy

Wniosek do wierzyciela o odstąpienie od egzekucji komorniczej

Wniosek do wierzyciela o odstąpienie od egzekucji komorniczej
Wniosek do wierzyciela o zawieszenie/odstąpienie od egzekucji komorniczej

Jeśli zastanawiasz się jak napisać wniosek dłużnika do wierzyciela o zawieszenie egzekucji komorniczej, to wzór wniosku który dołączam świetnie się do tego nadaje. W zależności od Twojej sytuacji finansowej, możesz nieco zmodyfikować wzór wniosku. Zawsze stawiaj na szczerość i jeśli zobowiążesz się wierzycielowi do płacenia danej sumy co miesiąc, nie możesz go zawieść! Zaproponuj taką kwotę raty, abyś miał pewność, że podołasz jej płaceniu co miesiąc!

Przedawnienie długu

O przedawnianiu się długów można rzec bardzo wiele, jako dłużnik, musisz mieć świadomość, że każdy dług jest inny i w zależności do jakiej grupy się go zaliczy, przedawnienie długu następuje w różnych okresach. Jakie są więc rodzaje długów? rozróżniamy kilka ich rodzajów, np: dług bankowy, dług komorniczy, dług spadkowy, dług w ZUS, dług w US itd. Jeśli chcesz sprawdzić kiedy Twój dług przedawnia się, to zajrzyj teraz do poradnika o przedawnianiu się długów.

Przedawnienie rachunku za telefon komórkowy lub telefon stacjonarny

Powołanie się na zarzut przedawnienia roszczenia rachunku telefonicznego Wobec Orange

Powołanie się na zarzut przedawnienia rachunku telefonicznego Orange
Powołanie się na zarzut przedawnienia rachunku telefonicznego Orange

Roszczenie operatora telekomunikacyjnego, które dotyczy niezapłaconego rachunku za abonament, przedawnia się po 3 latach od daty, kiedy to roszczenie stało się wymagalne. Przedawnienie się rachunku telefonicznego dokładnie reguluje art. 118 Kodeksu cywilnego. Zarzut przedawnienia rachunku telefonicznego, daje dłużnikowi szansę na uchylenie się od zaspokojenia roszczenia operatora telefonii komórkowej. Oznacza to, że jeśli dłużnik wskaże na upłynięcie terminu przedawnienia, to uniemożliwi dochodzenie względem niego roszczeń o zapłatę długu, z tytułu nieuregulowanego rachunku za telefon.

Powołanie się na zarzut przedawnienia roszczenia rachunku telefonicznego wobec T-mobile

Powołanie się na zarzut przedawnienia rachunku telefonicznego T-mobile
Powołanie się na zarzut przedawnienia rachunku telefonicznego T-mobile

… przedawnienie długu za telefon komórkowy w tym wypadku także następuje po 3 latach.

Powołanie się na zarzut przedawnienia roszczenia rachunku telefonicznego wobec Play

Powołanie się na zarzut przedawnienia rachunku telefonicznego Play
Powołanie się na zarzut przedawnienia rachunku telefonicznego Play

… przedawnienie długu za telefon komórkowy w tym wypadku także następuje po 3 latach.

Powołanie się na zarzut przedawnienia roszczenia rachunku telefonicznego wobec Plus

Powołanie się na zarzut przedawnienia rachunku telefonicznego Plus
Powołanie się na zarzut przedawnienia roszczenia rachunku telefonicznego wobec Plus

… przedawnienie długu za telefon komórkowy w tym wypadku także następuje po 3 latach.

Oświadczenie o przedawnieniu się rachunku telefonicznego

Oświadczenie o przedawnieniu się rachunku telefonicznego
Oświadczenie o przedawnieniu się rachunku telefonicznego

… przedawnienie roszczeń telekomunikacyjnych wzór.

Przedawnienie długu – ogólny wzór pisma

Jest bardzo często wykorzystywany wzór pisma o przedawnienie długu. No bo po co płacić dług, który przedawnił się, skoro można podnieść zarzut przedawnienia? Oczywiście jest to opcja z której nie każdy może skorzystać, ponieważ istnieje również coś takiego, jak przerwanie biegu przedawnienia <– klikając w ten link, przeniesiesz się do artykułu, w którym krok po kroku wyjaśniam, czym jest przerwanie biegu przedawnienia i kiedy ma miejsce! Koniecznie tam zajrzyj! Przedawnienie długów wzór pisma.

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc
Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Jest to wzór pisma do firmy windykacyjnej o przedawnieniu długu. Wzór należy wydrukować, wypełnić i wysłać na adres firmy windykacyjnej.

… jeśli otrzymasz od firmy windykacyjnej nakaz spłaty przedawnionego zadłużenia, to należy jak najszybciej pisemnie odpowiedzieć na ten nakaz. Groźba podniesienia zarzutu przedawnienia jeśli sprawa trafi do sądu, powinna skutecznie odstraszyć firmę windykacyjną, ponieważ taka rozprawa sądowa jest z góry skazana na porażkę. Firma windykacyjna dodatkowo poniesie wtedy koszty sądowe.

Wniosek o przedawnienie mandatu za brak bez biletu

Wniosek-o-przedawnienie-mandatu-za-brak-biletu
Wniosek o przedawnienie mandatu za brak biletu

Pożyczki, kredyty i chwilówki

Wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy wzór

Wniosek o umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy

Koniecznie przeczytaj: Umorzenie kredytu po śmierci kredytobiorcy

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu – wzór

wniosek-o-zawieszenie-splaty-kredytu-wzor
Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu – wzór

Koniecznie przeczytaj: Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu

Podanie o umorzenie długu pożyczki

– jeśli nie wiesz jak napisać podanie o umorzenie długu pożyczki, to ten wzór jest właśnie dla Ciebie. Często spotykam się z opinią, że podanie o umorzenie pożyczki lepiej napisać odręcznie, wygląda to wtedy bardziej szczerze, niż wypełnienie wzoru dokumentu. Oczywiście decyzja należy do Ciebie.

Podanie o umorzenie kredytu

… jeśli nie stać Cię na spłatę pozostałej części kredytu, to możesz w banku złożyć wniosek o umorzenie kredytu jeśli masz ku temu dobre uzasadnienie.

Rozłożenie chwilówki na raty – wniosek

Rozłożenie chwilówki na raty – wniosek
Rozłożenie chwilówki na raty – wniosek

Rozłożenie chwilówki na raty, jest pewnym rodzajem wyjścia z sytuacji, kiedy wiemy, że zbliżający się termin spłaty chwilówki, zbliża się zbyt szybko i nie będziemy w stanie spłacić zobowiązania na czas. Wtedy, zaleca się jak najszybszy kontakt z firmą pożyczkową i złożenie wniosku o rozłożenie chwilówki na raty. Musisz mieć świadomość, że nie wszystkie firmy pożyczkowe na to pójdą i rozłożą Twoją chwilówkę na raty! Wszystko zależy od modelu biznesowego danej firmy pożyczkowej. Jeśli nie uda Ci się rozłożyć chwilówki na raty, to musisz liczyć się  monitami za opóźnioną spłatę, a także z odsetkami karnymi. Zanim pobierzesz wniosek o rozłożenie chwilówki na raty, koniecznie przeczytaj poradnik: rozłożenie chwilówki na raty!?

Rozłożenie chwilówki na raty w Vivus

Rozłożenie chwilówki na raty w Vivus
Rozłożenie chwilówki na raty w Vivus

Wniosek o zmianę warunków umowy kredytu/pożyczki

Wniosek o zmianę warunków umowy kredytu pożyczki
Wniosek o zmianę warunków umowy kredytu/pożyczki

Jest to tzw. restrukturyzacja zaciągniętego zobowiązania, do której prawo dają nam przepisy bankowe: Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy – art. 75c. Ustawy o prawie bankowym z dnia 29 sierpnia 1997 r. Na temat restrukturyzacji zadłużenia <– obszernie pisałam w tym artykule – koniecznie tam zajrzyj. Sama restrukturyzacja zadłużenia jest dobra dla kredytobiorcy i dla wierzyciela (banku), ponieważ, jeśli kredytobiorca zaczyna mieć problemy z terminowym wywiązywaniem się z umowy kredytowej, to decydując się na restrukturyzację kredytu, ma on szansę na zmianę warunków umowy kredytowej, czyli np. wydłużenie okresu spłaty kredytu i zmniejszenie raty. Bank także na tym skorzysta, bo nie pozwoli kredytobiorcy na wpadnięcie w długi, a wesprze go pomniejszeniem raty kredytu, dzięki czemu kredytobiorca dalej będzie terminowo spłacał swoje zadłużenie.

Wniosek o restrukturyzację kredytu

wniosek-o-restrukturyzację-kredytu
Wniosek o restrukturyzację kredytu – wzór wniosku

Wniosek o restrukturyzację – ING Bank Śląski

Wniosek o restrukturyzację – ING Bank Śląski
Wniosek o restrukturyzację – ING Bank Śląski

Restrukturyzacja zadłużenia – Crédit Agricole

Restrukturyzacja zadłużenia – Crédit Agricole
Restrukturyzacja zadłużenia – Crédit Agricole

Wniosek o restrukturyzację kredytu – Bank Pocztowy

Wniosek o restrukturyzację kredytu – Bank Pocztowy
Wniosek o restrukturyzację kredytu – Bank Pocztowy

FWK – Fundusz Wsparcia Kredytobiorcy – wzór

FWK – Fundusz Wsparcia Kredytobiorcy – wzór
FWK – Fundusz Wsparcia Kredytobiorcy – wzór

Każdy kredytobiorca, który zaciągnął kredyt mieszkaniowy, ma prawo złożyć wniosek do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, w przypadku napotkania na problemy finansowe ze spłatą kredytu. FWK został powołany na mocy ustawy o wsparciu dla kredytobiorców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Warte podkreślenia, że po upływie 24 miesięcy od momentu zakończenia przekazywania wsparcia przez FWK, kredytobiorca, który miał problemy finansowe, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wsparcia w ciągu 8 lat bez odsetek. O pomoc z FWK można zacząć starać się, gdy opóźnienie w spłacie rat kredytu przekracza 90 dni. Wsparcie dla kredytobiorcy mającego problemy finansowe, wypłacane jest przez nie dłużej niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, lecz nie więcej niż 1.500 zł/msc. Wniosek o pomoc z funduszu wsparcia kredytobiorcy składa się w oddziale banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt mieszkaniowy.

Wzór umowy pożyczki

Odstąpienie od umowy pożyczki

Jak odstąpić od umowy pożyczki? zwykle robi się na to na formularzu, który dostarczyć powinna Nam firma pożyczkowa, w której bierzemy pożyczkę lub bank. Często pytacie jaki wpisać powód odstąpienia od umowy pożyczki, otóż nie trzeba wpisywać żadnego powodu, jeśli tylko mieścisz się w 14 dniach od daty podpisania pożyczki, i nie chodzi tu o 14 dni roboczych, a 14 dni kalendarzowych. Odstąpienie od umowy pożyczki definiuje ustawa o kredycie konsumenckim Ustawa (Dz. U. nr 126, poz. 715 ze zm.) z dnia 12 maja 2011 r. Jeśli odstępując od umowy pożyczki lub kredytu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy pożyczkowej lub kredytowej, to nie poniesiesz żadnych kosztów, oprócz oczywiście zwrotu całej kwoty pożyczki, na której zwrot masz 30 dni.

Promesa zatrudnienia – wzór

Promesa zatrudnienia od pracodawcy, to jego oświadczenie, w którym zobowiązuje się do kontynuacji zatrudnienia Nas, gdy nadejdzie koniec terminu umowy o pracę. Promesa zatrudnienia, jest dokumentem, który honoruje każdy bank i stanowi swoiste zabezpieczenie, że nie stracimy pracy.

Wzory pism komorniczych dla dłużnika

Pismo do komornika zawierające odpowiednie sformułowanie prośby lub oświadczenia, jest w stanie zdziałać naprawdę dużo. Kwestią jedynie pozostaje, jak prawidłowo napisać takie pismo do komornika, aby Nasze oświadczenie lub prośba, zostały przez komornika wzięte pod uwagę i pozytywnie rozpatrzone, dlatego powstał dział: wzory pism do komornika. Pamiętaj, aby wniosek do komornika składać w terminie wyznaczonym przez prawo.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynności-komornika
Skarga na czynności komornika – wzór

Wykaz majątku dla komornika – wzór

Wykaz majątku dla komornika – wzór

Za niezłożenie wykazu majatku grozi grzywna, a nawet areszt, dlatego pismo od komornika o konieczności złożenia wykazu majątku należy traktować bardzo poważnie. Powyższy wzór pisma należy wydrukować i wypełnić, a następnie wysłac do komornika listem poleconym lub dostarczyć wykaz majątku osobiście.

Art. 916 §1 kpc.

…kiedy dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy się wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia („Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zupełny.”), sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie oraz może zastosować areszt nieprzekraczający miesiąca.

Część komorników obecnie honoruje wykaz majątku przesłany w formie papierowej (listem poleconym) z podpisaną klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. A jeżeli komornik będzie wyjątkowo uparty, to można jeszcze skorzystać z wyjawienia majątku przez sądem (koszt takiego postępowania 40 zł). Zdecydowanie jednak najłatwiej wykaz majątku dla komornika sporządzić na piśmie i przesłać za pomocą Poczty Polskiej.

Zachęcam Cię do przeczytania artykułów:

Wniosek o wstrzymanie lub zawieszenie egzekucji komorniczej

Wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor
Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Dłużnik lub wierzyciel ma prawo żądać od komornika zawieszenia lub wstrzymania postępowania egzekucyjnego, prawo takie przewiduje art. 822 Kodeksu postępowania cywilnego. Wniosek należy pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie dostarczyć do komornika który prowadzi egzekucję.

Warto przeczytać:

Ograniczenie egzekucji na wniosek dłużnika – wzór

Ograniczenie-egzekucji-na-wniosek-dluznika
Ograniczenie egzekucji na wniosek dłużnika

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy - wzór
Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

Warto przeczytać: Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Warto przeczytać:

Pismo wyjaśniające do komornika – wzór

Pismo-wyjaśniające-do-komornika-wzór
Pismo wyjaśniające do komornika – wzór

Pismo do komornika o spłacie zadłużenia

pismo-do-komornika-o-spłacie-zadłużenia
Pismo do komornika o spłacie zadłużenia

Warto przeczytać: Pismo do komornika o spłacie zadłużenia – [wzór]

Pismo do komornika o rozłożenie długu na raty – wzór

Pismo do komornika o rozłożenie długu na raty - wzór
Pismo do komornika o rozłożenie długu na raty – wzór

Zastanawiasz się jak rozłożyć dług u komornika na raty? nie musisz się już więcej zastanawiać jak skonstruować takie pismo, bo właśnie je dla Ciebie przygotowałam. Czy w ogóle można spłacać komornika w ratach? oczywiście, że tak. Kluczową rolę gra tu natomiast Twoja sytuacja finansowa, wielkość długu, oraz Twoje zdolności negocjacyjne! O tym jak się dogadać z komornikiem <– pisałam w tym poradniku, koniecznie tam zajrzyj. Rozłożenie długu u komornika na raty nie jest jednak wcale takie proste jak by Ci się mogło wydawać, ponieważ tak naprawdę w ten proces zaangażowane są 3 podmioty: dłużnik –> komornik –> i wierzyciel.

Oczywiście warto spróbować rozłożyć na raty zadłużenie u komornika, to Cię nic nie kosztuje, a być może uda Ci się spłacać długi w tempie jakie Tobie odpowiada najbardziej. Ważne we wniosku będzie samo uzasadnienie Twojej prośby o rozłożenie komorniczego długu na raty. Warto być szczerym i jeśli to możliwe, to dołączyć do wniosku dowody przemawiające za Twoimi argumentami. Np. jeśli chorujesz na jakąś chorobę i nie możesz podjąć pracy, to warto dołączyć wtedy kopie dokumentów od lekarza itd.

Pobierz wniosek, wydrukuj, wypełnij i wyślij listem poleconym do kancelarii komorniczej lub zanieś go tam osobiście. Trzymam za Ciebie kciuki!

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór
Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu – wzór

Przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu a postępowanie egzekucyjne. Zdarzają się w życiu pewne sytuacje, przez które z czystej nieświadomości (zmiana adresu zamieszkania), albo po prostu z niewiedzy – mija termin do złożenia sprzeciwu do egzekucji komorniczej. W takim wypadku trzeba złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu.

Opcję taką umożliwia nam art. 168 § 1 k.p.c., który jasno mówi, że: jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Czyli wniosek o przywrócenie terminu na złożenie skargi, można złożyć w sytuacji, kiedy osoba, która przeoczyła termin wniesienia skargi, nie zrobiła tego celowo. Termin przywrócenia terminu do złożenia sprzeciwu można więc przywrócić w przypadku, gdy istnieją do tego jasne przesłanki ustawowe, sądowe i egzekucyjne!

Przykład:

Zmiana adresu dłużnika, dłużnik mieszkając teraz pod innym adresem, nie jest świadom, że komornik wysłał pismo komornicze na stary adres i za chwilę będzie egzekwował przedawniony dług, którego tak naprawdę dłużnik nie musi spłacać! (wystarczy podnieść zarzut przedawnienia długu).

Dłużnik dowiaduje się wtedy o toczącej egzekucji, przeglądając rachunek bankowy czy odbierając pomniejszone wynagrodzenie. Skoro dłużnik nie wniósł sprzeciwu do toczącej się egzekucji, to ma szanse zrobić to, składając wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu. Uwaga! Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzyma postępowania egzekucyjnego! Komornik nadal może zajmować wynagrodzenie, świadczenia czy inne prawa majątkowe, dlatego trzeba się z tym spieszyć!

Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Pozew o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Jeżeli komornik wg Ciebie nie dopełnił jakiejś czynności lub przekroczył swoje uprawnienia, to przysługuje Ci wniesienie skargi na komornika. Gdzie złożyć skargę na komornika? Skargę wnosi się u samego komornika, ma On następnie 3 dni robocze, aby ustosunkować się do Twojej skargi, lub jeśli podtrzymuje swoje zdanie, komornik musi wtedy wysłać Twoją skargę wraz ze swoim uzasadnieniem i aktami sprawy do sądu, gdzie sąd podejmie ostateczną decyzję.

Ile kosztuje wniesienie skargi na komornika? jest to koszt 100 zł, jeśli nie stać Cię na zapłacenie tej kwoty, to razem ze skargą musisz wnieść wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych (wzór takiego wniosku znajdziesz na dole tej strony w dziale INNE PISMA).

Jaki jest termin na złożenie skargi na komornika? jest to 7 dni o dnia w którym wg Ciebie nastąpiło złamanie prawa przez komornika lub niedopełnienie jakiejś czynności. Jeśli nie zdążysz złożyć skargi w terminie 7 dni, to zawsze możesz złożyć skargę administracyjną na komornika wprost do sądu rejonowego, w okręgu którym, działa ten komornik, skargę wnosimy wtedy do prezesa sądu rejonowego i ta skarga nic nie kosztuje. I co jest jeszcze bardzo ważne:

Art. 767 § 3. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Czyli musisz poprawnie wypełnić pismo, napisać co złego zrobił komornik lub czego nie zrobił w ogóle, oraz uzasadnić zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności, która powinna mieć miejsce.

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego – wzór

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego – wzór
Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego – wzór

Koniecznie przeczyta: Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego

Jeśli komornik opieszale traktuje Twoją sprawę, bez względu na to czy jesteś wierzycielem czy dłużnikiem, to przysługuje Ci wniesienie skargi na opieszałość komornika. Skarga na czynności egzekucyjne ujęta jest w art. 54 Zasad prowadzenia egzekucji komorniczej i brzmi:

§ 1. Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

§ 2. Na przewlekłość postępowania egzekucyjnego skarga przysługuje również wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym, a także podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz organowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiązku.

Konto socjalne – poinformowanie komornika

Konto socjalne – poinformowanie komornika
Konto socjalne – poinformowanie komornika

Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty

Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty
Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego – wzór

Udzielenie-informacji-o-wpłatach-i-stanie-zadłużenia-dłużnika
Udzielenie informacji o wpłatach i stanie zadłużenia dłużnika

Skarga na oszacowanie przedmiotu przez komornika

Skarga na oszacowanie przez komornika danej rzeczy, samochodu, skutera, telewizora, laptopa czy czegokolwiek innego przysługuje dłużnikowi, który nie zgadza się z wartością  na jaką komornik oszacował dany przedmiot.

Skarga na opis i oszacowanie nieruchomości

skarga-na-oszcowanie-komornika-nieruchomosci-ruchomosci
Skarga dłużnika na opis i oszacowanie nieruchomości

Warto przeczytać: Opis i oszacowanie nieruchomości – skarga oraz Jak wyglada opis i oszacowanie nieruchomosci przez komornika?

Jeśli doszło do tego, że komornik źle oszacował wartość nieruchomości, która jest przedmiotem w egzekucji z nieruchomości, oraz gdy sama nieruchomość została źle opisana, to dłużnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do komornika sądowego.

Masz więc prawo do zaskarżenia opisu i oszacowanie nieruchomości. Warto wiedzieć, że komornik może zacząć opisywać i szacować wartość Twojej nieruchomości, dopiero po 2 tygodniach od dnia doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty.

Ponadto, 2 tygodnie przed rozpoczęciem przez komornika opisu i oszacowania nieruchomości, komornik musi o tym terminie powiadomić wszystkich uczestników postępowania, może to być forma zawiadomienia lub obwieszczenia.  A więc jak łatwo policzyć, opis i oszacowanie nieruchomości może nastąpić dopiero po 4 tygodniach, od momentu gdy dłużnik otrzymał od komornika wezwanie do zapłaty.

Wniosek o oświadczenie o spłacie zadłużenia – wzór

Wniosek o oświadczenie o spłacie zadłużenia – wzór
Wniosek o oświadczenie o spłacie zadłużenia – wzór

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej - wzór
Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

Wniosek-o-rozłożenie-na-raty-kosztów-komorniczych
Wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

Wniosek o umorzenie kosztów komorniczych/egzekucyjnych

Wniosek o umorzenie kosztów komorniczych/egzekucyjnych

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego

(gdy komornik zajmuje już wynagrodzenie lub świadczenie)

Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego - wzór
Wzór wniosku o ograniczenie zajęcia z rachunku bankowego – wzór

Taki wniosek składa się, kiedy komornik zajmuje już wynagrodzenie dłużnika i dodatkowo chce zająć konto bankowe na które to wynagrodzenie trafia, w ten sposób wynagrodzenie podlega jakby dwukrotnemu zajęciu i nie jest to zgodne z prawem! W takiej sytuacji należy wtedy złożyć na ręce komornika powyższy wniosek.

Koniecznie przeczytaj ten wątek: Komornik zajmuje pensję i konto bankowe JEDNOCZEŚNIE?

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego

Wniosek o zwolnienie spod zajęcia rachunku bankowego
Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

Warto przeczytać: Jak napisać wniosek do komornika o zwolnienie konta bankowego? [WZÓR]

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej
Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia wynagrodzenia

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia wynagrodzenia
Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia wynagrodzenia

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia/świadczeń nieobjętych egzekucją

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia świadczeń nieobjętych egzekucją
Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia świadczenia świadczeń nieobjętych egzekucją

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury/renty

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury renty
Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia emerytury renty

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia nieruchomości

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia nieruchomości
Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia nieruchomości

Odpowiedź dla komornika na żądanie udzielenia wyjaśnień – wzór

Odpowiedź-na-żądanie-udzielenia-wyjaśnień-wzór
Odpowiedź na żądanie udzielenia wyjaśnień – wzór

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego i stanie zadłużenia

wzór-pisma-do-komornika-o-stan-zadłużenia
Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości

Zastanawiasz się jak napisać pismo do komornika o stanie zadłużenia? to nie musisz się już zastanawiać jak powinno wyglądać takie pismo, bo ten problem rozwiązałam za Ciebie. U góry znajduje się wzór takiego pisma, wystarczy je pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie wysłać do komornika, który egzekwuje na Tobie zadłużenie. Wniosek o udzielenie informacji o aktualnym stanie postępowania komorniczego zawsze sporządza się w formie pisemnej.

Warto tez wiedzieć, że w ogóle podstawą żądania informacji o stanie prowadzonego przez komornika sądowego postępowania egzekucyjnego jest art. 763 K.p.c., który jasno mówi, że komornik powinien zawiadomić stronę uczestniczącą w egzekucji (dłużnika i wierzyciela) o każdej dokonanej przez niego czynności. Komornik ma też obowiązek na żądanie dłużnika lub wierzyciela, udzielić informacji o stanie postępowania egzekucyjnego.

Z tego co widzę, to bardzo często pytacie o wzór takiego pisma, oto najczęściej formułowane przez Was zapytania na temat udzielenia informacji o stanie zadłużenia u komornika:

 • wniosek do komornika o rozliczenie wpłat;
 • wniosek o udzielenie informacji o aktualnym stanie zaległości;
 • wniosek o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości;
 • udzielenie informacji przez komornika wierzycielowi;
 • wzór pisma do komornika o stan zadłużenia;
 • wniosek do komornika o rozliczenie egzekucji;
 • jak sprawdzić stan zadłużenia u komornika;
 • wniosek o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości.

Pełnomocnictwo do komornika wzór

Warto przeczytać: Jak napisać pełnomocnictwo do komornika?

Pisma do firmy windykacyjnej

Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Skarga-na-firme-windykacyjna-wzor-doc-pdf
Skarga na firmę windykacyjną – wzór

Warto przeczytać: SKARGA na firmę windykacyjną – WZÓR

Żądanie zaprzestania działań windykacyjnych

zadanie-zaprzestania-dzialan-windykacyjnych-wzor-doc-pdf
Żądanie zaprzestania działań windykacyjnych

Skarga na firmę windykacyjną i wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Skarga-na-firme-windykacyjna-wniosek-o-zawieszenie-dzialan-windykacyjnych-wzor-doc-pdf
Skarga na firmę windykacyjną – wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc
Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Wniosek do firmy windykacyjnej o rozłożenie długu na raty

Wniosek-do-firmy-windykacyjnej-o-rozłożenie-długu-na-raty-wzor-pdf-doc
Wniosek do firmy windykacyjnej o rozłożenie długu na raty

Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną

Skarga-do-UOKiK-na-firme-windykacyjna-wzor-doc-pdf
Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną

Warto przeczytać: Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną wzór

Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną Corsaria

Skarga-do-UOKiK-na-firme-windykacyjna-corasaria-wzor-doc-pdf
Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną Corsaria

Warto przeczytać: Windykacja Corsaria

Pisma do Urzędu Skarbowego i ZUS

Wniosek o zwrot nadpłaty podatku – wzór

RAT-Z wniosek o rozłożenie zaległości podatkowych na raty

Nie znaleziono Pobrania

UZ-M wniosek o umorzenie zaległości podatkowych

Nie znaleziono Pobrania

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS – wzór

Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS - wzór
Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS – wzór

Wniosek o umorzenie składek ZUS – wzór

Wniosek o umorzenie składek ZUS - wzór
Wniosek o umorzenie składek ZUS – wzór

Umowa zlecenie

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór

Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu - wzór
Oświadczenie dla komornika, że umowa zlecenie to jedyne i powtarzalne źródło dochodu – wzór

Wzór tego dokumentu ma zastosowanie wtedy, gdy komornik zajmie dłużnikowi całe wynagrodzenia za pracę na umowę zlecenie. Aby odzyskać pieniądze i aby komornik zastosował kwotę wolną od zajęcia komorniczego, należy wysłać właśnie pismo, w którym oświadczamy, że wynagrodzenie które otrzymujemy, jest jedynym źródłem dochodu i ma charakter powtarzalny. Koniecznie przeczytaj teraz poradnik: Komornik zajął mi całe wynagrodzenie z umowy zlecenie, co robić?

Wzory pism dla pracodawcy

Pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje wzór

Informacja do komornika o zwolnieniu pracownika
Pismo do komornika o zwolnieniu pracownika

Zastanawiasz się jak napisać pismo do komornika, że pracownik już nie pracuje? w powyższym pliku znajdziesz wszystko czego potrzebujesz. Wzór zawiadomienia komornika wystarczy tylko pobrać, wydrukowac i wypełnić. Warto pamiętać, że pismo pracodawcy do komornika musi spełniać wymogi pisma formalnego, dlatego warto w takich sytuacjach posłużyć się gotowym wzorem.

Wzór pisma do komornika o zwolnieniu pracownika kosztuje symboliczne 5 złotych. Wzór dokumentu będzie można pobrać od razu po dokonaniu płatności.

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę – wzór

Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę - wzór
Odpowiedź na zajęcie wynagrodzenia za pracę – wzór

Odpowiedź do komornika na zajecie minimalnej krajowej pracownika

odpowiedz-do-komornika-na-zajecie-minimalnej-krajowej
Odpowiedź do komornika na zajecie minimalnej krajowej

Powyższe pismo często nazywane jest też jako: wzór pisma do komornika o niemożności ściągnięcia długu z wynagrodzenia, które jest jednocześnie minimalnym wynagrodzeniem! Przypomnę przy tym, że minimalna krajowa wolna jest od zajęć komorniczych i komornik nie ma prawa jej zająć.

Wzór pisma do komornika o niemożności ściągnięcia długu

Wzor-pisma-do-komornika-o-niemożności-ściągnięcia-długu-pdf-doc
Wzór pisma do komornika o niemożności ściągnięcia długu

Warto przeczytać: Wzór pisma do komornika o niemożności ściągnięcia długu

Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

zbieg-egzekucji-komorniczych-wzor-pisma
Zbieg egzekucji komorniczych – wzór pisma

Jak napisać pismo o zbiegu egzekucji komorniczych? ten problem masz już z głowy, ponieważ przygotowałam już odpowiednie na tą sytuację pismo. Zbieg egzekucji komorniczej ma miejsce wtedy, gdy do Twojego pracownika zgłosi się drugi komornik, chcący zająć zajęte już przez pierwszego komornika wynagrodzenie czy inne świadczenie, które wypłacasz pracownikowi. Wtedy, obowiązkiem pracodawcy wobec komornika, jest wysłanie pisma informującego o tym, że nastąpił zbieg egzekucji do obu komorników i czekanie, aż oboje komorników rozstrzygnie między sobą, który z nich będzie egzekwował zajęte wynagrodzenie pracownika. Wzór pisma do komornika o zbiegu egzekucji należy wysłać listem poleconym! Zbieg zajęć komorniczych wzór pisma otrzymasz klikając w powyższy baner.

Nagana dla pracownika wzór

Upomnienie pracownika wzór

Kara pieniężna dla pracownika – wzór

Kara-pieniezna-dla-pracownika-wzor-doc-pdf
Kara pieniężna dla pracownika – wzór

Upomnienie pracownika za niedopełnienie obowiązków wzór

Upomnienie pracownika za niedopełnienie obowiązków wzór

Upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie wzór

Upomnienie-pracownika-za-niewlasciwe-zachowanie-wzor-doc-pdf
Upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie wzór

Warto przeczytać:

Skarga na pracownika wzór pisma

Warto przeczytać: Skarga na pracownika WZÓR PISMA + omówienie!

Wzory pism dla wierzyciela

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego

wniosek-o-podjecie-zawieszonego-postepowania-egzekucyjnego-wzor-pdf-doc
Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego

Warto przeczytać: Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego – wzór

Wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji

Wniosek-wierzyciela-o-umorzenie-egzekucji
Wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji

Umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może umorzyć postępowanie egzekucyjne z różnych powodów i jak najbardziej ma do tego prawo, bo to on jest gospodarzem toczącej się egzekucji komorniczej.

Wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji musi być sporządzony w formie pisemnej. Najczęściej umorzenie egzekucji komorniczej z inicjatywy wierzyciela następuje, gdy dłużnik spłaci wierzyciela w części lub całości, albo gdy między wierzcyielem a dłużnikiem dojdzie do porozumienia (ugody dłużnik-wierzyciel). Ponadto wierzyciel może umorzyć egzekucję z jednego tylko składnika majątku, lub ze wszsytkich, decyzja należy do wierzyciela i nikt nie jest w stanie mu się sprzeciwić.

Ograniczenie egzekucji na wniosek wierzyciela – wzór

Ograniczenie-egzekucji-na-wniosek-wierzyciela
Ograniczenie egzekucji na wniosek wierzyciela

Wypowiedzenie umowy pożyczkowej

Wezwanie do zapłaty – wzór

Oświadczenie wierzyciela o spłacie zadłużenia

Oświadczenie wierzyciela o spłacie zadłużenia

Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

wniosek-o-dokonanie-opisu-i-oszacowania-nieruchomosci
Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika w Urzędzie Skarbowym

Wniosek-o-zajęcie-wierzytelności-dłużnika-w-Urzędzie-Skarbowym
Wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika w Urzędzie Skarbowym

Pozew o zapłatę – wzór

Zmiana komornika – wzór

Wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika – wzór

Wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika złożyć może wierzyciel lub dłużnik, uprawnienie to mają tylko i wyłącznie strony postępowania egzekucyjnego. Prawo do zmiany komornika daje art. 8. Zakres terytorialny działania komornika, prawo wyboru komornika :

13. Komornik, za zgodą wierzyciela, może przekazać całość lub część sprawy egzekucyjnej innemu komornikowi, jeżeli ten wyrazi na to zgodę.

Najczęściej ze zmiany komornika korzystają wierzyciele, którzy niezadowoleni są z czynności jakie podejmuje obecny komornik, często powodem zmiany komornika jest np. to, że komornik nie podejmuje działań terenowych, nie odbiera telefonów, nie informuje o przebiegu egzekucji i w ogóle ciężko kiedykolwiek go zastać. Zmiana komornika w takich czy innych przypadkach jest więc jak najbardziej możliwa.

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika wzór

wniosek-o-poszukiwanie-majątku-dłużnika-wzór
Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

Wniosek o wyjawienie majątku – wzór

wniosek-o-wyjawienie-majątku-wzór
Wniosek o wyjawienie majątku – wzór

Wzór pisma o zwrot pieniędzy od dłużnika

Koniecznie przeczytaj: Wezwanie do zwrotu pożyczonych pieniędzy

Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej

Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej
Zapytanie komornika o stan sprawy egzekucyjnej

… jako wierzyciel, masz prawo być na bieżąco informowany, niestety komornicy nie dopełniają tego obowiązku bardzo często, dlatego jeśli chcesz sprawdzić status zleconej egzekucji na dłużniku, to możesz wysłać zapytanie do komornika o stan postępowania egzekucyjnego. Komornik musi odpowiedzieć na Twoje pismo w terminie 7 dni, jeśli tego nie zrobi, należy złożyć skargę na komornika.

Umorzenie długu przez wierzyciela – wzór

Umorzenie długu przez wierzyciela - wzór
Umorzenie długu przez wierzyciela – wzór

<– jest wzór umowy o umorzenie/zwolnienie z długu dłużnika. UWAGA: jeśli na dłużniku ciąży już egzekucja komornicza, to podanie o umorzenie długu składa wtedy wierzyciel do komornika, na prośbę dłużnika. Kluczowym tutaj stają się umiejętności negocjacyjne na linii dłużnik – wierzyciel. Warto również wiedzieć, że dłużnik nie może złożyć podania o umorzenie długu samodzielnie do komornika, bo to nic nie da. Dłużnik w takim wypadku powinien nawiązać kontakt z wierzycielem i z nim „dogadać się” co do spłaty zadłużenia. Wtedy wierzyciel, jeśli zgodzi się na warunki spłaty zaproponowane przez dłużnika, może umorzyć postępowanie egzekucyjne na dłużniku. Prośba o umorzenie długu przez wierzyciela złożona u komornika, zawsze skutkuje!

Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności – wzór

Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności - wzór
Przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległej wierzytelności – wzór

Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty, jest niejako zapowiedzią wniesienia sprawy do sądu przeciwko dłużnikowi, które nie uregulował długu wobec wierzyciela. Samo postępowanie sądowe, wiąże się dodatkowymi kosztami, które poniesie dłużnik, dlatego właśnie przedsądowe wezwanie do zapłaty, często bywa „straszakiem” na dłużnika.

Przejęcie długu – umowa – wzór

Umowa ta dotyczy sytuacji, w której dłużnik zostaje zwolniony z długu, a sam dług staje się częścią osoby trzeciej, której dane zawarte są w umowie. Jest to przeniesienie odpowiedzialności za dane dług z pierwotnego dłużnika, na osobę trzecią.

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej - wzór
Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzór

Warto przeczytać: Wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

Wniosek-o-wszczęcie-egzekucji-z-nieruchomości-wzór
Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości ma prawo złożyć wierzyciel, czasem bywa, że wszczęcie egzekucji z nieruchomości zostaje wszczęte z automatu (z urzędu). Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości można złożyć pisemnie lub ustnie w siedzibie kancelarii komornika sądowego. Koniecznie sprawdź jakie są etapy egzekucji z nieruchomości. Pamiętaj o tym, aby z wnioskiem o egzekucję z nieruchomości dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale! A jeśli złożenie wniosku odbywa się przez Twojego prawnika, to trzeba wtedy dołączyć dokumenty, które potwierdzają uprawnienie do reprezentowanie Ciebie.

Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika

Wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika

Wniosek o zawieszenie egzekucji – wzór

Wniosek o zawieszenie egzekucji - wzór
Wniosek o zawieszenie egzekucji – wzór

Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego składa się do komornika, gdy w trakcie postępowania egzekucyjnego występują przesłanki, które uniemożliwiają dalsze prowadzenie egzekucji na dłużniku. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego może złożyć zarówno wierzyciel jak i sam dłużnik. Złożenie takiego wniosku przez wierzyciela lub dłużnika jest bezpłatne.

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego - wzór
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego – wzór

Umorzenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić gdy: wyegzekwowana zostanie cała należność od dłużnika, gdy stwierdzona zostanie bezskuteczność egzekucji komorniczej, na wniosek wierzyciela, na wniosek dłużnika. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego składa się pisemnie do komornika sądowego, który prowadzi postępowanie egzekucyjne.

We wniosku koniecznie musi znaleźć się informacja: kto jest dłużnikiem, kto jest wierzycielem, jaka jest sygnatura akt, a także samo uzasadnienie na podstawie którego żądasz umorzenia postępowania egzekucyjnego. Umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Nadanie klauzuli wykonalności to taki etap pośredni, który jest jakby końcem postępowania sądowego i wstępem do postępowania egzekucyjnego. Czyli, jeśli wierzyciel zawarł z dłużnikiem ugodę lub warunki spłaty zadłużenia, które obie strony zaakceptowały, a jednak dłużnik nie wykazuje chęci do ich realizacji, to wierzyciel powinien wtedy wystąpić do sądu z wnioskiem o nadania klauzuli wykonalności. Klauzula wykonalności, to coś w rodzaju potwierdzenia sądu, że nadany tytuł egzekucyjny komornik może wykonać. Nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi sądowemu, uznaje się za konieczne wtedy, gdy dłużnik nie spłaca zobowiązania, wtedy należy wszcząć przymusową egzekucję.

Więcej na temat klauzuli wykonalności przeczytasz w artykule: Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – wzór.

Wniosek o ograniczenie egzekucji na wniosek wierzyciela

Wniosek o ograniczenie postępowania egzekucyjnego na dłużniku
Wniosek o ograniczenie postępowania egzekucyjnego na dłużniku

Dłużnik spłacił część zadłużenia bezpośrednio do wierzyciela, wierzyciel musi teraz wysłać wniosek do komornika o ograniczenie postępowania egzekucyjnego na kwotę, którą dłużnik spłacił bezpośrednio wierzycielowi

Cesja wierzytelności – wzór

Zawiadomienie o cesji przez cesjonariusza – wzór

Alimenty

Zestawienie wydatków alimenty wzór

Warto przeczytać:

Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-alimentow-wzor-doc-pdf
Oświadczenie o rezygnacji z alimentów wzór

Warto przeczytać:

Pozew o alimenty – wzór

Koniecznie przeczytaj:

Pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Pozew-o-alimenty-z-wnioskiem-o-udzielenie-zabezpieczenia-wzor
Pozew o alimenty z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia

Alimenty na żonę – wzór pozwu

Koniecznie przeczytaj: Alimenty na żonę – WZÓR pozwu + INSTRUKCJA

Pozew o alimenty od dziadków wzór

Koniecznie przeczytaj: Alimenty od dziadków – WZÓR pozwu + INSTRUKCJA

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji – wzór

Zawiadomienie-o-przestepstwie-niealimentacji-wzor
Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji – wzór

Koniecznie przeczytaj: Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji – WZÓR + omówienie

Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

wniosek-o-zabezpieczenie-alimentow-wzor
Wniosek o zabezpieczenie alimentów wzór

Warto przeczytać: Wniosek o zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

Zazalenie-na-zabezpieczenie-alimentow-wzor
Zażalenie na zabezpieczenie alimentów wzór

Koniecznie przeczytaj: Zażalenie na zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

Ugoda alimentacyjna – wzór

Koniecznie przeczytaj:

Odpowiedź na pozew o alimenty wzór

Warto przeczytać: Odpowiedź na pozew o alimenty WZÓR + wypełniony przykład

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów wzór

Odpowiedz-na-pozew-o-podwyzszenie-alimentow-wzor
Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów – wzór

Warto przeczytać: Jak napisać odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew o uchylenie alimentów

Warto przeczytać:

Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów wzór

odpowiedz-na-pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor
Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów wzór

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – wzór

Pozew-o-zaprzeczenie-ojcostwa-wzor
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – WZÓR

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego
Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

Warto przeczytać: Umorzenie długu w Funduszu Alimentacyjnym – niskie dochody

Jeśli nie wiesz jak napisać wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego, to skorzystaj z dołączonego wzoru wniosku.

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór

Wniosek-o-umorzenie-postępowania-egzekucyjn-go-alimentów-wzór-doc-pdf
Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór

Warto przeczytać: Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wzór

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty
Wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawie o alimenty

Aby wszcząć egzekucję alimentów, trzeba złożyć stosowny wniosek do samego komornika. Wierzyciel alimentacyjny nie ma obowiązku, aby wskazać we wniosku sposób egzekucji za niepłacone na czas alimenty. Komornik przeprowadzi stosowne dochodzenie i ustali zarobki dłużnika, miejsce zamieszkania dłużnika i stan majątkowy dłużnika. Wszczęcie egzekucji za zaległe alimenty zawsze następuje na wniosek wierzyciela. UWAGA: jeśli miejsce zamieszkania dłużnika nie jest Ci znane, to do wniosku musisz dołączyć wniosek o ustanowienie dla dłużnika kuratora.

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej
Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej

Koniecznie przeczytaj: Jestem wierzycielem alimentacyjnym i chcę wycofać komornika

Wycofanie alimentów od komornika – wzór. Wstrzymanie egzekucji alimentów może mieć miejsce, tylko i wyłącznie na wniosek opiekuna dzieci (matki,ojca) lub samych dzieci, bądź też w sytuacji w której tytuł wykonawczy zostaje pozbawiony wykonalności. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego za alimenty nic nie kosztuje, a sam wniosek wierzyciel składa u komornika, który prowadzi postępowanie. UWAGA: Bezskuteczność egzekucji przy alimentach nie jest podstawą do umorzenia tej egzekucji!

Wniosek  o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych do Funduszu Alimentacyjnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych do Funduszu Alimentacyjnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych do Funduszu Alimentacyjnego

Z Funduszu Alimentacyjnego skorzystać może dziecko, które ma zasądzone przez sąd alimenty i po wszczęciu egzekucji alimentów, egzekucja okazała się bezskuteczna. Wtedy właśnie składa się wniosek o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, należy dołączyć zaświadczenie od komornika, który prowadził egzekucję, które potwierdza bezskuteczność tego postępowania egzekucyjnego za ostatnie 2 miesiące, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku do Funduszu Alimentacyjnego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Nie znaleziono Pobrania

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

wniosek-egzekucyjny-alimenty-wzor-doc
Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

Wniosek o obniżenie alimentów – przykład!

Wniosek o obniżenie alimentów - przykład!
Wniosek o obniżenie alimentów – przykład!

Wniosek o podwyższenie alimentów

Wniosek do komornika o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów

Wniosek do komornika o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów.
Wniosek do komornika o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji alimentów

Wniosek o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego

Wniosek o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego.
Wniosek o wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych komornika sądowego

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych komornika sądowego.
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych komornika sądowego.

Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

pozew-o-wygasniecie-obowiazku-alimentacyjnego
Pozew o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Wniosek do Funduszu Alimentacyjnego o stan zadłużenia

Wniosek-do-Funduszu-Alimentacyjnego-o-stan-zadluzenia-wzor-doc-pdf
Wniosek do Funduszu Alimentacyjnego o stan zadłużenia

Warto przeczytać: Jak sprawdzić zadłużenie w funduszu alimentacyjnym?

ROZWÓD

Odpowiedź na pozew rozwodowy – wzór

Warto przeczytać:

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Wniosek-o-ustalenie-kontaktow-z-dzieckiem
Wniosek o ustalenie/uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Koniecznie przeczytaj: Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem WZÓR i omówienie

Wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem wzór

wniosek-o-zmianę-kontaktow-z-dzieckiem-wzor
Wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem wzór

Koniecznie przeczytaj: Zmiana kontaktów z dzieckiem WZÓR PISMA

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – wzór

Wniosek-o-ograniczenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor
Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – WZÓR

Koniecznie przeczytaj: Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem WZÓR i omówienie

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

Wniosek-o-przywrocenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor-doc-pdf
Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

Warto przeczytać: Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej WZÓR

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem wzór

wniosek-o-zabezpieczenie-kontaktow-z-dzieckiem-wzor-doc-pdf
Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem wzór

Pozew o rozwód bez orzekania o winie wzór z dziećmi

pozew-o-rozwod-bez-orzekania-o-winie-z-dziecmi-wzor
Pozew o rozwód bez orzekania o winie WZÓR z dziećmi

Koniecznie przeczytaj: Pozew o rozwód bez orzekania o winie WZÓR z dziećmi

Wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów

Wniosek o ukaranie grzywną za niewykonywanie kontaktów WZÓR

 

BIK

usunięcie-danych-z-bik-po-spłacie-kredytu-wniosekBank, firma pożyczkowa czy inna instytucja czasem bardzo opieszale podchodzi do wymiany informacji z rejestrem BIK. W takich wypadkach konieczne jest złożenie wniosku i „pogrożenie” przepisami prawa, aby wymusić szybką aktualizację danych w BIK.

Pozostawienie kwestii tego jak wyglądamy w oczach innych banków, które składają zapytania do BIK-u na nasz temat, jest wielce nieodpowiedzialne. Już dziś zadbaj, aby dane z banków, z których usług korzystasz, na bieżąco aktualizowały informacje na Twój temat! do tego celu idealnie nada się poniższy wzór wniosku o aktualizację danych w BIK.

Wniosek o aktualizację danych w BIK

Warto przeczytać: Jak napisać wniosek o aktualizację danych w BIK-u? [WZÓR wniosku]

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania - WZÓR
Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR

Warto przeczytać: Cofnięcie ZGODY na przetwarzanie danych w BIK + WZÓR

KRD

Wniosek o usunięcie danych z KRD lub ich aktualizacja

Wniosek o usunięcie danych z KRD lub ich aktualizacja

Warto przeczytać:

Zaliczka i Zadatek

Zadatek oraz zaliczka to formy wynagrodzenia, które przekazujemy kontrahentowi zanim jeszcze dojdzie wykonania usługi. Jeśli zastanawiasz się, czy zadatek można odzyskać, to odpowiedź brzmi: TAK! jeśli zleceniobiorca (firma) nie wywiązał się z umowy – masz prawo żądać zwrotu zadatku.

Warto jeszcze dodać, że maksymalna wysokość zadatku nie może przekraczą 30% końcowego wynagrodzenia. Czy zaliczka też jest zwracana? TAK! zaliczka także podlega zwrotowi jeśli zleceniobiorca nie wywiązał się z umowy.

Czym się różni zaliczka od zadatku? zaliczka jest kwotą wpłaconą na poczet przyszłych należnośc np. za wykonanie usługi i nie stanowi formy zabezpieczenia wykonania umowy (w przeciwieństwie do zadatku). Zaliczka jest więc odszkodowaniem za ewentualne niewykonanie umowy. Stanowi jedynie jej część.

Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór pisma

Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór pisma

Warto przeczytać:

Wezwanie do zwrotu zadatku – wzór pisma

wezwanie-do-zwrotu-zadatku-wzor-pisma
Wezwanie do zwrotu zadatku – wzór pisma

Pokwitowanie wpłaty – przyjęcia zaliczki

Pokwitowanie wpłaty – przyjęcia zadatku

Pokwitowanie-wplaty-przyjecia-zadatku
Pokwitowanie wpłaty / przyjęcia zadatku

Zadatek wzór pisma który przydaje się w sytuacji, gdy otrzymujemy zadatek, lub gdy go wpłacamy. Pokwitowanie można wydrukować w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzyma wpłacający a drugi otrzyma otrzymujący zadatek.

INNE wzory pism i wniosków

Opinia o pracowniku do sądu wzór

Warto przeczytać: Opinia o pracowniku do sądu WZÓR pdf

Odwołanie od decyzji MOPS – wzór pisma

Odwołanie-od-decyzji-MOPS-wzor-pisma-doc-pdf
Odwołanie od decyzji MOPS – wzór pisma

Warto przeczytać: Odwołanie od decyzji MOPS – wzór pisma POTRZEBNY!

Czynny żal wzór

Warto przeczytać: Czynny żal – WZÓR, czyli autodonos do Urzędu Skarbowego

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa wzór

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa wzór

Warto przeczytać: Wypowiedzenie umowy pośrednictwa WZÓR PDF

Zgoda sąsiada wzór pisma

Warto przeczytać: Zgoda sąsiada – WZÓR PISMA

Wniosek o zakaz zbliżania się wzór

Warto przeczytać: Wniosek o zakaz zbliżania się WZÓR

Wniosek o przesłuchanie świadka na rozprawie wzór

Wniosek-o-przesłuchanie-swiadka-na-rozprawie-wzor-doc-pdf
Wniosek o przesłuchanie świadka na rozprawie WZÓR

Warto przeczytać: Wniosek o przesłuchanie świadka na rozprawie WZÓR

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia RTV EURO AGD – wzór

wzór-odstąpienie-od-umowy-ubezpieczenia-rtv-euro-agd-doc-pdf
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia RTV EURO AGD – wzór

Warto przeczytać: Wzór odstąpienie od umowy ubezpieczenia RTV EURO AGD

Pokwitowanie odbioru gotówki za wynajem mieszkania wzór

pokwitowanie-odbioru-gotówki-za-wynajem-mieszkania-wzor-doc-pdf
Pokwitowanie odbioru gotówki za wynajem mieszkania wzór

Warto przeczytać: Pokwitowanie odbioru gotówki za wynajem mieszkania wzór

Wypowiedzenie umowy b2b WZÓR

Warto przeczytać: Wypowiedzenie umowy b2b WZÓR

Oświadczenie o opiece nad osobą starszą wzór

Oświadczenie-o-opiece-nad-osoba-starsza-wzor-doc-pdf
Oświadczenie o opiece nad osobą starszą wzór

Warto przeczytać: Oświadczenie o opiece nad osobą starszą wzór

Podanie o zwiększenie etatu wzór

Warto przeczytać: Podanie o zwiększenie etatu wzór

Wniosek o przywrócenie na pełny etat wzór

Wniosek-o-przywrocenie-na-pelny-etat-wzor-doc-pdf
Wniosek o przywrócenie na pełny etat wzór

Prośba o niekaranie do Urzędu Skarbowego wzór pisma

Prośba-o-niekaranie-do-Urzędu-Skarbowego-wzór-pisma-doc-pdf
Prośba o niekaranie do Urzędu Skarbowego wzór pisma

Warto przeczytać: Prośba o niekaranie do Urzędu Skarbowego wzór pisma

Wypowiedzenie umowy multimedia wzór

Warto przeczytać: Wypowiedzenie umowy multimedia WZÓR

Zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania

Zgoda-współwłaściciela-na-wynajem-mieszkania-wzor-doc-pdf
Zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania

Warto przeczytać: Zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania wzór

Podanie do MOPS o pomoc finansową

Podanie-do-MOPS-o-pomoc-finansowa-wzor-doc-pdf
Podanie do MOPS o pomoc finansową wzór

Warto przeczytać: Jak napisać podanie do MOPS o pomoc finansową wzór

Wzór pisma do sądu o zniesienie kuratora

wzor-pisma-do-sądu-o-zniesienie-kuratora-doc-pdf
Wzór pisma do sądu o zniesienie kuratora

Warto przeczytać: Wzór pisma do sądu o zniesienie kuratora

Wypowiedzenie umowy z biurem rachunkowym wzór

Wypowiedzenie-umowy-z-biurem-rachunkowym-wzor-doc-pdf
Wypowiedzenie umowy z biurem rachunkowym wzór

Warto przeczytać: Wypowiedzenie umowy z biurem rachunkowym wzór

Wzór pisma odrzucającego reklamację

Wzor-pisma-odrzucajacego-reklamacje-wzor-doc-pdf
Wzór pisma odrzucającego reklamację

Warto przeczytać: Wzór pisma odrzucającego reklamację

Wypowiedzenie umowy o współpracy wzór

Wypowiedzenie-umowy-o-wspolpracy-wzor-doc-pdf
Wypowiedzenie umowy o współpracy wzór

Warto przeczytać: Wypowiedzenie umowy o współpracy wzór

Pełnomocnictwo dla członka rodziny wzór

pełnomocnictwo-dla-członka-rodziny-wzor-doc-pdf
Pełnomocnictwo dla członka rodziny wzór

Warto przeczytać: Jak napisać pełnomocnictwo dla członka rodziny WZÓR

Rezygnacja z sanatorium – wzór pisma

Warto przeczytać: Rezygnacja z sanatorium nfz WZÓR pisma pdf

Wzór podania o wspólny wyjazd do sanatorium

wzor-podania-o-wspolny-wyjazd-do-sanatorium-pdf-doc
Wzór podania o wspólny wyjazd do sanatorium

Warto przeczytać: Wzór podania o wspolny wyjazd do sanatorium – WNIOSEK

Wzór odwołania do sanatorium

Warto przeczytać: Wzór odwołania do sanatorium – do pobrania

Wniosek o wycofanie oskarżenia wzór

Warto przeczytać: Wniosek o wycofanie oskarżenia WZÓR + instrukcja!

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności wzór

Zazalenie-na-postanowienie-o-nadaniu-klauzuli-wykonalnosci-wzor-pdf-doc
Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – wzór

Warto przeczytać: Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – wzór

Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej

Sprawozdanie-opiekuna-prawnego-osoby-ubezwlasnowolnionej-wzor-doc-pdf
Sprawozdanie opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej

Warto przeczytać:

Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Wniosek-o-zwolnienie-z-oplat-za-DPS-wzor-doc-pdf
Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS wzór

Warto przeczytać: Jak uniknąć płacenia za DPS? wzór pisma

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny WZÓR

nieodplatne-uzyczenie-lokalu-czlonkowi-rodziny-wzor-doc-pdf
Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny WZÓR

Warto przeczytać: Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny WZÓR

Umowa użyczenia pokoju od rodziców wzór

Umowa użyczenia pokoju od rodziców wzór

Umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór

Umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór

Warto przeczytać: Umowa użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór

Wniosek o uzasadnienie wyroku wzór

Warto przeczytać: Wniosek o uzasadnienie wyroku – WZÓR

Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem wzór

wniosek-o-wydanie-wyroku-postanowienia-z-uzasadnieniem-wzor-doc-pdf
Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności

Umowa darowizny pieniędzy od obojga rodziców wzór

umowa-darowizny-pieniedzy-od-obojga-rodzicow-wzor-doc-pdf
Umowa darowizny pieniędzy od obojga rodziców wzór

Umowa darowizny od brata

Umowa darowizny samochodu między małżonkami wzór

Umowa-darowizny-samochodu-miedzy-malzonkami-wzor-doc-pdf
Umowa darowizny samochodu między małżonkami wzór

Skarga na listonosza WZÓR

Skarga na przewlekłość postępowania wzór

skarga-na-przewleklosc-postepowania-wzor-doc-pdf
Skarga na przewlekłość postępowania WZÓR

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej wzór

wniosek-o-przyspieszenie-wpisu-do-ksiegi-wieczystej-wzor-doc
Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej WZÓR

Warto przeczytać:

Wniosek o przyspieszenie założenia księgi wieczystej wzór

Wniosek-o-przyspieszenie-założenia-Księgi-Wieczystej-wzór-doc-pdf
Wniosek o przyspieszenie założenia Księgi Wieczystej wzór

Warto przeczytać: Wniosek o przyspieszenie założenia Księgi Wieczystej wzór doc pdf

Wniosek o zmianę terminu rozprawy WZÓR

Wniosek-o-zmiane-terminu-rozprawy-wzor
Wniosek o zmianę terminu rozprawy WZÓR

Wniosek o odroczenie rozprawy – wzór

Wniosek-o-odroczenie-rozprawy-wzor
Wniosek o odroczenie rozprawy – wzór

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy – wzór

Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy – wzór

Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy – wzór

Wniosek-o-przyspieszenie-terminu-rozprawy-wzor
Wniosek o przyspieszenie terminu rozprawy – wzór

Wniosek o wyznaczenie terminu rozprawy – wzór

Wniosek-o-wyznaczenie-terminu-rozprawy-wzor
Wniosek o wyznaczenie terminu rozprawy – wzór

Wniosek o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy – wzór

wniosek-o-przyspieszenie-wyznaczenia-terminu-rozprawy-wzor
Wniosek o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy – wzór

Warto przeczytać ten artykuł: Wniosek o wyznaczenie terminu, przyspieszenie, rozpoznanie i odroczenie rozprawy

Upoważnienie do załatwienia spraw wzór

upowaznienie-do-zalatwienia-spraw-wzor-doc-pdf
Upoważnienie do załatwienia spraw wzór

Warto przeczytać: Upoważnienie do załatwienia spraw WZÓR (Pełnomocnictwo administracyjne)

Skarga na uciążliwego sąsiada wzór

skarga-na-uciazliwego-sasiada-wzor
Skarga na uciążliwego sąsiada wzór

Skarga zbiorowa na sąsiada wzór

Koniecznie przeczytaj ten artykuł: Skarga na uciążliwego sąsiada WZÓR + zbiorowa skarga

Wniosek o umorzenie składek KRUS

Zażalenie na postanowienie wzór pisma

zazalenie-na-postanowienie-wzor-pisma
Zażalenie na postanowienie wzór pisma

Promesa zatrudnienia skazanego – wzór

Promesa zatrudnienia skazanego – wzór

Koniecznie przeczytaj: Promesa zatrudnienia skazanego – WZÓR

Promesa zatrudnienia tymczasowo aresztowanego

promesa-zatrudnienia-tymczasowo-aresztowanego-wzor-doc-pdf
Promesa zatrudnienia tymczasowo aresztowanego

Wzór pisma o zwrot pieniędzy od osoby prywatnej

Wzor-pisma-o-zwrot-pieniedzy-od-osoby-prywatnej
Wzór pisma o zwrot pieniędzy od osoby prywatnej

Wzór pisma o zwrot pieniędzy od firmy

Wzor-pisma-o-zwrot-pieniedzy-od-firmy
Wzór pisma o zwrot pieniędzy od firmy

Wzór pisma o zwrot pieniędzy od sprzedającego

Wzor-pisma-o-zwrot-pieniedzy-od-sprzedajacego
Wzór pisma o zwrot pieniędzy od sprzedającego

Wzór pisma o zwrot pieniędzy za towar

Wzór pisma o zwrot pieniędzy za towar

Pismo o zwrot pieniędzy za niedostarczony towar

Pismo-o-zwrot-pieniedzy-za-niedostarczony-towar
Pismo o zwrot pieniędzy za niedostarczony towar

Warto przeczytać:

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia

Koniecznie przeczytaj: Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia [WZÓR + instrukcja]

Skarga do PIP brak wynagrodzenia – wzór

Skarga do PIP brak wynagrodzenia wzór

Warto przeczytać: Skarga do PIP brak wynagrodzenia – WZÓR pobierz

Reklamacja do banku – wzór

Pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną

Pozew o rozdzielność majątkową z datą wsteczną

Warto przeczytać:

Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego

Wniosek-o-wydanie-tytułu-wykonawczego-w-zamian-utraconego
Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego
Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego

Zwolnienie od kosztów sądowych powoduje, że nie trzeba uiszczać opłaty za postępowanie sądowe, koszty te bierze na siebie Skarb Państwa. Żeby zatem wziąć udział w postępowaniu cywilnym bez obowiązku płacenia za koszty sądowe, trzeba zadbać o to, aby otrzymać zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych.

O zwolnienie z kosztów sądowych można wnieść na piśmie, używając do tego celu wzór powyższego pisma, lub ustnie do protokołu w sądzie, gdzie toczy się rozprawa. Kto może wnioskować o zwolnienie z ponoszenia kosztów postępowania sądowego? o wniosek tak może ubiegać się osoba fizyczna, która jest w ciężkiej sytuacji finansowej i życiowej.

Aby wniosek był skuteczny, trzeba dołączyć do wniosku dowody na to, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów postępowania sądowego. Można wskazać brak dochodów, duże wydatki na życie, rodzinę itd. niskie świadczenia itp. Zwolnienie z kosztów postępowania sądowego może mieć charakter całkowity lub częściowy.

Podsumowując: osoba, która w całości została zwolniona z ponoszenia kosztów sądowych, nie musi uiszczać żadnych opłat sądowych, a więc nie posniesie żadnyc wydatków. Wszelkie opłaty związane z prowadzeniem sprawy w sądzie, tymczasowo pokryje Skarb Państwa. Zwracą Twoją uwagę na uzasadnienie, które należy wpisać we wniosku. Użyj faktów, które przekonają sąd, że ten, zwolnił Cię z ponszenia kosztów sądowych. Wskaż np. swoją ciężką sytuację finansową i fakt, że poniesienie kosztów postępowania sądowego, znacząco pogorszy Twoją i tak już ciężką sytuację finansową, co grozić będzie utratą płynności finansowej!

Wykaz inwentarza – wzór

Skarga pauliańska – wzór

Koniecznie przeczytaj również czym jest skarga pauliańska i na czym polega. Temat wymaga odpowiedniej wiedzy i znajomości pewnych przepisów prawa, tak więc koniecznie zajrzyj do tego poradnika.

Podanie o podwyżkę – wzór

Jeśli liczy się dla Ciebie w tym momencie dosłownie każda złotówka, to warto wypróbować każdy sposób na zwiększenie comiesięcznych wpływów do Twojego budżetu domowego. Już dziś wydrukuj i wypełnij wzór podania o podwyżkę.

Co ważne to, aby w pierwszej kolejności wyraźnie zaznaczyć cel podania, które składasz do pracodawcy, a więc: „prośba o podwyżkę„. W kolejnych akapitach należy wytłumaczyć pracodawcy, dlaczego zasługujesz na podwyżkę, czyli np. wymieniamy, że jesteśmy właściwym kandydatem do uzyskania wyróżnienia w formie podwyżki wynagrodzenia. Należy rzeczowo i konkretnie przedstawić argumenty, dzięki którym wg Nas samych, zasługujemy na podwyższenie płacy.

Podanie o podwyżkę na końcu należy własnoręcznie podpisać i najlepiej osobiście dostarczy do rąk pracodawcy lub głównego przełożonego, jeśli firma w której pracujesz, posiada wiele szczebli organizacyjnych.

Dodam jeszcze tylko, że warto mieć ukończone dodatkowe kursy, czy inne umiejętności, które w oczach pracodawcy szczególnie przydadzą się na stanowisku pracy, do którego zostałaś/zostałeś oddelegowana. Do podania o podwyżkę należy wtedy także dołączyć stosowny certyfikat potwierdzający ukończony kurs.

Europejski nakaz zapłaty (ENZ) – wzór

Europejski nakaz zapłaty (ENZ) - wzór
Europejski nakaz zapłaty (ENZ) – wzór

… zachęcam Cię też do odwiedzenia artykułu, który pojawił się na blogu, w artykule wyjaśniam czym jest europejski nakaz zapłaty i jak wnieść sprzeciw. Zapraszam Cię do przeczytania tego poradnika!

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Warto przeczytać: Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku WZÓR

Wniosek o spis inwentarza

Wniosek o sporządzenie spisu spadku (inwentarza) po zmarłym
Wniosek o sporządzenie spisu spadku (inwentarza) po zmarłym

Podanie o podwyżkę wynagrodzenia

Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego – wzór

Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego - wzór
Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego – wzór

Pozew o rozdzielność majątkową – wzór

Pozew o rozdzielność majątkową - wzór
Pozew o rozdzielność majątkową – wzór

Pozew o rozdzielność majątkową jest pismem , które składa się w sądzie rejonowym przez oboje małżonków, którzy zapragnęli by utrzymać swoją rozdzielność majątkową ich majątku. Aby złożyć w sądzie taki wniosek, trzeba dokładnie wypełnić dane powoda i dane pozwanego, a później określić dokładnie we wniosku, co wnosi powód. Co wpisać w uzasadnieniu pozwu o rozdzielność majątkową? trzeba zamieścić najpierw informację kiedy strony zawarły związek małżeński oraz dodać jako załącznik do wniosku odpis aktu małżeństwa. Jeśli macie dzieci, to o tym także należy wspomnieć w uzasadnieniu. Teraz trzeba napisać, co jest powodem wniesienia o rozdzielczość małżeńską i uzasadnić ten powód. Musicie pamiętać, że ustanowienie przez sąd rozdzielności małżeńskiej, może nastąpić tylko z ważnych powodów. Jeśli macie zamiar wezwać świadków na rozprawę, to o tym też należy w uzasadnieniu napisać.

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej – wzór

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej - wzór
Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej – wzór

Intercyza – wzór

Wniosek o ubezwłasnowolnienie – wzór

Wniosek o ubezwłasnowolnienie - wzór
Wniosek o ubezwłasnowolnienie – wzór

Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Wniosek o umorzenie rozłożenie na raty abonamentu radiowo - telewizyjnego RTV
Wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty abonamentu radiowo – telewizyjnego RTV

Warto przeczytać: Abonament RTV przedawnienie + WZÓR wniosku

Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

odwołanie-od-upomnienia-za-abonament-rtv-wzor-doc-pdf
Odwołanie od upomnienia za abonament RTV wzór

Warto przeczytać:

Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów druk

zwolnienie z-abonamentu-rtv-emerytów-druk
Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów DRUK

Warto przeczytać: Zwolnienie z abonamentu RTV emerytów + WNIOSEK

Wniosek o odrzucenie lub przyjęcie spadku – wzór

Wniosek o odrzucenie lub przyjęcie spadku

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Koniecznie przeczytaj: Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka + [WZÓR]

Podanie o umorzenie zaległego czesnego na uczelni

Podanie-o-umorzenie-długu-za-czesne-na-uczelni
Podanie o umorzenie długu za czesne na uczelni

Warto przeczytać: Podanie o umorzenie czesnego za studia

Warto przeczytać:

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka wzór

Wniosek-o-wyplate-wynagrodzenia-do-rak-wspolmałzonka-wzor
Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka wzór

Koniecznie przeczytaj: Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk współmałżonka – WZÓR

Długi czynszowe

Umowa o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu

Umowa o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu
Umowa o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu

Czynszowi dłużnicy mają szansę odpracować dług, wykonując określoną pracę na rzecz danej spółdzielni mieszkaniowej, w zamian, administracja pomniejszy im dług, proporcjonalnie do wykonanej przez dłużnika pracy.

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Prośba-o-rozłożenie-na-raty-zadłużenia-z-tytułu-czynszu
Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Wzór wniosku o umorzenie długu czynszowego

Wzór-wniosku-o-umorzenie-zadłużenia-czynszowego
Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

Jest to podanie o umorzenie zadłużenia za mieszkanie. Jeśli masz zaległości w czynszu i dług z tego tytułu urósł do bagatelnych rozmiarów, możesz spróbować wysłać pismo z prośbą o umorzenie długu za czynsz.

Wypowiedzenie umowy najmu wzór

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego wzór

wypowiedzenie-umowy-najmu-lokalu-uzytkowego-wzor-doc
Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego wzór

Warto przeczytać: Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego [INSTRUKCJA]

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego wzór

wypowiedzenie-umowy-najmu-okazjonalnego-wzor
Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego wzór

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego wzór

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego wzór

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron wzór

rozwiązanie-umowy-najmu-za-porozumieniem-stron-wzor
Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron wzór

Warto przeczytać: Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron – WZÓR

Wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe wzór

Wynajem-mieszkania-dla-firmy-na-cele-mieszkaniowe-wzor-umowy-doc-pdf
Wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe wzór

Warto przeczytać:

Wzory umów pożyczkowych

Umowa pożyczki – wzór

Umowa pożyczki w rodzinie – wzór

Umowa pożyczki w rodzinie może zostać zawarta w formie ustnej, ale tylko do kwoty 1.000 zł, jeśli kwota pożyczki jest większa niż 1 000 zł, to wtedy dla celów dowodowych (ad probationem) umowa pożyczki powinna być stwierdzona pismem.

Warto tu przywołać  wyrok sądu apelacyjnego z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. akt V ACa 53/2013 w którym Sąd Apelacyjny w Gdańsku orzekł, że udzielenie pożyczki powyżej kwoty 1 000 zł bez zachowania formy pisemnej nie wpływa na ważność tej czynności prawnej, ponieważ udzielenie pożyczki może zostać dokonane w sposób dorozumiany.

Czyli wtedy, nawet samo pokwitowanie odebrania pieniędzy, może być traktowane jako dowód zaciągnięcia pożyczki (wyrok Sądu Apelacyjnego z roku 2007 r, sygn. akt ACa 37/2007). Komplikacje zaczynają się wtedy, gdy ciężko nam udowodnić, że daną kwotę pieniędzy w ogóle komuś przekazaliśmy, dlatego zawsze należy zabezpieczać się umową pożyczkową w formie pisemnej!

Więcej na temat umowy pożyczki w rodzinie <– pisaliśmy w tym poradniku – koniecznie tam zajrzyj!

Umowa pożyczki od rodziców – wzór

umowa-pożyczki-pieniędzy-od-rodziców-wzór
Umowa pożyczki pieniędzy od rodziców – wzór

Pożyczka od rodziców także powinna być zawarta w formie pisemnej, aby wykluczyć w przyszłości nieporozumienia, które bardzo często pojawiają się wraz z upływem lat i są przyczyną „zgrzytów” w rodzinie…

Nienależnie pobrane świadczenie

Bardzo często zdarza się, że z jakichś przyczyn dochodzi do nienależnego pobierania świadczeń czy to z Funduszu Alimentacyjnego, czy z ZUS, czy zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku 500+ czy świadczenia rodzinnego, na szczęście Ty jako dłużnik, masz szansę aby starać się umorzyć ten dług za nienależnie pobrane pieniądze ze świadczeń. Do Twojej dyspozycji zamieszczam poniższe wzory pism:

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Warto przeczytać wpis: Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wzór

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń ZUS

Wniosek-o-umorzenie-nienależnie-pobranych-świadczeń-ZUS
Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń ZUS

Warto przeczytać wpis: Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń ZUS – [WZÓR]

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

Wniosek-o-umorzenie-nienależnie-pobranego-zasiłku-dla-bezrobotnych
Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

Warto przeczytać: Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych [WZÓR]

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia 500+

Wniosek-o-umorzenie-nienaleznie-pobranego-500-plus
Wniosek o umorzenie nienależnie pobranego 500+

Warto przeczytać: Zwrot nienależnie pobranego 500+ [Wniosek o umorzenie]

Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Wniosek-o-umorzenie-nienależnie-pobranych-świadczeń-rodzinnych
Wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Warto przeczytać: Umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych+ WZÓR

Umorzenie nienależnie pobranego świadczenia – [WZÓR]

Umorzenie-nienależnie-pobranego-świadczenia
Umorzenie nienależnie pobranego świadczenia – [WZÓR]

Warto przeczytać: Umorzenie nienależnie pobranego świadczenia – [WZÓR]

Pełnomocnictwo wzór

Odwołanie pełnomocnictwa wzór

 

Zgon dłużnika

Zawiadomienie o zgonie dłużnika

Zobowiązanie do spłaty długu za zmarłego