Zgoda rodzica na zawarcie umowy zlecenia WZÓR

Jak napisać zgodę rodzica na zawarcie umowy zlecenia? aby pismo spełniło szereg formalnych wymagań, powinny się w nim znaleźć wszystkie niezbędne dla tego typu pism elementy. Zgoda rodzica na zawarcie umowy zlecenia jest pismem dość wymagającym dlatego, aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór zgody rodzica na zawarcie umowy zlecenia.

Pismo wystarczy tylko pobrać i wypełnić. Wypełnioną zgodę rodzica na zawarcie umowy zlecenia można dostarczyć podmiotowi osobiście lub listownie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zaleca się jednak, aby dla celów dowodowych zgodę rodzica na zawarcie umowy zlecenia dostarczyć listownie. Niniejsze pismo otrzymasz w wersji PDF i DOC.

Cena: 23,00 

Kategoria:

W przypadku pracownika młodocianego rodzice muszą wyrazić zgodę na podjęcie przez niego pracy zarobkowej – jasno o tym mówi Kodeks pracy. Główną zasadą jest, że pracownikiem może być jedynie osoba która ukończyła 18 lat (art. 22 § 2 Kodeksu pracy), jednak w niektórych przypadkach, osobą pracującą może zostać dziecko, jeśli rodzice lub jego opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę.

Kim jest osoba młodociana o której mówi Kodeks pracy? zgodnie z art. 190 § 1 kp jest to osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie ma więcej niż lat 18!

Natomiast dziecko, które nie ukończyło jeszcze 15 lat, nie może zostać zatrudnione, chyba że spełnione zostaną warunki które jasno określa Art. 191 § 1 Kodeksu pracy:

§ 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
zgoda-rodzica-na-zawarcie-umowy-zlecenia-wzor-pdf-doc

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zgoda rodzica na zawarcie umowy zlecenia WZÓR”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *