[rank_math_breadcrumb]

Opinia o dziecku do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Opinia o dziecku do poradni psychologiczno-pedagogicznej ma na celu między innymi odroczenie obowiązku szkolnego lub wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły, a także dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości dziecka, jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i potrzeb edukacyjnych.

W poradni pracują specjaliści, w tym logopedzi czy psycholodzy, dlatego jeśli u dziecka występują różne problemy rozwojowe, poradnia powinna pomóc szkole objąć takiego ucznia specjalną pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

Kliknij: „Kupuję wzór pisma” aby pobrać dokument:

Cena: 23,00 

Kategoria:

Jakie elementy zawiera opinia o dziecku do poradni?

Elementy, jakie powinna zawierać opinia o dziecku do poradni psychologiczno-pedagogicznej, określone zostały w przepisach.

Zgodnie z treścią obowiązujących ustaw, przykładowa opinia o dziecku do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej musi zawierać między innymi opis mocnych stron i uzdolnień dziecka, opis problemów, z jakimi mierzy się uczeń, opis działań podjętych w celu udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z ich efektami i wnioskami.

Dokument z reguły odnosi się również:

  • do frekwencji ucznia,
  • do wyników w nauce,
  • do zachowania dziecka,
  • do prezentowanych przez dziecko postaw,
  • do proponowanych form dalszego udzielania dziecku pomocy.

Poza tym opinia musi zawierać też podpis nauczyciela i dyrektora szkoły oraz pieczęć placówki.

Jaki jest cel wystawienia opinii o uczniu dla poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Opinia o uczniu do poradni skupia się na różnych aspektach rozwoju dziecka: poznawczych, psychofizycznych, sensorycznych. Nie odnosi się natomiast do wpływu rodziców na dziecko ani do ich wkładu w realizację obowiązku szkolnego przez ucznia.

Celem przygotowania opinii do poradni jest bowiem udzielenie dziecku odpowiedniej pomocy, czyli krótko mówiąc, działanie na rzecz dziecka, dla jego dobra. Opinia wskazuje więc, jakie uczeń ma problemy, z czym sobie nie radzi, jakie napotyka trudności.

Jej celem jest nie tylko ich wskazanie, ale również zaproponowanie sposobów ich przezwyciężenia. Na podstawie efektywności podjętych już działań można bowiem wyciągnąć wnioski na potrzeby dalszej pracy z dzieckiem.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o dziecku do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *