[rank_math_breadcrumb]

Opinia na temat funkcjonowania dziecka w szkole – przykład

Opinia o dziecku i sposobie jego funkcjonowania w szkole może mieć na celu udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zdarza się również, że nauczyciel sporządza informację o funkcjonowaniu dziecka w szkole na potrzeby takich organów, jak MOPS czy sąd rodzinny.

W zależności od celu sporządzenia opinii, nieco inna będzie jej treść. Podczas gdy opinia do poradni skupia się na mocnych stronach i problemach dziecka, opinia do sądu czy opieki społecznej ma obrazować sposób sprawowania opieki nad dzieckiem przez jego rodziców. 

Kliknij: „Kupuję wzór pisma” aby pobrać dokument:

Cena: 23,00 

Kategoria:

Jakie elementy zawiera opinia na temat funkcjonowania dziecka?

Każda opinia o funkcjonowaniu dziecka w szkole rozpoczyna się od podania podstawowych informacji, czyli od przedstawienia dziecka, danych klasy i szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Następnie przykładowa opinia na temat funkcjonowania dziecka w szkole może odnosić się do różnych aspektów rozwoju ucznia, czyli do jego rozwoju psychicznego, społecznego, poznawczego i fizycznego.

Do oceny sposobu funkcjonowania dziecka w szkole niezbędne jest określenie relacji ucznia z rówieśnikami, postawy wobec obowiązków szkolnych, czy stosunku do nauczycieli. Istotne może okazać się również opisanie współpracy rodziców ze szkołą, czyli napisanie między innymi o tym, czy rodzice kontaktują się z nauczycielami i czy interesują się rozwojem dziecka. 

W jaki sposób napisać opinię o funkcjonowaniu dziecka?

Opinia na temat funkcjonowania dziecka w szkole nie może mieć charakteru subiektywnej oceny postawy dziecka. Zadaniem nauczyciela jest przygotowanie informacji o charakterze obiektywnym.

Każde twierdzenie w opinii powinno zostać uzupełnione wyjaśnieniem i przykładem. Opinia ma być bowiem rzetelna, szczegółowa i wyczerpująca, jeśli chodzi o informacje, jakich dostarcza.

W przypadku gdy dokument jest sporządzany na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel musi stosować się do wytycznych ujętych w przepisach. Zgodnie z nimi opinia powinna zawierać informacje o mocnych stronach ucznia, jego uzdolnieniach, problemach, wdrożonych formach pomocy i ich efektywności.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia na temat funkcjonowania dziecka w szkole – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *