[rank_math_breadcrumb]

Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica – wzór

Szkoła ma obowiązek współpracować z rodzicami dzieci w ich wychowaniu i kształceniu. Jeśli więc rodzic zgłasza się do placówki oświatowej z prośbą o wydanie opinii o dziecku, nauczyciel powinien taką opinię przygotować. Opinia o dziecku na prośbę rodzica może pełnić rolę informacyjną – na temat rozwoju dziecka, uzdolnień, problemów.

Może też zostać wykorzystana jako dowód w sprawie sądowej, np. o ograniczenie czy zawieszenie praw rodzicielskich. Od celu sporządzenia opinii o dziecku w głównej mierze zależy jej treść, zatem rodzic, który prosi o przygotowanie opinii przez wychowawcę powinien wskazać, dlaczego jej potrzebuje. 

Kliknij: „Kupuję wzór pisma” aby pobrać dokument:

Cena: 23,00 

Kategoria:

Jakie informacje zawiera opinia o dziecku?

Przykładowa opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica nie może obyć się bez kilku podstawowych elementów formalnych, jak dane dziecka, dane klasy i szkoły, do której uczęszcza, a także imię i nazwisko nauczyciela sporządzającego dokument.

Z reguły, opinia odnosi się głównie do rozwoju fizycznego, emocjonalnego, poznawczego i społecznego ucznia. Może informować także o jego ogólnej postawie, stosunku do obowiązków szkolnych, stosunku do nauczycieli, relacji z rówieśnikami i wielu innych.

Jeśli opinia ma zostać przedstawiona w MOPS czy w sądzie rodzinnym, powinna również dostarczać informacji o samych rodzicach i ich współpracy ze szkołą.

Istotne będzie między innymi to, czy rodzice dbają o dziecko, przygotowują je do zajęć, pomagają w nauce i odrabianiu prac domowych, punktualnie przyprowadzają je i odbierają z placówki, terminowo regulują opłaty, np. za wyżywienie, a także czy przychodzą na zebrania i interesują się rozwojem dziecka.

Jak napisać opinię o dziecku na wniosek rodziców?

Niezależnie od tego, czy opinia o dziecku jest sporządzana na wniosek MOPS, policji czy sądu rodzinnego, dokument powinien być rzetelny i obiektywny. Dotyczy to również opinii sporządzonej na wyłączne potrzeby rodziców, którzy interesują się rozwojem i postępami swojego dziecka.

Ocena funkcjonowania ucznia nie może zawierać subiektywnych opinii wychowawcy, lecz jedynie takie informacje, które można potwierdzić zgromadzoną dokumentacją czy opiniami specjalistów, np. logopedy.

Zaleca się, aby każde stwierdzenie na temat dziecka wyjaśnić i poprzeć przykładami konkretnych zachowań. Do opinii można dołączyć również takie materiały, jak prace pisemne czy plastyczne dziecka.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *