[rank_math_breadcrumb]

Przykłady opinii wychowawcy klasy o uczniu

Opinię o uczniu najczęściej sporządza wychowawca danej klasy, który ma najwięcej informacji na temat dziecka. Opinia tego typu może być sporządzana na różne potrzeby – dla sądu rodzinnego, dla MOPS, do poradni psychologiczno-pedagogicznej. W zależności od celu sporządzenia opinii nieco inna będzie jej treść.

W każdym przypadku dokument musi zawierać jednak podstawowe informacje o dziecku, dane szkoły i dane pedagoga przygotowującego opinię. Pismo jest też zatwierdzane podpisem dyrektora i pieczęcią placówki.

Kliknij: „Kupuję wzór pisma” aby pobrać dokument:

Cena: 23,00 

Kategoria:

Do czego nawiązuje opinia wychowawcy o uczniu?

W zależności od tego, w jakim celu przygotowywana jest opinia wychowawcy klasy o uczniu, inna będzie jej treść. Wpływ na zawartość dokumentu ma także sytuacja dziecka – jego wiek, stan zdrowia, poziom rozwoju.

Inaczej wygląda bowiem opinia o dziecku z przedszkola i szkoły podstawowej, opinia o dziecku zdrowym, opinia o dziecku z autyzmem czy opinia o dziecku z upośledzeniem umysłowym. Podstawowe elementy, jakie pojawiają się w każdej opinii to opis rozwoju fizycznego, emocjonalnego, poznawczego i społecznego dziecka.

Opinia odnosi się do tego, jak dziecko funkcjonuje w grupie, jakie ma podejście do obowiązku szkolnego, czy jest aktywne, jak zachowuje się na lekcjach i na przerwach.

W przypadku opinii do poradni psychologiczno-pedagogicznej dokument skupia się na mocnych i słabszych stronach dziecka oraz informuje o dotychczas udzielonej mu pomocy i jej efektach. Z kolei opinia do MOPS czy sądu rodzinnego bazuje przede wszystkim na informacjach związanych z rodzicami dziecka i sprawowaniu przez nich władzy rodzicielskiej.

Jak napisać opinię wychowawcy o uczniu?

Do przygotowania opinii wychowawcy warto wykorzystać gotowy wzór opinii wychowawcy klasy o uczniu, zwłaszcza jeśli pedagog przygotowuje taki dokument po raz pierwszy.

Na podstawie wzoru można wywnioskować, jakie informacje są istotne w opinii oraz w jaki sposób należy opisywać swoje spostrzeżenia na temat ucznia. Przyjmuje się bowiem, że każde twierdzenie powinno zostać poparte “dowodami”, czyli przykładami konkretnych zachowań.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykłady opinii wychowawcy klasy o uczniu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *