Pomogę Ci ogłosić upadłość konsumencką!

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson, jestem prawnikiem, ukończyłam Studia prawnicze – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, wydział Prawa. Obecnie pracuję w Kancelarii Adwokackiej oraz Sądzie Rejonowym.

Wieloletnie doświadczenie

Od lat pomagam dłużnikom ogłosić upadłość konsumencką, z mojej pomocy skorzystało wiele osób. Coraz więcej dłużników decyduje się na ogłoszenie upadłości i z każdym rokiem liczba osób oddłużonych rośnie! W 2019 roku, upadłość konsumencką udało się ogłosić aż 7900 osobom! Zgodnie z trendem, w 2020 roku oddłużenie uzyska jeszcze więcej osób, i Ty możesz znaleźć się w tym gronie…

Oto co mogę dla Ciebie zrobić:

Oszacuję Twoje szanse na upadłość konsumencką!

Upadłość konsumencka jest najlepszym sposobem wyjścia z problemów finansowych dla osób, których zobowiązania przewyższają posiadany majątek. Rozwiązanie to dedykowane jest zwłaszcza tym dłużnikom, którzy znaleźli się w przysłowiowej sytuacji bez wyjścia. Za taką należy uznać narastające odsetki od znacznych kwot należności głównych, nieustające telefony od wierzycieli, nękanie przez firmy windykacyjne, procesy sądowe, zajmowanie przez komornika składników Twojego majątku itd. Dzięki ogłoszeniu upadłości istnieje możliwość uwolnienia się od tego rodzaju nieprzyjemności i rozpoczęcia życia z „czystą kartą”.

Niestety wiele osób niepotrzebnie boryka się długami, rujnując życie sobie i swojej rodzinie oraz bliskim. Jeśli jest możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, to należy z tej szansy skorzystać. Jedną z największych przeszkód jest niewiedza dłużników i brak wiary w oddłużenie ze wszystkich długów… Dzięki mojej analizie dowiesz się jakie masz szanse na upadłość konsumencką.

Oto czego dotyczyć będzie usługa analizy i oszacowania szans na całkowite oddłużenie:

Przeanalizuję Twoje zadłużenie
Dokonam analizy Twojej sytuacji życiowej
Ocenię szanse na ogłoszenie upadłości konsumeckiej

Dlaczego warto korzystać z analizy?

Najtaniej w Polsce

Kancelarie prawnicze żądają wynagrodzenia (3 000 – 4 000 zł) oraz podpisania umowy od razu, bez względu na to, czy masz szanse na upadłość czy nie…

Minimalizacja kosztów

Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów, celowe wydaje się najpierw przeprowadzenie analizy i dopiero podejmowanie kolejnych kroków w kierunku upadłości konsumenckiej.

Analiza w 24h

Oszacowanie Twoich szans na upadłość konsumencką przeprowadzę w ciągu 24 godzin od dostarczenia wymaganych materiałów.

Przygotowanie wniosku o upadłość

Jeśli stwierdzimy, że masz szanse na upadłość (oddłużenie), możesz skorzystać z usługi przygotowania wniosku o upadłość w wersji papierowej, który wystarczy jedynie podpisać i dostarczyć do sądu.

Jak otrzymać analizę?

  1. Zakup usługę analityczną.
  2. Na e-mail otrzymasz formularze do wypełnienia.
  3. W ciągu 24 godzin od otrzymania formularzy przeanalizuję Twoje szanse na upadłość konsumencką.

Zamawiam analizę i oszacowanie szans na upadłość konsumencką

Powierz mi swoją sprawę. Sprawdzimy, czy upadłość jest dla Ciebie, nie podpisuj żadnych umów z Kancelariami Prawniczymi, czy firmami oddłużeniowymi, bo w większości przypadków, chodzi tylko o zysk dla kancelarii.

...oprócz analizy:

Przygotowuję wnioski o upadłość konsumencką

Przygotuję dla Ciebie wniosek o upadłość konsumencką w wersji papierowej. Wniosek otrzymasz Pocztą, wystarczy go podpisać i zanieść do sądu – to wszystko co musisz zrobić!

Mam duże doświadczenie w sprawach upadłościowych, wiem jak powinien wyglądać dobrze sporządzony wniosek o upadłość konsumencką!

Otrzymasz również instrukcję krok po kroku, jak wniosek złożyć i jak dokonać wszystkich wymaganych procedur. Otrzymasz kompletny poradnik!

Upadłość konsumencka to jedno ze skutecznych narzędzi w walce z nadmiernym zadłużeniem osoby fizycznej. Często jedynym dającym nadzieję na życie bez długów, umożliwiającym wyjście ze spirali zadłużenia, a także jednoczesne pozbycie się nękających windykatorów i odzyskanie wewnętrznej równowagi psychicznej.

Wymaga to jednak złożenia odpowiednio sporządzonego wniosku do sądu upadłościowego. Wniosek jest najważniejszym elementem otwierającym drogę do oddłużenia, jeśli wniosek o upadłość będzie niewłaściwie przygotowany, sąd wniosek odrzuci…

Dlatego przygotowanie wniosku o upadłość warto zlecić prawnikowi, który przeprowadził już nie jedno postępowanie upadłościowe!

Od 31 grudnia 2014 r., kiedy to umożliwiono ogłaszanie upadłości osobom nieposiadającym majątku, sądy ogłosiły upadłość w stosunku do przeszło 26 tysięcy konsumentów. Według danych statystycznych z roku na rok na oddłużenie mogło liczyć coraz więcej osób (zobacz wykres).

W tym roku Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje jeszcze więcej ogłoszonych upadłości, jeśli mi zaufasz, i Ty znajdziesz się w gronie osób oddłużonych!

Liczba ogłoszonych upadłości w latach 2015-2019

Mamy do czynienia z niskim poziomem doradztwa prawnego w zakresie postępowania upadłościowego, w szczególności dla osób fizycznych. Błędne porady prawne udzielane osobom niewypłacalnym, a zwłaszcza przedsiębiorcom, zdarzają się nagminnie.

Prowadzi to często do utraty szansy na oddłużenie w upadłości w najbliższej przyszłości.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej to nie tylko sporządzenie skutecznego wniosku, ale przede wszystkim analiza opłacalności złożenia wniosku oraz skutków ogłoszenia upadłości dla majątku dłużnika oraz wszystkich osób w gospodarstwie domowym, a w szczególności małżonka.

Zamów analizę i oszacowanie szans na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Zamów przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką od razu lub najpierw zamów analizę szans na upadłość konsumencką.

Nie pozwól długom przejąć kontroli nad Twoim życiem! Jeśli Państwo Polskie daje możliwość oddłużenia się, to skorzystaj z tej szansy! i zawalcz o lepsze jutro!