Alimenty

Zazalenie-na-zabezpieczenie-alimentow-wzor

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów WZÓR

Jak napisać zażalenie na zabezpieczenie alimentów? Zabezpieczenie alimentów to sposób na pozyskanie środków finansowych na utrzymanie dziecka lub osoby dorosłej na czas postępowania sądowego, aż do momentu wydania wyroku przez sąd. Postępowanie zabezpieczające ma również chronić roszczenia, które są lub będą dochodzone przed sądem. W takich sprawach podstawą zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Wstęp Na

wniosek-o-alimenty-natychmiastowe-wzor-pdf-doc

Wniosek o alimenty natychmiastowe WZÓR

Jak napisać wniosek o alimenty natychmiastowe? Alimenty natychmiastowe zostały wprowadzone w celu usprawnienia orzekania świadczeń alimentacyjnych i wydawania nakazów zapłaty. Wysokość takich alimentów jest określona z góry i zależna między innymi od ilości dzieci. Alimenty natychmiastowe są zasądzane w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym. Takie postępowanie rodzic inicjuje poprzez pozew o alimenty natychmiastowe. Wstęp Jak zatem sporządzić

oswiadczenie-o-placeniu-alimentow-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o płaceniu alimentów WZÓR

Jak napisać oświadczenie o płaceniu alimentów? jest to dokument, który powinien spełniać wszystkie formalne wymagania, a może okazać się niezbędnym załącznikiem w procesie ubiegania się o różnego typu pomoc finansową lub materialną. Takie pismo w wielu przypadkach stanowi bowiem potwierdzenie ponoszonych co miesiąc wydatków. Wstęp Oświadczenie o dobrowolnym płaceniu alimentów sporządza się wtedy, kiedy np.

pozew-o-rozwod-z-winy-meza-wzor-pdf-doc

Jak napisać pozew o rozwód z winy męża? WZÓR

Jak napisać pozew o rozwód z winy męża? Życie z alkoholikiem, hazardzistą, czy tyranem nie jest proste, ale równie trudna do podjęcia może okazać się decyzja o zakończeniu małżeństwa. Jednakże obawa przeciągającej się sprawy rozwodowej może okazać się nieuzasadniona. Szansą na szybki rozwód z orzeczeniem o winie jest właściwie przygotowanie się do sprawy – znaczenie

odpowiedz-na-pozew-o-podwyzszenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów WZÓR

Jak przygotować odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów? Warto wiedzieć, że otrzymanie odpisu pozwu o podwyższenie alimentów nie oznacza, że sąd automatycznie przychyli się do takiego żądania powoda. Wysokość, czyli zakres świadczeń alimentacyjnych względem dziecka uzależniona jest od uzasadnionych potrzeb uprawnionego (dziecka), a także od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (pozwanego). Oznacza to, że pozwany

pelnomocnictwo-o-alimenty-dla-pelnoletniego-dziecka-wzor-pdf-doc

Pełnomocnictwo o alimenty dla pełnoletniego dziecka WZÓR

Jak napisać pełnomocnictwo o alimenty dla pełnoletniego dziecka? sądowa sprawa o alimenty nie budzi pozytywnych skojarzeń. Wiąże się raczej z nieprzyjemną atmosferą pomiędzy dzieckiem a rodzicem i wzajemnym przerzucaniem się przeciwnymi argumentami. Chociaż pełnoletnie dziecko pozew o alimenty składa samodzielnie, to jednak nie musi osobiście brać udziału w rozprawie. Ma możliwość wskazania pełnomocnika, który będzie

wniosek-o-alimenty-dla-pelnoletniego-dziecka-wzor

Jak napisać wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka? WZÓR

Jak napisać wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka? Obowiązek alimentacyjny może trwać pomimo osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. O kontynuację obowiązku alimentacyjnego może starać się dorosłe dziecko, składając pozew o alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka, jeśli pomimo wejścia w pełnoletność nie osiągnęło samodzielności finansowej z uwagi na kontynuację nauki. Wstęp Powodem utrzymania obowiązku alimentacyjnego na

pozew-o-obnizenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Pozew o obniżenie alimentów WZÓR z wypełnieniem!

Jak napisać pozew o obniżenie alimentów? w sytuacji, kiedy osoba obciążona alimentami nie ma dostatecznych środków pieniężnych lub gdy dziecko, na które płacone są alimenty, samo zarabia więcej niż płacący alimenty rodzic, możliwe jest obniżenie zasądzonych alimentów. Pozew o obniżenie alimentów można złożyć w dowolnym czasie, nawet wielokrotnie przeciwko tej samej osobie. Aby ułatwić Ci

odpowiedz-na-pozew-o-obnizenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów – WZÓR [.doc +.pdf]

W sprawie o obniżenie alimentów stroną pozwaną jest najczęściej małoletnie dziecko. Obowiązek przygotowania odpowiedzi na pozew o obniżenie alimentów spoczywa więc na tym z rodziców, który wykonuje pełnię władzy rodzicielskiej. Zadaniem rodzica będzie odparcie pozwu poprzez powołanie odpowiednich dowodów. Wstęp Sprawdź, jak przygotować odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów i dowiedz się, jaką przyjąć obronę,

Odpowiedz-na-pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów WZÓR

Jak napisać odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma (pobierzesz go w dalszej części poradnika). Obowiązek alimentacyjny orzeczony w stosunku do dziecka małoletniego lub dziecka pełnoletniego, które nie uzyskało jeszcze samodzielności, może zostać uchylony, jeśli dojdzie do zmiany okoliczności. Wprowadzenie Nie zawsze jednak rodzic, który

zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa-niealimentacji-wzor-pdf-doc

Zawiadomienie o przestępstwie niealimentacji – WZÓR + omówienie

Uchylanie się od obowiązku alimentacji stanowi przestępstwo niealimentacji z art. 209 kodeksu karnego. Kara za brak alimentacji jest surowa – sprawca może zostać skazany nawet na 2 lata bezwzględnej kary pozbawienia wolności, w przypadku, gdy swym działaniem naraził osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Odpowiedzialności karnej nie obawia się jednak część zobowiązanych do

Wniosek-o-umorzenie-postępowania-egzekucyjn-go-alimentów-wzór-doc-pdf

Wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej WZÓR

Dziś o tym, jak napisać wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej (poniżej pobierzesz gotowy wzór wniosku). Postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu ma na celu dostarczyć uprawnionemu do alimentów środków utrzymania lub wychowania, jeśli obowiązku tego zobowiązany nie wykonuje samodzielnie i dobrowolnie. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy strony dochodzą do porozumienia w sprawie płatności poszczególnych

Wniosek-o-alimenty-dla-pelnoletniego-dziecka-wzor-pdf-doc

Wniosek o alimenty dla pełnoletniego dziecka WZÓR

Czy dorosłe dziecko ma prawo do alimentów? To pytanie zadają sobie zarówno rodzice zobowiązani do alimentacji, jak i uprawnione do alimentów dzieci, które weszły w pełnoletność. Odpowiedź na pytanie, czy pełnoletniemu dziecku przysługują alimenty, nie jest jednoznaczna. Zależeć ona będzie od okoliczności danej sprawy. Wstęp W niniejszym poradniku postaram się przybliżyć sytuacje, kiedy pełnoletnie dziecko

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-alimentow-wzor-doc-pdf

Dobrowolne zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko WZÓR oświadczenia i ugody

Jak zakończyć płacenie alimentów? czy wystarczy złożyć np. oświadczenie o rezygnacji z alimentów? TAK! dorosłe dziecko może dobrowolnie zrzec się alimentów, rezygnując ze świadczeń na przyszłość, jeżeli jego sytuacja materialno-bytowa pozwala mu samodzielnie się utrzymać lub jeśli przemawia za tym sytuacja materialno-bytowa zobowiązanego do alimentacji rodzica. Co ważne: rezygnacja z alimentów za pomocą oświadczenia lub

Pozew-o-uchylenie-alimentów

Pozew / wniosek o zniesienie alimentów WZÓR i objaśnienie

Jak przygotować pozew/wniosek o zniesienie alimentów? z pewnością nie jest to pismo łatwe w przygotowaniu, dlatego wyręczyliśmy Cię z tego obowiązku i przygotowaliśmy wzór pisma, który należy jedynie pobrać, wydrukować i uzupełnić. Wiele osób uważa, że obowiązek alimentacyjny automatycznie wygasa, kiedy dziecko uzyskuje pełnoletność – niestety nie jest to prawdą. Ukończenie przez dziecko 18. roku

Wniosek-o-podwyzszenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Wniosek o podwyższenie alimentów [WZÓR] + instrukcja

Zmiana orzeczenia lub umowy o obowiązku alimentacyjnym może nastąpić w drodze powództwa z art. 138 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, który stanowi, że: „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego” Przesłanką do domagania się podwyższenia alimentów na dziecko będzie więc m.in. zapisanie dziecka do żłobka, przedszkola, rozpoczęcie przez dziecko

Odpowiedz-na-pozew-o-alimenty-wzor-przyklad

Odpowiedź na pozew o alimenty WZÓR + wypełniony przykład

Po zmianie przepisów kodeksu postępowanie cywilnego, które obowiązują od dnia 7 listopada 2019 roku, złożenie odpowiedzi na pozew jest obowiązkiem strony pozwanej. Dlatego jeśli otrzymałeś pozew o alimenty, musisz się do niego odnieść, przygotowując: odpowiedź na pozew o alimenty. Pamiętaj jednak, że odpowiedź na pozew jest nie tylko Twoim obowiązkiem narzuconym przez ustawę, ale daje

Pozew-o-alimenty-od-dziadkow-wzor-doc-pdf-przyklad

Alimenty od dziadków – WZÓR pozwu + INSTRUKCJA

Możliwość obciążenia dziadków obowiązkiem alimentacyjnym i przyczynia się do kosztów utrzymania wnuków, wynika wprost z ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy. Przepis art. 132 stanowi, że: obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi

pozew-o-alimenty-wzor-doc-pdf-przyklad

Uzasadnienie pozwu o alimenty WZÓR + PRZYKŁADY

Dziś o tym, jak napisać uzasadnienie pozwu o alimenty, poniżej znajdziesz wzór uzasadnienia i przykłady jego zastosowania w różnych sprawach o alimenty. Po co w ogóle sądowi uzasadnienie pozwu o alimenty, skoro w pozwie przedstawiamy wszystkie potrzebne dane powoda i pozwanego? żądając spełnienia konkretnych warunków? i dołączając załączniki potwierdzające stan faktyczny stosunków między stronami? Uzasadnienie

Alimenty-na-zone-wzor-pozwu

Alimenty na żonę – WZÓR pozwu + INSTRUKCJA

Alimenty na żonę to obowiązek, który może zostać nałożony na małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia (dożywotnie alimenty na żonę) lub małżonka, którego była żona popadła w stan niedostatku, jeśli sąd nie orzekł o jej przyczynieniu się do rozpadu związku – tak art. 60 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wysokość alimentów na żonę oraz okres ich

Zazalenie-na-zabezpieczenie-alimentow-wzor

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

Postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych, co do zasady zabezpiecza powództwo w sprawie, która ma się dopiero odbyć lub co do której istnieją przewidywania, że przeciągnie się w czasie (sprawa o rozwód bądź sprawa o alimenty). Postanowienie sądu z wniosku o zabezpieczenie może zapaść na posiedzeniu niejawnym, zaraz po wpłynięciu pozwu do sądu, dlatego pozwany

Wniosek-o-zabezpieczenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Wniosek o zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas rozprawy? Zabezpieczenie alimentów zapewnia dziecku środki do utrzymania w trakcie trwania długotrwałego procesu (np. pozew o alimenty, czy pozew o rozwód). Złożony wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów oznacza, że dziecko w ciągu trwania postępowania, aż do momentu wydania wyroku orzekającego otrzymywać będzie od zobowiązanego oznaczoną w konkretnym

pozew-o-alimenty-wzor-doc-pdf-przyklad

Pozew o alimenty – WZÓR + instrukcja [Krok po Kroku]

Pozew o alimenty należy wnieść do sądu, gdy opiekun dziecka ma niewystarczające środki do jego utrzymania. W pozwie o alimenty żądamy zasądzenia przez sąd alimentów od byłego męża, byłego partnera, czy innej osoby, która powinna łożyć na dziecko. Wprowadzenie Jeśli natomiast obowiązek alimentacyjny został już zasądzony wyrokiem sądowym, a mimo to osoba zobowiązana do płacenia

ugoda-alimentacyjna-wzor-pdf-doc

Ugoda alimentacyjna – WZÓR i 6 sposobów na jej zawarcie

Ugoda alimentacyjna jest dokumentem, dzięki któremu strona uprawniona do alimentów jak i strona zobowiązana do ich płacenia, polubownie uzgadniają wysokość alimentów na dziecko/dzieci bez konieczności składania w sądzie pozwu o alimenty i poświęcania sprawie nie tylko czasu i zaangażowania, ale i ponoszenia kosztów. Umowa między rodzicami o alimenty zakłada, że rodzice, partnerzy bądź opiekunowie dziecka

jak-przestać-płacić-alimenty-na-dorosłe-dziecko

Jak przestać płacić alimenty na dorosłe dzieci? [WZÓR POZWU]

Dzień dobry, jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko? mam trójkę dorosłych synów 26, 23 i 20 lat, wszyscy pracują i są samodzielni. Od 2012 roku płacę na nich alimenty, które są potrącane przez komornika z mojej renty. Ponieważ od 2013 roku jestem po dwóch zawałach serca. Wynagrodzenie z ZUS po potrąceniach alimentacyjnych to równe

Dostałem pozew o podwyższenie alimentów – co robić?

Witam, dostałem pozew o podwyższenie alimentów z 700 zł na 2000 zł, była partnerka zwariowała, ale stwierdziła, że skoro mieszkam w Szwecji, to mam płacić i koniec, alimenty płacę od 2008 r. w wysokości 700 zł. ALE wysyłałem od około 2010 roku, alimenty 700 zł plus dobrowolne 200 zł (tak dla córki) alimenty otrzymywała regularnie

Pozew o uchylenie alimentów i umorzenie długu alimentacyjnego [WZÓR]

Witam, mam córkę, która ma obecnie 20 lat, nie uczy się i pracuje dorywczo jak nie w Biedronce, to jakąś inną ma pracę, mam tak samo drugie dziecko, syna, na które tak samo płacę alimenty, a ma orzeczenie o niepełnosprawności i wymaga dużo większej opieki. Mam pytanie, jaką mam szansę, żeby nie płacić alimentów na

Alimenty [jak ominąć komornika?] + WZÓR wniosku

Witam serdecznie, chcę pozbyć się komornika za alimenty, obecnie płacę 500 zł alimentów na dziecko + płacę koszty komornicze, jakie komornik sobie nalicza. Wychodzi na to, że gdyby matka dziecka nie nasłała na mnie komornika, to nie musiałbym płacić tych opłat egzekucyjnych. Moje pytanie brzmi: jak ominąć komornika za alimenty? Jak pozbyć się komornika za

wniosek-o-wycofanie-alimentow-od-komornika-wzor-pdf-doc

Wycofanie alimentów od komornika – wzór [POBIERZ]

Witam! Chodzi o wycofanie alimentów od komornika. Jestem z żoną w trakcie rozwodu. Mam od kwietnia przyznane alimenty 1300 zł na dwójkę dzieci. Problem polega w tym, że żona od razu nałożyła na mnie komornika i ja wysyłam przelew bezpośrednio do niej zamiast przez komornika. Przez co urosło mi zadłużenie za brak wpłaty do komornika.

podwyzszenie-alimentow

Podwyższenie alimentów – jak się bronić? jak postępować?

Dzień Dobry. Chodzi o podwyższenie alimentów. Mieszkam, pracuję i żyję w Niemczech, w Polsce płacę alimenty na córkę (18 lat) w kwocie 500 zł na luty mam wezwanie na sprawę o podwyższeniu alimentów. Teraz moje pytanie: jak polskie sądy mają się do niemieckich zarobków? mam przedstawić dochody z pół roku, co oprócz tego powinienem zabrać?