Ile się siedzi w ośrodku wychowawczym?

Forum prawneKategoria: RóżneIle się siedzi w ośrodku wychowawczym?
J. i P. zapytał 2 lata temu

Ile się siedzi w ośrodku wychowawczym? czy będziemy mogli wyciągnąć dziecko z ośrodka wychowawczego wcześniej? np. po roku? syn ma obecnie 15 lat. Z góry dziękuję za odpowiedź!

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Nieletni skierowany do ośrodka wychowawczego na podstawie odpowiedniego zarządzenia Sądu Rodzinnego i Nieletnich musi przebywać w placówce:

  • do ukończenia 18 roku życia,
  • do chwili wydania nowego postanowienia sądowego, jeśli pobyt jest tymczasowy,
  • do zakończenia roku szkolnego po ukończeniu 18. roku życia, ale tylko na wniosek wychowanka 
  • do chwili zakończenia okresu próby.

Zasadniczo, okres pobytu w ośrodku wychowawczym powinien zakończyć się wraz z zakończeniem procesu resocjalizacji z wynikiem pozytywnym. Możliwe jest zatem przedterminowe opuszczenie placówki na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, a także wychowawcy lub dyrektora placówki.

Wniosek tego typu rodzice kierują do dyrektora ośrodka, a dyrektor do sądu rodzinnego.

Małoletni może opuścić ośrodek przedterminowo, jeśli:

  • jego zachowanie jest wzorowe – zarówno w ośrodku, jak i poza nim,
  • uzyskał pozytywną opinię zespołu diagnostyczno-resocjalizacyjnego,
  • uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej.

Podobne tematy: