Jak wyciągnąć dziecko z ośrodka wychowawczego?

Jak wyciągnąć dziecko z ośrodka wychowawczego? do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (dalej MOW) trafiają dzieci zdemoralizowane, sprawiające poważne problemy wychowawcze. Nieletni może zostać umieszczony w placówce MOW przez sąd lub na wniosek rodziców czy opiekunów prawnych (gotowy wzór wniosku do sądu o umieszczenie dziecka w ośrodku wychowawczym <– pobierzesz tutaj).

Wprowadzenie

wniosek-o-zwolnienie-z-osrodka-wychowawczego-wzorZasadniczo, wychowanek powinien pozostać w młodzieżowym ośrodku wychowawczym do ukończenia 18. roku życia. Możliwe jest jednak przedterminowe opuszczenie ośrodka, jeśli podopieczny pozytywnie przejdzie proces resocjalizacji. Jak napisać wniosek o zwolnienie z ośrodka wychowawczego? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o zwolnienie z ośrodka wychowawczego wzór

wniosek-o-zwolnienie-z-osrodka-wychowawczego-wzor

Wniosek o zwolnienie z ośrodka wychowawczego wzór

Jak długo dziecko przebywa w MOW?

Zanim odpowiemy na pytanie, w jaki sposób wcześniej wyciągnąć dziecko z ośrodka wychowawczego, warto dowiedzieć się, jaki okres resocjalizacji z reguły przewidują przepisy dla osób nieletnich.

Dziecko skierowane na pobyt w MOW na podstawie zarządzenia Sądu Rodzinnego i Nieletnich jako środek izolacyjno-wychowawczy musi przebywać w takiej placówce:

 • do ukończenia 18 roku życia,
 • do chwili wydania nowego postanowienia, jeśli pobyt w młodzieżowym ośrodku wychowawczym jest tymczasowy,
 • do zakończenia roku szkolnego po ukończeniu 18 lat, przy czym ośrodek zatrzymuje wychowanka na jego pisemny wniosek,
 • do chwili zakończenia okresu próby.

Warto zaznaczyć przy tym, iż pojawiła się już propozycja, aby okres pobytu wychowanka w MOW przedłużyć do ukończenia przez niego 21. roku życia po to, aby nieletni zakończył w ośrodku proces kształcenia.

Wniosek o przedterminowe zwolnienie z MOW

Wniosek o warunkowe zwolnienie z ośrodka wychowawczego może złożyć dyrektor ośrodka, z reguły na wcześniejszy wniosek rodziców czy opiekunów prawnych.

Jest to możliwe jedynie w przypadku, kiedy placówka stwierdzi, iż mimo braku upływu ustawowego okresu pobytu w MOW wychowanek zresocjalizował się i jego rokowania na prawidłowe funkcjonowanie w warunkach wolnościowych są dobre.

Dyrektor MOW może wystąpić w takim przypadku z wnioskiem o skrócenie pobytu w ośrodku, zawieszenie pobytu lub zmianę ośrodka wychowawczego.

Warunkowe zwolnienie z MOW dopuszcza się pod warunkiem, że:

 • nieletni zachowuje się wzorowo,
 • nieletni uzyska pozytywna opinię Rady Pedagogicznej,
 • nieletni uzyska pozytywną opinię zespołu diagnostyczno-resocjalizacyjnego.

Warto podkreślić przy tym, że w sytuacji odwrotnej – kiedy zachowanie podopiecznego w MOW nie ulega poprawie, gdy popełnia on czyny karalne – Sąd może zmienić zastosowany środek w postaci pobytu w ośrodku na:

 • pobyt w zakładzie poprawczym – jeśli wychowanek nie ukończył 17. roku życia,
 • pobyt w zakładzie karnym – jeśli wychowanek ukończył 17. rok życia i może być sądzony jak dorosły.

Co ważne, na możliwość zawieszenia/skrócenia pobytu w MOW wpływa nie tylko ocena zachowania podopiecznego w ośrodku, ale również poza placówką.

Jak napisać wniosek o przedterminowe zwolnienie z MOW?

Rodzice często zastanawiają się, jak napisać wniosek o zawieszenie ośrodka wychowawczego. Należy wiedzieć więc, że z podobnym pismem mogą wystąpić rodzice lub opiekunowie prawni, a wniosek w tej sprawie kierowany jest do dyrektora ośrodka, który później w imieniu rodziców/opiekunów składa stosowny wniosek do sądu.

We wniosku o przedterminowe zwolnienie/zawieszenie pobytu w MOW należy przedstawić informacje o:

 • efektach zastosowanych działań resocjalizacyjnych lub terapeutycznych,
 • zaobserwowanych zmianach postawy nieletniego, które uzasadniają przypuszczenie, iż nieletni będzie w prawidłowy sposób uczestniczył w życiu społecznym, zgodnie z przepisami prawa i normami społecznymi.

 

Przeniesienie do innego ośrodka MOW

Jeśli rodzice lub opiekunowie wnioskują o wcześniejsze zwolnienie dziecka z MOW, na przykład z powodu dużej odległości ośrodka od ich miejsca zamieszkania, to warto pamiętać, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o przeniesienie nieletniego do innego ośrodka.

Co prawda, przeniesienie dziecka do innego MOW dopuszcza się „w szczególnie uzasadnionych przypadkach”, które mają znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacyjnego lub terapeutycznego, ale można złożyć taki wniosek również z innych powodów, choć sposób jego rozpatrzenia uzależniony będzie od dobrej woli kierujących placówkami oraz od dostępności miejsc w wybranym ośrodku.

Jeśli dziecko ma zostać przeniesione do innego ośrodka dla własnego dobra, czyli dla skuteczności procesu resocjalizacyjnego, przeniesienie to odbywa się na podstawie oceny zasadności dalszego pobytu nieletniego w ośrodku.

Oceny tej dokonuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania w ośrodku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Urlopowanie dziecka w MOW

Rodzice lub opiekunowie mogą spotkać się ze swoim dzieckiem umieszczonym w MOW również w ramach tak zwanego urlopowania. Urlopowanie nieletniego z ośrodka odbywa się za zgodą sądu rodzinnego.

Wniosek o zgodę przygotowuje wychowawca, bądź rodzic/opiekun prawny, najczęściej wraz z pracownikami ośrodka. Co istotne, zgoda sądu nie obliguje placówki do urlopowania nieletniego – ostateczną decyzję w sprawie podejmuje dyrektor MOW.

Ośrodek wychowawczy może wystąpić do sądu o urlopowanie jednorazowe lub coroczne, inaczej stałe. Zgoda stała ułatwia pracę MOW, natomiast ta terminowa nie wiąże placówki – dyrektor nadal może anulować przepustkę lub skrócić termin urlopowania.

Należy wiedzieć, że aby uzyskać przepustkę, wychowanek musi zachowywać się w placówce nienagannie. Co więcej, z reguły ma on obowiązek uzyskania poświadczenia takiego zachowania poprzez zebranie podpisów wszystkich wychowawców i nauczycieli.

Niektóre ośrodki stosują przy tym zasadę, iż każda notatka dotycząca zachowania nieregulaminowego skraca termin przepustki o jeden lub kilka dni.

Nieletni urlopowany z MOW musi pamiętać, że również w trakcie przepustki obowiązują go ustalone przez ośrodek zasady. Łamanie regulaminu powoduje odebranie najbliższej przepustki.

Jeśli dziecko nie wróci na czas z urlopowania, również musi liczyć się z konsekwencjami, na przykład w postaci skrócenia kolejnej przepustki. Popełnianie w czasie urlopowania czynów karalnych skutkuje odebraniem  przepustek nawet do końca roku szkolnego.

Odpowiedzialność za urlopowane dziecko ponosi jednak rodzic lub opiekun prawny. To również do niego należy pokrycie kosztów przejazdów, utrzymania i wyżywienia dziecka w czasie urlopowania.

 

Kilka słów na koniec

Umieszczenie dziecka w MOW i jego “wyciągnięcie” stamtąd oznacza dla rodziców lub opiekunów prawnych dopełnienie kilku ważnych formalności. Jedną z nich jest zainicjowanie całej procedury poprzez złożenie odpowiedniego wniosku i potrzebnych załączników, np. odpis aktu urodzenia dziecka.

Na podstawie złożonego pisma dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego uruchamia procedurę, odnosząc się do pisma rodziców dziecka lub jego opiekunów.

W niniejszym artykule pobierzesz oba wnioski, czyli ten, w którym rodzic prosi o umieszczenie dziecka w MOW oraz ten, w którym rodzic prosi o zwolnienie z ośrodka wychowawczego.

Podobne wpisy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

1 komentarz w “Jak wyciągnąć dziecko z ośrodka wychowawczego?”
 1. 2 lata temu wysłaliśmy syna do MOW bo naprawdę nie dawaliśmy sobie rady, oprócz tego syn stracił z nami całkowity kontakt i nie mogliśmy w żaden sposób do niego dotrzeć. Próbowaliśmy różnych metod i sposobów (w tym wizyty u psychologa). Nic nie pomogło, postanowiliśmy wspólnie z mężem że oddamy syna do ośrodka wychowawczego żeby trochę pomogli nam go ukierunkować i żeby odciąć go od towarzystwa z którym się zadawał (młodzież biorąca narkotyki, dopalacze i nie wiadomo co tam jeszcze). Sąd wydał postanowienie o umieszczenie syna w ośrodku. Minęły prawie 2 lata i widzimy u syna znaczną poprawę, chcielibyśmy go teraz wyciągnąć z MOW. Pobraliśmy już Państwa wzór wniosku ale zastanawiamy się nad sekcją “Uzasadnienie” coś tam już napisaliśmy, że my widzimy poprawę w zachowaniu syna, że widzą ją także opiekunowie z ośrodka, czy coś jeszcze trzeba tam w uzasadnieniu napisać? czy to wystarczy już?

Comments are closed.