Wniosek o urlopowanie dziecka WZÓR + instrukcja

Przekazanie dziecka do placówki wychowawczej – domu dziecka lub zakładu poprawczego – bądź rodziny zastępczej nie oznacza, że rodzic nie może spotykać się z małoletnim w okresie świąt czy w trakcie weekendu. Młody człowiek musi uzyskać jednak zgodę na opuszczenie takich instytucji, a może otrzymać ją na pisemny wniosek o urlopowanie dziecka.

wniosek-o-urlopowanie-dziecka-wzor-pdf-docJak należy sporządzić taki wniosek i gdzie trzeba go złożyć? wszystkiego dowiesz się z poniższego poradnika, a dodatkowo przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku o urlopowanie dziecka, który pobierzesz w poniższej części artykułu.

Czym jest wniosek o urlopowanie dziecka?

ważneWniosek o urlopowanie to pisemna prośba składana do sądu w celu uzyskania zgody na zabranie małoletniego do siebie. Pisma tego typu najczęściej wpływają do instytucji przed świętami, a także w okresie ferii zimowych i wakacji.

Warto pamiętać jednak, że rozpatrzenie wniosku zajmuje nieco czasu, dlatego pismo należy złożyć z pewnym wyprzedzeniem – zwłaszcza przed świętami, kiedy sądy nie działają tak sprawnie jak przez pozostałą część roku. Aby ułatwić Ci sporządzenie skutecznego wniosku, przygotowaliśmy gotowe do pobrania dwa rodzaje wniosków, oto one:

Wniosek o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej wzór

wniosek-o-urlopowanie-dziecka-z-rodziny-zastepczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej wzór

Wniosek o urlopowanie dziecka z ośrodka wychowawczego wzór

wniosek-o-urlopowanie-dziecka-z-osrodka-wychowawczego-wzor-pdf-doc

Wniosek o urlopowanie dziecka z ośrodka wychowawczego wzór

Gdzie złożyć wniosek o urlopowanie dziecka z ośrodka wychowawczego?

ważneNiezależnie od tego, czy rodzic sporządza wniosek o urlopowanie dziecka z rodziny zastępczej, z zakładu poprawczego czy sierocińca, dokument zawsze należy składać do sądu rodzinnego (Wydział Rodzinny i Nieletnich), który ustanowił miejsce zamieszkania małoletniego.

Co zawiera wzór wniosku o urlopowanie dziecka?

ważneProcedura urlopowania dziecka wymaga od rodzica złożenia wniosku zawierającego wszystkie niezbędne informacje i oświadczenia wnioskującego. Dokument musi uwzględniać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskującego, czyli imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa (wniosek mogą złożyć nie tylko rodzice, ale również inne osoby spokrewnione),
 • adres zamieszkania wnioskującego, czyli adres pod którym ma przebywać dziecko,
 • dane adresata wniosku, czyli odpowiedniego sądu rejonowego,
 • określenie sygnatury akt dokumentów, na mocy których dziecko trafiło do ośrodka wychowawczego lub rodziny zastępczej.

Wzór wniosku o urlopowanie dziecka na weekendy lub święta obejmuje także uzasadnienie wniosku oraz pisemne zobowiązania wnioskującego do:

 • przejęcia całkowitej odpowiedzialności za dziecko,
 • zapewnienia dziecku opieki materialnej i wychowawczej,
 • terminowych powrotów dziecka,
 • pokrycia kosztów podróży dziecka.

Wypełniony wzór należy także podpisać, a następnie osobiście lub za pośrednictwem poczty przekazać do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Jak uzasadnić wniosek o urlopowanie?

ważneZgoda sądu na urlopowanie dziecka może zostać udzielona wnioskującemu, co do którego instytucja nie ma zastrzeżeń w odniesieniu do właściwego sprawowania nad dzieckiem tymczasowej opieki.

Niezbędne jest jednak odpowiednie uzasadnienie urlopowania dziecka, w którym rodzic czy inna osoba spokrewniona powinna powołać się przede wszystkim na dobro małoletniego oraz całej rodziny.

Wniosek można uzasadnić chęcią wspólnego przeżywania świąt, odnowienia więzi rodzinnych czy też bliższego poznania dziecka.

Jakie zasady obowiązują podczas urlopowania dziecka?

ważneWszystkie placówki wychowawcze określają zasady urlopowania dzieci w swoim regulaminie. Większość postanowień różnych instytucji pokrywa się ze względu na fakt, iż ich celem jest przede wszystkim zapewnienie dziecku bezpieczeństwa.

Co do zasady, dzieci można urlopować więc jedynie w dni wolne od szkoły, pod warunkiem posiadania aktualnej zgody sądu. Osoba odbierająca dziecko z placówki wychowawczej musi podpisać przy tym oświadczenia dotyczące przejęcia odpowiedzialności za małoletniego oraz obowiązku dotrzymywania terminów urlopowania.

Jeśli wnioskujący przyjdzie po dziecko w stanie nietrzeźwości lub odurzenia, pracownicy ośrodka mają prawo cofnąć zgodę na urlopowanie. Poza tym opiekun zobowiązany jest do pozostawania w stałym kontakcie z placówką oraz do przebywania z dzieckiem w wyznaczonym miejscu.

Wychowawca ma bowiem prawo do złożenia opiekunowi niespodziewanej wizyty, której celem jest sprawdzenie dziecka, jego rodziców oraz warunków, w jakich małoletni przebywa.

Jeśli dziecko poczuje się źle, opiekun powinien bezzwłocznie zgłosić to placówce wychowawczej. Podobnie w przypadku, kiedy małoletni oddali się od rodzica bez jego wiedzy i zgody.

Kiedy wniosek o urlopowanie nie jest konieczny?

ważneDziecko mieszkające w placówce wychowawczej może z reguły opuszczać ją i udawać się samodzielnie do domu rodzinnego, jeśli ma ukończone 15 lat oraz posiada zgodę dyrektora placówki.

Niezbędne jest także pisemne oświadczenie rodziców, w którym wyrażają oni zgodę na samodzielne opuszczenie placówki przez dziecko w celu udania się do domu rodzinnego.

Poza tym opiekunowie są także zobligowani do telefonicznego powiadomienia placówki o wizycie dziecka, kiedy to znajdzie się już w ich miejscu zamieszkania.

W nagłych i wyjątkowych sytuacjach zgodę na urlopowanie dziecka może wydać nie sąd, lecz dyrektor placówki. Ma on również uprawnienie, aby przerwać urlopowanie, kiedy wychowawca stwierdzi, że opiekunowie łamią postanowienia dotyczące warunków urlopowania.

Dyrektor może wykorzystać eskortę policji, aby przewieźć dziecko z powrotem do placówki. W przypadku wielokrotnego łamania zasad urlopowania wnioskuje także do sądu o cofnięcie zgody na urlopowanie.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze

1 komentarz w “Wniosek o urlopowanie dziecka WZÓR + instrukcja”
 1. Małgorzata Glanc

  Proszę Państwa, a co zrobić kiedy Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich negatywnie rozpatrzył wniosek rodzica o urlopowanie oddanego do rodziny zastępczej dziecka? sąd dodatkowo nie podał żadnego uzasadnienia, dlaczego wniosek odrzucił… czy można napisać odwołanie od decyzji sądu? jeśli tak, to w jakim czasie Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich musi odpowiedzieć? mamy mało czasu, chcemy, by dziecko na Wielkanoc było ze swoim rodzicem, a nie spędzić czas w rodzinie zastępczej…

Comments are closed.