Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej WZÓR

Każda zmiana w prawie własności nieruchomości musi być ujawniona w księdze wieczystej. Często w takich sprawach liczy się czas.

Przeciąganie się w czasie rozpoznania wniosku o wpis w księdze może wywołać szkodę po stronie właściciela, narażając go m.in. na dodatkowe koszty.

Specjalnie na takie okoliczności, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej, który pobierzesz pod koniec artykułu.

Ponadto w poradniku dowiesz się również, jak długo czeka się na sądowy wpis w księdze wieczystej, podpowiemy jak krok po kroku wpis do KW przyspieszyć i jak napisać uzasadnienie wniosku.

Kiedy należy złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej?

Zgodnie z regułą przewidzianą w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece – księga wieczysta zawiera cztery działy:

 • pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością
 • drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego
 • trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek
 • czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.

Zatem w każdej sytuacji zmieniającej właściciela nieruchomości, czyli:

 • dziedziczenie (przyjęcie spadku)
 • nabycie (umowa kupna-sprzedaży)
 • podział nieruchomości (wyodrębnienie lokali, podział gruntu na mniejsze działki)
 • inne.

oraz w przypadku obciążenia nieruchomości:

 • ustanowienie hipoteki
 • umowa służebności (przesył, droga konieczna, prawo dożywocie)

…należy złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej, jej uaktualnienie, sprostowanie lub zamknięcie.

Jaka kara grozi za brak wniosku o wpis do księgi wieczystej?

ikonaZgodnie z regulacją art. 35 ustawy o księgach wieczystych i hipotece właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.

Wpis w księdze wieczystej będzie miał moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu, a w wypadku wszczęcia postępowania z urzędu – od chwili wszczęcia tego postępowania, bez względu na to, jak długo wniosek o wpis w księdze wieczystej będzie czekać na rozpoznanie.

Niemniej jednak spóźniony wniosek o wpis do księgi wieczystej może wywołać negatywne konsekwencje dla właściciela nieruchomości.

W wielu sytuacjach tj. obciążenie nieruchomości hipoteką właściciel nieruchomości może ponosić dodatkowe opłaty, jeśli postępowania związanej z ujawnieniem hipoteki w księdze wieczystej będzie się przedłużać w czasie – opłaty naliczane przez bank (wyższe odsetki, wyższe ubezpieczenie).

Dodatkowo jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niezwłocznego złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu.

Sąd może wymierzyć opieszałemu właścicielowi grzywnę w wysokości od 500 do 10 000 zł w celu spowodowania ujawnienia prawa własności.

Ile czasu ma sąd na dokonanie wpisu w księdze wieczystej?

wwwwChoć brak wpisu w księdze wieczystej może pociągnąć dla właściciela nieruchomości negatywne skutki materialnoprawne, to żaden przepis nie określa czasu, w którym sąd powinien rozpoznać wniosek o wpis do księgi wieczystej.

Powyższe skutkuje tym, że w wielu sądach na wpis do księgi wieczystej należy czekać co najmniej kilka miesięcy.

W dużych, zapracowanych stołecznych sądach okres oczekiwania na wpis w księdze wieczystej swego czasu sięgał nawet 6 miesięcy, obecnie skrócił się nieznacznie do 5 miesięcy.

W mniejszych sądach jest szansa na uzyskanie wpisu w księdze wieczystej w przeciągu 2 -3 miesięcy.

Jak przyspieszyć wpis do księgi wieczystej?

wedSzybkość załatwiania spraw sądowych zależy w szczególności od ilości wpływów wniosków w danym wydziale i „rąk” do pracy. Wpisami w księgach wieczystych mogą zajmować się sędziowie i referendarze sądowi.

Wiele sądów powierzyło pracę w wydziałach ksiąg wieczystych wyłącznie referendarzom. Niestety referendarzy sądowych jest stosunkowo za mało do ilości wpływających do wydziału spraw, dlatego okres oczekiwania na dokonanie wpisu w księdze wieczystej, pomimo terminowego złożenia wniosku może znacznie odwlec się w czasie.

Przyspieszenie wpisu jest jak najbardziej możliwe. W tym celu należy złożyć odpowiednio uargumentowany wniosek o przyspieszenie wpisu w księdze wieczystej, który możesz pobrać poniżej:

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej wzór

wniosek-o-przyspieszenie-wpisu-do-ksiegi-wieczystej-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej WZÓR

Powodem przyspieszenia wpisu w księdze wieczystej może być:

 • obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów związanych m.in. z kredytem hipotecznym- odsetki, ubezpieczenie, prowizja
 • planowane przedsięwzięcie – sprzedaż nieruchomości, obciążenie, najem itp.

edWniosek o przyspieszenie wpisu hipoteki należy złożyć wraz z wnioskiem głównym, a jeśli do sądu przesyła go notariusz, wniosek trzeba złożyć w tym samym czasie (notariusz ma trzy dni na złożenie dokumentów od dnia zawarcia umowy).

Inne przydatne wzory pism:

Wniosek do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej wzór

wniosek-do-komornika-o-wykreslenie-wpisu-w-ksiedze-wieczystej-wzor

Wniosek do komornika o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej – wzór

Warto przeczytać

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze