Ile trwa wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Kategoria: DługiIle trwa wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?
Orancki zapytał 2 lata temu

Dzień dobry. Ile trwa wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej? złożyliśmy wniosek miesiąc temu, ale jak sprawdzam księgę wieczystą nieruchomości online, to wpis na hipotece nadal widnieje.

Jak długo trzeba czekać aż wpis zniknie? bardzo proszę o rzetelną informację Ile trwa wykreślenie wpisu z księgi wieczystej. Z góry dziękuję za odpowiedź!

5 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Ile trwa zdjęcie hipoteki z księgi wieczystej? Zakup nieruchomości na kredyt hipoteczny zawsze wiąże się ze wpisem w księdze wieczystej. Wpis na hipotece informuje, że nieruchomość jest obciążona. Jeśli jednak kredyt hipoteczny został całkowicie spłacony, to wpis należy wykreślić, składając w sądzie odpowiedni wniosek.

Niestety wykreślenie wpisu z hipoteki nie dzieje się automatycznie. Po złożeniu wniosku czasem czeka się kilka dni a czasem nawet kilka miesięcy na wykreślenie hipoteki. Wszystko zależy od tego, jaki nawał pracy ma dany oddział w sądzie zajmujący się księgami wieczystymi.

Najczęściej jednak czeka się od 2 do 4 miesięcy.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej składa się do biura podawczego wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego na formularzu KW-WPIS, wzór wypełnionego wniosku pobierzesz poniżej:

Wniosek o wykreślenie hipoteki Wzór wypełniony

Co warto zaznaczyć, aby złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki, składamy wniosek zatytułowany „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”, ponieważ ma on zastosowanie zarówno dla wpisu, jak i dla wykreślenia hipoteki.

UWAGA:

Jeśli bardzo interesuje Cię, jak długo trwa wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w danym sądzie, to możesz wejść na stronę sądu i poszukać numeru telefonu do wydziału ksiąg wieczystych, gdzie możesz dokładnie podpytać Panie zajmujące się takimi sprawami…

Czy wykreślenie wpisu z hipoteki coś kosztuje? niestety tak, bo należy liczyć się z opłatą w wysokości 100 zł.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 z późn. zm.)

Koniecznie przeczytaj:

Robert odpowiedział 11 miesięcy temu

Jak długo czeka się na wykreślenie hipoteki? Wniosek złożyłem w czerwcu 2020 r. a mamy już grudzień, ile konkretnie trwa wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, artykuł-podstawa prawna, ile dni miesięcy, nigdzie tego nie mogę znaleźć. Opłaciłem i złożyłem wniosek, wraz z pismem z banku o zniesieniu, minęło pół roku, i co w systemie figuruje, że jest hipoteka na nieruchomości. Mamy 21 wiek, a nie 19,  wykreślenie z systemu trwa więcej niż pół roku. Z pozdrowieniami Robert.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witaj Robercie,

na wstępie pragnę Ci wyjaśnić, że ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece reguluje właśnie kwestie dotyczące ksiąg wieczystych.

Przepisy niniejszej ustawy stosuje się w zbiegu z przepisami kodeksu postępowania cywilnego – art. 621 (1) i następne. Żaden przepis nie określa jednak terminu rozpoznania wniosku o wpis w księdze wieczystej.

Niemniej w postępowaniu przed sądem obowiązuje zasada szybkości i prostoty postępowania….ale niestety praktyka wygląda nieco inaczej. Jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa w dużych sądach na wpis lub wykreślenie hipoteki czekało się do sześciu miesięcy.

Od marca 2020 roku postępowania sądowe znacznie się wydłużyły. Dlatego nie dziwi mnie okoliczność, że pomimo upływu wielu miesięcy, Twój wniosek o wykreślenie hipoteki nie został rozpoznany.

Nie musisz jednak czekać bezczynnie. W pierwszej kolejności możesz wykonać telefon do sądu i zapytać, co dzieje się z Twoim wnioskiem i kiedy zostanie rozpoznany. Jeśli uzyskasz informację, że czeka w kolejce, możesz spróbować złożyć wniosek o przyspieszenie wpisu w księdze wieczystej. Wzór takiego wniosku pobierzesz poniżej:

Natomiast jeżeli dowiesz się, że sprawa może znacznie odwlec się w czasie, masz prawo złożyć skargę na przewlekłość postępowania.

BiB odpowiedział 2 miesiące temu

Udało mi się już spłacić kredyt na mieszkanie, dostałam z banku takie oświadczeniowe i chciałabym teraz wykreślić obciążenie z księgi wieczystej. Czy ktoś przechodził przez taką procedurę? jeśli tak, to jak ona przebiega? gdzie mam się teraz z tym oświadczeniem z banku udać?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 miesiące temu

Witam serdecznie,

jeśli doszło do spłaty kredytu hipotecznego i bank wydał odpowiednie zaświadczenie dla wyczyszczenia księgi wieczystej właściciel nieruchomości, powinien złożyć wniosek w wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Przedmiotowy wniosek składa się w Sądzie Rejonowym – Wydział Ksiąg Wieczystych, który prowadzi księgę wieczystą dla obciążonej nieruchomości.

Wniosek o wykreślenie hipoteki składa się na formularzu KW – WPIS uzupełniając pole numer 7 poprzez wpisanie w nim wniosku o wykreślenie hipoteki z podaniem rodzaju hipoteki – umowna lub kaucyjna, kwoty hipoteki i nazwy wierzyciela/banku, na rzecz którego hipoteka była wpisana.

Załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie banku o spłacie kredytu oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku. Polecam tutaj skorzystać z przygotowanego przez nas wzoru wniosku KW-WPIS z przykładowym wypełnieniem, abyś nie popełniła błędu przy składaniu wniosku, co znacznie może wydłużyć wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej:

Po złożeniu prawidłowo przygotowanego i opłaconego wniosku o wykreślenie hipoteki należy czekać na postanowienie sądu w tym zakresie. Postanowienie zostanie doręczone wnioskodawcy listem polecony.

Dodam również, że z uwagi na długi czas oczekiwania, osoby którym zależy na szybkim zwolnieniu hipoteki, mogą złożyć wniosek o przyspieszenie wpisu w księdze wieczystej.

Twoja odpowiedź