Wniosek o wykreślenie hipoteki – współwłaściciel

Kategoria: DługiWniosek o wykreślenie hipoteki – współwłaściciel
Isa zapytał 2 lata temu

Witam. Interesuje mnie kwestia: wniosek o wykreślenie hipoteki a współwłaściciel. Czy jeśli oboje z małżonkiem zaciągaliśmy kredyt i oboje jesteśmy współwłaścicielami nieruchomości, to o wykreślenie wpisu z hipoteki może starać się tylko jeden z małżonków?

Czy musimy wniosek złożyć razem? mąż jest za granicą, a ja po spłacie kredytu sama chciałabym złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – mogę to zrobić jako współwłaściciel nieruchomości?

2 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Wpisanie jak i wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej leży po stronie właściciela nieruchomości, to oczywiste. Co jeśli jest kilku współwłaścicieli nieruchomości? czy tylko jeden ze współwłaścicieli może wnioskować o wykreślenie hipoteki?

Wniosek do Sądu o wykreślenie hipoteki może złożyć tylko właściciel prawa do nieruchomości, a jeżeli właścicieli jest kilku (np. małżonkowie), to na wniosku podpisać się muszą wszyscy współwłaściciele nieruchomości, chyba że macie z mężem wspólność majątkową, wtedy podpis męża nie jest wymagany, ale za to musi on znaleźć się na wniosku jako jeden z uczestników postępowania.

Wskazując uczestników postępowania, kolejność ich wpisywania we wniosku nie ma znaczenia.

Koniecznie przeczytaj:

Krisino odpowiedział 2 tygodnie temu

Dziś byliśmy z żoną w WKW i pani po sprawdzenie dokumentów stwierdziła że jeśli mieszkanie stanowi współwłasność z małżonkiem to potrzebne jest notarialne poświadczenie autentyczności podpisów. 
Wszędzie gdzie czytam pisze tylko o podpisanie się obojga małżonków.
 

Twoja odpowiedź