Wzór umowy

umowa-o-opieke-nad-osoba-starsza-wzor-pdf-doc

Jak napisać umowę o opiekę nad osobą starszą wzór

Dla jednych opieka nad osobą starszą to jedyne źródło utrzymania, a dla innych szansa na dodatkowy zarobek lub zawodowa przygoda, która wspiera samorozwój. Niezależnie od powodu podjęcia takiego zatrudnienia, warto dopilnować jednak, aby zostało ono udokumentowane na piśmie. Umowa o opiekę nad osobą starszą pozwala stronom ustalić warunki współpracy, czyli wzajemne prawa i obowiązki. Precyzuje

umowa-zlecenie-dla-ksiegowej-wzor-pdf-doc

Umowa zlecenie dla księgowej – WZÓR

Co powinna zawierać umowa zlecenie z księgową? Taki dokument musi określać prawa i obowiązki stron, okres obowiązywania stosunku prawnego oraz ustaloną kwotę wynagrodzenia. Sporządzając umowę zlecenie z księgową, należy uważać, aby nie nosiła ona znamion umowy o pracę. Jak powinna wyglądać umowa zlecenie dla księgowej? Wstęp Aby sporządzona umowa wywoływała oczekiwane skutki prawne, w jej

umowa-uzyczenia-miejsca-parkingowego-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia miejsca parkingowego WZÓR

Co powinna zawierać umowa użyczenia miejsca parkingowego? charakterystyczną cechą umowy użyczenia jest jej nieodpłatność. To właśnie różni ten stosunek prawny od tradycyjnej umowy najmu miejsca parkingowego czy dzierżawy. W umowie użyczenia użyczający zezwala biorącemu na używanie miejsca parkingowego bez żadnych opłat, poza zwykłymi kosztami utrzymania rzeczy. Co warto wiedzieć na temat umowy użyczenia i jak

umowa-uzyczenia-garazu-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia garażu WZÓR

Czym jest umowa użyczenia garażu i jak ją napisać? w ramach umowy użyczenia użyczający zezwala biorącemu na używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Typową cechą takiego stosunku prawnego jest jego bezpłatny charakter świadczenia, odróżniający umowę użyczenia od np. umowy najmu instytucjonalnego lub umowy dzierżawy. Wstęp Co powinna zawierać umowa użyczenia garażu, aby wywoływała oczekiwane

umowa-o-opieke-nad-osoba-starsza-wzor-pdf-doc

Umowa o opiekę nad osobą starszą WZÓR

Jak sporządzić umowę o opiekę nad osobą starszą? Praca jako opiekun do osób starszych to dla wielu osób szansa na samorozwój i dobry zarobek. Nawet jeśli świadczenie usług opiekuńczych traktujemy jako zawodową przygodę, warto zadbać, aby zatrudnienie było legalne. Wstęp Należy zawrzeć więc umowę o opiekę nad osobą starszą, która precyzuje wynagrodzenie, prawa jak i

oswiadczenie-o-splacie-pozyczki-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o spłacie pożyczki WZÓR

Jak napisać oświadczenie o spłacie pożyczki? Każdy dłużnik, który spłacił już swoje zobowiązanie na rzecz wierzyciela (pożyczka), ma prawo żądać od wierzyciela pokwitowania, czyli oświadczenia o spłacie długu. Wynika to z obowiązku wierzyciela do „współdziałania przy wykonaniu zobowiązania” i z zapisów Kodeksu cywilnego. Natomiast granice tego obowiązku określa treść zobowiązania, zasady współżycia społecznego oraz cel

umowa-przedwstepna-uslugi-wzor-pdf-doc

Umowa przedwstępna usługi WZÓR

Jak napisać umowę przedwstępną wykonania usługi? Umowa przedwstępna usługi nie posiada definicji w Kodeksie cywilnym. Jest to tak zwana umowa nienazwana, stworzona na podstawie obowiązującej swobody umów. Zawiera się ją w przypadku, kiedy umowa przyrzeczona (umowa na wykonanie usługi) z różnych przyczyn nie może zostać zawarta w danym momencie, na przykład ze względu na konieczność

umowa-uzyczenia-gruntu-rolnego-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia gruntu rolnego WZÓR

Jak napisać umowę użyczenia gruntu rolnego? Umowa użyczenia sprowadza się do pozwolenia biorącemu na używanie oddanej mu rzeczy. W przypadku umowy użyczenia gruntu rolnego są to właśnie grunty rolne. Od dzierżawy gruntów umowę użyczenia odróżnia jej bezpłatny charakter. Jak sporządzić taką umowę, aby zabezpieczyć interesy użyczającego oraz biorącego w używanie? Wstęp Aby w ogóle umowa

umowa-sluzebnosci-drogi-wzor-pdf-doc-przyklad

Umowa służebności drogi WZÓR do wypełnienia

Jak powinna wyglądać umowa służebności drogi? Nabywając nieruchomość gruntową, warto sprawdzić, czy ma ona odpowiedni dostęp do drogi publicznej, inaczej istnieje ryzyko, że użytkowanie nieruchomości może okazać się utrudnione, a nawet niemożliwe. Wstęp Zdarzają się jednak sytuacje, że na skutek zmian pogody lub zbyt dużej ingerencji człowieka wcześniej wytoczone drogi stają się nieprzejezdne. W takiej

umowa-uzyczenia-gruntu-na-cele-budowlane-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia gruntu na cele budowlane WZÓR

Jak powinna wyglądać umowa użyczenia gruntu na cele budowlane? Umowa użyczenia to umowa, na podstawie której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu rzeczy. Umowa użyczenia nie powoduje przeniesienia własności na biorącego do używania. Umożliwia jedynie bezpłatne korzystnie. Wprowadzenie Umowa użyczenia gruntu pozwala także wykorzystać nieruchomość na cele budowlane. Aby ułatwić Ci

Umowa-darowizny-czesci-samochodu-wzor-pdf-doc

Umowa darowizny części samochodu – WZÓR pisma DOC PDF

Czy można przekazać w darowiźnie część samochodu? oczywiście, że TAK! W dzisiejszym poradniku poinstruuję Cię jak tego dokonać, możesz też pobrać gotowy do wypełnienia i wydrukowania wzór umowy darowizny części samochodu. Dowiesz się też, jakich czynności należy dokonać po podpisaniu umowy darowizny i na co zwracać uwagę, by nie wpaść w kłopoty, opowiem też, w

umowa-kupna-sprzedazy-telefonu-komorkowego-wzor

Umowa kupna sprzedaży telefonu WZÓR do wypełnienia

Jak sporządzić bezpieczną umowę kupna sprzedaży telefonu? umowa taka ma na celu przeniesienie własności rzeczy ze sprzedającego na kupującego. Co do zasady, taki dokument sporządza się w przypadku nabycia urządzenia od osoby prywatnej. Nie musi to być jednak telefon używany. Bardzo często nowe telefony sprzedawane są bowiem na przykład jako nietrafiony prezent. Wstęp Jak sporządzić

umowa-zaliczki-na-samochod-wzor-pdf-doc

Umowa zaliczki na samochód WZÓR do wypełnienia

Jak napisać umowę zaliczki na samochód? czasami zdarza się, że z jakichś powodów nie możemy w danym terminie sfinalizować transakcji kupna-sprzedaży samochodu, mimo to jednak nie chcemy stracić okazji. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji staje się zawarcie umowy rezerwacyjnej i wpłata zaliczki na poczet przyszłego zakupu pojazdu. Wstęp Aby zarezerwować samochód, należy sporządzić umowę zaliczki

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór

Dziś w wasze ręce oddaję wzór umowy użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny. Co oznacza umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą? umowa taka jest umową nieodpłatną i oznacza, że użyczający lokal zgadza się na bezpłatne używanie lokalu lub jego części przez osobę biorącą go do używania na czas określony, lub nieokreślony (termin umowy

umowa-zlecenie-dla-kierowcy-wzor-pdf-doc

Umowa zlecenie dla kierowcy WZÓR do wypełnienia

Jak napisać umowę zlecenie dla kierowcy? niekiedy firma nie korzysta z usług przewozowych na stałe, a jedynie sporadycznie, na przykład kilka razy w miesiącu. Warto wiedzieć więc, że z kierowcą można podpisać zarówno umowę o pracę, jak i umowę zlecenie. Wstęp Jeżeli jednak ma to być ta druga forma współpracy (umowa zlecenie), należy dopilnować, aby

wzor-umowy-na-wykonanie-dachu-pdf-doc-word

Wzór umowy na wykonanie dachu – DO WYPEŁNIENIA

Jak napisać umowę dotyczącą wykonania dachu lub jego remontu? umowa związana z remontem dachu lub ułożeniem nowego pokrycia dachowego to umowa o roboty budowlane, która jest pochodną umowy o dzieło. Taki rodzaj umowy regulowany jest przez Kodeks cywilny i inne ustawy, jednak ostateczny kształt nadają mu strony umowy, czyli zleceniodawca i zleceniobiorca. Wstęp Przepisy wyznaczają

wzor-umowy-brukarskiej-pdf-doc-word

Umowa na ułożenie kostki brukowej – WZÓR umowy brukarskiej do wypełnienia

Jak napisać umowę na ułożenie kostki brukowej? przedmiotem umowy na wykonanie prac brukarskich powinny być nie tylko same prace brukarskie, ale również realizowane dzieło. Strukturę takiej umowy warto oprzeć na schemacie umowy o roboty budowlane, która zobowiązuje wykonawcę do oddania przedmiotu umowy wykonanego nie tylko zgodnie z projektem, ale również z zasadami wiedzy technicznej. Wstęp

umowa-kupna-sprzedazy-garazu-wzor-pdf-doc

Umowa kupna sprzedaży garażu WZÓR do wypełnienia

Jak sporządzić bezpieczną umowę kupna sprzedaży garażu? umowa kupna sprzedaży garażu ma na celu przeniesienie własności rzeczy ze sprzedającego na kupującego. W przypadku tego typu obiektów ogromne znaczenie ma fakt, czy przedmiotem sprzedaży jest sama konstrukcja niezwiązana na stałe z gruntem, czy nieruchomość wraz z budynkiem. Wstęp W pierwszym przypadku wystarczająca będzie bowiem zwykła umowa

umowa-szkoleniowa-wzor-pdf-doc

Umowa szkoleniowa WZÓR + wypełniony przykład 2022

Jak sporządzić umowę szkoleniową? zdobycie wymarzonej pracy nie powinno być dla pracownika kresem rozwoju osobistego. Będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, warto nadal kształcić się poprzez zdobywanie dodatkowych certyfikatów, zaliczanie kursów zawodowych czy ukończenie kolejnych studiów podyplomowych. Wprowadzenie Osoba pracująca na podstawie umowy o pracę może dokształcać się na preferencyjnych warunkach. Często wiąże się

umowa-uzyczenia-samochodu-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia samochodu WZÓR po Polsku i Angielsku!

Jak napisać umowę użyczenia samochodu? użyczenie auta to opcja, z której mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby prywatne. Użyczenie jest znakomitą alternatywą dla najmu i leasingu, bowiem jest to umowa nieodpłatna. Użyczenie samochodu nie podlega również podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wprowadzenie Wykonanie umowy wydaje się więc proste i co najważniejsze tanie. Niemniej

umowa-przedwstepna-sprzedazy-dzialki-wzor-pdf-doc

Umowa przedwstępna sprzedaży działki WZÓR

Umowa przedwstępna sprzedaży działki to rodzaj rezerwacji nieruchomości, zabezpieczającej w pewnym stopniu zawarcie przyrzeczonej umowy kupna-sprzedaży w przyszłości. Na sporządzenie takiego dokumentu decydują się najczęściej osoby, które nie są w stanie sfinalizować w danym momencie transakcji zakupu działki (na przykład ze względu na konieczność zaciągnięcia kredytu). Umowę przedwstępną zakupu działki warto zawrzeć również wtedy, kiedy

umowa-zlecenie-z-mlodocianym-wzor-pdf-doc

Umowa zlecenie z młodocianym WZÓR + instrukcja

Jak sporządzić umowę zlecenie z młodocianym? osoba młodociana, czyli osoba, która nie ukończyła jeszcze 18. roku życia, może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jaką jest umowa zlecenie. W każdym przypadku wymagane jest spełnienie określonych warunków. Jak zawrzeć umowę zlecenie z małoletnim? aby ułatwić Ci sporządzenie umowy zatrudnienia z młodocianym, przygotowaliśmy

umowa-zrzeczenia-sie-dziedziczenia-wzor-pdf-doc

Umowa zrzeczenia się dziedziczenia WZÓR

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia to sposób na uniknięcie sytuacji, w której dochodzi do przejęcia długów po bliskiej osobie. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dozwolone jest bowiem zrzeczenie się dziedziczenia ustawowego poprzez sporządzenie odpowiedniej umowy jeszcze za życia przyszłego spadkodawcy. Umowa tego typu musi być zawarta w formie aktu notarialnego, pod rygorem nieważności. Jak przygotować

umowa-zaliczki-wzor-pdf-doc-druk

Umowa zaliczki + WZÓR pisma do wypełnienia

Umowa zaliczki spisywana jest z reguły przed wykonaniem usługi lub przed przekazaniem zamówionego towaru drugiej stronie. Stanowi tym samym pisemne potwierdzenie woli wpłacenia środków na poczet przyszłej usługi/produktu. Warto przy tym zauważyć, że czym innym będzie umowa zaliczkowa, a czym innym umowa zadatku – pojęcia te często są przez konsumentów mylone. Tymczasem mają zupełnie inne

umowa-najmu-pokoju-w-mieszkaniu-wzor

Umowa najmu pokoju w mieszkaniu i domu WZÓR + Instrukcja!

Jak sporządzić zgodną z prawem umowę najmu pokoju w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, by zabezpieczała interesy obu stron? nie ulega dyskusji fakt, że wynajem pojedynczego pokoju w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym warto uregulować odpowiednią umową najmu. Jest to najlepszy sposób, aby zabezpieczyć interes właściciela nieruchomości i interesy najemcy. Co więcej, do umowy powinno się dołączyć

umowa-rezerwacyjna-najmu-mieszkania-wzor-pdf-doc

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania – WZÓR + Instrukcja

Jak sporządzić umowę rezerwacyjną najmu mieszkania? ze względu na duże zainteresowanie mieszkaniami nie tylko na sprzedaż, ale również na wynajem, warto zdecydować się na podpisanie umowy rezerwacyjnej najmu lub przedwstępnej umowy najmu. Dokument zabezpieczy interesy obu stron i powstrzyma je przed uchyleniem się od zobowiązania, a tym samym zapewni poczucie stabilności zarówno wynajmującemu, jak i

przedwstepna-umowa-wspolpracy-wzor-pdf-doc

Przedwstępna umowa współpracy – WZÓR + Instrukcja

Przedwstępna umowa współpracy zawierana jest w przypadku, kiedy zawarcie ostatecznej umowy z różnych przyczyn nie jest jeszcze możliwe. Ze względu na swój charakter, umowa tego typu powinna wskazywać wyraźną wolę obu stron do zawarcia w przyszłości umowy ostatecznej. Warto sporządzić taką umowę na piśmie, uwzględniając w niej istotne elementy przyrzeczonej umowy. Wstęp Jak powinna być

umowa-wspolpracy-miedzy-firmami-budowlanymi-wzor-pdf-doc

Umowa współpracy między firmami budowlanymi – wzór

Współpraca między firmami budowlanymi to porozumienie horyzontalne, zawarte pomiędzy przedsiębiorcami, którzy konkurują ze sobą, ponieważ kierują do odbiorców te same usługi. Dzięki zawarciu umowy współpracy firmy mają bardziej przejrzyste relacje – ustalają zasady wzajemnej współpracy. Co więcej, obie strony mogą liczyć także na większe zyski, ponieważ współpraca pomiędzy firmami jest bardziej opłacalna niż współpraca z

umowa-o-roboty-budowlane-z-osoba-fizyczna-wzor-pdf-doc

Umowa o roboty budowlane z osobą fizyczną WZÓR + omówienie!

Umowa o roboty budowlane z osobą fizyczną to umowa cywilnoprawna, której charakter regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Umowa tego typu dotyczy najczęściej budowy, remontu domu lub mieszkania czy też wyremontowaniu bądź postawieniu innej nieruchomości i polega na wzajemnym zobowiązaniu inwestora i wykonawcy. Pierwszy z nich powinien wykonać czynności związane z przygotowaniem robót, a drugi wykonać zamówiony

umowa-o-wykonanie-uslug-budowlano-remontowych-wzor

Umowa o wykonanie usług budowlano-remontowych – WZÓR

Umowę o wykonanie usług budowlano-remontowych warto sporządzić zawsze, kiedy decydujemy się skorzystać z usług fachowców. Dokument ten zabezpiecza interesy obu stron, pozwala uniknąć nieporozumień i ułatwia dotrzymanie terminów przez ekipę budowlaną. Co warto wiedzieć o umowie wykonania usług budowlano-remontowych, by zabezpieczyć się z punktu widzenia usługobiorcy i usługodawcy? Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej pełnoprawnej i