Umowa kupna sprzedaży garażu WZÓR do wypełnienia

wzor-umowy-kupna-sprzedazy-garazuJak sporządzić bezpieczną umowę kupna sprzedaży garażu? umowa kupna sprzedaży garażu ma na celu przeniesienie własności rzeczy ze sprzedającego na kupującego. W przypadku tego typu obiektów ogromne znaczenie ma fakt, czy przedmiotem sprzedaży jest sama konstrukcja niezwiązana na stałe z gruntem, czy nieruchomość wraz z budynkiem.

Wstęp

umowa-kupna-sprzedazy-garazu-wzor-pdf-docW pierwszym przypadku wystarczająca będzie bowiem zwykła umowa sprzedaży garażu, zaś w drugim niezbędny będzie prawidłowo sporządzony akt notarialny. Aby ułatwić Ci sporządzenie właściwego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy kupna sprzedaży garażu, którą pobierzesz poniżej:

Umowa kupna sprzedaży garażu wzór

Kupno garażu krok po kroku

wzor-umowy-kupna-sprzedazy-garazuKupno garażu warto poprzedzić upewnieniem się, co tak naprawdę kupujemy – sam garaż czy budynek wraz z gruntem. Jeśli przedmiotem sprzedaży jest sam garaż, najprawdopodobniej stoi on na działce dzierżawionej.

W takim przypadku należy dowiedzieć się, do kiedy obowiązuje umowa dzierżawy oraz jakie koszty z tego tytułu trzeba będzie ponosić. W przypadku, kiedy nieruchomość dzierżawiona jest od miasta lub gminy, warto poznać także dalsze plany wydzierżawiającego (po wygaśnięciu umowy).

Może okazać się bowiem, że miasto zechce wybudować na tym terenie nowe osiedle.

Kupno i sprzedaż garażu to transakcja, która zawsze powinna wiązać się ze sprawdzeniem ksiąg wieczystych. Jeżeli obiekt stanowi odrębną nieruchomość, będzie miał własną księgę wieczystą.

W przeciwnym razie potrzebny będzie numer księgi wieczystej działki, na której stoi garaż. W księgach należy sprawdzić, kto faktycznie wpisany jest jako właściciel nieruchomości.

Istotna jest także treść działu III, mówiąca o roszczeniach osób trzecich do garażu lub posesji. Na końcu w dziale IV sprawdza się, czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.

Ostatni krok to sprawdzenie, czy garaż został wybudowany zgodnie z prawem.

Jest to szczególnie ważne w przypadku garaży blaszanych, które często stawiane są bez żadnego pozwolenia (samowola budowlana). Fakt legalności postawienia obiektu sprawdzimy w wydziale geodezji w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy.

Umowa sprzedaży garażu na dzierżawionym gruncie

wzor-umowy-kupna-sprzedazy-garazuTeren, na którym stoi garaż bardzo często jest gruntem dzierżawionym od miasta lub gminy. W takich umowach dzierżawy zawsze znajduje się zapis mówiący o tym, że nieruchomości nie można poddzierżawiać ani dawać innej osobie do użytkowania.

Jak więc sporządzić umowę kupna sprzedaży takiego garażu?

Najlepiej zawrzeć w tym celu trójstronną umowę cesji dzierżawy, bowiem sprzedający garaż na terenie dzierżawionym nie jest tak naprawdę jego właścicielem, lecz posiadaczem, osobą władającą.

Oznacza to, że umowa kupna sprzedaży garażu na gruncie dzierżawionym nie dokonuje przeniesienia własności garażu, lecz przeniesienia prawa posiadania garażu – mamy tu więc do czynienia z odpłatnym lub nieodpłatnym zbyciem prawa majątkowego (prawa posiadania).

Umowa przedwstępna sprzedaży garażu

wzor-umowy-kupna-sprzedazy-garazuJeśli sprzedający nie jest w stanie wydać garażu w momencie podpisywania umowy lub to kupujący nie posiada środków na zakup takiego obiektu, warto zdecydować się na podpisanie umowy przedwstępnej.

Umowa przedwstępna sprzedaży garażu wzór

umowa-przedwstepna-sprzedazy-garazu-wzor-pdf-doc

Umowa przedwstępna sprzedaży garażu wzór

Umowa przedwstępna kupna garażu to swojego rodzaju deklaracja zawarcia w przyszłości tak zwanej umowy przyrzeczonej. W umowie przedwstępnej zawierane są oświadczenia stron, z których wynika wola zawarcia umowy kupna sprzedaży na konkretnych warunkach.

W treści takiego dokumentu warto zawrzeć jak najwięcej szczegółów zawarcia umowy przyrzeczonej – w tym przede wszystkim datę transakcji i jej kwotę.

Jeśli umowa przedwstępna kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie zwykłej, w przypadku jej niewykonania kupujący lub sprzedający mogą domagać się jedynie odszkodowania poniesionych z tego tytułu strat.

Jeżeli jednak umowę przedwstępną zawrze się w formie aktu notarialnego, możliwe będzie doprowadzenie do jej zawarcia nawet w przypadku, kiedy jedna ze stron wycofa się ze swojego oświadczenia woli.

Co powinna zawierać umowa kupna garażu?

wzor-umowy-kupna-sprzedazy-garazuUmowa kupna sprzedaży garażu murowanego czy jakiegokolwiek innego związanego na stałe z gruntem lub nie, powinna zawierać określone elementy.

Najważniejsze to:

  • data i miejsce zawarcia,
  • wskazanie stron umowy (imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, serie i numery dowodów osobistych, numery PESEL/NIP),
  • określenie przedmiotu umowy – rodzaj konstrukcji (murowana, blaszana, drewniana), rodzaj połączenia z gruntem, wskazanie, czy jest to konstrukcja wolnostojąca, czy przylegająca do innej nieruchomości, określenie powierzchni garażu oraz jego stanu technicznego (najlepiej szczegółowo w dodatkowym załączniku),
  • określenie kwoty transakcji,
  • określenie sposobu rozliczenia – gotówka, przelew,
  • oświadczenie nabywcy o znajomości stanu technicznego garażu i braku zastrzeżeń,
  • oświadczenie sprzedawcy o braku fizycznych i prawnych wad przedmiotu umowy.

Umowa kupna garażu murowanego powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. W przeciwnym razie będzie bowiem nieważna. Warto pamiętać również, że podpisaniu takiej umowy towarzyszy konieczność uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% kwoty transakcji.

Termin na zapłatę podatku to 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Umowa kupna sprzedaży garażu blaszanego

wzor-umowy-kupna-sprzedazy-garazuJeżeli mamy do czynienia z garażem, który nie jest na stałe związany z gruntem (nie ma fundamentów), to kupujący nie będzie zobligowany do zapłaty podatku od nieruchomości, a samą transakcję będzie można zawrzeć w formie zwykłej umowy kupna sprzedaży – nie aktu notarialnego.

Należy wiedzieć jednak, że określenie, czy garaż jest związany z gruntem, czy nie, bardzo często stanowi kwestię sporną. W praktyce najczęściej za niezwiązany z gruntem uznaje się lekki i nieocieplony garaż blaszany.

Niektóre gminy nawet takie ruchome konstrukcje traktują jednak jako nieruchomości, dlatego chcąc zakupić garaż blaszany, warto upewnić się w Urzędzie Miasta lub Gminy, jak zostanie potraktowana taka transakcja.

Należy pamiętać również, że chociaż garaż blaszany możemy kupić poprzez zawarcie zwykłej umowy, to konieczne będzie także dopełnienie obowiązków formalnych związanych z gruntem, na którym obiekt się znajduje.

Jeśli jest to teren dzierżawiony, niezbędne będzie spisanie umowy dzierżawy działki z jej faktycznym właścicielem, czyli najczęściej z gminą.

Podsumowanie

Umowa kupna sprzedaży to przeniesienie własności rzeczy za sprzedającego na kupującego. Przedmiotem umowy sprzedaży mogą być przeróżne przedmioty, a także nieruchomości, w tym garaż blaszany, czy garaż murowany, a nawet sprzedaż prawa do korzystania z miejsca postojowego.

Umowa kupna sprzedaży aby była skuteczna i bezpieczna dla obu stron umowy, powinna zawierać stosowne informacji i paragrafy, które jasno określą strony umowy i jej przedmiot, a także inne kwestie towarzyszące tej transakcji.

Warto zaznaczyć, że forma sprzedaży garażu zależna jest od kilku czynników:

  • czy jest to jedynie konstrukcja garażu (garaż blaszany),
  • czy jest to garaż jako nieruchomość,
  • czy jest to prawo do korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej.

Przygotowany przez nas wzór umowy kupna sprzedaży garażu jest kompletny – wystarczy jedynie wypełnić puste pola.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,55 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze