Najem

umowa-najmu-miejsca-parkingowego-wzor-pdf-doc

Umowa najmu miejsca parkingowego WZÓR

Jak napisać umowę najmu miejsca parkingowego? Indywidualne miejsce parkingowe to z pewnością ogromna wygoda dla właściciela auta, ale jednocześnie też całkiem duży wydatek. Rozwiązaniem może okazać się wynajem takiego miejsca. Jak zatem wynająć miejsce parkingowe i jak sporządzić umowę najmu? Wstęp Aby umowa najmu spełniała wszystkie formalne wymagania, powinna zawierać w swojej treści kilka niezbędnych

Wynajem mieszkania firmie dla jej pracownika WZÓR

Czym jest wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe? Stroną umowy najmu mogą być nie tylko dwie osoby fizyczne, ale również osoba fizyczna i przedsiębiorstwo. Na rynku często spotykamy się z wynajmem nieruchomości firmie – na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także na cele mieszkaniowe (dla pracowników). Wstęp Co warto wiedzieć na temat

urzad-skarbowy-donos-wzor-pdf-doc-przyklad

Urząd skarbowy donos WZÓR [nielegalny wynajem mieszkania]

Jak napisać donos do urzędu skarbowego na nielegalny wynajem mieszkania? Uciążliwi sąsiedzi czy sam wynajmujący, który łamie podstawowe prawa lokatorów to najczęstsze przyczyny donosów do urzędu skarbowego na nielegalny wynajem. Skutkiem takiego zawiadomienia jest przeprowadzenie kontroli skarbowej, która ma na celu wykazać, czy właściciel nieruchomości faktycznie łamie prawo. Wstęp Donos do urzędu skarbowego może być

aneks-do-umowy-najmu-zmiana-najemcy-wzor-pdf-doc-word

Aneks do umowy najmu Zmiana Czynszu WZÓR

Jak napisać aneks do umowy najmu o zmianę czynszu? Umowa najmu lokalu zawsze może zostać zmieniona – niezależnie od tego, czy została zawarta na czas oznaczony, czy nieoznaczony. Wstęp Zmiany te mogą dotyczyć czasu trwania umowy, wysokości czynszu, a nawet stron najmu (np. zmiana najemcy, dodanie najemcy) bądź zmiany samego właściciela mieszkania (zmiana właściciela). Najczęściej

wypowiedzenie-umowy-najmu-okazjonalnego-wzor

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego? Umowa najmu okazjonalnego jest co do zasady umową na czas oznaczony, przy tym nie dłuższy niż 10 lat. W związku z tym zastosowanie znajdują przepisy dotyczące umów terminowych, zawartych na czas określony z góry. Zarówno najemca, jak i wynajmujący mogą wypowiedzieć taki najem w przypadkach opisanych w warunkach umowy.

wezwanie-do-opuszczenia-lokalu-wzor-pdf-doc-przyklad

Wezwanie do opuszczenia lokalu WZÓR

Jak napisać wezwanie do opuszczenia lokalu mieszkalnego? wydania wynajmowanego mieszkania dokonuje się zwykle po zakończeniu okresu wypowiedzenia lub w chwili, kiedy ma dojść do rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron. Zdarza się jednak, że najemca odmawia opróżnienia zajmowanego lokalu. Wstęp W takiej sytuacji jego właściciel powinien doręczyć lokatorowi pisemne wezwanie do opuszczenia lokalu. Jak je

podwyzszenie-czynszu-o-wskaznik-inflacji-wzor-pdf-doc

Jak podwyższyć czynsz o wskaźnik inflacji? WZÓR

Jak napisać podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji? waloryzacja czynszu to najwygodniejszy sposób na zagwarantowanie sobie dochodu na tym samym poziomie co wskaźnik inflacji. Wbrew pozorom uzależnienie wysokości czynszu od obiektywnych wskaźników może okazać się korzystne nie tylko dla wynajmującego, ale również dla najemcy. Wstęp W jaki sposób można podnosić opłaty za wynajem mieszkania o wskaźnik

podwyzszenie-czynszu-najmu-lokalu-uzytkowego-wzor-pdf-doc

Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego WZÓR

Jak napisać podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego? podwyżka możliwa jest na podstawie artykułu 685 Kodeksu Cywilnego, który przewiduje taką procedurę nawet wtedy, kiedy treść samej umowy najmu nie odnosi się w żaden sposób do kwestii podwyższania opłat czynszowych. Sam przepis jest jednak bardzo nieprecyzyjny, dlatego to właśnie strony umowy powinny dopilnować umieszczenia w zawieranym między

podwyzszenie-czynszu-o-wskaznik-inflacji-wzor-pdf-doc

Podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji WZÓR

Jak napisać pismo o podwyższeniu czynszu o wskaźnik inflacji? możliwość oraz zasady podwyżki czynszu muszą wynikać z treści umowy najmu. Jeśli w umowie nie ma o nich mowy, procedura waloryzacji czynszu nie ma zastosowania. W takiej sytuacji właściciel mieszkania chcąc podnieść czynsz o wskaźnik inflacji, musi wypowiedzieć dotychczasową umowę najmu lokalu zgodnie z zasadami, a

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór

Dziś w wasze ręce oddaję wzór umowy użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny. Co oznacza umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą? umowa taka jest umową nieodpłatną i oznacza, że użyczający lokal zgadza się na bezpłatne używanie lokalu lub jego części przez osobę biorącą go do używania na czas określony, lub nieokreślony (termin umowy

rachunek-za-wynajem-mieszkania-wzor-pdf-doc

Rachunek za wynajem mieszkania WZÓR do wypełnienia

Jak sporządzić rachunek za wynajem mieszkania? wiadome jest, że każdy przedsiębiorca, który wynajmuje mieszkanie, zobowiązany jest wystawić fakturę, która potwierdza wykonanie czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wstęp Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku wynajmu mieszkania od osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Czy w takim przypadku najemca może otrzymać rachunek za wynajem mieszkania?

oswiadczenie-o-potraceniu-kaucji-najmu-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o potrąceniu kaucji najmu WZÓR

Jak napisać oświadczenie o potrąceniu kaucji najmu? jest to dokument, który ma za zadanie przede wszystkim oznajmić i wytłumaczyć najemcy przyczyny dokonanych potrąceń. Pismo tego typu można przekazać lokatorowi w dowolny sposób, w tym również drogą elektroniczną. Wstęp Najemca, który otrzymał takie oświadczenie, powinien zaniechać dodatkowych roszczeń wobec wynajmującego, o ile dokument został sporządzony zgodnie

Donos-do-urzedu-skarbowego-wynajem-mieszkania-wzor-pdf-doc

Nielegalny wynajem mieszkania gdzie i jak zgłosić??

Gdzie i jak zgłosić nielegalny wynajem mieszkania? czerpiąc korzyści z wynajmu mieszkania, podatnik jest zobligowany do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Skarbowym celem odprowadzenia należnego podatku. Jeśli wynajmujący lokal tego nie zrobi, grożą mu konsekwencje – przede wszystkim finansowe. Ukryty dochód może zostać ujawniony podczas kontroli z urzędu skarbowego, jak również na skutek donosu. Jak

oswiadczenie-wlasciciela-lokalu-o-zapewnieniu-miejsca-zamieszkania-wzor-pdf-doc

Oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania WZÓR

Jak napisać oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania? umowa najmu okazjonalnego w szczególny sposób chroni prawa wynajmującego mieszkanie. Przede wszystkim znacząco ułatwia ewentualną eksmisję najemcy, który nie chce opróżnić  lokalu w przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy. Aby najem okazjonalny faktycznie został objęty innymi przepisami niż najem zwykły, do zawartej umowy należy dołączyć niezbędne oświadczenia,

wzor-oswiadczenia-o-wyborze-formy-opodatkowania-najmu-prywatnego-pdf-doc

WZÓR oświadczenia o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego

Jak napisać oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu do Urzędu Skarbowego? Zysk osiągany z tytułu najmu podatnik może rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub prywatnie. Ma także możliwość wyboru korzystniejszej dla niego formy opodatkowania. Może zrobić to poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania do urzędu skarbowego, którego wzór pobierzesz w dalszej części

informacja-o-rezygnacji-z-najmu-lokalu-do-urzedu-skarbowego-wzor-pdf-doc

Zakończenie wynajmu mieszkania zgłoszenie do urzędu skarbowego

Wynajem mieszkania staje się w dzisiejszych czasach coraz popularniejszą formą dodatkowego zarobku. Umowa najmu może dotyczyć najmu zwykłego – wtedy nie trzeba zgłaszać jej do urzędu skarbowego – lub najmu okazjonalnego – w tym przypadku zgłoszenie umowy jest już obowiązkowe. Podobnie zależna jest także konieczność poinformowania urzędu skarbowego o zakończeniu najmu. Wprowadzenie Jak napisać pismo

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-najmu-dla-urzedu-skarbowego-wzor

Oświadczenie o rezygnacji z najmu dla Urzędu Skarbowego WZÓR

Jak napisać oświadczenie o rezygnacji z najmu do urzędu skarbowego? aby pismo wywołało oczekiwany skutek, powinno zawierać szereg niezbędnych informacji, które pozwolą Urzędowi Skarbowemu sprawnie odnotować zakończenie najmu lokalu mieszkalnego. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór oświadczenia o zakończeniu najmu, pismo pobierzesz w dalszej części artykułu! Wprowadzenie Najem

zgloszenie-najmu-okazjonalnego-wzor-pdf-doc

Zgłoszenie najmu okazjonalnego WZÓR + instrukcja!

Jak napisać zgłoszenie najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego? najem okazjonalny to forma najmu znacznie lepiej chroniącego prawa właściciela lokalu. Chociaż zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu jest bardziej skomplikowane niż w przypadku zwykłego najmu, warto zadać sobie nieco trudu, aby uniknąć ryzyka długotrwałego procesu eksmisyjnego. Należy wiedzieć również, że w przeciwieństwie do zwykłej umowy najmu, umowa

aneks-do-umowy-najmu-zmiana-wlasciciela-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy najmu zmiana właściciela WZÓR

Aneks do umowy najmu mieszkania to dokument, który pozwala zmienić treść umowy, wprowadzić aktualizację warunków najmu, zmienić dane stron umowy, czy też skorygować błędy oryginalnego kontraktu. Aneksowanie pozwala wydłużyć czas obowiązywania umowy lub zmienić wysokość czynszu za wynajem. Jest to także rozwiązanie stosowane w przypadku zmieniających się okoliczności, takich właśnie jak: zmiana właściciela nieruchomości. Jak

umowa-zaliczki-wzor-pdf-doc-druk

Umowa zaliczki + WZÓR pisma do wypełnienia

Umowa zaliczki spisywana jest z reguły przed wykonaniem usługi lub przed przekazaniem zamówionego towaru drugiej stronie. Stanowi tym samym pisemne potwierdzenie woli wpłacenia środków na poczet przyszłej usługi/produktu. Warto przy tym zauważyć, że czym innym będzie umowa zaliczkowa, a czym innym umowa zadatku – pojęcia te często są przez konsumentów mylone. Tymczasem mają zupełnie inne

oswiadczenie-najemcy-ze-wskazaniem-przez-niego-innego-lokalu-wzor

Oświadczenie najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu WZÓR

Jak napisać oświadczenie najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu? najem okazjonalny to rewelacyjna alternatywa dla zwykłej umowy najmu mieszkania. Złożenie przez najemcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz opuszczeniu lokalu w terminie do 7 dni od daty ustania umowy, pozwala wynajmującemu czuć się bezpiecznie np. w przypadku niepłacenia przez najemcę czynszu. Wstęp Sprawdź, czym

wzor-zgloszenia-najmu-do-urzedu-skarbowego-pdf-doc-druk

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego WZÓR z omówieniem!

Jak zgłosić umowę najmu do urzędu skarbowego? wynajem mieszkania to w dzisiejszych czasach popularne źródło dodatkowego przychodu. Zwykła umowa najmu nie jest opodatkowana, jednak umowa najmu okazjonalnego powinna zostać zgłoszona do Urzędu Skarbowego. Wynajmujący ma na to 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Może także samodzielnie wybrać formę opodatkowania przychodu z tytułu najmu. Wstęp Aby

podwyzka-czynszu-wzor-pisma-pdf-doc

Podwyżka czynszu – Wzór pisma informującego (.DOC + .PDF)

Podwyżka czynszu to proces, który wymaga pewnego nakładu pracy i czasu osoby wynajmującej lokal. Właściciel musi pamiętać o przestrzeganiu przepisów zawartych w Ustawie o ochronie praw lokatorów, ponieważ działanie niezgodnie z tymi regulacjami prowadzi do unieważnienia podwyżki czynszu. W jaki sposób należy przeprowadzić zatem podwyższenie czynszu najmu lokalu mieszkalnego lub usługowego? Wstęp Aby ułatwić Ci

zwrot-kaucji-za-wynajem-mieszkania-wzor-pdf-doc

Pismo o zwrot kaucji za wynajem mieszkania WZÓR pisma

Jak napisać pismo o zwrot kaucji za wynajem mieszkania? kaucja przy wynajmie mieszkania jest co do zasady, wpłatą podlegającą zwrotowi. Jednocześnie może ona zostać pomniejszona, jeśli najemca zalega z płatnościami lub spowodował jakiekolwiek zniszczenia w wynajmowanym mieszkaniu. W przypadku, kiedy żadna z tych sytuacji nie miała jednak miejsca, najemca opróżniający lokal ma prawo żądać zwrotu

umowa-najmu-pokoju-w-mieszkaniu-wzor

Umowa najmu pokoju w mieszkaniu i domu WZÓR + Instrukcja!

Jak sporządzić zgodną z prawem umowę najmu pokoju w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, by zabezpieczała interesy obu stron? nie ulega dyskusji fakt, że wynajem pojedynczego pokoju w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym warto uregulować odpowiednią umową najmu. Jest to najlepszy sposób, aby zabezpieczyć interes właściciela nieruchomości i interesy najemcy. Co więcej, do umowy powinno się dołączyć

zadatek-na-poczet-umowy-najmu-wzor-pdf-doc

Zaliczka i Zadatek na poczet umowy najmu wzór

Sporządzając umowę rezerwacyjną najmu mieszkania, strony ustalają z reguły formę opłaty rezerwacyjnej, która stanowi zabezpieczenie wykonania umowy. Może to być zadatek lub zaliczka – pojęcia te wbrew pozorom nie są bowiem równoznaczne. Co warto zatem wybrać: umowę rezerwacyjną najmu mieszkania z zadatkiem czy zaliczką? Zadatek na poczet umowy najmu Zadatek – w przeciwieństwie do zaliczki

umowa-rezerwacyjna-najmu-mieszkania-wzor-pdf-doc

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania – WZÓR + Instrukcja

Jak sporządzić umowę rezerwacyjną najmu mieszkania? ze względu na duże zainteresowanie mieszkaniami nie tylko na sprzedaż, ale również na wynajem, warto zdecydować się na podpisanie umowy rezerwacyjnej najmu lub przedwstępnej umowy najmu. Dokument zabezpieczy interesy obu stron i powstrzyma je przed uchyleniem się od zobowiązania, a tym samym zapewni poczucie stabilności zarówno wynajmującemu, jak i

umowa-rezerwacyjna-mieszkania-wzor-pdf-doc

Umowa rezerwacyjna Mieszkania i Domu – WZÓR

Jak napisać umowę rezerwacyjną mieszkania bądź domu? podpisanie umowy rezerwacyjnej mieszkania  lub domu to dobre rozwiązanie dla osób, które nie są pewne, czy finalnie zdecydują się na zakup oraz dla tych, którzy przed zakupem muszą postarać się o kredyt. Umowę tego typu można sporządzić nawet z deweloperem, co pozwala na rezerwację nieruchomości, która dopiero powstaje.

oswiadczenie-najemcy-o-poddaniu-sie-egzekucji-wzor-pdf-doc

Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji WZÓR

Jak napisać oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji? załączniki do umowy najmu okazjonalnego są czymś, co odróżnia ten typ umowy od zwykłej umowy najmu lokalu. Jednym z nich jest oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji i opróżnieniu mieszkania we wskazanym w umowie terminie lub w terminie wyznaczonym przez wynajmującego, jeśli do rozwiązania umowy dojdzie z

Zgoda-współwłaściciela-na-wynajem-mieszkania-wzor-doc-pdf

Zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania – WZÓR

Jak napisać zgodę współwłaściciela na wynajem mieszkania? zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, do rozporządzania rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Jeśli prawo własności nieruchomości dzielą dwie osoby (obie mają co najmniej połowę udziałów), samowolne wynajęcie lokalu przez jedną z nich jest niezgodne z prawem. W takim przypadku jeden ze współwłaścicieli może żądać rozstrzygnięcia tej