Najem

zgoda-wspolwlasciciela-na-wynajem-mieszkania-wzor-pdf-doc

Zgoda współwłaściciela na wynajem WZÓR

Jak napisać zgodę współwłaściciela na wynajem? dom czy mieszkanie bardzo często jest rzeczą wspólną – ma więcej niż jednego właściciela. Tymczasem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, do rozporządzania rzeczą wspólną, a takim rozporządzaniem jest wynajmowanie części lub całości nieruchomości, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Wprowadzenie Wynajem bez uprzedniego uzyskania takiej zgody łamie prawo i pozwala

zgoda-na-podnajem-lokalu-uzytkowego-wzor-pdf-doc

Zgoda na podnajem wzór

Jak napisać zgodę na podnajem? podnajem lokalu to sposób na dodatkowy zarobek dla najemcy, który może wynająć osobie trzeciej całość lub jedynie wydzieloną część mieszkania. Taką możliwość ma jednak tylko ten najemca, któremu wynajmujący pozwala zawrzeć umowę podnajmu. Wprowadzenie Warunkiem jest zatem zgoda właściciela na podnajem lokalu, bez której najemca nie ma prawa przekazać go

umowa-podnajmu-stanowiska-fryzjerskiego-wzor-pdf-doc

Umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego WZÓR

Umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego stanowi rodzaj umowy podnajmu części lokalu użytkowego, na przykład w galerii handlowej. Oznacza to, że umowę tego typu należy podpisać z obecnym najemcą tego lokalu, jednak można zrobić to jedynie za zgodą pierwotnego wynajmującego – z reguły jest to właściciel. Wprowadzenie Jak powinna wyglądać umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego i jakie elementy

umowa-najmu-pomieszczenia-gospodarczego-wzor-pdf-doc

Umowa najmu pomieszczenia gospodarczego WZÓR

Jak napisać umowę najmu pomieszczenia gospodarczego? dowolność zawierania umów umożliwia najem całości lub części budynku, bądź lokalu. Możliwe jest wynajęcie pokoju, a nawet korytarza czy pojedynczej ściany. Nic nie stoi więc na przeszkodzie wynajęcia pomieszczenia gospodarczego. Wprowadzenie Umowa najmu pomieszczenia gospodarczego powinna precyzyjnie określać jednak przedmiot i warunki najmu oraz wysokość i zasady płatności czynszu

podnajem-stanowiska-kosmetycznego-wzor-pdf-doc

Podnajem stanowiska kosmetycznego umowa – WZÓR

Jak powinna wyglądać umowa o podnajem stanowiska kosmetycznego? podnajem stanowiska kosmetycznego polega na podnajmie części lokalu użytkowego, na przykład w galerii handlowej, ale może to być też gabinet kosmetyczny lub salon kosmetyczny. Osoby, które zastanawiają się, jak podnająć stanowisko kosmetyczne, powinny zawrzeć więc umowę podnajmu z najemcą wybranego lokalu użytkowego. Wstęp Należy podkreślić przy tym,

umowa-podnajmu-lokalu-wzor-pdf-doc

Umowa podnajmu lokalu WZÓR do wypełnienia

Jak sporządzić umowę podnajmu lokalu? podnajem lokalu jest zgodny z przepisami Kodeksu cywilnego, o ile najemcy (w związku z podpisaną pierwotną umową najmu) nie zabrania tego właściciel lokalu. W przypadku podnajmu lub oddania lokalu osobie trzeciej, zarówno ona, jak i najemca są odpowiedzialni względem wynajmującego. Muszą zatem użytkować nieruchomość zgodnie z założeniami zawartej umowy. Zapis

podnajem-stanowiska-kosmetycznego-wzor-pdf-doc

Podnajem stanowiska kosmetycznego WZÓR

Jak napisać umowę o podnajem stanowiska kosmetycznego? podnajem stanowiska kosmetycznego to nic innego, jak podnajem części lokalu użytkowego. Aby podnajmować stanowisko kosmetyczne, należy zawrzeć więc umowę podnajmu z najemcą lokalu użytkowego. Co ważne, można zawrzeć taką umowę wyłącznie za zgodą pierwotnego wynajmującego, najczęściej właściciela lokalu. Wstęp Warunki najmu i podnajmu regulują przepisy Kodeksu cywilnego –

pozew-o-wydanie-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Pozew o wydanie nieruchomości WZÓR

Jak napisać pozew o wydanie nieruchomości? pozew o wydanie nieruchomości znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy osoba nieuprawniona włada rzeczą, która do niej nie należy. Pozew o wydanie rzeczy jest środkiem prawnym, który służy ochronie praw właściciela do posiadania rzeczy. Wstęp Jego istotą jest wezwanie osoby, która włada cudzą nieruchomością (lub inną rzeczą) do jej wydania,

wezwanie-do-zabrania-rzeczy-z-lokalu-wzor-pdf-doc

Wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu WZÓR

Po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu oraz po upływie okresu wypowiedzenia umowy, lokator powinien opuścić mieszkanie i opróżnić je ze swoich rzeczy. Jeśli wyprowadzi się, pozostawiając po sobie różne rzeczy, właściciel nieruchomości może mieć problem z przesądzeniem o ich dalszym losie. Wstęp Warto w takich okolicznościach zabezpieczyć swój interes i wystosować do byłego lokatora pisemne

wezwanie-do-opuszczenia-bezumownie-zajmowanego-lokalu-wzor-pdf-doc

Wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu wzór

Jak napisać skuteczne wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu? Bezumownie zajmowany lokal to lokal zajmowany bez żadnego tytułu prawnego, takiego jak prawo własności czy umowa najmu. Jeśli po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu lokator nie opuszcza mieszkania, należy wystosować do niego oficjalne pismo w tej sprawie. Jest to warunek konieczny, na wypadek gdyby trzeba było

umowa-najmu-z-ukraincem-wzor-pdf-doc

Umowa najmu z Ukraińcem – WZÓR dwujęzyczny

Jak napisać umowę najmu mieszkania z Ukraińcem? Pod względem formalnym, umowa najmu z obywatelem Polski a cudzoziemcem nie różni się, jednak w tym drugim przypadku bardzo ważne jest zweryfikowanie tożsamości osoby, której chcemy wynająć nieruchomość. Warto wcześniej sprawdzić jej paszport i kartę pobytu, o ile takowa została wydana. Istotne może okazać się także uzyskanie informacji

wniosek-o-wstrzymanie-eksmisji-wzor-pdf-doc

Wniosek o wstrzymanie eksmisji WZÓR

Jak napisać wniosek o wstrzymanie eksmisji? Eksmisja z lokalu może zostać przeprowadzona tylko na mocy wyroku lub postanowienia sądu. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których lokator poddał się eksmisji dobrowolnie w akcie notarialnym. Najczęściej przyczyną eksmisji są problemy związane z terminowym opłacaniem czynszu i powstałe z tego tytułu zadłużenie. Wstęp W takich okolicznościach

umowa-najmu-miejsca-parkingowego-wzor-pdf-doc

Umowa najmu miejsca parkingowego WZÓR

Jak napisać umowę najmu miejsca parkingowego? Indywidualne miejsce parkingowe to z pewnością ogromna wygoda dla właściciela auta, ale jednocześnie też całkiem duży wydatek. Rozwiązaniem może okazać się wynajem takiego miejsca. Jak zatem wynająć miejsce parkingowe i jak sporządzić umowę najmu? Wstęp Aby umowa najmu spełniała wszystkie formalne wymagania, powinna zawierać w swojej treści kilka niezbędnych

Wynajem mieszkania firmie dla jej pracownika WZÓR

Czym jest wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe? Stroną umowy najmu mogą być nie tylko dwie osoby fizyczne, ale również osoba fizyczna i przedsiębiorstwo. Na rynku często spotykamy się z wynajmem nieruchomości firmie – na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także na cele mieszkaniowe (dla pracowników). Wstęp Co warto wiedzieć na temat

urzad-skarbowy-donos-wzor-pdf-doc-przyklad

Urząd skarbowy donos WZÓR [nielegalny wynajem mieszkania]

Jak napisać donos do urzędu skarbowego na nielegalny wynajem mieszkania? Uciążliwi sąsiedzi czy sam wynajmujący, który łamie podstawowe prawa lokatorów to najczęstsze przyczyny donosów do urzędu skarbowego na nielegalny wynajem. Skutkiem takiego zawiadomienia jest przeprowadzenie kontroli skarbowej, która ma na celu wykazać, czy właściciel nieruchomości faktycznie łamie prawo. Wstęp Donos do urzędu skarbowego może być

aneks-do-umowy-najmu-zmiana-najemcy-wzor-pdf-doc-word

Aneks do umowy najmu Zmiana Czynszu WZÓR

Jak napisać aneks do umowy najmu o zmianę czynszu? Umowa najmu lokalu zawsze może zostać zmieniona – niezależnie od tego, czy została zawarta na czas oznaczony, czy nieoznaczony. Wstęp Zmiany te mogą dotyczyć czasu trwania umowy, wysokości czynszu, a nawet stron najmu (np. zmiana najemcy, dodanie najemcy) bądź zmiany samego właściciela mieszkania (zmiana właściciela). Najczęściej

wypowiedzenie-umowy-najmu-okazjonalnego-wzor

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego? Umowa najmu okazjonalnego jest co do zasady umową na czas oznaczony, przy tym nie dłuższy niż 10 lat. W związku z tym zastosowanie znajdują przepisy dotyczące umów terminowych, zawartych na czas określony z góry. Zarówno najemca, jak i wynajmujący mogą wypowiedzieć taki najem w przypadkach opisanych w warunkach umowy.

wezwanie-do-opuszczenia-lokalu-wzor-pdf-doc-przyklad

Wezwanie do opuszczenia lokalu WZÓR

Jak napisać wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu? wydania wynajmowanego mieszkania dokonuje się zwykle po zakończeniu okresu wypowiedzenia lub w chwili, kiedy ma dojść do rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron. Zdarza się jednak, że najemca odmawia opróżnienia zajmowanego lokalu. Wstęp W takiej sytuacji jego właściciel powinien doręczyć lokatorowi pisemne wezwanie do opuszczenia lokalu. Jak

podwyzszenie-czynszu-o-wskaznik-inflacji-wzor-pdf-doc

Jak podwyższyć czynsz o wskaźnik inflacji? WZÓR

Jak napisać podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji? waloryzacja czynszu to najwygodniejszy sposób na zagwarantowanie sobie dochodu na tym samym poziomie co wskaźnik inflacji. Wbrew pozorom uzależnienie wysokości czynszu od obiektywnych wskaźników może okazać się korzystne nie tylko dla wynajmującego, ale również dla najemcy. Wstęp W jaki sposób można podnosić opłaty za wynajem mieszkania o wskaźnik

podwyzszenie-czynszu-najmu-lokalu-uzytkowego-wzor-pdf-doc

Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego WZÓR

Jak napisać podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego? podwyżka możliwa jest na podstawie artykułu 685 Kodeksu Cywilnego, który przewiduje taką procedurę nawet wtedy, kiedy treść samej umowy najmu nie odnosi się w żaden sposób do kwestii podwyższania opłat czynszowych. Sam przepis jest jednak bardzo nieprecyzyjny, dlatego to właśnie strony umowy powinny dopilnować umieszczenia w zawieranym między

podwyzszenie-czynszu-o-wskaznik-inflacji-wzor-pdf-doc

Podwyższenie czynszu o wskaźnik inflacji WZÓR

Jak napisać pismo o podwyższeniu czynszu o wskaźnik inflacji? możliwość oraz zasady podwyżki czynszu muszą wynikać z treści umowy najmu. Jeśli w umowie nie ma o nich mowy, procedura waloryzacji czynszu nie ma zastosowania. W takiej sytuacji właściciel mieszkania chcąc podnieść czynsz o wskaźnik inflacji, musi wypowiedzieć dotychczasową umowę najmu lokalu zgodnie z zasadami, a

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny wzór

Dziś w wasze ręce oddaję wzór umowy użyczenia części lokalu na działalność gospodarczą członkowi rodziny. Co oznacza umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą? umowa taka jest umową nieodpłatną i oznacza, że użyczający lokal zgadza się na bezpłatne używanie lokalu lub jego części przez osobę biorącą go do używania na czas określony, lub nieokreślony (termin umowy

rachunek-za-wynajem-mieszkania-wzor-pdf-doc

Rachunek za wynajem mieszkania WZÓR do wypełnienia

Jak sporządzić rachunek za wynajem mieszkania? wiadome jest, że każdy przedsiębiorca, który wynajmuje mieszkanie, zobowiązany jest wystawić fakturę, która potwierdza wykonanie czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wstęp Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku wynajmu mieszkania od osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Czy w takim przypadku najemca może otrzymać rachunek za wynajem mieszkania?

oswiadczenie-o-potraceniu-kaucji-najmu-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o potrąceniu kaucji najmu WZÓR

Jak napisać oświadczenie o potrąceniu kaucji najmu? jest to dokument, który ma za zadanie przede wszystkim oznajmić i wytłumaczyć najemcy przyczyny dokonanych potrąceń. Pismo tego typu można przekazać lokatorowi w dowolny sposób, w tym również drogą elektroniczną. Wstęp Najemca, który otrzymał takie oświadczenie, powinien zaniechać dodatkowych roszczeń wobec wynajmującego, o ile dokument został sporządzony zgodnie

Donos-do-urzedu-skarbowego-wynajem-mieszkania-wzor-pdf-doc

Nielegalny wynajem mieszkania gdzie i jak zgłosić??

Gdzie i jak zgłosić nielegalny wynajem mieszkania? czerpiąc korzyści z wynajmu mieszkania, podatnik jest zobligowany do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Skarbowym celem odprowadzenia należnego podatku. Jeśli wynajmujący lokal tego nie zrobi, grożą mu konsekwencje – przede wszystkim finansowe. Ukryty dochód może zostać ujawniony podczas kontroli z urzędu skarbowego, jak również na skutek donosu. Jak

oswiadczenie-wlasciciela-lokalu-o-zapewnieniu-miejsca-zamieszkania-wzor-pdf-doc

Oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania WZÓR

Jak napisać oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania? umowa najmu okazjonalnego w szczególny sposób chroni prawa wynajmującego mieszkanie. Przede wszystkim znacząco ułatwia ewentualną eksmisję najemcy, który nie chce opróżnić  lokalu w przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy. Aby najem okazjonalny faktycznie został objęty innymi przepisami niż najem zwykły, do zawartej umowy należy dołączyć niezbędne oświadczenia,

wzor-oswiadczenia-o-wyborze-formy-opodatkowania-najmu-prywatnego-pdf-doc

WZÓR oświadczenia o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego

Jak napisać oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu do Urzędu Skarbowego? Zysk osiągany z tytułu najmu podatnik może rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub prywatnie. Ma także możliwość wyboru korzystniejszej dla niego formy opodatkowania. Może zrobić to poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania do urzędu skarbowego, którego wzór pobierzesz w dalszej części

informacja-o-rezygnacji-z-najmu-lokalu-do-urzedu-skarbowego-wzor-pdf-doc

Zakończenie wynajmu mieszkania zgłoszenie do urzędu skarbowego

Wynajem mieszkania staje się w dzisiejszych czasach coraz popularniejszą formą dodatkowego zarobku. Umowa najmu może dotyczyć najmu zwykłego – wtedy nie trzeba zgłaszać jej do urzędu skarbowego – lub najmu okazjonalnego – w tym przypadku zgłoszenie umowy jest już obowiązkowe. Podobnie zależna jest także konieczność poinformowania urzędu skarbowego o zakończeniu najmu. Wprowadzenie Jak napisać pismo

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-najmu-dla-urzedu-skarbowego-wzor

Oświadczenie o rezygnacji z najmu dla Urzędu Skarbowego WZÓR

Jak napisać oświadczenie o rezygnacji z najmu do urzędu skarbowego? aby pismo wywołało oczekiwany skutek, powinno zawierać szereg niezbędnych informacji, które pozwolą Urzędowi Skarbowemu sprawnie odnotować zakończenie najmu lokalu mieszkalnego. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór oświadczenia o zakończeniu najmu, pismo pobierzesz w dalszej części artykułu! Wprowadzenie Najem

zgloszenie-najmu-okazjonalnego-wzor-pdf-doc

Zgłoszenie najmu okazjonalnego WZÓR + instrukcja!

Jak napisać zgłoszenie najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego? najem okazjonalny to forma najmu znacznie lepiej chroniącego prawa właściciela lokalu. Chociaż zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu jest bardziej skomplikowane niż w przypadku zwykłego najmu, warto zadać sobie nieco trudu, aby uniknąć ryzyka długotrwałego procesu eksmisyjnego. Należy wiedzieć również, że w przeciwieństwie do zwykłej umowy najmu, umowa