Urząd skarbowy donos WZÓR [nielegalny wynajem mieszkania]

Jak napisać donos do urzędu skarbowego na nielegalny wynajem mieszkania? Uciążliwi sąsiedzi czy sam wynajmujący, który łamie podstawowe prawa lokatorów to najczęstsze przyczyny donosów do urzędu skarbowego na nielegalny wynajem. Skutkiem takiego zawiadomienia jest przeprowadzenie kontroli skarbowej, która ma na celu wykazać, czy właściciel nieruchomości faktycznie łamie prawo.

Wstęp

urzad-skarbowy-donos-wzor-pdf-doc-przykladDonos do urzędu skarbowego może być anonimowy, dlatego ani osoby mieszkające po sąsiedzku, ani sami lokatorzy nie muszą obawiać się konsekwencji takiego zgłoszenia. Co więcej, w przypadku pociągnięcia właściciela mieszkania do odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo, jego najemcy nie zostaną uznani za współwinnych i nie otrzymają żadnej kary finansowej.

Jak zgłosić donos do US? Najlepiej dokonać tego na piśmie, pismo z kolei musi spełniać szereg wymagań formalnych stawianych tego typu pismom. Aby ułatwić Ci złożenie donosu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, które pobierzesz poniżej:

Urząd skarbowy donos wzór

Kiedy mówimy o nielegalnym wynajmie mieszkania?

Nielegalny wynajem mieszkania to sytuacja, w której wynajmujący udostępnia swój lokal bez żadnej umowy, czyli „na czarno”.

Warto wiedzieć, że przepisy prawa nie nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązku zawierania umów najmu w formie pisemnej, jeśli najem ten trwa krócej niż rok. Każdą umowę najmu – nawet zawartą ustnie – należy jednak zgłosić do US, by uniknąć naruszeń przepisów prawa podatkowego.

Dlaczego?

Dochód z tytułu najmu lokalu podlega opodatkowaniu. Jeśli wynajmujący udostępnia swoje mieszkanie nielegalnie, z pewnością nie odprowadza również żadnych zaliczek na podatek.

To – w zależności od wysokości należności – może być natomiast zarówno wykroczeniem skarbowym, jak i przestępstwem.

 

Urząd skarbowy donos

Czego dotyczą donosy? Przyczyną donosu w sprawie nielegalnego wynajmu mieszkania najczęściej jest niezadowolenie – sąsiadów lub samych lokatorów. Hałasy, awantury czy bójki w wynajmowanym mieszkaniu mogą uprzykrzać życie innym mieszkańcom budynku.

Często jedynym sposobem, aby z nimi walczyć, okazuje się zgłoszenie nielegalnego wynajmu do US celem przeprowadzenia kontroli skarbowej (najczęściej jest to anonimowy donos, zresztą większość donosów do US to oczywiście anonimy).

Wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej składa niekiedy również sam niezadowolony lokator. Kiedy wynajmujący pozostaje głuchy na prośby o zwrocie kaucji, donos do US stanowi formę zdyscyplinowania właściciela nieruchomości.

Zawiadomienia tego typu są z reguły anonimowe, dlatego osoby składające pismo w urzędzie nie muszą martwić się o ujawnienie swoich danych.

Jak i gdzie zgłosić nielegalny wynajem mieszkania?

Nielegalny wynajem mieszkania gdzie i jak zgłosić – to zagadnienie, które sprowadza się do złożenia donosu w odpowiednim oddziale urzędu skarbowego. Pismo tego typu powinno jasno wskazywać na ryzyko popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Donos do US wynajem mieszkania musi określać więc przede wszystkim adres wynajmowanej nieruchomości.

Jak zgłosić kogoś do urzędu skarbowego? Wystarczy wypełnić w tym celu gotowy wzór donosu do urzędu skarbowego, w którym nie musimy umieszczać swoich danych osobowych.

 

Byłoby to o tyle ryzykowne, że właściciel nieruchomości miałby możliwość wglądu do takiego pisma i sprawdzenia, kto odpowiada za wszczęcie kontroli w jego sprawie. Ujawnienie tych informacji wiązałoby się natomiast z nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Jak napisać donos do urzędu skarbowego? Dokument musi zawierać przynajmniej trzy podstawowe elementy, czyli:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane wynajmującego mieszkanie,
  • adres wynajmowanego mieszkania.

Są to informacje niezbędne w celu przeprowadzenia kontroli skarbowej, która szybko wykaże, czy wynajmujący faktycznie uzyskuje dochód z tytułu najmu „na czarno”.

Dlaczego nie warto decydować się na nielegalny wynajem?

O nielegalnym wynajmie możemy mówić w dwóch przypadkach: kiedy wynajmujący mieszkanie nie zawiera z najemcą umowy oraz gdy nie odprowadza podatków od zysków z tytułu najmu.

W każdej z tych sytuacji jego działanie może zostać wykryte w trakcie kontroli rutynowej lub w trakcie kontroli przeprowadzanej na skutek donosu. Za przewinienia względem US grożą wynajmującemu wysokie kary finansowe.

Po wykryciu nielegalnego wynajmu właściciel mieszkania będzie zmuszony zapłacić do US należny zaległy podatek wraz z odsetkami, ale to nie wszystko. W zależności od kwoty tego podatku jego działanie może zostać zakwalifikowane jako:

  • wykroczenie, jeśli suma należnego podatku nie przekroczy 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (kara finansowa za wykroczenie skarbowe to maksymalnie 2-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę),
  • przestępstwo skarbowe, jeśli suma należnego podatku przekroczy 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (kara finansowa za przestępstwo skarbowe wymierzana jest przez sąd indywidualnie w stawkach dziennych, których wysokość i ilość zależą głównie od stanu majątkowego skazanego).

Poza tym warto podkreślić także inne konsekwencje, które wynikają już nie z braku zgłoszenia najmu do US, lecz z samego niezawarcia umowy najmu w formie pisemnej.

Taki dokument stanowi jedyną prawną regulację dotyczącą warunków wynajmu mieszkania. Chroni zarówno interes wynajmującego, jak i najemcy. Określa czas trwania najmu, wysokość czynszu czy prawa i obowiązki stron.

Jeśli właściciel nie zawrze takiej umowy z najemcą, ten może w dowolnym momencie przestać regulować opłaty za czynsz czy też utrudniać rozwiązanie umowy najmu, odmawiając opróżnienia lokalu – bez żadnych konsekwencji.

 

Podsumowanie

Zadaniem Urzędu Skarbowego jest sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania prawa podatkowego przez osoby wynajmujące lokal. Urząd Skarbowy jest organem podatkowym pierwszej instancji, co oznacza, że to właśnie do niego najczęściej trafiają donosy na właścicieli lokali zarabiających na wynajmie.

Z wypowiedzi rzecznika Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wynika, że Urzędy skarbowe weryfikują niemal wszystkie donosy, jakie trafiają do nich, nawet te anonimowe donosy!

Aby ułatwić Ci złożenie takiego donosu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia przykładowy wzór donosu, który znacznie ułatwi Ci dopełnienie wszystkich formalności podczas jego sporządzania.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze