Budownictwo

oswiadczenie-o-wykonaniu-instalacji-elektrycznej-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej WZÓR

Jak sporządzić oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej? Oświadczenie takie to niezbędny dokument, jaki należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru Budowlanego przed dokonaniem odbioru budynku i dopuszczeniem go do użytkowania. Firma wykonująca wewnętrzną instalację elektryczną powinna pracować zgodnie z projektem budowlanym i stosować wyłącznie materiały certyfikowane, które stanowią gwarancję sprawnego działania instalacji. Wstęp Jedynie elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia

odwolanie-od-decyzji-konserwatora-zabytkow-wzor-pdf-doc

Odwołanie od decyzji konserwatora zabytków WZÓR

Jak napisać odwołanie od decyzji konserwatora zabytków? Rejestr zabytków to jedna z form zapewnienia im ochrony. Na listę zabytków trafiają natomiast te obiekty, które zarejestruje wojewódzki konserwator zabytków. Właściciele nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków muszą pamiętać, że podlegają one szczególnej ochronie. Planując roboty budowlane w obrębie takiej nieruchomości, należy w pierwszej kolejności uzyskać pozwolenie od

protokol-odbioru-instalacji-elektrycznej-wzor-do-pobrania-pdf-doc

Protokół odbioru instalacji elektrycznej WZÓR do pobrania

Jak sporządzić protokół odbioru instalacji elektrycznej? Bez protokołu odbioru instalacji elektrycznej żadna nieruchomość nie może zostać oddana do użytku. Osoby budujące własny dom, muszą liczyć się więc z koniecznością sporządzenia takiego dokumentu zaraz po tym, jak elektryk wykona instalacje wewnętrzne. Jest to bowiem jedna z niezbędnych do wypełnienia formalności. Wstęp Jak przygotować protokół odbioru instalacji

odszkodowanie-od-energetyki-za-uszkodzony-sprzet-wzor-pdf-doc

Odszkodowanie od energetyki za uszkodzony sprzęt wzór

Jak napisać odszkodowanie od energetyki za uszkodzony sprzęt? W domowych gniazdkach płynie prąd o napięciu standardowym 230 V, jednak zdarza się, że niekiedy dochodzi do zjawiska tak zwanego przepięcia, czyli chwilowego skoku napięcia. Skutkiem takiego zwiększenia napięcia w gniazdku jest uszkodzenie sprzętu RTV lub AGD. Wstęp Czy w takich okolicznościach można ubiegać się o odszkodowanie

dziennik-oswietlenia-awaryjnego-wzor-pdf-doc

Dziennik oświetlenia awaryjnego WZÓR

Jak sporządzić dziennik oświetlenia awaryjnego? Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, a także przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych

wzor-protokolu-badania-wylacznika-p-poz-pdf-doc

Wzór protokołu badania wyłącznika p poż [POBIERZ]

Jak powinien wyglądać prawidłowy wzór protokołu badania wyłącznika ppoż.? Przeciwpożarowy wyłącznik prądu to element służący odłączeniu zasilania z zagrożonego budynku. Dzięki takiemu wyłącznikowi straż pożarna działająca na miejscu zdarzenia może mieć pewność, że w trakcie działań z użyciem wody nie dojdzie do porażenia prądem elektrycznym. Sprawny wyłącznik przeciwpożarowy gwarantuje bezpieczeństwo strażakom i osobom ewakuującym się

wniosek-o-odszkodowanie-za-slupy-energetyczne-wzor-pdf-doc

Wniosek o odszkodowanie za słupy energetyczne WZÓR

Jak napisać wniosek o odszkodowanie za słupy energetyczne? Słupy energetyczne usadowione na działce uniemożliwiają wykorzystanie w pełni posiadanego na własność terenu. Jest to częste zjawisko, a wiele gruntów, na których zakład energetyczny zamontował słupy, nadal zmaga się z nieuregulowaną sytuacją prawną. Wstęp Kiedy można złożyć wniosek o odszkodowanie za słupy energetyczne i jak sporządzić takie

zgoda-na-wejscie-na-dzialke-sasiada-wzor-pdf-doc

Zgoda na wejście na działkę sąsiada WZÓR

Czy inwestor potrzebuje zgody na wejście na działkę sąsiada w celu wykonania robót budowlanych i jak ewentualnie taką zgodę napisać? Podczas wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych często okazuje się, że przeprowadzenie planowanych działań jedynie w obrębie działki inwestora jest niemożliwe… Wstęp Wtedy konieczne staje się wejście na teren nieruchomości sąsiedniej. Inwestor nie może jednak

umowa-na-ulozenie-kostki-brukowej-wzor-pdf-doc

Wzór umowy brukarskiej na ułożenie kostki brukowej

Proste prace budowlane wykonywane są zazwyczaj na podstawie umowy w formie ustnej. Jest to forma prawnie wiążąca, jednak dla celów dowodowych zawsze lepiej jest sporządzić umowę w formie pisemnej. Jej treść powinna regulować prawa i obowiązki obu stron, pozwalając uniknąć nieporozumień. Inwestor i wykonawca mają do wyboru dwa rodzaje umów, uregulowanych w Kodeksie cywilnym –

zgoda-wspolwlasciciela-na-przylacze-energetyczne-wzor-pdf-doc

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza Energetycznego, wodociągowego i gazowego

Jak napisać zgodę współwłaściciela na wykonanie przyłącza? Wykonanie przyłącza energetycznego, wodociągowego czy gazowego to inwestycja związana z zarządem nieruchomością wspólną. Czy inwestor może przystąpić do prac bez zgody wszystkich współwłaścicieli? Wszystko zależy od tego, czy planowane prace przekraczają zakres zwykłego zarządu. Wstęp Kiedy potrzebna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli, a kiedy większości współwłaścicieli? i jak przygotować

wniosek-o-zwrot-kaucji-gwarancyjnej-za-roboty-budowlane-wzor-pdf-doc-word

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane WZÓR

Jak napisać wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane? Kaucja gwarancyjna za roboty budowlane pełni w budownictwie podwójną rolę. Z jednej strony ma motywować wykonawcę do prawidłowego wykonywania zleconych mu robót. Zaś z drugiej strony stanowi zabezpieczenie finansowe, służące pokryciu kosztów usunięcia ewentualnych wad przedmiotu umowy. Wstęp Zasadniczo, kaucję gwarancyjną należy zwrócić po upływie

umowa-przedwstepna-uslugi-wzor-pdf-doc

Umowa przedwstępna usługi WZÓR

Jak napisać umowę przedwstępną wykonania usługi? Umowa przedwstępna usługi nie posiada definicji w Kodeksie cywilnym. Jest to tak zwana umowa nienazwana, stworzona na podstawie obowiązującej swobody umów. Zawiera się ją w przypadku, kiedy umowa przyrzeczona (umowa na wykonanie usługi) z różnych przyczyn nie może zostać zawarta w danym momencie, na przykład ze względu na konieczność

donos-do-nadzoru-budowlanego-wzor-pdf-doc

Donos do nadzoru budowlanego WZÓR

Jak napisać donos do nadzoru budowlanego? Donos do nadzoru budowlanego dotyczy najczęściej samowoli budowlanej. Chodzi o sytuacje, w których inwestor buduje obiekt bez pozwolenia czy niezgodnie z przepisami. Sprawy tego typu zgłaszają przede wszystkim właściciele sąsiednich działek w obawie o naruszenie ich prawa własności czy inne konsekwencje wznoszenia obiektu budowlanego niezgodnie z obowiązującymi regułami. Wprowadzenie

umowa-uzyczenia-gruntu-rolnego-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia gruntu rolnego WZÓR

Jak napisać umowę użyczenia gruntu rolnego? Umowa użyczenia sprowadza się do pozwolenia biorącemu na używanie oddanej mu rzeczy. W przypadku umowy użyczenia gruntu rolnego są to właśnie grunty rolne. Od dzierżawy gruntów umowę użyczenia odróżnia jej bezpłatny charakter. Jak sporządzić taką umowę, aby zabezpieczyć interesy użyczającego oraz biorącego w używanie? Wstęp Aby w ogóle umowa

Donos-do-urzędu-skarbowego-na-nielegalną-działalność-wzor-pdf-doc

Jak zgłosić Nielegalną działalność do Urzędu Skarbowego?

Jak zgłosić nielegalną działalność do urzędu skarbowego? Donos do US nie jest pojęciem definiowanym przez przepisy ani przez ustawodawcę. Określa się go mianem zewnętrznej informacji, która wskazuje na możliwość naruszenia prawa podatkowego czy przepisów prawa celnego przez określony podmiot. Najczęściej donos do US dotyczy nielegalnej działalności, czyli pobierania zysków, od których nie odprowadza się podatku

zgoda-sasiada-na-ocieplenie-budynku-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na ocieplenie budynku WZÓR

Jak powinna wyglądać zgoda sąsiada na ocieplenie budynku? Aby ocieplić budynek, jego właściciel musi dokonać stosownego zgłoszenia w starostwie. Wraz z tym zgłoszeniem powinien złożyć również oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Problem może pojawić się w sytuacji, kiedy w celu ocieplenia budynku inwestor musi naruszyć prawo własności nieruchomości sąsiedniej. Wstęp Jeśli

aneks-do-umowy-o-roboty-budowlane-wzor-pdf-doc

Jak napisać Aneks do umowy o roboty budowlane WZÓR

Jak napisać Aneks do umowy o roboty budowlane? Umowa o roboty budowlane to umowa nazwana, czyli uregulowana w Kodeksie cywilnym. Poszczególne umowy o roboty budowlane mogą nosić jednak różne nazwy, na przykład umowa o wykonanie budynku czy umowa o wykonanie remontu dachu, bądź remontu mieszkania. Wstęp Zawsze przedmiotem umowy są jednak zarówno same roboty budowlane

umowa-sluzebnosci-drogi-wzor-pdf-doc-przyklad

Umowa służebności drogi WZÓR do wypełnienia

Jak powinna wyglądać umowa służebności drogi? Nabywając nieruchomość gruntową, warto sprawdzić, czy ma ona odpowiedni dostęp do drogi publicznej, inaczej istnieje ryzyko, że użytkowanie nieruchomości może okazać się utrudnione, a nawet niemożliwe. Wstęp Zdarzają się jednak sytuacje, że na skutek zmian pogody lub zbyt dużej ingerencji człowieka wcześniej wytoczone drogi stają się nieprzejezdne. W takiej

wniosek-o-wykreslenie-sluzebnosci-wzor-pdf-doc-przyklad

Wniosek o wykreślenie służebności WZÓR

Jak napisać wniosek o wykreślenie służebności? Zarówno nieruchomość gruntowa jak i mieszkaniowa może zostać obciążona służebnością. Korzystanie z nieruchomości ze służebnością jest jednak uciążliwe. Może również utrudnić jej zbycie. W razie zmiany okoliczności lub w razie zajścia potrzeby można starać się znieść służebność. Wprowadzenie Sprawdź jak wykreślić służebność z księgi wieczystej. Dowiedź się również, jak

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-sluzebnosci-wzor-pdf-doc-przyklad

Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności WZÓR

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się służebności? Zarówno służebność mieszkania, służebność drogi koniecznej jak i inne służebności osobiste mogą zostać rozwiązane, jeśli przemawiają za tym okoliczności danej sprawy. Najczęstszym powodem unieważnienia prawa dożywocia jest spór pomiędzy stronami umowy. Niemniej tak samo często potrzeba zniesienia służebności mieszkania wynika z chęci sprzedaży nieruchomości. Wstęp Sprawdź jak szybko

umowa-uzyczenia-gruntu-na-cele-budowlane-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia gruntu na cele budowlane WZÓR

Jak powinna wyglądać umowa użyczenia gruntu na cele budowlane? Umowa użyczenia to umowa, na podstawie której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie oddanej mu rzeczy. Umowa użyczenia nie powoduje przeniesienia własności na biorącego do używania. Umożliwia jedynie bezpłatne korzystnie. Wprowadzenie Umowa użyczenia gruntu pozwala także wykorzystać nieruchomość na cele budowlane. Aby ułatwić Ci

wniosek-o-ustanowienie-sluzebnosci-drogi-koniecznej-wzor-pdf-doc-przyklad

Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej WZÓR

Jak napisać wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej? Dzielenie działek, a także coraz większa ekspansja na grunty rolne powoduje, że niektóre nieruchomości gruntowe nie mają odpowiedniego dostępu do dróg publicznych. Użytkowanie takich działek jest utrudnione, a zabudowa mija się z celem. Wprowadzenie Na szczęście ustawodawca znalazł rozwiązanie – właściciel lub użytkownik działki może wystąpić z

pismo-do-dewelopera-o-odszkodowanie-wzor-pdf-doc

Pismo do dewelopera o odszkodowanie WZÓR + instrukcja

Jak napisać pismo do dewelopera o odszkodowanie? opóźnienia w oddaniu budynku czy mieszkania przez dewelopera generują straty po stronie klientów – zwłaszcza, jeśli zaciągnęli oni na ten cel kredyt hipoteczny. Należy wiedzieć, że za każdy dzień zwłoki klientowi należy się odszkodowanie. Odszkodowanie należy się także w innych przypadkach, w których deweloper nie wywiązał się z

wniosek-o-przyspieszenie-zalozenia-ksiegi-wieczystej-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie założenia księgi wieczystej WZÓR

Jak napisać wniosek o przyspieszenie założenia księgi wieczystej? Nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek dokonania odpowiedniego wpisu do księgi wieczystej. Rejestr ten określa bowiem jej stan prawny i ma pierwszeństwo nad stanem rzeczywistym, jeśli pomiędzy nim a informacjami zawartymi w KW istnieją jakiekolwiek rozbieżności. Czasami nieruchomość nie posiada księgi wieczystej – dotyczy to w większości przypadków

pismo-do-inwestora-o-zaplate-podwykonawcy-wzor-pdf-doc

Pismo do inwestora o zapłatę podwykonawcy WZÓR

Jak napisać pismo do inwestora o zapłatę podwykonawcy? Wezwanie do zapłaty inwestora przez podwykonawcę stosuje się wtedy, kiedy jako podwykonawca masz problemy z wyegzekwowaniem od głównego wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace budowlane na rzecz inwestora. Wstęp Jeśli generalny wykonawca, dla którego pracujesz – nie zapłacił Ci za roboty budowlane, możesz zwrócić się bezpośrednio do inwestora,

Wezwanie-do-usuniecia-usterek-budowlanych-w-ramach-gwarancji-wzor-pdf-doc

Wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji WZÓR

Jak napisać wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji? Deweloper odpowiada za wykonany i oddany budynek mieszkalny z tytułu rękojmi, którą narzuca ustawa oraz opcjonalnie, udzielanej z własnej woli gwarancji. Rękojmia obowiązuje w tym przypadku przez 5 lat od momentu odbioru budynku lub podpisania dokumentów notarialnych. Wprowadzenie W tym czasie nabywca nieruchomości może zgłaszać

urzad-skarbowy-donos-wzor-pdf-doc-przyklad

Urząd skarbowy donos WZÓR [nielegalny wynajem mieszkania]

Jak napisać donos do urzędu skarbowego na nielegalny wynajem mieszkania? Uciążliwi sąsiedzi czy sam wynajmujący, który łamie podstawowe prawa lokatorów to najczęstsze przyczyny donosów do urzędu skarbowego na nielegalny wynajem. Skutkiem takiego zawiadomienia jest przeprowadzenie kontroli skarbowej, która ma na celu wykazać, czy właściciel nieruchomości faktycznie łamie prawo. Wstęp Donos do urzędu skarbowego może być

kosztorys-budowlany-wzor-doc-pdf-excel-word

Kosztorys budowlany WZÓR do wypełnienia!

Jeśli potrzebujesz druk kosztorysu budowlanego do pobrania, to jesteś we właściwym miejscu! Remont, duża inwestycja budowlana czy budowa domu – każda z tych okoliczności wymaga sporządzenia dokumentu, który uwidacznia przewidywane koszty, nakłady pracy i prognozowane wykorzystanie materiałów. Wstęp Uporządkowaniem tych wszystkich aspektów związanych z pracami budowlanymi czy remontowymi jest kosztorys budowlany – istotny nie tylko

kosztorys-powykonawczy-wzor-pdf-doc-przyklad

Kosztorys powykonawczy WZÓR i przykłady kosztorysów

Jak napisać kosztorys powykonawczy? Kosztorys budowlany to dokument, który określa planowane koszty robót, wartość zamówienia na roboty budowlane, propozycję ceny wykonawcy lub podstawę określenia wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Kosztorys powykonawczy stosuje się w przypadku, kiedy nie jest sporządzany kosztorys ofertowy lub po prostu na zakończenie prac budowlanych. Wstęp Kosztorys taki przygotowuje się po zakończeniu robót, dlatego

wniosek-o-przyspieszenie-podlaczenia-pradu-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu WZÓR

Jak napisać wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu? od momentu złożenia wniosku o warunki przyłącza do chwili faktycznego podłączenia prądu w budynku może minąć nawet kilkanaście miesięcy! Czy istnieje jakiś sposób, aby skrócić ten proces? Wstęp Aby przyspieszyć całą procedurę, inwestor może złożyć w tym celu wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu, odpowiednio uzasadniając swój pośpiech pracownikom