Budownictwo

wezwanie-do-usuniecia-wad-przez-dewelopera-wzor-pdf-doc

Wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera WZÓR

Jak napisać wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera? inwestor nigdy nie jest w stanie w pełni kontrolować procesu budowy nieruchomości przez dewelopera na każdym jej etapie, ale może sprawdzić ją w momencie odbioru technicznego. Już w tym momencie ma prawo zgłosić zauważone usterki do usunięcia. Wprowadzenie Jeśli zaś wykryje je później, po odebraniu lokalu, będzie

umowa-o-podwykonawstwo-wzor-pdf-doc

Umowa o podwykonawstwo WZÓR

Jak napisać umowę o podwykonawstwo, która spełni wszystkie formalne wymagania?podwykonawstwo to wykonanie całości lub części przedmiotu zamówienia przez podmiot inny niż wykonawca. Podwykonawca jest zatem podmiotem realizującym samodzielnie dającą się wyodrębnić część zamówienia. Wprowadzenie Warunki zawierania umów o podwykonawstwo regulują przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Co warto wiedzieć na ten temat i jak powinna wyglądać

prosba-o-przyspieszenie-wykonania-przylacza-gazowego-wzor-pdf-doc

Prośba o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego

Jak napisać prośbę o przyspieszenie wykonania przyłącza gazowego? W trakcie budowy domu łatwo jest zapomnieć o niektórych formalnościach i czasie oczekiwania na załatwienie pewnych formalności. Często więc zdarza się, że inwestor nieco zbyt późno wszczyna procedurę wykonania przyłącza gazowego, co w konsekwencji zmusza go do przesunięcia w czasie innych planowanych prac. Z reguły czas, jaki

podanie-o-podlaczenie-pradu-na-dzialce-rod-wzor-pdf-doc

Podanie o podłączenie prądu na działce ROD wzór

Jak napisać podanie o podłączenie prądu na działce ROD? Działkowicz dysponujący prawem do korzystania z działki ROD nie jest jednocześnie jej właścicielem, dlatego, aby wykonać przyłącze do sieci elektrycznej ogólnoogrodowej ROD, musi złożyć w tej sprawie wniosek do zarządu, w którym określa wstępne warunki przyłączenia. Z wnioskiem tego typu należy wystąpić przed przystąpieniem do jakichkolwiek

reklamacja-robot-budowlanych-wzor-pdf-doc

Reklamacja robót budowlanych wzór

Jak napisać reklamację robót budowlanych? Krzywe ściany, nierówna podłoga, trzeszczące panele podłogowe, grzyb na ścianie, odpadające płytki i inne nieprawidłowości to efekty pracy ekipy budowlano-remontowej, podlegające reklamacji. Inwestor nie musi naprawiać takich mankamentów samodzielnie. Powinien zgłosić reklamację usługi budowlanej lub remontowej firmie, która odpowiada za swoją pracę z tytułu rękojmi lub gwarancji. Wstęp Jak napisać

wniosek-o-droge-dojazdowa-wzor-pdf-doc

Wniosek o drogę dojazdową WZÓR

Jak napisać wniosek o drogę dojazdową? brak utwardzonej drogi dojazdowej to duży problem, zwłaszcza dla mieszkańców nowo powstałych osiedli. Jeśli jedyna droga prowadząca do posesji to droga ziemna, bardzo często staje się ona zupełnie nieprzejezdna po roztopach lub długotrwałym deszczu. Ziemia i piasek mogą być wymywane, a wtedy w nawierzchni stworzą się dziury i koleiny,

zgloszenie-budowy-altany-w-rod-wzor-pdf-doc

Zgłoszenie budowy altany w ROD wzór

Jak napisać zgłoszenie budowy altany w ROD? Przed rozpoczęciem budowy altany na działce ROD należy zapoznać się z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznego PZD, ponieważ wspólnie regulują to zagadnienie. Temat budowy altany na działce ROD wzbudza wiele wątpliwości, zwłaszcza w przypadku nowych działkowców, dlatego warto upewnić się, jakie warunki musi spełniać taki obiekt oraz

rezygnacja-z-dzialki-rod-wzor-pdf-doc

Rezygnacja z działki ROD wzór

Jak napisać rezygnację z działki ROD? rezygnacja z działki ROD jest możliwa i może wiązać się z przekazaniem działki innej osobie. Użytkownik ma prawo złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się członkostwa w PZD oraz rezygnacji z prawa użytkowania działki, wskazując przy tym osobę bliską jako swojego następcę. Może również wskazać osobę spoza kręgu osób bliskich, ale

zgoda-sasiada-na-budowe-komina-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na budowę komina WZÓR

Jak napisać zgoda sąsiada na budowę komina? inwestor planujący budowę, remont czy nadbudowę domu, a w związku z tym budowę lub podwyższenie komina, musi ubiegać się o pozwolenie. Z reguły nie uzyska takiego pozwolenia na budowę bez zgody sąsiada na planowaną inwestycję, jeśli ma ona znaleźć się na granicy działek lub może oddziaływać na teren

wniosek-o-wstrzymanie-eksmisji-wzor-pdf-doc

Wniosek o wstrzymanie eksmisji WZÓR

Jak napisać wniosek o wstrzymanie eksmisji? Eksmisja z lokalu może zostać przeprowadzona tylko na mocy wyroku lub postanowienia sądu. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których lokator poddał się eksmisji dobrowolnie w akcie notarialnym. Najczęściej przyczyną eksmisji są problemy związane z terminowym opłacaniem czynszu i powstałe z tego tytułu zadłużenie. Wstęp W takich okolicznościach

protokol-podlaczenia-kuchenki-gazowej-druk-wzor-pdf-doc

Protokół podłączenia kuchenki gazowej DRUK – wzór

Jak sporządzić protokół podłączenia kuchenki gazowej? Kuchenka gazowa lub płyta gazowa mogą być zasilane na dwa sposoby: z przyłącza do sieci gazowej (gaz ziemny) lub z butli propan-butan. Zarówno podłączenie kuchenki wężykiem do instalacji gazowej, jak i podłączenie urządzenia do butli może wykonać tylko osoba do tego uprawniona. Ma to na celu przede wszystkim zapewnienie

protokol-szczelnosci-instalacji-gazowej-wzor-pdf-doc

Protokół szczelności instalacji gazowej WZÓR

Jak sporządzić protokół szczelności instalacji gazowej? Główna próba szczelności instalacji gazowej to procedura ściśle określona przez prawo. Jej celem jest wykrycie ewentualnej nieszczelności instalacji gazowej, a tym samym możliwość jej usunięcia i zagwarantowania bezpieczeństwa użytkownikom. Wstęp Kto może przeprowadzić próbę szczelności instalacji gazowej i jak powinien wyglądać protokół szczelności instalacji gazowej? aby maksymalnie ułatwić Ci

oswiadczenie-o-wykonaniu-instalacji-elektrycznej-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej WZÓR

Jak sporządzić oświadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej? Oświadczenie takie to niezbędny dokument, jaki należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru Budowlanego przed dokonaniem odbioru budynku i dopuszczeniem go do użytkowania. Firma wykonująca wewnętrzną instalację elektryczną powinna pracować zgodnie z projektem budowlanym i stosować wyłącznie materiały certyfikowane, które stanowią gwarancję sprawnego działania instalacji. Wstęp Jedynie elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia

odwolanie-od-decyzji-konserwatora-zabytkow-wzor-pdf-doc

Odwołanie od decyzji konserwatora zabytków WZÓR

Jak napisać odwołanie od decyzji konserwatora zabytków? Rejestr zabytków to jedna z form zapewnienia im ochrony. Na listę zabytków trafiają natomiast te obiekty, które zarejestruje wojewódzki konserwator zabytków. Właściciele nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków muszą pamiętać, że podlegają one szczególnej ochronie. Planując roboty budowlane w obrębie takiej nieruchomości, należy w pierwszej kolejności uzyskać pozwolenie od

protokol-odbioru-instalacji-elektrycznej-wzor-do-pobrania-pdf-doc

Protokół odbioru instalacji elektrycznej WZÓR do pobrania

Jak sporządzić protokół odbioru instalacji elektrycznej? Bez protokołu odbioru instalacji elektrycznej żadna nieruchomość nie może zostać oddana do użytku. Osoby budujące własny dom, muszą liczyć się więc z koniecznością sporządzenia takiego dokumentu zaraz po tym, jak elektryk wykona instalacje wewnętrzne. Jest to bowiem jedna z niezbędnych do wypełnienia formalności. Wstęp Jak przygotować protokół odbioru instalacji

odszkodowanie-od-energetyki-za-uszkodzony-sprzet-wzor-pdf-doc

Odszkodowanie od energetyki za uszkodzony sprzęt wzór

Jak napisać odszkodowanie od energetyki za uszkodzony sprzęt? W domowych gniazdkach płynie prąd o napięciu standardowym 230 V, jednak zdarza się, że niekiedy dochodzi do zjawiska tak zwanego przepięcia, czyli chwilowego skoku napięcia. Skutkiem takiego zwiększenia napięcia w gniazdku jest uszkodzenie sprzętu RTV lub AGD. Wstęp Czy w takich okolicznościach można ubiegać się o odszkodowanie

dziennik-oswietlenia-awaryjnego-wzor-pdf-doc

Dziennik oświetlenia awaryjnego WZÓR

Jak sporządzić dziennik oświetlenia awaryjnego? Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, a także przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych

wzor-protokolu-badania-wylacznika-p-poz-pdf-doc

Wzór protokołu badania wyłącznika p poż [POBIERZ]

Jak powinien wyglądać prawidłowy wzór protokołu badania wyłącznika ppoż.? Przeciwpożarowy wyłącznik prądu to element służący odłączeniu zasilania z zagrożonego budynku. Dzięki takiemu wyłącznikowi straż pożarna działająca na miejscu zdarzenia może mieć pewność, że w trakcie działań z użyciem wody nie dojdzie do porażenia prądem elektrycznym. Sprawny wyłącznik przeciwpożarowy gwarantuje bezpieczeństwo strażakom i osobom ewakuującym się

wniosek-o-odszkodowanie-za-slupy-energetyczne-wzor-pdf-doc

Wniosek o odszkodowanie za słupy energetyczne WZÓR

Jak napisać wniosek o odszkodowanie za słupy energetyczne? Słupy energetyczne usadowione na działce uniemożliwiają wykorzystanie w pełni posiadanego na własność terenu. Jest to częste zjawisko, a wiele gruntów, na których zakład energetyczny zamontował słupy, nadal zmaga się z nieuregulowaną sytuacją prawną. Wstęp Kiedy można złożyć wniosek o odszkodowanie za słupy energetyczne i jak sporządzić takie

zgoda-na-wejscie-na-dzialke-sasiada-wzor-pdf-doc

Zgoda na wejście na działkę sąsiada WZÓR

Czy inwestor potrzebuje zgody na wejście na działkę sąsiada w celu wykonania robót budowlanych i jak ewentualnie taką zgodę napisać? Podczas wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych często okazuje się, że przeprowadzenie planowanych działań jedynie w obrębie działki inwestora jest niemożliwe… Wstęp Wtedy konieczne staje się wejście na teren nieruchomości sąsiedniej. Inwestor nie może jednak

umowa-na-ulozenie-kostki-brukowej-wzor-pdf-doc

Wzór umowy brukarskiej na ułożenie kostki brukowej

Proste prace budowlane wykonywane są zazwyczaj na podstawie umowy w formie ustnej. Jest to forma prawnie wiążąca, jednak dla celów dowodowych zawsze lepiej jest sporządzić umowę w formie pisemnej. Jej treść powinna regulować prawa i obowiązki obu stron, pozwalając uniknąć nieporozumień. Inwestor i wykonawca mają do wyboru dwa rodzaje umów, uregulowanych w Kodeksie cywilnym –

zgoda-wspolwlasciciela-na-przylacze-energetyczne-wzor-pdf-doc

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza Energetycznego, wodociągowego i gazowego

Jak napisać zgodę współwłaściciela na wykonanie przyłącza? Wykonanie przyłącza energetycznego, wodociągowego czy gazowego to inwestycja związana z zarządem nieruchomością wspólną. Czy inwestor może przystąpić do prac bez zgody wszystkich współwłaścicieli? Wszystko zależy od tego, czy planowane prace przekraczają zakres zwykłego zarządu. Wstęp Kiedy potrzebna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli, a kiedy większości współwłaścicieli? i jak przygotować

wniosek-o-zwrot-kaucji-gwarancyjnej-za-roboty-budowlane-wzor-pdf-doc-word

Wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane WZÓR

Jak napisać wniosek o zwrot kaucji gwarancyjnej za roboty budowlane? Kaucja gwarancyjna za roboty budowlane pełni w budownictwie podwójną rolę. Z jednej strony ma motywować wykonawcę do prawidłowego wykonywania zleconych mu robót. Zaś z drugiej strony stanowi zabezpieczenie finansowe, służące pokryciu kosztów usunięcia ewentualnych wad przedmiotu umowy. Wstęp Zasadniczo, kaucję gwarancyjną należy zwrócić po upływie

umowa-przedwstepna-uslugi-wzor-pdf-doc

Umowa przedwstępna usługi WZÓR

Jak napisać umowę przedwstępną wykonania usługi? Umowa przedwstępna usługi nie posiada definicji w Kodeksie cywilnym. Jest to tak zwana umowa nienazwana, stworzona na podstawie obowiązującej swobody umów. Zawiera się ją w przypadku, kiedy umowa przyrzeczona (umowa na wykonanie usługi) z różnych przyczyn nie może zostać zawarta w danym momencie, na przykład ze względu na konieczność

donos-do-nadzoru-budowlanego-wzor-pdf-doc

Donos do nadzoru budowlanego WZÓR

Jak napisać donos do nadzoru budowlanego? Donos do nadzoru budowlanego dotyczy najczęściej samowoli budowlanej. Chodzi o sytuacje, w których inwestor buduje obiekt bez pozwolenia czy niezgodnie z przepisami. Sprawy tego typu zgłaszają przede wszystkim właściciele sąsiednich działek w obawie o naruszenie ich prawa własności czy inne konsekwencje wznoszenia obiektu budowlanego niezgodnie z obowiązującymi regułami. Wprowadzenie

umowa-uzyczenia-gruntu-rolnego-wzor-pdf-doc

Umowa użyczenia gruntu rolnego WZÓR

Jak napisać umowę użyczenia gruntu rolnego? Umowa użyczenia sprowadza się do pozwolenia biorącemu na używanie oddanej mu rzeczy. W przypadku umowy użyczenia gruntu rolnego są to właśnie grunty rolne. Od dzierżawy gruntów umowę użyczenia odróżnia jej bezpłatny charakter. Jak sporządzić taką umowę, aby zabezpieczyć interesy użyczającego oraz biorącego w używanie? Wstęp Aby w ogóle umowa

Donos-do-urzędu-skarbowego-na-nielegalną-działalność-wzor-pdf-doc

Jak zgłosić Nielegalną działalność do Urzędu Skarbowego?

Jak zgłosić nielegalną działalność do urzędu skarbowego? Donos do US nie jest pojęciem definiowanym przez przepisy ani przez ustawodawcę. Określa się go mianem zewnętrznej informacji, która wskazuje na możliwość naruszenia prawa podatkowego czy przepisów prawa celnego przez określony podmiot. Najczęściej donos do US dotyczy nielegalnej działalności, czyli pobierania zysków, od których nie odprowadza się podatku

zgoda-sasiada-na-ocieplenie-budynku-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na ocieplenie budynku WZÓR

Jak powinna wyglądać zgoda sąsiada na ocieplenie budynku? Aby ocieplić budynek, jego właściciel musi dokonać stosownego zgłoszenia w starostwie. Wraz z tym zgłoszeniem powinien złożyć również oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Problem może pojawić się w sytuacji, kiedy w celu ocieplenia budynku inwestor musi naruszyć prawo własności nieruchomości sąsiedniej. Wstęp Jeśli

aneks-do-umowy-o-roboty-budowlane-wzor-pdf-doc

Jak napisać Aneks do umowy o roboty budowlane WZÓR

Jak napisać Aneks do umowy o roboty budowlane? Umowa o roboty budowlane to umowa nazwana, czyli uregulowana w Kodeksie cywilnym. Poszczególne umowy o roboty budowlane mogą nosić jednak różne nazwy, na przykład umowa o wykonanie budynku czy umowa o wykonanie remontu dachu, bądź remontu mieszkania. Wstęp Zawsze przedmiotem umowy są jednak zarówno same roboty budowlane

umowa-sluzebnosci-drogi-wzor-pdf-doc-przyklad

Umowa służebności drogi WZÓR do wypełnienia

Jak powinna wyglądać umowa służebności drogi? Nabywając nieruchomość gruntową, warto sprawdzić, czy ma ona odpowiedni dostęp do drogi publicznej, inaczej istnieje ryzyko, że użytkowanie nieruchomości może okazać się utrudnione, a nawet niemożliwe. Wstęp Zdarzają się jednak sytuacje, że na skutek zmian pogody lub zbyt dużej ingerencji człowieka wcześniej wytoczone drogi stają się nieprzejezdne. W takiej