Zgoda sąsiada na ocieplenie budynku WZÓR

Jak powinna wyglądać zgoda sąsiada na ocieplenie budynku? Aby ocieplić budynek, jego właściciel musi dokonać stosownego zgłoszenia w starostwie. Wraz z tym zgłoszeniem powinien złożyć również oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Problem może pojawić się w sytuacji, kiedy w celu ocieplenia budynku inwestor musi naruszyć prawo własności nieruchomości sąsiedniej.

Wstęp

zgoda-sasiada-na-ocieplenie-budynku-wzor-pdf-docJeśli nie uzyska on zgody sąsiada na ocieplenie budynku, starostwo może odrzucić jego zgłoszenie remontu. Co powinna zawierać pisemna zgoda sąsiada na wykonanie ocieplenia? W piśmie powinno znaleźć się dobrowolne oświadczenie sąsiada o wyrażeniu zgody na ocieplenie budynku, wraz z dodatkowymi niezbędnymi danymi. Dla ułatwienia przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy do wypełnienia wzór zgody, który pobierzesz poniżej:

Zgoda sąsiada na ocieplenie budynku wzór

zgoda-sasiada-na-ocieplenie-budynku-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na ocieplenie budynku WZÓR

Kiedy potrzebna jest zgoda sąsiada na ocieplenie budynku?

Ocieplenie budynku to inwestycja podlegająca zgłoszeniu w starostwie.

Sprawa nie powinna być trudna, jeśli obiekt jest usytuowany w optymalnej odległości od granicy działki, czyli w takim odstępie, że nawet podczas wykonywania niezbędnych prac inwestor nie naruszy prawa własności nieruchomości sąsiedniej. 

Problem może pojawić się w okolicznościach, kiedy potrzebna będzie już zgoda na wejście w teren, czyli w sytuacji, kiedy budynek stoi na tyle blisko granicy, że osoby pracujące przy jego ociepleniu będą zmuszone poruszać się po terenie działki sąsiedniej.

Już wtedy niezbędna okaże się zgoda na wejście na działkę sąsiada. 

Największy problem z wykonaniem ocieplenia będzie miał inwestor, który wybudował dom na granicy działek. W takim przypadku dodatkowa warstwa materiałów budowlanych na murach sprawi, że nieruchomość wykroczy poza teren właściciela i będzie stanowiła trwałe naruszenie prawa własności sąsiedniej działki.

W takich okolicznościach zgoda sąsiada na ocieplenie budynku to podstawa, bez której starostwo z pewnością nie zaakceptuje zgłoszenia remontu.

Inwestor musiałby bowiem dysponować prawem własności obu działek, jako że jego obowiązkiem jest złożenie zgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Jeśli sąsiad nie wyrazi zgody na taką inwestycję, właściciel ocieplanego budynku nie może złożyć wymaganego oświadczenia i nie uzyska akceptacji zgłoszenia w starostwie. 

 

Co zrobić, kiedy sąsiad nie wyraża zgody na ocieplenie budynku?

Zgoda na ocieplenie budynku w granicy jest niezbędna, aby wejść na teren sąsiada i wykonać potrzebne prace. Wymaga się jej szczególnie wtedy, kiedy ocieplony budynek przekroczy granicę działki, nawet jeśli jest to kwestia jedynie kilku milimetrów.

W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami inwestor nie jest jednak zdany na wolę właściciela drugiej nieruchomości. Może wystąpić do odpowiednich organów o wydanie decyzji, które zastąpią zgodę sąsiada. 

Brak zgody sąsiada na ocieplenie budynku da się rozwiązać na dwa sposoby:

  • na drodze administracyjnej, 
  • na drodze sądowej. 

Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, kiedy inwestor potrzebuje zgody sąsiada tylko w zakresie wejścia na teren sąsiedni i wykonania niezbędnych robót budowlanych.

Decyzja wydana przez starostę może zastąpić wtedy zgodę sąsiada, uzgadniając warunki korzystania z sąsiedniej nieruchomości. Decyzję tego typu inwestor powinien uzyskać w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Po wykonaniu robót ma obowiązek naprawić wszelkie szkody, jakie powstały w wyniku korzystania z terenu sąsiada. 

W trudniejszej sytuacji, czyli wtedy kiedy problem dotyczy nie tylko wejścia na działkę sąsiada w celu ocieplenia czy pomalowania budynku, lecz również dodania warstwy ocieplenia skutkującego trwałym zajęciem przygranicznego pasa gruntu, nie wystarczy uzyskanie rozstrzygnięcia na drodze administracyjnej.

Niezbędne będzie już sądowe orzeczenie – ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie do wykonania ocieplenia w przygranicznym pasie gruntu – nawet, jeśli ocieplenie to zajmie jedynie kilka centymetrów cudzej przestrzeni.

Nadal jest to bowiem trwałe ograniczenie prawa własności, możliwe wyłącznie za zgodą właściciela lub sądu.

 

Jak sporządzić zgodę sąsiada na ocieplenie budynku?

Pisemne pozwolenie na ocieplenie budynku podpisane przez sąsiada, inwestor może sporządzić samodzielnie, uzupełniając druk odpowiednimi danymi.

Pomocny powinien okazać się w tym celu wzór zgody sąsiada na ocieplenie budynku, w którym zawarte są wszystkie wymagane elementy oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na taką inwestycję.

Zgoda powinna zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane stron, czyli dane właścicieli sąsiednich działek,
  • treść oświadczenia woli ze wskazaniem takich szczegółów, jak termin wykonania ocieplenia, czas trwania prac, ogólny zakres prac – im bardziej precyzyjna zgoda, tym mniejsze ryzyko późniejszych roszczeń o odszkodowanie,
  • podpis sąsiada. 

Zgoda sąsiada na ocieplenie budynku musi przyjmować formę pisemną.

Ważne jest zastrzeżenie w niej faktu, iż sąsiad zapoznał się z planami dotyczącymi inwestycji i nie wyraża co do nich żadnych zastrzeżeń.

Takie oświadczenie woli chroni interes inwestora i zabezpiecza go przed ewentualnymi roszczeniami na wypadek zmiany zdania przez właściciela sąsiedniego gruntu.

Kopię dokumentu należy dołączyć do wypełnionego formularza zgłoszenia remontu, jako podstawę dysponowania nieruchomością sąsiednią na cele budowlane.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze