Zgoda na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych WZÓR

Jak napisać zgodę na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych? Aby wykorzystać zdjęcia do celów marketingowych – opublikować je na przykład w mediach społecznościowych – należy posiadać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku oraz podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych.

Wprowadzenie

zgoda-na-wykorzystanie-zdjec-do-celow-marketingowych-wzor-pdf-doc-przykladZgoda na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych może przyjmować dowolną formę, nawet ustną, jednak osoba publikująca fotografie musi być później w stanie udowodnić, że taką zgodę uzyskała. Warto zachować zatem formę pisemną zgody, dla celów dowodowych. Aby ułatwić Ci sporządzenie zgody marketingowej, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Zgoda na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych

zgoda-na-wykorzystanie-zdjec-do-celow-marketingowych-wzor-pdf-doc-przyklad

Zgoda na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych wzór

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

O tym, czy wykorzystanie wizerunku do celów marketingowych wymaga uzyskania zgody od osób widocznych na fotografiach, mówią przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Chociaż akt prawny nie określa formy udzielenia takiej zgody, to jednak musi ona być skuteczna i możliwa do udowodnienia, dlatego, zamiast formy ustnej lepiej wybrać jakąkolwiek formę pisemną – odręcznie sporządzony dokument, mail, SMS.

Pozwolenie na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych nie jest wymagane tylko w trzech ściśle określonych przypadkach, czyli wtedy, kiedy:

 • widoczna na fotografiach osoba otrzymała wynagrodzenie za pozowanie (jest modelką),
 • widoczna na fotografiach osoba jest znana, a jej wizerunek został uwieczniony w związku z pełnioną przez nią funkcją publiczną (dotyczy na przykład polityków),
 • widoczna na fotografiach osoba stanowi tylko szczegół całości (dotyczy imprez masowych, zgromadzeń, demonstracji publicznych).

W pozostałych przypadkach zezwolenie na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych jest niezbędne, a osoba, która go udziela, powinna zostać poinformowana o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób (gdzie) jej wizerunek będzie upubliczniony.

Warto zauważyć również, że nawet odpłatne uzyskanie czyjejś fotografii nie daje prawa do upubliczniania jej bez zgody widocznej na zdjęciu osoby. Zgodnie z przepisami:

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Co to oznacza? Chociaż fotograf nie musi uzyskiwać osobnego pozwolenia na rozpowszechnianie wizerunku pozującego, jeśli za pozowanie zapłacił, to w sytuacji, kiedy model wyraźnie zastrzega w swojej umowie konieczność uzyskania dodatkowego zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku, należy każdorazowo uzyskać od niego taką zgodę.

 

Krótko mówiąc, nie wymaga się zezwolenia na publikację zdjęć od pozującego, jeśli otrzymał on umówioną zapłatę za pozowanie, o ile ten wyraźnie nie sprzeciwił się rozpowszechnianiu swojego wizerunku.

Zagadnienie to dotyczy przede wszystkim aktów – zabezpiecza osoby pozujące nago przed nieautoryzowaną publikacją takich fotografii.

Zgoda na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych a RODO

Zgoda na wykorzystanie zdjęć na stronie internetowej nie jest jedynym zezwoleniem, jakie należy uzyskać, aby użyć czyjegoś wizerunku w celach marketingowych. Wizerunek jest elementem umożliwiającym zidentyfikowanie danej osoby, a tym samym jest daną osobową i podlega ochronie przewidzianej przepisami RODO.

Oznacza to, że aby upublicznić czyjś wizerunek, czyli przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem, należy posiadać legalną podstawę – zgodę osoby, której te dane dotyczą.

Nie musimy jednak uzyskiwać dwóch odrębnych zgód: jednej wynikającej z praw autorskich, a drugiej wynikającej z przepisów RODO.

Powinniśmy jednak dopełnić obowiązku informacyjnego, wynikającego z RODO, o co można zadbać w ramach jednej zgody.

Spełnienie obowiązku informacyjnego RODO oznacza w praktyce dodanie odpowiedniej klauzuli informacyjnej do treści zgody – wystarczy taką klauzulę umieścić pod lub nad oświadczeniem o wyrażeniu zgody.

Co ważne, taka klauzula musi być przygotowana w zrozumiałej, łatwo dostępnej formie, czyli sformułowana prostym i jasnym językiem.

Ma także informować o tym, kto jest administratorem danych i jakie są cele przetwarzania danych osobowych (czyli wizerunku).

 

Co powinna zawierać zgoda na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych?

Aby uzyskać zezwolenie na upublicznienie czyjegoś wizerunku, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór zgody na wykorzystanie zdjęć do celów marketingowych, w którym należy ująć:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w formie zdjęć,
 • wskazanie, jakich zdjęć dotyczy zgoda, na przykład poprzez podanie terminu i miejsca ich wykonania,
 • określenie celu i miejsca opublikowania zdjęć. 

Jeśli zgoda na wykorzystanie zdjęć ma pokrywać także kwestie związane z RODO, należy zamieścić w niej klauzulę, która informuje o tym:

 • kto jest administratorem danych osobowych,
 • w jakim celu będą wykorzystywane dane osobowe w postaci wizerunku, a także:
 • o możliwości wycofania zgody w dowolnej chwili,
 • o prawie dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania,
 • o prawie do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia lub przeniesienia, 
 • o prawie złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • o prawie do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych. 

Cofnięcie zgody na wykorzystanie zdjęć w celach marketingowych

Każda osoba, która wyraziła zgodę na wykorzystanie jej wizerunku w celach marketingowych, ma prawo ją cofnąć.

W takim przypadku dalsze publikowanie jej zdjęć jest niedozwolone – niezależnie od tego, czy cofnięcie zgody dotyczy przetwarzania danych osobowych, czy wykorzystania zdjęć w celach marketingowych.

Co natomiast należy zrobić z fotografiami, które zostały już opublikowane? Cofnięcie zgody wywołuje skutek na przyszłość. Działania, które miały miejsce przed wycofaniem zgody pozostaną więc zgodne z prawem.

 

Fotograf nie będzie mógł zatem opublikować nowych wpisów z wizerunkiem danej osoby. Kwestia tego, czy ma obowiązek usunąć wpisy już opublikowane – jest zagadnieniem, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Z jednej strony należy dążyć do podjęcia wszelkich działań, które zrealizują wolę osoby wycofującej zgodę na upublicznianie jej wizerunku, zaś z drugiej nie można ignorować zaangażowania (i poniesionych kosztów) podmiotu, który korzystał z tego wizerunku, posiadając na to zgodę danej osoby.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze