Zgoda sąsiada na przyłącze prądu, wody i gazu – WZÓR pisma

Wykonanie przyłączy to pierwszy krok, jaki należy podjąć, by przygotować działkę pod budowę domu. Niestety doprowadzenie do działki prądu, wody i gazu wymaga dopełnienia wielu czynności faktyczno-prawnych.

Oprócz uzyskania pozwoleń i poniesienia kosztów, właściciel działki musi również uzyskać zgodę sąsiada na przyłącze mediów. W zależności więc od uzbrojenia działki, aby doprowadzić wodociąg, prąd bądź gaz do swojej działki, będziesz potrzebować pisemną zgodę sąsiada na wejście na jego teren i dokonanie robót ziemnych i przyłączenie się pod media.

wzor-pismaAby maksymalnie ułatwić Ci sporządzenie takiej pisemnej zgody, przygotowaliśmy dla Ciebie 3 gotowe do wydrukowania wzory pism, które pobierzesz poniżej:

Jak uzyskać zgodę?

Oświadczenie sąsiada o wyrażeniu zgody na doprowadzenie mediów do nieuzbrojonej jeszcze działki powinno zostać złożone z uwzględnieniem przepisów art. 710 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z niniejszym przepisem przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Zatem właściciel działki sąsiadującej może udzielić zgody na doprowadzenie prądu, gazu, wody i innych mediów zastrzegając, że zgoda ta została wyrażona jedynie na określony czas (np. 10 lat) lub bezterminowo.

Dodatkowo właściciel działki sąsiadującej może domagać się wypłaty odszkodowania lub wynagrodzenia w formie jednorazowej wypłaty, lub wpłat ratalnym (miesięcznych, rocznych). Z punktu widzenia właściciela działki, do której mają być doprowadzone media, najlepszym rozwiązaniem będzie uzyskanie zgody na czas nieokreślony i nieodpłatnie.

Przedmiotowa zgoda sąsiada dla celów dowodowych powinna zostać utrwalona na piśmie.

Uzyskanie zgody na przyłącze prądu

Brak zgody sąsiada na przyłącze prądu może na długo zahamować planowane inwestycje, m.in. budowę domu, czy budynków gospodarczych. Dlatego jeszcze przed zakupem działki lub rozpoczęciem inwestycji związanej z budową, należy rozeznać się w możliwości doprowadzenia do działki prądu.

W przypadku konieczności uzyskania zgody sąsiada należy podjąć z nim rozmowy oraz zaproponować podpisanie zgody na przyszłość, wzór zgody pobierzesz poniżej:

Zgoda sąsiada na przyłącze prądu wzór

zgoda-sasiada-na-przylacze-pradu-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na przyłącze prądu wzór

Uzyskanie zgody na przyłącze wody

Przyłączenie wody do działki wiąże się często z koniecznością przeprowadzenia prac ziemnych na gruntach sąsiednich. W takiej sytuacji właściciel działki zmuszony jest uzyskać zgodę na przyłącze wody od sąsiada, którego nieruchomość ma zostać obciążona.

Jeśli zaplanowane prace będą wiązać się z naruszeniem trwałych urządzeń np. kostki brukowej lub utwardzonego podjazdu, czy ogrodzenia sąsiad może odmówić zgody lub żądać wypłaty odpowiedniego odszkodowania. Aby uzyskać zgodę, pobierz poniższy wzór pisma i daj je sąsiadowi do podpisania:

Zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe wzór

Zgoda-sasiada-na-przylacze-wodociagowe-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe wzór pdf doc

Uzyskanie zgody na przyłącze gazu

Nawet jeśli przez daną miejscowość przebiega gaz ziemny do wykonania przyłącza, jest wymagana zgoda sąsiada. Bez uzyskania zgody gazownia może odmówić wykonania przyłącza, a właściciel działki będzie zmuszony zrezygnować z inwestycji lub zlecić wykonanie instalacji gazowej z butli usytuowanej na działce.

Zgoda sąsiada na przyłącze gazowe wzór

Zgoda-sasiada-na-przylacze-gazowe-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na przyłącze gazowe wzór

Wyrażenie zgody na przyłącze prądu, wody i gazu

Bez względu na rodzaj przyłącza zgoda sąsiada powinna zostać wyrażona na piśmie. W treści oświadczenia zawrzeć należy:

  • dane wyrażającego zgodę – imię, nazwisko, adres, numer PESEL
  • dane nieruchomości, która ma być obciążona – położenie, powierzchnia, numer KW
  • prawo do nieruchomości – własność, dzierżawa, najem, użyczenie, użytkowanie wieczyste.

W treści oświadczenia powinna znaleźć się także klauzula o wyrażeniu zgody na nieodpłatne i trwałe posadowienie przyłącza oraz zrzeczeniu się z tego tytułu wszelkich roszczeń i zagwarantowaniu nieodpłatnego dostępu do przyłącza celem przeprowadzenia eksploatacji, konserwacji i napraw.

Warto również zadbać, by właściciel działki sąsiadującej zobowiązał się, że w razie ewentualnego zbycia nieruchomości w umowie przeniesienia prawa własności obciążonej działki zostanie zamieszczona klauzula, iż nabywca przyjmuje na siebie niniejszą zgodę.

Co zrobić jeśli sąsiad nie chce wyrazić zgody?

Jeśli sąsiad odmawia zgody na wykonanie przyłącza, właściciel działki może złożyć do sądu wniosek o ustanowienie służebności. Nie zawsze jednak udaje się uzyskać stosowne orzeczenie.

Dlatego jeśli zgoda sąsiada jest konieczna, należy:

  • dążyć do znalezienia porozumienia proponując sąsiadowi rekompensatę ewentualnych strat oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia
  • zaproponować sąsiadowi zawarcie umowy odpłatnej służebności gruntowej
  • poszukać innych możliwości wykonania przyłączy angażując osoby zawodowo zajmujące się przyłączami prądu, gazu, wody lub innych mediów.

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 4,47 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze