Zgoda sąsiada – WZÓR PISMA

Kategoria: Wzór pismaZgoda sąsiada – WZÓR PISMA
Karecki zapytał 1 rok temu

Potrzebna zgoda sąsiada na przeprowadzenie mediów przez jego działkę. Buduję się i chcę doprowadzić prąd, wodę i gaz.

Jak to napisać na papierze? czy mogę prosić o wzór pisma, żebym mógł go wypełnić i dać sąsiadowi do podpisania? z góry dziękuję!

11 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 rok temu

Poniższy wzór pisma na zgodę sąsiada jest do wielorakiego zastosowania, może służyć więc różnym celom, wystarczy w treści zgody wpisać, na co sąsiad wyraża zgodę, uzupełnić kilka danych i dać mu pismo do podpisania.

Zgoda sąsiada wzór pisma

Brak zgody sąsiada na różne prace, może skutkować wstrzymaniem inwestycji na różnych jej etapach, mimo nawet, że uzyskałeś pozwolenie na budowę. Niestety pozwolenie to nie stanowi tytułu prawnego, by móc wykorzystywać sąsiednią nieruchomość do wykonywania różnych robót budowlanych.

Zgoda sąsiada jest więc konieczna, by móc rozpocząć prace budowlane i warto mieć ją na piśmie, w razie gdyby sąsiad rozmyślił się w trakcie wykonywania przez Ciebie robót budowlanych.

Wyrażenie zgody przez sąsiada oczywiście wymaga dokładnego uzgodnienia zakresu robót, ich sposobu, oraz czasu korzystania z sąsiedniej działki, i czasem wiąże się to z koniecznością zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia za sprawianie utrudnień – jest to jednak kwestia do indywidualnego ustalenia.

Podobne wyszukania:

  • Zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe wzór PDF
  • Zgoda sąsiada na przyłącze prądu wzór
  • Oświadczenie wyrażenie zgody sąsiada na budowę w granicy wzór

Podobne wątki: Zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe WZÓR pdf i doc

Waldemar P. odpowiedział 10 miesięcy temu

Witam! zgoda sąsiada na remont dachu wzór pisma potrzebuję na już, dopiero dotarło do mnie, że ekipa budowlana będzie musiała stąpać bo sąsiadującym z moim garażem dachu budynku, który należy do sąsiada. Czy wzór pisma który Państwo udostępniliście nadaje się do tego? czy to musi być inne pismo? proszę o szybką odpowiedź! Waldek

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 10 miesięcy temu

Witaj Waldku!

nasz wzór pisma nadaje się do użycia również w Twojej sytuacji, pozdrawiamy i powodzenia!

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 9 miesięcy temu

Wiele osób pyta o wzór zgody sąsiada na przyłączenie prądu oraz o wzór zgody sąsiada na przyłącze wodociągowe, dlatego wychodząc naprzeciw waszym oczekiwaniom, przygotowaliśmy poniższe wzory pism do pobrania:

Zgoda sąsiada na przyłącze prądu wzór

Zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe wzór

Zachęcam też przeczytania nowo powstałego artykułu: Wzory pism zgoda sąsiada [poradnik ogólny]

Tomek odpowiedział 8 miesięcy temu

Potrzebuję właśnie wzór zgody na budowę budynku w granicy działki, nie będzie to budynek mieszkalny a pomieszczenie gospodarcze. Czy jest możliwe wybudowanie w granicy działki czegoś takiego? Budowa domu jest w trakcie. Nie mam jeszcze pozwolenia na budowę gospodarczego, bo nie wiem czy sąsiad się zgodzi. Jak to rozwikłać? od czego zacząć?

cytyk odpowiedział 8 miesięcy temu

Chyba żeby dostać pozwolenie na budowę w granicy działki, potrzebna najpierw jest zgoda od sąsiada, a jak wygląda kwestia zagospodarowania przestrzennego?

Kamil odpowiedział 8 miesięcy temu

Zgoda Twojego sąsiada na budowę domu w granicy działki nie zawsze jest konieczna ze względu na obszar oddziaływania! Np. w granicy dział można pobudować nawet dom bez zgody naszego sąsiada, pod warunkiem jednak, że obszar oddziaływania nie będzie wykraczać poza naszą działkę!

Jeśli chcesz stawić budynek gospodarczy, to jeśli nie będzie on wykraczał swoją budową poza Twoją działkę, to gospodarczy w granicy działki możesz postawić.

Przeważnie jest problem z budową domów w granicy, bo domy są ogromne i mają dach oraz podbitkę, która wykroczy poza obszar Twojej działki, wtedy potrzebna jest zgoda Twojego sąsiada.

Starając się więc o pozwolenie na budowę, stroną w postępowaniu będzie sąsiad, który jeśli będzie chciał, będzie mógł wnieść sprzeciw i pozwolenia na budowę nie otrzymasz… jak widać, budowa domu w granicy może być problematyczna, jednak jeśli będzie to budynek gospodarczy, to drogę masz raczej otwartą i zgody nie potrzeba

Ula odpowiedział 8 miesięcy temu

Ocieplam dom, sąsiad nie wyraża zgody na wejście na jego działkę i postawienie rusztowań, co robić?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

@Ula, odsyłam Cię do art. 47 Prawa budowlanego:

Art. 47. [Zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście; decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości; zajęcie pasa drogowego na potrzeby budowy]

1. Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu.

2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, organ administracji architektoniczno-budowlanej – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, organ administracji architektoniczno-budowlanej określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.

2a. 133 Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości składa się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego, o którym mowa w ust. 2c.

2b. 134 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.

2c. 135 Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 2a, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

3. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.

Kacper2 odpowiedział 8 miesięcy temu

Pozwolenie na budowę domu domu potrzeba nie tylko w sytuacji, gdy stawiamy do w granicy działki, pozwolenie będzie niezbędne nawet jeśli budujemy dom w odległości 1,5 m od granicy działki! Odległość 1,5 m sprawia, że budowla będzie oddziaływać poza obszar naszej działki i będzie mieć wpływ na teren sąsiadów/sąsiada.

Ludwik odpowiedział 8 miesięcy temu

Przepisy prawa budowlanego jasno określają odległość budynku od granicy działki. Jeśli będą to ściany bez otworów drzwiowych i okiennych są to 3 m, a w przypadku ściany z otworami – 4 m.

Twoja odpowiedź