Uczeń

petycja-o-usuniecie-ucznia-z-klasy-wzor-pdf-doc

Petycja o usunięcie ucznia z klasy WZÓR

Jak napisać petycję o usunięcie ucznia z klasy? petycja o usunięcie ucznia z klasy dotyczy najczęściej przypadków agresji, czyli zachowania, które zagraża bezpieczeństwu innych uczniów. Zaniepokojeni, często rozczarowani bezsilnością pedagogów rodzice, chcą doprowadzić do usunięcia zagrożenia z klasy ich dzieci, czyli do usunięcia agresora z danej grupy, a niekiedy nawet z danej szkoły. Wprowadzenie Kiedy

pismo-do-dyrektora-szkoly-w-sprawie-agresywnego-ucznia-wzor-pdf-doc

Agresywne dziecko w szkole – co robić i gdzie zgłosić?

Problem agresji w szkołach to zjawisko wręcz pospolite. Warto pamiętać jednak, że w takich sytuacjach pomocy potrzebują nie tylko ofiary, ale i agresor, który często na skutek swojego postępowania czuje się odrzucony przez grupę, napiętnowany, a to prowadzi zwykle jedynie do pogorszenia jego zachowania. Nie oznacza to oczywiście, że problem agresji w szkole czy klasie

przykladowa-opinia-o-uczniu-do-mops-wzor-pdf-doc

Przykładowa opinia o uczniu do MOPS wzór

Jak napisać przykładową opinię o uczniu do MOPS? opinię o uczniu do MOPS przygotowuje wychowawca na wniosek pracownika ośrodka pomocy społecznej. Na podstawie takiej opinii ośrodek podejmuje decyzję o ewentualnym przydzieleniu tak zwanego Asystenta Rodziny. Na wydanie opinii o uczniu pedagog ma trzy dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. Wprowadzenie Dokument powinien zostać

wypowiedzenie-umowy-o-praktyki-przez-ucznia-wzor-pdf-doc

Jak napisać wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia?

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia jest dopuszczalne z uwagi na fakt, że umowa zawierana z młodocianym w celu przygotowania zawodowego to – z punktu widzenia przepisów prawa – nic innego jak umowa o pracę na czas nieokreślony. Wprowadzenie Oznacza to, że umowę o praktyki może wypowiedzieć zarówno pracodawca, jak i uczeń. Jak powinno wyglądać

zgoda-rodzicow-na-wycieczke-szkolna-wzor-pdf-doc

Zgoda rodziców na wycieczkę szkolną WZÓR

Jak sporządzić zgodę rodziców na wycieczkę szkolną? zgoda rodziców na taką wycieczkę jest wymagana zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Warto podkreślić jednak, że nie każde wyjście poza teren przedszkola czy szkoły jest wycieczką. Wycieczka musi mieć związek z działalnością turystyczno-krajoznawczą. Wprowadzenie Jak powinna wyglądać pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce szkolnej? aby dokument

zgoda-na-wyjscie-dziecka-poza-teren-szkoly-wzor-pdf-doc

Zgoda na wyjście dziecka poza teren szkoły WZÓR

Jak napisać zgodę na wyjście dziecka poza teren szkoły? rodzice dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym często proszeni są o przygotowanie zgody na wyjście swojej pociechy poza teren szkoły, na przykład do kina, parku czy do teatru. Warto wiedzieć, że takie oświadczenie nie może zostać napisane w całkowicie dowolny sposób. Wprowadzenie Zgoda na wyjście dziecka

podanie-do-dziekana-o-powtarzanie-semestru-wzor-pdf-doc

Jak napisać podanie do dziekana o powtarzanie semestru? WZÓR podania

Jak napisać podanie do dziekana o powtarzanie semestru? podanie do dziekana to pismo o charakterze oficjalnym. Taki dokument musi zostać odpowiednio sformułowany, dlatego uczelnie często narzucają swoim studentom odgórnie obowiązujący wzór wniosku do dziekana. Wstęp Jeśli jednak nie mamy dostępu do takiego druku, musimy przygotować pismo samodzielnie. Jak w takim razie napisać podanie do dziekana

rezygnacja-teb-edukacja-wzor-pdf-doc

Rezygnacja TEB Edukacja wzór

Jak zrezygnować ze szkoły TEB Edukacja? Rezygnacja z dalszej nauki w szkole prywatnej to nic innego jak odstąpienie od umowy o kształcenie. Zasadą jest, że taką umowę wypowiada się szkole na piśmie. Nie inaczej jest w przypadku rezygnacji ze szkoły policealnej TEB Edukacja. Niezależnie od przyczyny, z reguły odstąpienie od umowy TEB Edukacja możliwe jest

rezygnacja-ze-studiow-wsb-wzor-pdf-doc

Rezygnacja ze studiów WSB wzór

Jak napisać rezygnację ze studiów WSB? Wyższe Szkoły Bankowe (WSB) to grupa prywatnych (czyli niepublicznych) uczelni wyższych, które pobierają od swoich studentów opłaty za udział w zajęciach, a niekiedy również za udział w sesjach egzaminacyjnych. Rezygnacja z odbywania studiów WSB polega się na wypowiedzeniu szkole umowy. Złożenie takiego wypowiedzenia jest bardzo ważne, jeśli student nie

pismo-do-rektora-wzor-przyklad-pdf-doc

Pismo do rektora WZÓR do wypełnienia!

Jak napisać pismo do rektora, które spełni wszystkie formalne wymagania? Z pismem do rektora przeciętny student występuje dosyć rzadko. Wnioski czy podania w trakcie roku akademickiego wystosowuje się z reguły w sprawach dotyczących wyznaczenia godzin rektorskich. Natomiast po sesji czy na początku nowego semestru pismo do rektora uczelni dotyczy najczęściej przywrócenia na listę studentów lub

wniosek-o-sporzadzenie-uzasadnienia-odmowy-przyjecia-wzor-pdf-doc

Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum WZÓR

Jak napisać wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum? Absolwent szkoły podstawowej powinien pamiętać, że może odwołać się decyzji komisji rekrutacyjnej do szkoły średniej, jednak przedtem musi złożyć wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do liceum. Jest to niezbędny krok w procedurze odwoławczej, w trakcie której kandydata obowiązują również ściśle określone terminy. Wstęp Kiedy warto odwołać

odwolanie-do-szkoly-sredniej-od-wynikow-rekrutacji-wzor-pdf-doc

Odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji WZÓR

Jak napisać odwołanie do szkoły średniej od wyników rekrutacji? Nawet najzdolniejszych uczniów może spotkać rozczarowanie w postaci odrzucenia ich kandydatury w procesie rekrutacji do wybranego liceum. Bardzo często jest to kwestia zwykłego ludzkiego błędu, dlatego od decyzji komisji rekrutacyjnej warto się odwołać! Wstęp Procedura odwoławcza nie jest szczególnie skomplikowana, jednak wymaga przestrzegania ściśle określonych terminów.

przykladowy-wzor-odwolania-od-wynikow-rekrutacji-do-liceum-pdf-doc

Przykładowy WZÓR odwołania od wyników rekrutacji do liceum

Osoba, która nie dostanie się do szkoły średniej (liceum lub technikum) ma prawo złożyć odwołanie od wyników rekrutacji do liceum bądź do technikum – najpierw do dyrektora placówki, a później również do sądu. W jaki sposób należy tego dokonać? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania przykładowy wzór odwołania od wyników rekrutacji

podanie-o-warunkowe-przejscie-do-nastepnej-klasy-wzor-pdf-doc

Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy WZÓR

Jak napisać podanie o warunkowe przejście do następnej klasy? Warunkowe przejście do następnej klasy określane jest mianem promocji warunkowej. Procedury takiej promocji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Wstęp Aby

zwolnienie-z-basenu-wzor-pdf-doc-przyklad

Zwolnienie z basenu WZÓR do wypełnienia

Jak napisać zwolnienie z basenu? Zajęcia na basenie odbywają się w szkołach i na uczelniach w ramach zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienie z takich zajęć uzyskuje się zatem na takich samych zasadach, a katalog przyczyn uzasadniających zwolnienie jest nawet większy niż przy zajęciach wychowania fizycznego i zwolnienia z WF-u w szkole. Wstęp Jak napisać zwolnienie z

podanie-o-zwolnienie-z-wf-do-dyrektora-wzor-pdf-doc

Podanie o zwolnienie z WF do dyrektora WZÓR

Jak napisać podanie o zwolnienie z WF do dyrektora szkoły? Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego może być jednorazowe, na przykład w sytuacji, kiedy uczeń źle się czuje lub gdy musi opuścić zajęcia z innych przyczyn. Często jednak mamy do czynienia także z długotrwałym zwolnieniem z WF, spowodowanym przez chorobę przewlekłą lub uraz (kontuzję). Wstęp

zaswiadczenie-o-ukonczeniu-kursu-pierwszej-pomocy-wzor-pdf-doc

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy WZÓR

Jak powinno wyglądać zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy? Osoby, które odbyły szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, na zakończenie kursu otrzymują imienne zaświadczenie, potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Okres ważności takiego certyfikatu uzależniony jest od tego, dla kogo prowadzone było szkolenie i jaki zakres tematyczny obejmowało. Wstęp Jakie informacje powinno zawierać zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie

pismo-do-dyrektora-szkoly-w-sprawie-agresywnego-ucznia-wzor-pdf-doc

Pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia

Jak napisać pismo do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia? Agresja w szkole powinna spotkać się z szybką i zdecydowaną reakcją ze strony rodziców. Jeśli w klasie/szkole dziecka obecny jest inny zachowujący się agresywnie uczeń, pierwszym krokiem powinno być złożenie na niego oficjalnej skargi. Jest to o tyle ważne, że ignorowanie problemu może doprowadzić do

wniosek-rodzicow-o-pozostawienie-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela WZÓR

Jak napisać wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela? Dobry nauczyciel, który ma świetny kontakt z uczniami, to prawdziwy skarb. Czy rodzice mogą mieć wpływ na to, aby pozostał on pedagogiem danej klasy? Jeśli zarówno dzieciom, jak i rodzicom zależy na pozostawieniu nauczyciela, powinni wystąpić z wnioskiem o jego niezmienianie. Wstęp Do kogo zaadresować takie pismo i

podanie-o-umieszczenie-dzieci-w-jednej-klasie-wzor-pdf-doc

Podanie o umieszczenie dzieci w jednej klasie WZÓR

Jak napisać podanie o umieszczenie dzieci w jednej klasie? umieszczenie dzieci w jednej klasie to bardzo praktyczne rozwiązanie dla rodzin, przyjaciół czy znajomych, których pociechy są w tym samym wieku. Niestety, w większości przypadków uczniowie przyjmowani się do klas zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Wstęp Warto zatem przed rozpoczęciem roku szkolnego złożyć podanie o umieszczenie dzieci

skarga-do-kuratorium-oswiaty-wzor-pdf-doc-przyklad

Skarga do kuratorium oświaty WZÓR z omówieniem

Skarga do kuratorium oświaty powinna być ostatecznością. W pierwszej kolejności, skargi na zachowanie uczniów czy nauczycieli składa się bowiem na ręce dyrektora, a skargi na kierującego placówką do Rady Gminy. Dopiero kiedy te okazują się nieskuteczne, warto skierować się ze swoim problemem właśnie do Kuratorium Oświaty. Wstęp Czego najczęściej dotyczą takie skargi i jak sporządzić

petycja-o-zmiane-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Petycja o zmianę nauczyciela WZÓR + omówienie

Jak napisać petycję o zmianę nauczyciela w szkole? chęć zmiany nauczyciela bardzo często spowodowana jest niewłaściwym zachowaniem pracownika szkoły lub brakiem umiejętności przekazania uczniom wiedzy. Petycję o zmianę nauczyciela składa się do dyrektora szkoły. Pod pismem muszą podpisać się rodzice dzieci niepełnoletnich. Wstęp Aby wniosek skutkował pożądanymi działaniami, należy zadbać o jego odpowiednie uzasadnienie. Dla

wniosek-o-zmiane-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Wniosek o zmianę nauczyciela WZÓR do wypełnienia

Jak napisać wniosek o zmianę nauczyciela? w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę nauczyciela, który nie wypełnia należycie swoich obowiązków. Pismo tego typu nie zawsze skutkuje faktyczną zmianą pedagoga na innego pracownika szkoły. W praktyce, po przyjęciu wniosku dyrektor placówki podejmuje zwykle kroki, które mają na celu wyjaśnienie sytuacji i naprawę

wypisanie-dziecka-z-religii-w-szkole-wzor-pdf-doc

Wypisanie dziecka z religii w szkole WZÓR

Jak wypisać dziecko z religii? religia w szkołach to temat dość kontrowersyjny. Wbrew powszechnej opinii nie jest to przedmiot obowiązkowy i można bez większych konsekwencji wypisać się z takich zajęć, choć tak naprawdę żaden wypis nie powinien być konieczny – to szkoły powinny zbierać oświadczenia od rodziców uczniów, którzy chcą, aby ich dziecko chodziło na

podanie-o-przywrocenie-na-liste-studentow-wzor-pdf-doc

Podanie o przywrócenie na listę studentów WZÓR

Jak napisać podanie o przywrócenie na listę studentów? podanie o przywrócenie na studia to inaczej wniosek o reaktywację czy podanie o wznowienie studiów. Wstęp Pismo tego typu znajduje zastosowanie w wielu sytuacjach, bowiem student może zrezygnować z nauki samodzielnie lub zostać wykreślonym z listy na skutek niedopełnienia swoich obowiązków, na przykład przez niezaliczenie semestru. Kiedy

pismo-do-kuratorium-oswiaty-wzor-pdf-doc

Pismo do kuratorium oświaty WZÓR z omówieniem

Jak napisać pismo do kuratorium oświaty? jeśli zawiodły inne możliwości współpracy ze szkołą (skarga do dyrektora na ucznia lub skarga na nauczyciela), a dziecko nadal narzeka na złe traktowanie ze strony pedagoga czy rówieśnika, rodzic może zwrócić się o pomoc do kuratorium. Wstęp Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

skarga-na-ucznia-wzor-pdf-doc

Skarga na ucznia WZÓR pisma + instrukcja

Jak napisać skuteczną skargę na ucznia? pisemna skarga na ucznia do dyrektora szkoły to rozwiązanie zalecane rodzicom, którzy martwią się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Skargi tego typu dotyczą przede wszystkim uczniów agresywnych, którzy zagrażają innym lub mogą wywrzeć na nich zły wpływ. Wstęp Jeśli dotychczasowe metody stosowane przez wychowawcę i innych nauczycieli nie są skuteczne,

wniosek-o-zaswiadczenie-o-studiowaniu-wzor-pdf-doc

Wniosek o zaświadczenie o studiowaniu WZÓR

Jak napisać wniosek o zaświadczenie o studiowaniu? zaświadczenie o studiowaniu wydawane jest na wniosek studenta danej uczelni. Dokument potwierdza fakt posiadania statusu studenta przez wnioskującą o takie pismo osobę. Zaświadczenie tego typu może być niezbędne na przykład dla pracodawcy zatrudniającego osoby uczące się na specjalnych warunkach oraz w wielu innych przypadkach. Wstęp Jak sporządzić pisemny

podanie-o-wznowienie-studiow-wzor-pdf-doc

Podanie o wznowienie studiów WZÓR pdf i doc

Jak napisać podanie o wznowienie studiów? reaktywacja studiów – ich wznowienie po wykreśleniu studenta z listy studentów – jest możliwe, jeśli student został usunięty z listy po zaliczeniu przynajmniej pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, bądź studiów jednolitych magisterskich. W przypadku studiów drugiego stopnia musi to być przynajmniej jeden (pierwszy semestr). Aby kontynuować naukę lub przystąpić

rezygnacja-ze-szkoly-jazdy-wzor-pdf-doc

Rezygnacja ze Szkoły Jazdy WZÓR + omówienie

Jak napisać rezygnację z kursu nauki prawa jazdy? Kurs nauki jazdy ma na celu wykształcić kierowcę, który będzie w stanie samodzielnie, bezpiecznie, sprawnie i zgodnie z przepisami poruszać się po drodze. Aby nauka przebiegała pomyślnie i zakończyła się pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego, instruktor zatrudniony przez ośrodek szkolenia powinien mieć nie tylko ogromną wiedzę, ale również