Wniosek o zaświadczenie o studiowaniu WZÓR

Jak napisać wniosek o zaświadczenie o studiowaniu? zaświadczenie o studiowaniu wydawane jest na wniosek studenta danej uczelni. Dokument potwierdza fakt posiadania statusu studenta przez wnioskującą o takie pismo osobę. Zaświadczenie tego typu może być niezbędne na przykład dla pracodawcy zatrudniającego osoby uczące się na specjalnych warunkach oraz w wielu innych przypadkach.

Wstęp

wniosek-o-zaswiadczenie-o-studiowaniu-wzor-pdf-docJak sporządzić pisemny wniosek o zaświadczenie o studiowaniu? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku o zaświadczenie o studiowaniu, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o zaświadczenie o studiowaniu wzór

wniosek-o-zaswiadczenie-o-studiowaniu-wzor-pdf-doc

Wniosek o zaświadczenie o studiowaniu wzór

Jakie korzyści płyną z posiadania statusu studenta?

wazneStudent to osoba z pewnymi przywilejami. Przede wszystkim jako człowiek uczący się, student ma prawo do korzystania z różnych zniżek i preferencyjnego traktowania.

Może na przykład podróżować komunikacją miejską, kupując bilety ulgowe, ubiegać się o różnego rodzaju stypendia, starać się o udzielenie kredytu studenckiego. Szczególnie korzystne jest posiadanie statusu studenta w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia.

W takim przypadku pracodawca nie musi bowiem odprowadzać za pracownika składek do ZUS. W efekcie młody pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto.

Z takich preferencyjnych warunków są zwolnieni studenci zatrudnieni przez tego samego pracodawcę jednocześnie na podstawie umowy o pracę.

Kiedy potrzebne jest zaświadczenie o statusie studenta?

wazneZaświadczenie lub oświadczenie o statusie studenta to dokumenty niezbędne w przypadku chęci podjęcia pracy na szczególnych warunkach, wzięcia kredytu czy też ubiegania się o stypendia i innego typu wsparcie finansowe.

Najczęściej zaświadczenie o byciu studentem pobiera osoba, która pragnie zatrudnić się na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

Warto wiedzieć bowiem, że umowa zlecenie podpisana ze studentem nie podlega składkom na ZUS. Przepisy nie narzucają formy udokumentowania posiadanego statusu studenta, dlatego to od pracodawcy zależy, jakich dokumentów będzie w tym celu wymagał.

Niekiedy oczekuje on od pracownika kopii ważnej legitymacji studenckiej lub samodzielnie sporządzonego oświadczenia o byciu studentem. Bardzo często wymagane jest jednak zaświadczenie z uczelni wyższej, wydawane na wniosek o zaświadczenie o studiowaniu.

Jaka jest różnica między oświadczeniem o byciu studentem a zaświadczeniem o statusie studenta?

wazneOświadczenie w przeciwieństwie do zaświadczenia może sporządzić każda osoba. Pierwsze pismo jest drukiem, które student ma prawo wystawić sobie samemu. Oświadczenie pisane jest samodzielnie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Z kolei zaświadczenie zawsze wystawia instytucja.

Prawdziwość takiego dokumentu potwierdza pieczątka i podpis osoby upoważnionej. Z oczywistych względów większą wartość przedstawia sobą zaświadczenie o statusie studenta, dlatego pracodawca znacznie częściej wymaga właśnie takiej formy poświadczenia o byciu studentem.

W przypadku ubiegania się o kredyt czy świadczenia pieniężne z reguły zawsze wymagane jest okazanie zaświadczeń, nie oświadczeń.

Jak powinien wyglądać wniosek o wydanie zaświadczenia o statusie studenta?

wazneNiektóre uczelnie udostępniają swoim studentom własne wzory wniosków o zaświadczenie o byciu studentem. Można zapytać o nie na przykład w dziekanacie szkoły wyższej. Jeśli uczelnia nie udostępnia gotowego druku, podanie o zaświadczenie o studiowaniu trzeba sporządzić samodzielnie.

We wniosku student musi podać:

  • swoje imię nazwisko i adres zamieszkania,
  • dane osoby, do której składa wniosek, czyli imię i nazwisko dziekana, bądź rektora,
  • adres uczelni,
  • dane studenta, czyli ponownie imię i nazwisko, datę urodzenia, rok i kierunek studiów,
  • przyczynę ubiegania się o wydanie zaświadczenia.

Prośba o wydanie zaświadczenia o studiowaniu powinna zostać rozpatrzona w ciągu maksymalnie 7 dni od daty złożenia wniosku, po czym powinno nastąpić wydanie zaświadczenia. Wniosek można zanieść do dziekanatu osobiście lub wysłać za pośrednictwem poczty [listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru].

Istnieje także możliwość złożenia pisma drogą mailową. Każda uczelnia publiczna powinna przyjąć i rozpatrzyć wniosek o wydanie zaświadczenia o statusie studenta złożony w formie elektronicznej.

Jednak w tym przypadku, wydanie zaświadczenia o studiowaniu musi odbyć się na piśmie drogą listowną, można też odebrać gotowe zaświadczenie w sekretariacie uczelni.

Zaświadczenie o byciu studentem a przejazdy ulgowe

wazneZdarza się, że student nie posiadając ważnej legitymacji, zamiast tego dokumentu okazuje podczas kontroli biletowej zaświadczenie o byciu studentem.

Należy wiedzieć jednak, że tylko legitymacja szkolna lub legitymacja studencka są dokumentami, które poświadczają uprawnienie do korzystania z tak zwanej ulgi ustawowej, czyli ulgi szkolnej lub studenckiej.

Ponieważ różnica w cenie pomiędzy biletem normalnym a ulgowym pokrywana jest ze środków budżetu państwa, przewoźnik nie jest uprawniony do honorowania jakichkolwiek innych dokumentów potwierdzających uprawnienie do takiej zniżki.

Jeśli postąpiłby inaczej, złamałby prawo i naraził państwo na straty. Chociaż uczelnia może wydać zaświadczenie potwierdzające, że dana osoba odbywa naukę w danej placówce, to dokument ten nie stanowi potwierdzenia prawa do zniżek.

Student podróżujący z takim zaświadczeniem powinien liczyć się z obowiązkiem uiszczenia mandatu w przypadku ewentualnej kontroli biletowej, jeśli nie zakupi biletu normalnego, lecz bilet ulgowy.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze