Nauczyciel

opinia-o-dziecku-wydana-na-prosbe-rodzica-wzor

Opinia o dziecku wydana na prośbę rodzica – wzór

Szkoła i przedszkole mają obowiązek udzielania rodzicom informacji na temat rozwoju i zachowania ich dziecka. Takie informacje może zawierać również opinia o dziecku, wydana w celu przedstawienia jej w MOPS-ie, sądzie rodzinnym czy w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jakie elementy powinna zawierać opinia o dziecku? Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiej opinii o dziecku przygotowaliśmy przykładowy wzór, na

przykladowa-opinia-mentora-o-nauczycielu-wzor

Przykładowa opinia mentora o nauczycielu – wzór

Opinia mentora o nauczycielu jest subiektywna, zawiera jego obserwacje na temat efektywności prowadzenia zajęć przez nauczyciela, a także wspierania przez nauczyciela rozwoju jego uczniów. Dokument powinien obejmować między innymi takie aspekty, jak umiejętności pedagogiczne nauczyciela, a także różnorodność stosowanych przez niego metod nauczania, sposób planowania i organizacji lekcji, czy proces doskonalenia zawodowego. Jak napisać opinię

notatka-sluzbowa-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Notatka służbowa nauczyciela WZÓR

Jak sporządzić notatkę służbową nauczyciela? notatka służbowa w szkole może dotyczyć wszelkich spraw szkolnych: zarządczych, pedagogicznych czy kadrowo-płacowych. Nauczyciel najczęściej sporządza notatkę służbową na temat ucznia. Jakimi zasadami rządzą się szkolne notatki służbowe? Wprowadzenie Jak napisać taką notatkę by spełniała wszelkie formalne wymogi? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór notatki

przykladowa-opinia-o-nauczycielu-do-nagrody-wzor

Przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody WZÓR

Jak powinna wyglądać przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody? opinia rady pedagogicznej (lub rady szkoły) wymagana jest w przypadku, kiedy kandydatem do nagrody jest nauczyciel. Nagrody dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyznaje się ze specjalnych funduszy, tworzonych w budżetach organów prowadzących. Kryteria i tryb przyznawania nagród określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 VIII 2009

ocena-pracy-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Przykładowy opis oceny pracy nauczyciela WZÓR

Jakie informacje powinien zawierać przykładowy opis oceny pracy nauczyciela? zgodnie z przepisami, praca każdego nauczyciela – poza pracą nauczyciela stażysty – podlega ocenie. Takiej oceny dokonuje się po upływie co najmniej jednego roku od dokonania poprzedniej oceny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek, najczęściej rady rodziców. Wstęp Jakie kryteria przyjmuje się przy dokonywaniu oceny

podanie-nauczyciela-o-przeniesienie-wzor-pdf-doc

Podanie nauczyciela o przeniesienie WZÓR

Jak napisać podanie nauczyciela o przeniesienie? do 31 sierpnia 2019 roku przeniesienie możliwe było zarówno w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, jak i na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, bez względu na wymiar zajęć. Obecnie na przeniesienie może liczyć wyłącznie pedagog zatrudniony na podstawie mianowania. Wstęp Niezbędna do przeniesienia jest zgoda

podanie-o-prace-nauczyciela-wspomagajacego-wzor-pdf-doc

Podanie o pracę nauczyciela wspomagającego WZÓR

Jak napisać podanie o pracę nauczyciela wspomagającego? nauczyciel wspomagający ma za zadanie pomagać uczniom w dostosowaniu się do otaczającego je środowiska oraz w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Jest to stosunkowo nowy zawód w systemie szkolnictwa i występuje najczęściej w placówkach integracyjnych, czyli w szkołach i przedszkolach, w których uczy się większa liczba dzieci ze specjalnymi

skierowanie-na-badania-lekarskie-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Skierowanie na badania lekarskie nauczyciela wzór

Jak napisać skierowanie dla nauczyciela na badania lekarskie? Skierowanie na badanie lekarskie nauczyciela może zostać wystawione profilaktycznie lub w związku z procedurą ubiegania się o urlop na poratowanie zdrowia. W każdym przypadku dokument musi zawierać określone elementy, w tym przede wszystkim dokładny opis warunków pracy pedagoga. Wstęp Jak wygląda prawidłowo sporządzone skierowanie na badania lekarskie

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-dyplomowanego-wzor-pdf-doc

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego WZÓR

Jak napisać ocenę dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego? Przepisy Karty Nauczyciela nie określają dokładnie, jakie elementy powinna zawierać ocena dorobku zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Ustawa mówi jedynie o konieczności sporządzenia opinii w formie pisemnej i o zawarciu w treści pisma sformułowania: ocena pozytywna lub ocena negatywna.  Wstęp Wiadomo również, że ocena dorobku zawodowego powinna zostać uzasadniona, oraz

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-mianowanego-wzor-pdf-doc

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego WZÓR

Jak napisać ocenę dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego? Zakończenie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się z koniecznością dokonania oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Dyrektor dokonuje takiej oceny nie później niż w ciągu 21 dni, licząc od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania ze stażu. Co powinna zawierać opinia o dorobku zawodowym nauczyciela mianowanego? Wstęp W dokumencie

ocena-dorobku-zawodowego-nauczyciela-kontraktowego-wzor-pdf-doc

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego WZÓR

Jak sporządzić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego? Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel ma obowiązek złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu. W sprawozdaniu tym uwzględnia efekty realizacji tego planu dla

wniosek-o-przerwanie-stazu-na-nauczyciela-mianowanego-wzor-pdf-doc

Wniosek o przerwanie stażu na nauczyciela mianowanego WZÓR

Jak napisać wniosek o przerwanie stażu na nauczyciela mianowanego? W trakcie trwania stażu na wyższy stopień awansu zawodowego może dojść do sytuacji, w której staż nauczyciela musi zostać przerwany. Czy nauczyciel stażysta może przerwać staż z własnej woli? Oczywiście, że tak! Wstęp W takim przypadku nauczyciel powinien złożyć do dyrektora szkoły pisemny wniosek. Aby ułatwić

wniosek-do-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-wzor-pdf-doc

Jak napisać wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej? WZÓR!

Jak napisać wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej? Wniosek do poradni składa się najczęściej w celu wydania opinii, czyli w celu zdiagnozowania dziecka. Taka opinia jest potrzebna między innymi po to, aby można było objąć ucznia szczególną opieką, ustalić indywidualny tok zajęć czy też uzyskać zwolnienie z konkretnych przedmiotów nauczanych w szkole. Wstęp Jak napisać taki

opinia-o-dziecku-przedszkole-przyklady

Opinia wychowawcy o uczniu – WZÓR

Jak napisać opinię wychowawcy o uczniu? Opinię o uczniu przygotowywać może pedagog, psycholog szkolny, a także wychowawca, lub pracownik przedszkola. Dokument z reguły sporządza się na prośbę – rodziców lub opiekunów prawnych, poradni psychologiczno pedagogicznej, innej poradni specjalistycznej, sądu, bądź instytucji wspomagających, na przykład Policji czy MOPS-u. Wstęp Jak powinna wyglądać opinia wychowawcy o uczniu?

ocena-pracy-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Przykładowa OCENA pracy nauczyciela WZÓR 2023

Jak napisać opinię o nauczycielu? Praca nauczyciela – poza pracą nauczyciela stażysty – podlega ocenie. Oceny tej można dokonać w każdym czasie, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny. Ocena pracy nauczyciela przygotowywana jest z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek, na przykład rady rodziców. Wstęp Aby ułatwić Ci sporządzenie oceny

wniosek-rodzicow-o-pozostawienie-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Jak napisać wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela wzór

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela może okazać się przydatny na każdym etapie edukacji. W klasach 1-3 jest to kwestia przede wszystkim przywiązania i dobrych relacji między pedagogiem a małymi uczniami, natomiast później podstawą takiego wniosku często są zazwyczaj wyjątkowe umiejętności nauczyciela, który potrafi dobrze wpłynąć zarówno na zachowanie uczniów, jak i na ich wyniki w

wniosek-rodzicow-o-pozostawienie-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela WZÓR

Jak napisać wniosek rodziców o pozostawienie nauczyciela? Dobry nauczyciel, który ma świetny kontakt z uczniami, to prawdziwy skarb. Czy rodzice mogą mieć wpływ na to, aby pozostał on pedagogiem danej klasy? Jeśli zarówno dzieciom, jak i rodzicom zależy na pozostawieniu nauczyciela, powinni wystąpić z wnioskiem o jego niezmienianie. Wstęp Do kogo zaadresować takie pismo i

petycja-o-zmiane-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Petycja o zmianę nauczyciela WZÓR + omówienie

Jak napisać petycję o zmianę nauczyciela w szkole? chęć zmiany nauczyciela bardzo często spowodowana jest niewłaściwym zachowaniem pracownika szkoły lub brakiem umiejętności przekazania uczniom wiedzy. Petycję o zmianę nauczyciela składa się do dyrektora szkoły. Pod pismem muszą podpisać się rodzice dzieci niepełnoletnich. Wstęp Aby wniosek skutkował pożądanymi działaniami, należy zadbać o jego odpowiednie uzasadnienie. Dla

wniosek-o-zmiane-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Wniosek o zmianę nauczyciela WZÓR do wypełnienia

Jak napisać wniosek o zmianę nauczyciela? w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę nauczyciela, który nie wypełnia należycie swoich obowiązków. Pismo tego typu nie zawsze skutkuje faktyczną zmianą pedagoga na innego pracownika szkoły. W praktyce, po przyjęciu wniosku dyrektor placówki podejmuje zwykle kroki, które mają na celu wyjaśnienie sytuacji i naprawę

skarga-na-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Skarga na nauczyciela WZÓR + omówienie

Jak napisać skargę na nauczyciela? problemy w szkole z nauczycielem mogą dotyczyć różnych zachowań ze strony pedagoga. Najczęściej dzieci skarżą się na niesprawiedliwy sposób oceniania, łagodniejsze traktowanie jednych uczniów i surowsze podejście do innych. Zdarzają się jednak również poważniejsze problemy, takie jak agresja słowna czy fałszowanie dokumentacji szkolnej. Wstęp Rodzic nigdy nie powinien więc bagatelizować

podanie-o-prace-nauczyciela-przedszkola-wzor-pdf-doc

Podanie o pracę nauczyciela przedszkola WZÓR

Jak napisać podanie o pracę nauczyciela w przedszkolu? o pracę nauczyciela w przedszkolu można ubiegać się nie tylko w trakcie trwającej rekrutacji, ale również niezależnie od niej, czyli w dowolnym momencie w trakcie roku. Konieczne staje się wtedy złożenie dobrze przygotowanego podania o pracę w przedszkolu. Wstęp Jak przygotować takie pismo? dla ułatwienia Ci sporządzenia

podanie-o-zastepstwo-kolezenskie-wzor-doc-pdf

Podanie o zastępstwo koleżeńskie – WZÓR

Jak napisać podanie o zastępstwo koleżeńskie w szkole? nauczyciel, który nie może już skorzystać z urlopu, ma niekiedy możliwość skorzystania z nieformalnie panującego zwyczaju zastępstwa koleżeńskiego. Jego istotą jest złożenie prośby o poprowadzenie lekcji przez kolegę. Wstęp Jeśli dyrektor szkoły zezwala na takie rozwiązania, nauczyciele mogą wzajemnie zastępować się w pracy, kiedy nie przysługują im