Za co można trafić do ośrodka wychowawczego?

Forum prawneKategoria: RóżneZa co można trafić do ośrodka wychowawczego?
Dawid B. zapytał 2 lata temu

Witam, mój syn sporo narozrabiał i w związku z tym mam pytanie: za co można trafić do ośrodka wychowawczego? wiem że dziecko można umieścić w MOW na swój wniosek lub gdy dziecko złamie prawo w jakimś poważniejszym zakresie. Proszę o doprecyzowanie tej kwestii jeśli to nie problem.

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Ośrodek wychowawczy to placówka zajmująca się nieletnimi osobami zdemoralizowanymi, czyli dziećmi i młodzieżą, która nie przestrzega przepisów prawa i ogólnie przyjętych norm zachowania w społeczeństwie.

W praktyce do ośrodka wychowawczego kierowani są więc młodzi ludzie, którzy: uciekają z domu, są uzależnieni od alkoholu, papierosów, narkotyków i innych środków odurzających, mają na sumieniu przestępstwa, takie jak kradzieże czy bójki, nie zdali do następnej klasy, mają trudności w nauce, wagarują.

W ośrodku wychowawczym takie osoby są objęte indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym o charakterze resocjalizacyjnym. Do MOW dziecko może skierować tylko sąd rodzinny.

Rodzic, który nie radzi sobie z wychowaniem pociechy, ma prawo złożyć wniosek o umieszczenie jej w ośrodku wychowawczym, jednak decyzję w tej sprawie podejmuje sąd dopiero po przebadaniu dziecka. Może więc zadecydować, że lepszym rozwiązaniem dla małoletniego będzie na przykład nadzór kuratora.
Podobne tematy: