Wniosek o warunkowe zwolnienie z ośrodka wychowawczego WZÓR

Jak napisać wniosek o warunkowe zwolnienie z ośrodka wychowawczego? nieletni kierowani do młodzieżowych ośrodków wychowawczych powinni pozostawać w nich do ukończenia 18. roku życia, czyli do czasu usamodzielnienia się i zakończenia procesu resocjalizacji. Możliwe jest jednak zwolnienie dziecka z takiego ośrodka przed tym terminem.

Na wniosek o warunkowe zwolnienie z placówki wychowawczej dyrektor placówki może wystąpić do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na przedterminowe zwolnienie z MOW, o ile podopieczny spełnia kryteria takiego zwolnienia.

Wprowadzenie

wniosek-o-warunkowe-zwolnienie-z-osrodka-wychowawczego-wzor-pdf-docJak sporządzić wniosek, który wywoła oczekiwane skutki? aby ułatwić Ci napisanie takiego pisma, które spełni wszystkie formalne wymogi – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o warunkowe zwolnienie z ośrodka wychowawczego wzór

wniosek-o-warunkowe-zwolnienie-z-osrodka-wychowawczego-wzor-pdf-doc

Wniosek o warunkowe zwolnienie z ośrodka wychowawczego wzór

Ile trwa pobyt w MOW?

Dziecko kierowane do młodzieżowego ośrodka wychowawczego ma przebywać w nim do momentu zakończenia procesu resocjalizacji. Zgodnie z przepisami, nieletni skierowani na pobyt w MOW na podstawie postanowienia sądu rodzinnego powinni pozostać w takiej placówce:

 • do chwili ukończenia 18. roku życia,
 • do zakończenia roku szkolnego po ukończeniu 18. roku życia, ale tylko na wniosek podopiecznego,
 • do chwili zakończenia okresu próby,
 • do chwili wydania nowego postanowienia sądowego (w przypadku pobytu tymczasowego).

Zasadniczo jednak pobyt w MOW powinien trwać do zakończenia okresu resocjalizacji z wynikiem pozytywnym, co oznacza, że wcześniejsze zwolnienie z ośrodka jest możliwe – po spełnieniu pewnych warunków.

Kto może wystąpić z wnioskiem o warunkowe zwolnienie z MOW?

Wniosek o zwolnienie z ośrodka wychowawczego mogą złożyć rodzice dziecka lub jego opiekunowie prawni na ręce kierującego placówką. Dyrektor MOW przekazuje taki wniosek do sądu rodzinnego, jeśli stwierdzi, iż mimo braku upływu orzeczonego okresu pobytu, wychowanek już zresocjalizował się i powinien poradzić sobie w warunkach wolnościowych.

Dyrektor MOW ma możliwość złożenia wniosku:

 • o skrócenie pobytu w placówce,
 • o zawieszenie pobytu w placówce,
 • o zmianę ośrodka wychowawczego na inny.

Wniosek o zwolnienie z MOW można złożyć pod warunkiem, że:

 • małoletni zachowuje się wzorowo,
 • małoletni uzyska pozytywną opinię zespołu diagnostyczno-resocjalizacyjnego, potwierdzającą zakończenie procesu resocjalizacji,
 • małoletni uzyska pozytywną ocenę Rady Pedagogicznej.

Co natomiast w sytuacji, kiedy jedna z tych opinii będzie negatywna? W takim przypadku szybsze zwolnienie z młodzieżowego ośrodka wychowawczego nie wchodzi w grę.

Co więcej, jeśli dyrektor MOW stwierdzi, że zachowanie dziecka nie ulega poprawie lub gorzej – nieletni popełni czyn karalny – może dojść do ponownego skierowania jego sprawy do sądu rodzinnego.

Tym razem sąd ma prawo zdecydować o skierowaniu małoletniego do zakładu poprawczego, jeśli nie ukończył on 17. roku życia lub do zakładu karnego, jeśli może być sądzony jak dorosły.

Ponieważ dziecko w trakcie pobytu w MOW może być urlopowane, warto podkreślić, że przy ocenie postępów w resocjalizacji pod uwagę brane jest nie tylko zachowanie w ośrodku, ale również poza nim.

 

Jak wyciągnąć dziecko z MOW przed terminem?

Aby możliwe było przedterminowe opuszczenie ośrodka wychowawczego, rodzice lub opiekunowie prawni muszą wystąpić z odpowiednim wnioskiem do dyrektora placówki. Jak napisać o warunkowe zwolnienie z MOW? Taki dokument musi odnosić się przede wszystkim do:

 • opisania efektów zastosowanych przez placówkę działań terapeutycznych i resocjalizacyjnych,
 • opisania zaobserwowanych zmian w zachowaniu nieletniego.

Zmiany w postawie dziecka powinny potwierdzać, że nieletni będzie prawidłowo funkcjonował w życiu społecznym – przestrzegał obowiązujących przepisów prawa i ogólnie przyjętych norm społecznych.

Jeśli dyrektor placówki pozytywnie rozpatrzy taki wniosek, zleci opiniowanie dziecka, a w przypadku oceny pozytywnej, złoży stosowny wniosek o przedterminowe zwolnienie z ośrodka do sądu rodzinnego. Co natomiast w przypadku, kiedy kierujący placówką odrzuci wniosek?

Urlopowanie dziecka z MOW

Jeśli rodzicom nie uda się „wyciągnąć” dziecka z MOW przedterminowo, mogą złożyć też wniosek o urlopowanie, czyli o przepustkę na spotkania z nieletnim w domu rodzinnym.

Zgodę na urlopowanie uzyskuje się od sądu rodzinnego, jednak to nadal dyrektor placówki decyduje o tym, czy dziecko będzie mogło opuścić ośrodek. Z wnioskiem o urlopowanie dziecka z ośrodka wychowawczego mogą wystąpić zarówno rodzice czy opiekunowie prawni, jak i wychowawca dziecka czy sam dyrektor.

Urlopowanie z MOW może być jednorazowe lub stałe, czyli coroczne. Nawet jeśli dziecko otrzyma zgodę sądu na stałe urlopowanie, dyrektor placówki zawsze ma możliwość anulowania przepustki lub jej skrócenia. Również w tym przypadku wiele zależy od zachowania małoletniego.

Zgodę na urlopowanie otrzymuje bowiem dziecko, które zachowuje się nienagannie. Potwierdzeniem takiego zachowania są zaś podpisy zebrane przez małoletniego od wszystkich nauczycieli i wychowawców.

Przepustka może zostać skrócona lub odebrana, jeśli jeden z nauczycieli wystosuje notatkę dotyczącą nieregulaminowego zachowania podopiecznego. Podobne skutki pojawią się również w przypadku łamania zasad regulaminu poza ośrodkiem. Dziecko powinno wrócić z urlopowania na czas.

W przeciwnym razie może nie otrzymać kolejnej przepustki. Jeśli w trakcie urlopowania małoletni popełni czyn karalny, przepustki mogą zostać mu odebrane nawet do końca roku.

Chociaż dziecko opuszczające MOW obowiązuje regulamin placówki, to odpowiedzialność za zachowanie nieletniego ponosi także opiekun. Rodzic musi również pokryć koszty utrzymania dziecka w okresie trwania przepustki.

 

Przeniesienie do innego ośrodka

Poza urlopowaniem i przedterminowym zwolnieniem – możliwe jest także przeniesienie dziecka do innego MOW. Zasadniczo, przeniesienie nieletniego do innego ośrodka wychowawczego dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, czyli wtedy, kiedy ma to znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacyjnego lub terapeutycznego.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby rodzice złożyli taki wniosek, na przykład ze względu na dużą odległość MOW od rodzinnego domu dziecka.

Decyzję w sprawie przeniesienia do innego ośrodka podejmuje dyrektor placówki. Jest ona zależna nie tylko od oceny zasadności dalszego pobytu nieletniego w ośrodku, ale również od dostępności miejsc w placówce docelowej.

Podobne wzory pism:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze