Pracownik

wniosek-o-dzien-wolny-za-swieto-przypadajace-w-sobote-wzor-pdf-doc

Wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę WZÓR

Jak napisać wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę? Za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy, pracownikowi przysługuje inny dzień wolny. Nie chodzi tu jednak o niedzielę, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy, lecz o sobotę. Wstęp Jak przygotować wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę, aby spełniał

wzor-podania-o-ponowne-zatrudnienie-po-przejsciu-na-emeryture-pdf-doc

Wzór podania o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę

Ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę to dla seniora rozwiązanie, pozwalające na uzyskanie dwóch świadczeń jednocześnie: emerytury oraz wynagrodzenia za pracę. Jednak, aby było to możliwe, ponowne zatrudnienie musi nastąpić zgodnie z przepisami. Bardzo istotne jest zatem osiągnięcie wieku emerytalnego, zwolnienie się z pracy – choćby na jeden dzień – i przedstawienie w Zakładzie Ubezpieczeń

zwolnienie-dyscyplinarne-wzor-pdf-doc

Zwolnienie dyscyplinarne WZÓR – do wypełnienia

Jak napisać zwolnienie dyscyplinarne pracownika? Istnieją trzy sposoby rozwiązywania umów o pracę – jest to rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, tak zwana dyscyplinarka. Ostatni sposób rozwiązania stosunku pracy opisuje artykuł 52. Kodeksu pracy, mówiący między innymi o tym, w jakich okolicznościach można otrzymać zwolnienie dyscyplinarne i

podanie-o-zmiane-stanowiska-pracy-ze-wzgledu-na-stan-zdrowia-wzor-pdf-doc

Podanie o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia WZÓR

Jak napisać podanie o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia? Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pogorszenie stanu zdrowia osoby zatrudnionej może uniemożliwić jej wykonywanie czynności służbowych na danym stanowisku. Czy pracownik może złożyć podanie o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia? czy pracodawca ma obowiązek

wniosek-o-zmiane-godzin-pracy-ze-wzgledu-na-dziecko-wzor-pdf-doc

Wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko WZÓR

Jak napisać wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko? Każdy pracownik może wnioskować o zmianę godzin pracy. Pracodawca, który ma taką możliwość, powinien przychylić się do wniosku pracownika i dokonać takiej zmiany, jeśli nowy rozkład będzie zgodny z wymaganiami danego systemu czasu pracy. Zmiana godzin pracy na wniosek pracownika może dotyczyć przesunięcia godziny

wniosek-o-powrot-na-poprzednie-stanowisko-pracy-wzor-pdf-doc

Wniosek o powrót na poprzednie stanowisko pracy WZÓR

Jak napisać wniosek o powrót na poprzednie stanowisko pracy? Chociaż awans wiąże się z reguły z wyższym wynagrodzeniem, to sprowadza się również do większej odpowiedzialności. Pracownik, który czuje się przytłoczony nadmiarem obowiązków, może złożyć pismo o powrót na poprzednie stanowisko pracy. Jest to jednoznaczne z wystąpieniem z propozycją zmiany treści umowy o pracę za porozumieniem

wniosek-o-zmiane-stanowiska-pracy-na-nizsze-wzor-pdf-doc

Wniosek o zmianę stanowiska pracy na niższe WZÓR

Jak napisać wniosek o zmianę stanowiska pracy na niższe? Awans pracownika nie zawsze okazuje się dla niego tym, czego oczekiwał. Wyższe stanowisko to więcej obowiązków, większy stres i nierzadko więcej godzin pracy, co nie zawsze rekompensuje osobie zatrudnionej wyższe wynagrodzenie czy inny rodzaj benefitów. Wstęp W takich okolicznościach warto przemyśleć powrót na poprzednie stanowisko i

podanie-o-zmiane-formy-zatrudnienia-wzor-pdf-doc

Podanie o zmianę formy zatrudnienia WZÓR

Jak napisać podanie o zmianę formy zatrudnienia? Pracownik zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy u jednego pracodawcy może wnioskować o bardziej przewidywalną formę zatrudnienia lub o formę zatrudnienia z bezpieczniejszymi warunkami pracy. Pracodawca powinien przystać na taką prośbę, jeśli tylko określona forma zatrudnienia jest dostępna w jego zakładzie pracy. Wstęp Przepisy zobowiązują pracownika do wystosowania

powrot-na-poprzednie-stanowisko-pracy-wzor-pdf-doc

Powrót na poprzednie stanowisko pracy wzór

Jak napisać pismo o powrót na poprzednie stanowisko pracy? Powrót na poprzednie stanowisko pracy może dotyczyć zarówno awansu, jak i degradacji ze stanowiska. W zależności od okoliczności inne będzie zatem uzasadnienie wniosku o powrót na poprzednie stanowisko. Jeśli pracownik chce wrócić na wyższe stanowisko po degradacji, musi udowodnić pracodawcy, iż na to zasłużył. Natomiast w

prosba-o-przeniesienie-na-inny-dzial-wzor-pdf-doc

Prośba o przeniesienie na inny dział WZÓR

Jak napisać prośbę o przeniesienie na inny dział? Prośba o przeniesienie na inny dział może zostać umotywowana na różne sposoby, bardzo często za pomocą argumentów związanych ze sprawami o charakterze prywatnym. Ponieważ zmiana działu to, zasadniczo, zmiana obowiązków, pracownik nie może więc dokonać takiej modyfikacji warunków pracy bez porozumienia ze swoim pracodawcą. Wstęp Pracownik w

wniosek-o-degradacje-ze-stanowiska-wzor-pdf-doc

Wniosek o degradację ze stanowiska WZÓR

Jak napisać wniosek o degradację ze stanowiska? Dla jednych awans to szansa na lepsze zarobki i rozwój zawodowy, a dla innych większy ciężar – zarówno fizyczny, jak i psychiczny oraz większa odpowiedzialność. Pracownik, który nie odnajduje się w swojej nowej roli, zawsze może podjąć próbę powrotu na poprzednie stanowisko. Wstęp Czy pracodawca ma obowiązek przywrócić

podanie-o-przeniesienie-na-inna-zmiane-wzor-pdf-doc

Podanie o przeniesienie na inną zmianę wzór

Jak napisać podanie o przeniesienie na inną zmianę? Planowanie pracy wielozmianowej jest oparte na twardych regułach, wynikających z przepisów Kodeksu pracy, a pracownikom nie wolno bez zgody pracodawcy zamieniać się zmianami. Jeśli przełożony daje osobom zatrudnionym wolną rękę do zmian obowiązującego harmonogramu pracy, naraża się na wysoką grzywnę i inne konsekwencje prawne. Wstęp W przypadku,

wniosek-pracownika-niepelnosprawnego-o-prace-w-godzinach-nadliczbowych-wzor-pdf-doc

Wniosek pracownika niepełnosprawnego o pracę w godzinach nadliczbowych wzór

Czy na wniosek pracownika niepełnosprawnego o pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca powinien umożliwić mu wykonywanie obowiązków służbowych? Co do zasady, osoby niepełnosprawne bez względu na stopień orzeczonej niepełnosprawności nie mogą pracować ani w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej. Sprawę tę regulują przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wstęp Od

praca-na-czarno-donos-wzor-pdf-doc

Praca na czarno DONOS – wzór

Tak zwana praca na czarno jest niekorzystna zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, nawet jeśli początkowo wydaje się, że jest inaczej. Należy wiedzieć, że praca bez umowy jest również karalna. Wstęp Jak zgłosić, że pracodawca zatrudnia na czarno? aby tego dokonać, należy wystosować pisemny donos spełniający wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci napisanie takiego

wniosek-o-wydanie-dokumentacji-pracowniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wydanie dokumentacji pracowniczej WZÓR

Jak napisać wniosek o wydanie dokumentacji pracowniczej? Dawniej działy kadr w każdej firmie prowadziły akta pracowników w formie papierowej, nie zajmując się zabezpieczeniem bezpieczeństwa danych ujętych w tych dokumentach. Dostęp do nich miał praktycznie każdy, a otrzymanie kopii konkretnego dokumentu nie stanowiło żadnego problemu. Zasady te uległy jednak zmianie po nowelizacji przepisów kodeksu pracy i

wniosek-o-zaliczenie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-do-stazu-pracy-wzor-pdf-doc

Wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy wzór

Jak napisać wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy? Staż pracy ma wpływ na wysokość wielu pobieranych świadczeń, w tym przede wszystkim renty i emerytury. Stanowi także podstawę przyznania dodatków do pensji, na przykład premii jubileuszowej czy stażowego. Niektóre osoby mogą doliczyć do swojego stażu pracę w gospodarstwie rolnym. Wstęp Jakie warunki

wniosek-o-przerwanie-urlopu-wychowawczego-z-powodu-ciazy-wzor-pdf-doc

Wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego z powodu ciąży WZÓR

Jak napisać wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego z powodu ciąży? Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (art. 186 3) – każdy pracownik ma możliwość zrezygnowania z urlopu wychowawczego i powrotu do pracy. Może zrobić to w dowolnym czasie za zgodą pracodawcy lub bez jego zgody, ale po uprzednim zawiadomieniu go o takim zamiarze. Dotyczy to również

wniosek-o-udzielenie-urlopu-dla-poratowania-zdrowia-wzor-pdf-doc

Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia WZÓR

Jak napisać i kto może złożyć wniosek o udzielenie urlopu na poratowanie zdrowia? Urlop na poratowanie zdrowia przysługuje nauczycielom, którzy spełniają warunki wskazane w Karcie Nauczyciela. Urlop taki służy podjęciu specjalistycznego leczenia lub samoczynnego dojścia do siebie w przypadku, kiedy problemy zdrowotne nie pozwalają pedagogowi dalej pracować.  Wstęp Kiedy można złożyć wniosek o udzielenie urlopu

wniosek-o-wyplate-wynagrodzenia-po-smierci-pracownika-wzor-pdf-doc

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia po śmierci pracownika WZÓR

Jak napisać wniosek o wypłatę wynagrodzenia po śmierci pracownika? Śmierć pracownika oznacza jednocześnie wygaśnięcie stosunku pracy łączącego zmarłego z pracodawcą (art. 631 § 1 Kodeksu pracy), a samą podstawą do wypłaty pensji zmarłego pracownika jest akt zgonu, gdzie data śmierci pracownika staje się dniem zakończenia stosunku pracy. Wprowadzenie Aby zmotywować pracodawcę do szybkiej wypłaty wynagrodzenia

wniosek-o-wyplate-odprawy-posmiertnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej WZÓR

Jak napisać wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej? W przypadku śmierci pracownika – jego najbliższej rodzinie należy się odprawa. Przepisami kodeksu pracy ustawodawca nałożył na pracodawców obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej – jeśli śmierć pracownika nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy lub pobierania przez niego zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, a zmarły nie posiadał

oswiadczenie-o-mobbingu-wzor-pdf-doc-przyklad

Oświadczenie o mobbingu WZÓR do wypełnienia

Jak napisać pismo o zgłoszenie mobbingu w pracy? Mobbing w pracy istniał od zawsze, jednak dopiero od kilkunastu lat zwraca się na niego większą uwagę i zachęca pracowników do zgłaszania nieetycznego zachowania pracodawców. Mobbing przyjmuje różne formy, a jego udowodnienie bywa kłopotliwe, jednak nękani pracownicy nie powinni obojętnie znosić takiego traktowania. Wprowadzenie Jak napisać pismo

jak-napisac-skarga-na-przelozonego-wzor-pdf-doc

Jak napisać skargę na przełożonego WZÓR

Jak napisać skargę na przełożonego? Pracodawca, a także przełożony mają określone obowiązki wobec pracownika. Powinni wypłacać mu należne wynagrodzenie, zapewniać higieniczne i bezpieczne warunki pracy, a także przeciwdziałać mobbingowi. Jeśli przełożony nie przestrzega tych podstawowych obowiązków pracodawcy, pracownik może złożyć na niego oficjalną skargę. Wprowadzenie Gdzie zgłosić niewłaściwe zachowanie przełożonego i jak napisać taką skuteczną

wzor-wniosku-o-skrocenie-okresu-wypowiedzenia-pdf-doc-przyklad

Wzór wniosku o skrócenie okresu wypowiedzenia

Jak napisać wniosek o skrócenie okresu wypowiedzenia? Okres wypowiedzenia umowy o pracę to rozwiązanie, które ma chronić interes pracownika i pracodawcy. Jeśli jednak w interesie pracownika lub pracodawcy jest skrócenie okresu wypowiedzenia, to Kodeks pracy dopuszcza taką możliwość. Wstęp Okres wypowiedzenia można skrócić na mocy porozumienia stron lub w innych, określonych okolicznościach. Aby ubiegać się

podanie-o-przeniesienie-do-pracy-blizej-miejsca-zamieszkania-wzor-pdf-doc

Podanie o przeniesienie do pracy bliżej miejsca zamieszkania – wzór

Jeśli pracodawca posiada wiele zakładów położonych w różnych miejscach na terenie kraju, może przenieść pracownika do pracy w innej miejscowości. Ponieważ umowa o pracę określa warunki wykonywania obowiązków służbowych, w tym również miejsce ich wykonywania, przeniesienie to musi odbyć się w sposób formalny. Wstęp Pracownik, który pragnie przenieść się do zakładu bliżej swojego miejsca zamieszkania,

wniosek-o-wydanie-swiadectwa-pracy-z-archiwum-wzor-pdf-doc-przyklad

Wniosek o wydanie świadectwa pracy z archiwum WZÓR

Jak napisać podanie o wydanie świadectwa pracy z archiwum? Podstawowym dokumentem, który poświadcza zatrudnienie, jest świadectwo pracy. Pracodawca ma obowiązek wydać je byłemu pracownikowi niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy, zgodnie z artykułem 97 Kodeksu pracy. Wtedy pracownik ma możliwość od razu poprosić o sprostowanie świadectwa pracy i usunięcie wykrytych błędów, a jeśli pracodawca odmówi naniesienia

awans-wewnetrzny-pracownika-samorzadowego-wzor-pdf-doc

Awans wewnętrzny pracownika samorządowego WZÓR

Jak napisać awans wewnętrzny pracownika samorządowego? Ustawa o pracownikach samorządowych (artykuł 20.) pozwala na awansowanie pracownika samorządowego, który „wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje obowiązki”. Wstęp Przeniesienie na wyższe stanowisko odbywa się w ramach tak zwanego awansu wewnętrznego. Zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, pracodawca może w ten sposób obsadzić wolne stanowisko, nie

podanie-o-wydanie-swiadectwa-pracy-z-archiwum-wzor-pdf-doc

Podanie o wydanie świadectwa pracy z ARCHIWUM – WZÓR

Jak napisać podanie o wydanie świadectwa pracy z archiwum? Świadectwo pracy to podstawowy dokument, poświadczający zatrudnienie. Pracodawca jest obowiązany wydać go pracownikowi niezwłocznie po ustaniu zatrudnienia. Jeśli stwierdzony zostanie błąd w świadectwie pracy, pracownik ma prawo złożyć wniosek o sprostowania świadectwa pracy, a jeżeli pracodawca odmówi, osoba zatrudniona może wystąpić z pozwem o sprostowanie dokumentacji

Podanie-o-wyrownanie-dodatku-stazowego-wzor-pdf-doc

Jak napisać wniosek o wyrównanie dodatku stażowego WZÓR

Jak napisać wniosek o wyrównanie dodatku stażowego? jeśli pracownik w trakcie zatrudnienia uzupełni dokumentację wykazującą dłuższy staż pracy, pracodawca ma obowiązek wyrównać takiej osobie dodatek stażowy. Przełożony musi zatem na nowo wyliczyć staż pracy takiego pracownika i rozliczyć się z nim za okres trzech lat wstecz, ponieważ tyle wynosi termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

grupowe-podanie-o-podwyzke-wzor-pdf-doc-przyklad

ZBIOROWE podanie o podwyżkę WZÓR do wypełnienia!

Jak napisać podanie o zbiorową podwyżkę pensji i jakich argumentów użyć? zbiorowe podanie o podwyżkę ma szanse “ugrać” znacznie więcej aniżeli pojedyncze wnioski pracowników niezadowolonych z pensji. O zbiorową podwyżkę wynagrodzenia najczęściej występuje się w sytuacji, gdzie wynagrodzenie w zakładzie pracy nie zmieniło się od dłuższego czasu, bądź wtedy gdy pracownikom powierzono szerszy zakres obowiązków,

wycofanie-wypowiedzenia-wzor-pdf-doc

Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę WZÓR do wypełnienia

Jak napisać wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę? zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą rozwiązać umowę o pracę ich wiążącą za wypowiedzeniem. Zdarza się jednak, że jedna ze stron chce kontynuować zatrudnienie, pomimo złożonego uprzednio oświadczenia woli. Wstęp Warto wiedzieć, że Kodeks pracy nie zawiera przepisów regulujących cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę. Nie oznacza to jednak,