Pracownik

wniosek-o-anulowanie-nagany-wzor-pdf-doc

Wniosek o anulowanie nagany WZÓR

Jak napisać wniosek o anulowanie nagany? pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę upomnienia lub nagany. Jest to zgodne z przepisami Kodeksu pracy (dalej KP). Nakładając na pracownika taką karę, przełożony powinien zawiadomić go o tym w formie pisemnej, a w treści takiego dokumentu poinformować pracownika o możliwości odwołania się. Wprowadzenie Zgodnie z przepisami KP,

odmowa-zatrudnienia-po-stazu-wzor-pisma-pdf-doc

Odmowa zatrudnienia po stażu WZÓR pisma

Jak napisać odmowę zatrudnienia po stażu? odmowa zatrudnienia po ukończeniu stażu a rezygnacja z pracy po stażu to dwie zupełnie inne sytuacje – o czym powinien pamiętać każdy stażysta. Co do zasady jednak – jeśli istnieją uzasadnione przeszkody do tego, by podjąć zatrudnienie u danego pracodawcy po odbyciu stażu z urzędu pracy, to wcale nie

podanie-nauczyciela-o-przeniesienie-wzor-pdf-doc

Podanie nauczyciela o przeniesienie WZÓR

Jak napisać podanie nauczyciela o przeniesienie? do 31 sierpnia 2019 roku przeniesienie możliwe było zarówno w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, jak i na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, bez względu na wymiar zajęć. Obecnie na przeniesienie może liczyć wyłącznie pedagog zatrudniony na podstawie mianowania. Wstęp Niezbędna do przeniesienia jest zgoda

wniosek-o-zmniejszenie-etatu-po-macierzynskim-wzor-pdf-doc

Wniosek o zmniejszenie etatu po macierzyńskim WZÓR

Jak napisać wniosek o zmniejszenie etatu po macierzyńskim? zmniejszenie etatu po macierzyńskim to rozwiązanie, które chroni pracownicę przed zwolnieniem, a także jest szansą na pogodzenie wychowywania dziecka z pracą zarobkową. Co istotne, pracodawca ma obowiązek zmniejszyć wymiar czasu pracy osobie zatrudnionej na jej pisemny wniosek. Dotyczy to osób uprawnionych do skorzystania z urlopu wychowawczego, a

polecenie-wyjazdu-sluzbowego-wzor-pdf-doc

Polecenie wyjazdu służbowego WZÓR do wypełnienia

Jak napisać polecenie wyjazdu służbowego dla pracownika? polecenie wyjazdu służbowego to dokument, który potwierdza odbycie podróży służbowej – delegacji. Na podstawie takiego dokumentu i innych załączników poniesienia przez pracownika określonych kosztów – pracodawca rozlicza koszty delegacji. Polecenie wyjazdu służbowego powinno zostać wystawione najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjazd służbowy. Wstęp Jak przygotować taki dokument, aby spełniał

wzor-pisma-do-pracownika-o-zwrot-nadplaconego-wynagrodzenia

Wzór pisma do pracownika o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia

Jak napisać pismo do pracownika o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia? Czasami zdarza się, że w wyniku błędu pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie lub wynagrodzenie całkowicie nienależne. W takiej sytuacji pracodawca powinien zgłosić się do swojego pracownika z prośbą o jego zwrot. Zgodnie z przepisami, pracownik ma obowiązek oddać pracodawcy wynagrodzenie wypłacone w kwocie wyższej, niż wynika to

pismo-przewodnie-do-sprostowania-swiadectwa-pracy-wzor-pdf-doc

Pismo przewodnie do sprostowania świadectwa pracy wzór

Jak napisać pismo przewodnie do sprostowania świadectwa pracy? Świadectwo pracy to bardzo ważny dokument, wieńczący współpracę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Dokument ten powinien zostać sporządzony z dużą starannością, ponieważ ma ogromne znaczenie dla pracownika. Mimo wielokrotnego sprawdzania, do świadectwa pracy może jednak wkraść się błąd. Należy wtedy starać się o sprostowanie błędnych informacji zawartych w

negatywna-ocena-pracownika-przyklad-wzor-pdf-doc

Negatywna ocena pracownika PRZYKŁAD

Jak napisać negatywną ocenę pracownika? Ocena pracy pracownika często wiąże się nie tylko z jego postawą i osiąganymi wynikami, ale również ze stopniem realizacji celów samego przedsiębiorstwa. Wyniki oceny pracowniczej wykorzystuje się do podziału budżetu wynagrodzeń, a także do wprowadzenia zmian w strukturze zatrudnienia – do awansów i zwolnień. Ocena pracownika jest też informacją zwrotną

wniosek-o-urlop-okolicznosciowy-w-zwiazku-ze-smiercia-bliskiej-osoby-wzor-pdf-doc

Wniosek o urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią bliskiej osoby

Jak napisać wniosek o urlop okolicznościowy w związku ze śmiercią bliskiej osoby? Urlop okolicznościowy to specjalny rodzaj urlopu, który osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę należy się niezależnie od wypracowanego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pracownik może wnioskować o taki urlop w określonych sytuacjach. Są to między innymi takie okoliczności, jak narodziny dziecka, ślub (własny lub

uzyczenie-pracownika-innej-firmie-wzor-pdf-doc

Użyczenie pracownika innej firmie WZÓR

Jak napisać umowę użyczenia pracownika? Użyczenie pracownika innej firmie w celu wykonywania pracy to w pełni legalne i bardzo korzystne rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku kiedy dotychczasowy pracodawca ma problemy finansowe lub chwilowy brak zajęcia dla danego pracownika i w przeciwnym razie byłby zmuszony do zwolnienia pracownika. Rozwiązanie tego typu nazywa się również leasingiem pracowniczym, a

wzor-pisma-do-komornika-o-braku-mozliwosci-zajecia-wynagrodzenia-pdf-doc

Wzór pisma do komornika o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia

Pismo o zajęciu wynagrodzenia komornik przesyła do dłużnika i do pracodawcy w dalszym toku postępowania egzekucyjnego. Pracodawca (zgodnie z art. 882 KPC.) ma obowiązek udzielić na takie pismo odpowiedzi – informując o wysokości wynagrodzenia pracownika, podlegającej zajęciu lub o braku możliwości zajęcia wynagrodzenia, na przykład z uwagi na jego niewystarczającą wysokość. Wstęp Jak powinno wyglądać

wniosek-o-przedluzenie-stazu-wzor-pdf-doc

Wniosek o przedłużenie stażu wzór

Jak napisać wniosek o przedłużenie stażu? Staż z Urzędu Pracy trwa minimum 3 miesiące, ale nie dłużej niż 12 miesięcy. Jeśli umowa stażowa zostanie zawarta na okres krótszy niż rok, można ją przedłużyć, zachowując przy tym ciągłość przebiegu stażu. Jak przedłużyć staż z Urzędu Pracy? Wstęp Stażysta w sprawie przedłużenia stażu a dokładniej programu stażu

upowaznienie-dla-kadrowej-do-podpisywania-dokumentow-wzor-pdf-doc

Upoważnienie dla kadrowej do podpisywania dokumentów WZÓR

Jak napisać upoważnienie dla kadrowej do podpisywania dokumentów? Pracodawca ma możliwość upoważnienia jednego ze swoich pracowników do zawierania umów o pracę i wykonywania innych czynności związanych ze stosunkiem pracy pozostałych osób zatrudnionych w danym zakładzie. Jest to pełnomocnictwo rodzajowe, które obejmuje zwykle takie czynności jak: ustalanie planów urlopów, zatwierdzanie wniosków o urlop, podpisywanie świadectw pracy,

wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-pracownika-na-urlopie-wychowawczym-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na urlopie wychowawczym WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na urlopie wychowawczym? Wypowiedzenie umowy to jeden ze sposobów na rozwiązanie umowy o pracę. Zgodnie z przepisami, strony obowiązują pewne okresy wypowiedzenia, ale czy możliwe jest wypowiedzenie umowy o pracę na urlopie wychowawczym? Wstęp Oczywiście, że tak. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia

wzor-umowy-o-odpowiedzialnosci-materialnej-kasjera-pdf-doc

Wzór umowy o odpowiedzialności materialnej kasjera

Pracodawca może powierzyć pracownikowi pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia czy instrumenty, a także środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Przedmioty te powierzane są z obowiązkiem zwrotu albo rozliczenia. Koniecznym warunkiem powstania po stronie osoby zatrudnionej odpowiedzialności za szkodę w mieniu powierzonym, jest jego prawidłowe, zgodne z przepisami powierzenie, co może nastąpić w formie pisemnej.

oswiadczenie-o-odpowiedzialnosci-materialnej-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej WZÓR

Jak napisać oświadczenie o odpowiedzialności materialnej? Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę wyrządzoną pracodawcy i za mienie mu powierzone. Za wyrządzoną szkodę pracodawca może żądać od pracownika odszkodowania. Z kolei za mienie pracownik odpowiada poprzez pokrycie (zwrot) części lub całej wysokości szkody. Obowiązek wykazania, że pracownik jest odpowiedzialny za szkodę ciąży na pracodawcy. Wstęp Aby

wniosek-o-indywidualny-rozklad-czasu-pracy-wzor-dokumentu-pdf-doc

Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy WZÓR

Jak napisać wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy? W życiu nierzadko zdarza się, że sytuacja rodzinna czy prywatna koliduje z obowiązkami pracowniczymi. Osoba zatrudniona, zamiast zwalniać się czy też wykonywać jedne obowiązki kosztem drugich, może wtedy spróbować połączyć te dwa aspekty życia za sprawą indywidualnego rozkładu czasu pracy. Wstęp Dzięki takiemu rozwiązaniu godziny pracy da

Wniosek-o-skrocenie-czasu-pracy-karmienie-piersia-wzor-pdf-doc

Wniosek o skrócenie czasu pracy karmienie piersią wzór

Jak napisać wniosek o skrócenie czasu pracy na karmienie piersią? Wniosek o skrócenie czasu pracy ze względu na karmienie dziecka piersią może złożyć każda pracownica karmiąca, przy czym jej czas pracy zostanie skrócony o jedną lub dwie przerwy dziennie, w zależności od tego, na jaką część etatu zatrudniona jest karmiąca mama. Wstęp Jak powinien wyglądać

wniosek-o-przerwanie-stazu-wzor-pdf-doc

Wniosek o przerwanie stażu WZÓR

Jak napisać wniosek o przerwanie stażu? Nawet osobom, które długo starają się o staż z UP i chętnie zaczynają pracę, zdarza się stanąć w obliczu sytuacji, która zmusza je do rezygnacji lub przerwania stażu w trakcie jego trwania. Chociaż różne zdarzenia losowe mogą uzasadniać taką decyzję, to jednak Urząd pracy, będący pośrednikiem pomiędzy pracownikiem zarejestrowanym

rezygnacja-z-zatrudnienia-po-stazu-wzor-pisma-pdf-doc

Rezygnacja z zatrudnienia po stażu WZÓR pisma

Jak napisać rezygnację z zatrudnienia po stażu? Co do zasady, nie istnieją żadne przepisy, które obligowałyby pracodawcę do zatrudnienia stażysty w zakładzie pracy po odbyciu stażu z Urzędu pracy. Jeśli pracodawca i stażysta wyrażają wolę nawiązania stosunku pracy, to obowiązują ich postanowienia Kodeksu pracy. Oznacza to, że istnieje możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub

oswiadczenie-o-podjeciu-pracy-na-urlopie-wychowawczym-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o podjęciu pracy na urlopie wychowawczym WZÓR

Jak napisać oświadczenie o podjęciu pracy na urlopie wychowawczym? Urlop wychowawczy przysługuje osobie, która posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy ogółem, nie tylko u aktualnego pracodawcy. Głównym założeniem korzystania z takiego urlopu jest przedłużenie sprawowania opieki nad dzieckiem. Z urlopu wychowawczego rodzice mogą korzystać równolegle. Jednak czy można pracować na urlopie wychowawczym? Wstęp Oczywiście, że

wzor-rezygnacji-ze-zwiazku-zawodowego-pdf-doc

Wzór rezygnacji ze związku zawodowego

Jak napisać rezygnację ze związku zawodowego? Przynależność do związku zawodowego jest dobrowolna i nie wskazuje terminu wykreślenia ze związku. Przeważnie największą liczbę członków mają związki zawodowe w pierwszym roku po ich utworzeniu. Deklaracje członkowskie umotywowane są bowiem chęcią dokonania zmian w zakładzie pracy, które w teorii najłatwiej jest zrealizować – pracując zespołowo. Wstęp Po pewnym

wniosek-o-dzien-wolny-za-swieto-przypadajace-w-sobote-wzor-pdf-doc

Wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę WZÓR

Jak napisać wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę? Za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy, pracownikowi przysługuje inny dzień wolny. Nie chodzi tu jednak o niedzielę, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy, lecz o sobotę. Wstęp Jak przygotować wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę, aby spełniał

wzor-podania-o-ponowne-zatrudnienie-po-przejsciu-na-emeryture-pdf-doc

Wzór podania o ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę

Ponowne zatrudnienie po przejściu na emeryturę to dla seniora rozwiązanie, pozwalające na uzyskanie dwóch świadczeń jednocześnie: emerytury oraz wynagrodzenia za pracę. Jednak, aby było to możliwe, ponowne zatrudnienie musi nastąpić zgodnie z przepisami. Bardzo istotne jest zatem osiągnięcie wieku emerytalnego, zwolnienie się z pracy – choćby na jeden dzień – i przedstawienie w Zakładzie Ubezpieczeń

zwolnienie-dyscyplinarne-wzor-pdf-doc

Zwolnienie dyscyplinarne WZÓR – do wypełnienia

Jak napisać zwolnienie dyscyplinarne pracownika? Istnieją trzy sposoby rozwiązywania umów o pracę – jest to rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, tak zwana dyscyplinarka. Ostatni sposób rozwiązania stosunku pracy opisuje artykuł 52. Kodeksu pracy, mówiący między innymi o tym, w jakich okolicznościach można otrzymać zwolnienie dyscyplinarne i

podanie-o-zmiane-stanowiska-pracy-ze-wzgledu-na-stan-zdrowia-wzor-pdf-doc

Podanie o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia WZÓR

Jak napisać podanie o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia? Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pogorszenie stanu zdrowia osoby zatrudnionej może uniemożliwić jej wykonywanie czynności służbowych na danym stanowisku. Czy pracownik może złożyć podanie o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia? czy pracodawca ma obowiązek

wniosek-o-zmiane-godzin-pracy-ze-wzgledu-na-dziecko-wzor-pdf-doc

Wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko WZÓR

Jak napisać wniosek o zmianę godzin pracy ze względu na dziecko? Każdy pracownik może wnioskować o zmianę godzin pracy. Pracodawca, który ma taką możliwość, powinien przychylić się do wniosku pracownika i dokonać takiej zmiany, jeśli nowy rozkład będzie zgodny z wymaganiami danego systemu czasu pracy. Zmiana godzin pracy na wniosek pracownika może dotyczyć przesunięcia godziny

wniosek-o-powrot-na-poprzednie-stanowisko-pracy-wzor-pdf-doc

Wniosek o powrót na poprzednie stanowisko pracy WZÓR

Jak napisać wniosek o powrót na poprzednie stanowisko pracy? Chociaż awans wiąże się z reguły z wyższym wynagrodzeniem, to sprowadza się również do większej odpowiedzialności. Pracownik, który czuje się przytłoczony nadmiarem obowiązków, może złożyć pismo o powrót na poprzednie stanowisko pracy. Jest to jednoznaczne z wystąpieniem z propozycją zmiany treści umowy o pracę za porozumieniem

wniosek-o-zmiane-stanowiska-pracy-na-nizsze-wzor-pdf-doc

Wniosek o zmianę stanowiska pracy na niższe WZÓR

Jak napisać wniosek o zmianę stanowiska pracy na niższe? Awans pracownika nie zawsze okazuje się dla niego tym, czego oczekiwał. Wyższe stanowisko to więcej obowiązków, większy stres i nierzadko więcej godzin pracy, co nie zawsze rekompensuje osobie zatrudnionej wyższe wynagrodzenie czy inny rodzaj benefitów. Wstęp W takich okolicznościach warto przemyśleć powrót na poprzednie stanowisko i

podanie-o-zmiane-formy-zatrudnienia-wzor-pdf-doc

Podanie o zmianę formy zatrudnienia WZÓR

Jak napisać podanie o zmianę formy zatrudnienia? Pracownik zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy u jednego pracodawcy może wnioskować o bardziej przewidywalną formę zatrudnienia lub o formę zatrudnienia z bezpieczniejszymi warunkami pracy. Pracodawca powinien przystać na taką prośbę, jeśli tylko określona forma zatrudnienia jest dostępna w jego zakładzie pracy. Wstęp Przepisy zobowiązują pracownika do wystosowania