Wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę WZÓR

Jak napisać wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę? Za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy, pracownikowi przysługuje inny dzień wolny. Nie chodzi tu jednak o niedzielę, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy, lecz o sobotę.

Wstęp

wniosek-o-dzien-wolny-za-swieto-przypadajace-w-sobote-wzor-pdf-docJak przygotować wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę, aby spełniał wszystkie formalne wymagania i wywoływał oczekiwane skutki? Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego wniosku przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę wzór

wniosek-o-dzien-wolny-za-swieto-przypadajace-w-sobote-wzor-pdf-doc

Wniosek o dzień wolny za święto przypadające w sobotę wzór

Zasada pięciu dni tygodnia pracy

Co do zasady, soboty nie zalicza się do dni ustawowo wolnych od pracy. Dotyczy to jedynie niedzieli, jednak w praktyce, z reguły przyjmuje się, że tydzień pracy trwa od poniedziałku do piątku, z wolnym weekendem, czyli sobotą i niedzielą.

Zgodnie z przepisami, pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może pracować przez 5 dni w tygodni, czyli musi mieć 2 dni wolne od pracy.

Oznacza to, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca umówił się z pracownikiem, że ten będzie miał wolne w niedzielę i poniedziałek, a nie w sobotę i niedzielę.

Co przepisy Kodeksu pracy mówią o oddawaniu dnia wolnego za święto w sobotę?

Aby sprawdzić, czy pracownikowi należy się urlop za święto w sobotę, wystarczy sięgnąć do przepisów Kodeksu cywilnego. Znajdziemy w nich informacje, zgodnie z którymi:

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Oznacza to, że za święto wypadające w sobotę pracownikowi należy się dodatkowe 8 godzin wolnego, tj. jeden dzień urlopu. Potwierdzenie takiego wniosku dał również wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt. K 27/11), zgodnie z którym:

Pracownikom, za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy tj. na przykład wolne soboty, także przysługuje dzień wolny i nie jest możliwe nakazanie przez pracodawcę odpracowywania tych świąt.

Za jakie święta wypadające w sobotę można uzyskać dodatkowy dzień wolny?

Odbiór za święto w sobotę dotyczy jedynie tych świąt, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Na chwilę obecną jest takich świąt trzynaście:

 1. 1 stycznia – Nowy Rok
 2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli
 3. Wielkanoc
 4. Poniedziałek Wielkanocny
 5. 1 maja – Święto Pracy
 6. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
 7. Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego)
 8. Dzień Bożego Ciała
 9. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 10. 1 listopada – Święto Wszystkich Świętych
 11. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 12. 25 grudnia – Boże Narodzenie
 13. 26 grudnia  drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Część tych świąt to święta ruchome, czyli nieposiadające stałej daty w kalendarzu. Oczywiście, z listy tej wykreślić należy te święta, które nigdy nie mogą wypadać w sobotę, na przykład Wielka Niedziela (Wielkanoc) czy Poniedziałek Wielkanocny.

 

Kto nie dostanie dnia wolnego za święto w sobotę?

Odebranie dnia wolnego za święto w sobotę nie przysługuje każdemu pracownikowi. Z przywileju tego nie skorzystają, chociażby te osoby, które świadczą pracę w systemie weekendowym.

Co do zasady, taki pracownik pracuje bowiem jedynie w piątki, soboty, niedziele i święta. Wniosek o odbiór dnia wolnego za święto w sobotę byłby w przypadku takiej osoby całkowicie bezzasadny.

Również pracownicy, którzy w trakcie święta w sobotę przebywali na zwolnieniu lekarskim czy też na urlopie macierzyńskim nie mają prawa żądać dnia wolnego za święto wypadające w sobotę.

Wynika to z faktu, że otrzymują wtedy zasiłek – chorobowy lub macierzyński – który przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, w tym również za dzień wolny od pracy.

Jakie są zasady udzielania wolnego za święto w sobotę?

Pracodawca musi udzielić jednego dnia dodatkowego urlopu pracownikowi za święto wypadające w sobotę i ma na to czas do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli jest to okres miesięczny, to wolnego należy udzielić do końca danego miesiąca.

Natomiast jeżeli jest to okres roczny, to do końca danego roku. Co ważne, pracodawca może udzielić takiego urlopu zarówno przed świętem w sobotę, jak i po nim – powinien jedynie ustalić to wcześniej ze swoim pracownikiem.

Zasadniczo, to pracodawca decyduje o tym, kiedy udziela dnia wolnego za święto w sobotę. W praktyce częściej jednak konsultuje taką decyzję z podwładnymi, respektuje ich propozycje składane we wnioskach o dzień wolny lub proponuje im kilka terminów do wyboru.

Należy podkreślić, że na specjalny wniosek o dzień wolny za święto w sobotę pracodawca może udzielić takiego dnia wolnego także po zakończeniu okresu rozliczeniowego, ale tylko w uzasadnionych okolicznościach i za zgodą pracownika.

W przeciwnym razie musi liczyć się z konsekwencjami takiego postępowania w sytuacji, kiedy wykryłaby je kontrola PIP.

Jeśli pracownik w dniu urlopu ustalonego jako dzień wolny za święto wypadające w sobotę rozchorował się i przedstawił zwolnienie lekarskie, nie może liczyć na ustalenie kolejnego dnia wolnego od pracy.

Uznaje się bowiem, że skoro nie świadczył w danym dniu pracy, to należny dzień urlopu odebrał. Pracodawca nie ma w końcu wpływu na to, czy pracownik rozchoruje się i pójdzie na zwolnienie lekarskie, czy nie.

Jeśli chodzi o techniczne naliczanie wolnego za święto w sobotę, to należy mieć na uwadze, że chociaż święto wypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, to udzielając urlopu, nie można podzielić tego czasu na części i oddawać ich pracownikowi „w ratach”.

Pięciodniowy tydzień pracy przypada od poniedziałku do piątku.

Warto podkreślić przy tym, że wspomniane 8 godzin dotyczy oczywiście pracowników pełnoetatowych. W przypadku tych pracujących na część etatu wymiar czasu pracy obniża się odpowiednio:

 • o 4 godziny przy ½ etatu,
 • o 6 godzin przy ¾ etatu,
 • o 2 godziny przy ¼ etatu.

 

Jak przygotować wniosek o dzień wolny za święto w sobotę?

Pracownik, który wie, że należy mu się dzień wolny za święto w sobotę, może złożyć do pracodawcy wniosek w tej sprawie. Dla ułatwienia warto skorzystać w tym celu z gotowego do wypełnienia wzoru – wniosek o udzielenie dnia wolnego za święto doc.

Dokument powinien zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane pracownika,
 • dane adresata wniosku – pracodawcy,
 • tytuł wniosku,
 • treść z prośbą o udzielenie dnia wolnego i proponowaną datą udzielenia urlopu,
 • podpis wnioskodawcy.

Podsumowanie

Za święto wypadające w sobotę pracodawca powinien dać pracownikowi dzień wolny – zasadę tą jasno określa art. 130 § 2 ustawy Kodeks pracy:

Art. 130. – [Zasady ustalania wymiaru czasu pracy] – Kodeks pracy.

§ 1.Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:

1)mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

2)dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

§ 2.Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

§ 3.Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Natomiast nieudzielenie pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające w sobotę pracodawcy grożą konsekwencje z tytułu naruszenia podstawowych praw pracowniczych, które wyegzekwuje Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

Wniosek o udzielenie dnia wolnego za sobotę w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy musi spełniać pewne formalne wymagania, dlatego namawiamy do skorzystania z przygotowanego przez nas wzoru, który pobierzesz w górnej części artykułu.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze