Upoważnienie do odbioru emerytury na poczcie WZÓR

Jak napisać upoważnienie do odbioru emerytury na poczcie? Wielu emerytów w naszym kraju nie odbiera należnej emerytury za pośrednictwem przelewu na konto bankowe, lecz tradycyjnym przekazem pocztowym. Jest to o tyle kłopotliwe, że jeśli emeryta nie ma w domu, musi odebrać swoje pieniądze osobiście z placówki pocztowej, a gdy jego nieobecność trwa dłużej – na przykład ze względu na hospitalizację – środki pozostają niejako zamrożone.

Nikt nie ma bowiem prawa odebrać ich w imieniu emeryta, chyba że ten sporządzi specjalne upoważnienie do odbioru emerytury na poczcie.

Wstęp

Upowaznienie-do-odbioru-emerytury-wzor-doc-pdfJak sporządzić takie upoważnienie? w piśmie upoważniającym powinny znaleźć się niezbędne elementy, aby pismo spełniło wszystkie formalne wymogi. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego upoważnienia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór upoważnienia, które pobierzesz poniżej:

Upoważnienie do odbioru emerytury na poczcie wzór

Upowaznienie-do-odbioru-emerytury-wzor-doc-pdf

Upoważnienie do odbioru emerytury wzór

Kiedy upoważnienie do odbioru emerytury może okazać się przydatne?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wypłacać emeryturę na konto bankowe lub poprzez przekaz pocztowy. W pierwszym przypadku – ze względu na ryzyko nadużyć – niemożliwe jest wskazanie do wypłat konta bankowego osoby trzeciej. Natomiast w drugim przypadku emeryt może przygotować dla innej osoby upoważnienie do odbioru świadczenia emerytalnego. 

Kiedy takie rozwiązanie będzie korzystne? Pełnomocnictwo do odbioru emerytury może okazać się przydatne w wielu okolicznościach. Warto zacząć od tego, że nieobecność emeryta w domu w momencie wizyty listonosza doręczającego emeryturę skutkować będzie pozostawieniem awizo.

W treści zawiadomienia znajdzie się informacja o konieczności osobistego odbioru pieniędzy z placówki pocztowej. Jeśli wyjście z domu to dla emeryta żaden problem, to udanie się po środki na pocztę nie będzie kłopotliwe.

W przypadku, kiedy emeryt jest osobą schorowaną, mającą problemy z poruszaniem się, znacznie lepszym rozwiązaniem będzie upoważnienie zaufanej osoby do odbioru emerytury w jego imieniu. 

Pełnomocnictwo do odebrania cudzych pieniędzy – w tym również emerytury – to także idealne rozwiązanie na wypadek długotrwałej nieobecności związanej z:

  • hospitalizacją,
  • rehabilitacją,
  • leczeniem sanatoryjnym,
  • wyjazdem zagranicznym itd. 

W czasie takiej nieobecności emeryta ktoś nadal musi opłacać przecież jego zobowiązania – czynsz, rachunki za media – nikt natomiast nie może odebrać jego pieniędzy z poczty bez odpowiedniego upoważnienia.

Warto więc posiadać w domu takie upoważnienie do odbioru emerytury, choćby na wszelki wypadek. 

 

Kto może odebrać emeryturę w imieniu świadczeniobiorcy?

Odbiór emerytury na poczcie przez osobę trzecią to dosyć popularne rozwiązanie. Należy wiedzieć, że takie środki może odebrać za świadczeniobiorcę dowolna osoba. Nie musi to być nikt z rodziny.

Upoważnienie do odbioru emerytury można sporządzić dla każdego – nawet dla sąsiada czy znajomego.

Warunkiem możliwości odebrania emerytury za inną osobę jest wylegitymowanie się na poczcie i posiadanie upoważnienia. Dokument można przygotować na specjalnym pocztowym druku lub w oparciu o wzór upoważnienia do odbioru emerytury.

Przepisy nie mówią bowiem o tym, jaką formę ma przyjmować takie pełnomocnictwo. 

Warto podkreślić przy tym, że upoważnienie do odbioru emerytury w formie pocztowego druku podlega opłacie. Wynosi ona odpowiednio:

  • 2,46 zł w przypadku jednorazowego odbioru konkretnej przesyłki,
  • 5,54 zł w przypadku okresowego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek (płacone miesięcznie),
  • 25,83 zł w przypadku stałego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek. 

Chociaż przepisy nie narzucają żadnej formy specjalnej upoważnienia do odbioru emerytury – a z pewnością nie mówią o pocztowych druczkach – to jednak w placówce możemy spotkać się z odmową wydania emerytury bez takiego specjalnego dokumentu.

Pracownicy poczty często powołują się na wewnętrzny regulamin poczty polskiej, zgodnie z którym do odbioru takiego świadczenia wymagane jest okazanie wypełnionego druku pocztowego – pełnomocnictwo pocztowe.

Prawdopodobnie umotywowane jest to odpłatnością udzielenia takiego pełnomocnictwa. Należy pamiętać więc, że prawo jest po stronie emeryta i osoby upoważnionej przez niego do odbioru świadczenia.

Nie ma obowiązku wypełniania pocztowego druku i uiszczania za niego narzuconej przez Pocztę opłaty. Każdy ma prawo sporządzić upoważnienie do odbioru emerytury na zwykłej kartce papieru. 

 

Co powinno zawierać upoważnienie do odbioru emerytury?

Upoważnienie do odbioru emerytury to udzielenie pełnomocnictwa do wykonania konkretnej czynności w imieniu emeryta. Taki dokument świadczeniobiorca może sporządzić odręcznie, uwzględniając w piśmie niezbędne elementy formalne i swój własnoręczny podpis.

Korzystne będzie także wykorzystanie gotowego wzoru – upoważnienie do odbioru emerytury pdf – który wystarczy wypełnić, wydrukować i podpisać. 

Upoważnienie jest oświadczeniem woli mocodawcy. Powinno wskazywać strony pełnomocnictwa, w tym przypadku emeryta i osobę upoważnioną do odbioru emerytury. Dane ujęte w dokumencie muszą pokrywać się z tymi widniejącymi na dowodzie tożsamości osoby, której udziela się upoważnienia – konieczne będzie wylegitymowanie się w placówce pocztowej.

Pełnomocnictwo musi zostać także doprecyzowane. Należy wskazać w nim, jakie czynności pełnomocnik ma wykonywać za mocodawcę – odbiór emerytury – oraz w jakim terminie pełnomocnictwo obowiązuje. Może to być zatem upoważnienie do dokonania czynności jednorazowo lub przez wyznaczony okres, na przykład kilka miesięcy. 

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze