Jak napisać skargę na kuriera? WZÓR

Jak napisać skargę na kuriera? Skarga na kuriera to nieprzyjemna formalność, której wiele osób woli unikać. Warto jednak zgłaszać problemy z kurierem firmom kurierskim, choćby w celu udoskonalenia poziomu świadczonych przez nie usług. Jak przygotować więc stosowne zgłoszenie?

Wstęp

skarga-na-kuriera-wzor-pdf-doc-przykladSkargę należy sporządzić w taki sposób, aby spełniała wymogi formalne, a także zawierała wystarczającą ilość informacji, które umożliwią firmie kurierskiej uruchomienie postępowania, którego celem będzie wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej skargi, przygotowaliśmy gotowy do wyjaśnienia wzór skargi, którą pobierzesz poniżej:

Skarga na kuriera wzór

Czego może dotyczyć skarga na kuriera?

Zgodnie z prowadzonymi statystykami, skarga na kuriera DHL, DPD czy InPost dotyczy najczęściej:

 • uszkodzenia przesyłki lub ubytku w paczce,
 • opóźnienia w dostawie, 
 • utraty przesyłki.

A rzadziej:

 • doliczenia dodatkowych kosztów, na przykład za niewymiarową przesyłkę,
 • zwrotu do nadawcy,
 • przekierowania paczki bez zgody nadawcy. 

Ponieważ reklamacja na kuriera dotyczy w zdecydowanej większości przypadków dostarczenia paczki uszkodzonej lub z ubytkiem, warto rozróżniać tego typu skargi.

Jeśli paczka zostanie uszkodzona w sortowni lub podczas transportu, możliwe jest ubieganie się o rekompensatę, jednak zawartość opakowania należy sprawdzić podczas odbioru.

Jeżeli nie mamy na to czasu lub kurier nie umożliwia kontroli przesyłki przy odbiorze, należy dopilnować zgłoszenia „zastrzeżenia” podczas odbioru. Reklamacji podlega zarówno uszkodzona zawartość paczki, jak i częściowy brak zamówienia.

Skarga na kuriera InPost czy DPD dotyczy niekiedy również całkowitego zagubienia przesyłki. Może świadczyć o tym na przykład brak aktualizacji jej statusu przez 48 godzin. W takim przypadku klientowi przysługuje zwrot środków z jej zawartości.

Reklamacji podlega też dostarczenie paczki z dużym opóźnieniem.

 

Jak złożyć skargę na kuriera?

Niestety, skarga na kuriera DPD, InPost czy DHL może przebiegać zupełnie inaczej w zależności od wybranej firmy kurierskiej, o czym przeczytamy w regulaminie każdego przewoźnika.

Kluczowe elementy procedury reklamacyjnej nie powinny jednak znacząco się od siebie różnić. Zawsze wymagany jest między innymi protokół odbioru paczki/szkody, w którym opisany będzie jej stan techniczny.

Bardzo ważna jest zatem szybka reakcja – zgłoszenie uszkodzenia przesyłki lub braków w zamówieniu należy składać niezwłocznie, najlepiej jeszcze przy kurierze lub od razu po otwarciu paczki, przy czym w drugim przypadku (jeśli widzimy, że opakowanie nosi znamiona uszkodzenia) należy zgłosić zastrzeżenia co do stanu przesyłki kurierowi, który ją doręczył.

W przeciwnym razie klient może bezpowrotnie stracić swoje prawo do roszczeń. Między innymi w regulaminie DPD przeczytamy, że:

Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa wskutek przyjęcia przesyłki noszącej znamiona szkody jawnej, bez zastrzeżeń. Ze zgromadzonej dokumentacji w sprawie przewoźnik nie stwierdzi, aby uprawniony zgłaszał jakiekolwiek uwagi w momencie dostawy paczki.

Zatem jak złożyć skargę na kuriera? Oprócz protokołu odbioru uszkodzonej przesyłki niezbędne są zazwyczaj:

 • pismo reklamacyjne z określonym numerem listu przewozowego i kwotą roszczenia,
 • list przewozowy (dołączony do paczki).
 • kserokopia dokumentu, który potwierdza wartość szkody (paragon, faktura za zamówienie).

 

Jak napisać skargę na kuriera?

Skarga na kuriera może wyglądać nieco inaczej w zależności od tego, z jakiego powodu jest ona składana. Jeśli pismo wiąże się z roszczeniem odszkodowawczym, warto wykorzystać wzór skargi na kuriera, który należy wypełnić następującymi danymi:

 • data i miejscowość,
 • imię i nazwisko/nazwa firmy i adres korespondencyjny wnoszącego reklamację
 • numer listu przewozowego,
 • uzasadnienie opisujące stan faktyczny, czyli uszkodzenie paczki, zagubienie paczki, braki w zamówieniu, itd.,
 • kwota odszkodowania,
 • lista załączników (dowodów), na przykład rachunek, faktura VAT i inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia oraz dokumentacja dotycząca uszkodzenia/braków w paczce, na przykład skan zamówienia, zdjęcia przesyłki, itp.,
 • numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania,
 • podpis reklamującego. 

Zastanawiając się, jak napisać skargę na kuriera, warto zapoznać się z regulaminem konkretnego przewoźnika, ponieważ znajdziemy w nim dokładny wykaz niezbędnych dokumentów oraz obowiązujące terminy zgłoszeń reklamacyjnych.

W większości przypadków czas na zgłoszenie reklamacji to 14 dni od dnia odbioru przesyłki, a termin odpowiedzi na reklamację wynosi zawsze maksymalnie 30 dni od daty wpłynięcia pisma.

 

Jak uniknąć konieczności składania reklamacji na kuriera?

Duży wpływ na stan doręczonej przesyłki ma sposób jej zapakowania, o czym decyduje niestety nie klient zamawiający paczkę, lecz jej nadawca – najczęściej firma.

Każdy, kto nadaje przesyłkę kurierską, powinien pamiętać, że często jest ona przekładana i transportowana, dlatego jej zawartość powinna zostać odpowiednio zabezpieczona. Jedną  z wytycznych prawidłowego pakowania jest, chociażby brak styczności transportowanego produktu ze ściankami kartonu.

Poza tym paczka nie powinna mieć żadnych dodatkowych elementów, które utrudniają jej składowanie, transport i przestawianie. Właśnie dlatego paczki, które nie mają formy prostokątnego lub kwadratowego pudełka, często kwalifikowane są jako przesyłki niestandardowe, co wiąże się z dodatkową opłatą za ich przewóz.

Specjalnego traktowania wymagają również przedmioty delikatne, kruche. Należy naklejać na nie oznaczenia typu „góra-dół” oraz „uwaga szkło”. Jest to bowiem dodatkowy sygnał dla kuriera, by ostrożniej obchodził się z daną paczką.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze