Odwołanie od odrzuconej reklamacji WZÓR + instrukcja

Jak napisać odwołanie od reklamacji? Prawo do odwołania od odrzuconej reklamacji przysługuje każdemu konsumentowi, niezależnie od produktu, jakiego dotyczy złożona reklamacja. Jeśli po zakupie np. obuwia, odzieży czy sprzętu AGD i złożeniu reklamacji klient nie jest zadowolony ze sposobu rozwiązania tej reklamacji przez sprzedawcę, może, a nawet powinien złożyć pisemne odwołanie od odrzuconej reklamacji.

odwolanie-od-odrzuconej-reklamacji-wzor-pdf-docJak wygląda taki dokument? pismo z pewnością powinno spełnić wymagania dotyczące formy, jak i ilości informacji i oświadczeń woli stawiane tego typu pismom, aby ułatwić Ci sporządzenie odwołania, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie od odrzuconej reklamacji wzór

odwolanie-od-odrzuconej-reklamacji-wzor-pdf-doc

Odwołanie od odrzuconej reklamacji wzór

Prawa konsumenckie a odmowa reklamacji

wazneNa wstępie warto podkreślić, że odmowa uznania reklamacji nie oznacza definitywnego zakończenia sprawy. Prawo konsumenckie traktuje bowiem konsumenta jako podmiot słabszy w relacjach między nim a przedsiębiorcą.

Z tego względu wiele regulacji prawnych zapewnia konsumentowi preferencyjne traktowanie – najważniejszą z nich jest domniemanie istnienia wady towaru w momencie jego zakupu.

Oznacza to, że jeśli konsument stwierdzi wadę w ciągu 6 miesięcy od daty wydania produktu, to według przepisów prawa przyjmuje się, że wada ta istniała już w momencie zakupu.

Ile czasu ma konsument na odwołanie od nieuznanej reklamacji?

waznePrzepisy prawa nie odnoszą się precyzyjnie do terminu, jaki obowiązuje konsumenta w przypadku uzyskania odmowy reklamacji. Wiążące są jedynie terminy wyznaczone przez przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące przedawnienia roszczeń.

Zaleca się jednak, aby odwołanie od reklamacji zostało złożone jak najszybciej. Pozwoli to bowiem na sprawniejsze rozwiązanie sprawy – odzyskanie pieniędzy, naprawę lub otrzymanie nowego produktu. Odwołanie od nieuznanej reklamacji należy przesłać na piśmie, a wzór takiego pisma pobierzesz powyżej!

Jak napisać odwołanie od nieuznanej reklamacji?

wazneOdwołanie od decyzji reklamacji to pismo, które powinno zawierać przede wszystkim podstawowe informacje określające nadawcę i adresata. Dokument musi zostać opatrzony także datą i miejscem sporządzenia. Samą treść odpowiedzi na odrzucenie reklamacji warto podzielić na trzy części, czyli wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie.

We wstępie konsument powinien zaznaczyć, że nie zgadza się z decyzją sprzedawcy dotyczącą reklamacji. W tym miejscu należy podać także numer zgłoszenia reklamacyjnego. Pierwsze zdania muszą zawierać również prośbę o ponowne rozpatrzenie reklamacji.

W rozwinięciu odwołania od decyzji reklamacyjnej należy uzasadnić swój wniosek o ponowne rozpatrzenie reklamacji. Jest to miejsce na podanie argumentów popierających własne stanowisko oraz odniesienia się do zarzutów sprzedawcy.

Jeśli zastosowanie w danej sytuacji znajdują jakiekolwiek przepisy prawa, to właśnie w rozwinięciu odwołania można je przytoczyć. Jest to najważniejsza część pisma, mająca decydujący wpływ na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi, dlatego warto sporządzić ją naprawdę rzetelnie.

Na koniec odwołanie od odrzuconej reklamacji może przypominać o złożeniu ponownego żądania reklamacyjnego. W ostatnich zdaniach należy wyznaczyć także termin udzielenia odpowiedzi na wystosowane pismo.

Natomiast w przypadku reklamacji przedmiotów droższych, gdzie w grę wchodzą większe pieniądze (np. zakup telefonu komórkowego, telewizora itd.), warto poprosić o pomoc niezależnego rzeczoznawcę, aby wydał swoją opinię i opinię tę dołączyć do przygotowanego już odwołania od reklamacji!

 

Jak napisać skuteczną odpowiedź na odrzucenie reklamacji?

wazneSporządzenie odwołania od odrzuconej reklamacji powinno być pierwszą reakcją na otrzymanie negatywnej odpowiedzi na złożone pismo reklamacyjne – zwłaszcza w sytuacji, kiedy reklamacja składana była na sklepowym formularzu, który nie pozwolił uwzględnić w niej wszystkich argumentów.

Należy zwrócić uwagę również na odpowiedź sprzedawcy, która nie zawsze okazuje się kompletna. Warto podkreślić tutaj, że jeśli reklamacja ma miejsce w pierwszym roku użytkowania towaru, to na sprzedawcy spoczywa obowiązek wykazania przyczyny powstania wady.

W przypadku, kiedy przyczyna nie zostanie wskazana w odpowiedzi na reklamację, w odwołaniu można odnieść się właśnie do jej braku.

Przy reklamacji zgłoszonej w drugim roku użytkowania, obowiązek wykazania istnienia wady spoczywa już na konsumencie. Może on powołać w tym celu niezależnego rzeczoznawcę, który wyda obiektywną opinię (wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami). Co więcej, rozwiązanie to będzie wskazane również wtedy, kiedy to sprzedawca powoła się na opinię rzeczoznawcy, odrzucając wniosek reklamacyjny.

Aby odwołanie od reklamacji było skuteczne, warto wziąć pod uwagę nie tylko kwestie formalne i merytoryczne, ale także politykę sklepu stosowaną w sprawach reklamacji. Z reguły nie jest ona jawna, lecz łatwo zauważyć pewną tendencję w odpowiedziach na reklamacje.

Przykładowo, sklepy z odzieżą często uznają pewne wady zgłoszone jedynie w pierwszych 12 miesiącach ich użytkowania. Nie oznacza to jednak, że nie warto odwołać się od negatywnej odpowiedzi na reklamację złożoną nieco później – nierzadko prawie połowa takich odwołań znajduje pozytywne dla konsumenta zakończenie.

Warto powołać się na przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

Nieskuteczne odwołanie od odrzuconej reklamacji

wazneW przypadku, gdy złożone w formie pisemnej odwołanie nie przyniesie pożądanego rezultatu – żądanie konsumenta nie zostanie spełnione – kolejnym krokiem może być zwrócenie się bezpośrednio do Rzecznika Praw Konsumentów.

Z pomocą RPK (Rzecznik Praw Konsumenta) konsument ma szansę doprowadzić procedurę reklamacyjną do satysfakcjonującego końca. Rzecznik posiada uprawnienia procesowe i doradcze. Udziela także bezpłatnych porad konsumenckich i informacji z zakresu przepisów prawa dotyczących ochrony interesów konsumentów.

Co więcej, RPK może nawet wytoczyć powództwo na rzecz konsumenta i za zgodą zainteresowanego wstąpić do toczącego się postępowania sądowego.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze