Reklamacja z tytułu rękojmi WZÓR [13 pism] + omówienie

Rękojmia jako podstawa składania reklamacji jest konsumentom znacznie mniej znana niż gwarancja.

Warto wiedzieć więc, że rękojmia stanowi tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, nie zaś producenta. Co więcej, może dotyczyć zarówno wady fizycznej towaru lub usługi, jak i wady prawnej.

Co to jest rękojmia i jak napisać reklamację z tytułu rękojmi? o tym wszystkim dowiesz się poniżej, pobierzesz też przydatne wzory pism:

Czym jest rękojmia?

wzor-pismaRękojmia to ustawowo uregulowany sposób dochodzenia roszczeń. Są nią objęte wszystkie usługi i towary konsumpcyjne. Reklamację na podstawie rękojmi kieruje się do sprzedawcy, ponieważ to on jest odpowiedzialny za powstałe wady podmiotu.

Co więcej, przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, chyba że wynika to wprost z przepisów prawa.

Aby ułatwić Ci dochodzenie swoich praw, przygotowaliśmy kilka gotowych wzorów pism, które wystarczy jednie pobrać, wydrukować i wypełnić, a następnie przesłać do sprzedawcy lub wykonawcy, oto one:

Reklamacja dzieła z tytułu rękojmi – zestaw 6 pism

reklamcja-z-tytulu-rekojmi-wzor-pdf-doc

Reklamacja dzieła z tytułu rękojmi – zestaw 6 wzorów

…w tym zestawie znajdują się następujące wzory:

 • Dzieło odstąpienie od umowy mimo wcześniejszej naprawy lub dostarczenie nowego dzieła
 • Dzieło odstąpienie od umowy z powodu niespełnienia przez sprzedawcę jego obowiązków
 • Reklamacja dzieła na podstawie rękojmi z żądaniem obniżenie ceny
 • Reklamacja dzieła na podstawie rękojmi z żądaniem wymiany
 • Reklamacje dzieła na podstawie rękojmi odstąpienie od umowy
 • Reklamacje dzieła na podstawie rękojmi z żądaniem naprawy

Reklamacja towaru z tytułu rękojmi – zestaw 7 pism

reklamcja-z-tytulu-rekojmi-wzor-pdf-doc

Reklamacja towaru z tytułu rękojmi – wzór

…w tym zestawie znajdują się następujące wzory:

 • Reklamacja na podstawie rękojmi z żądaniem obniżenia ceny
 • Reklamacja towaru na podstawie rękojmi odstąpienie od umowy
 • Reklamacja towaru na podstawie rękojmi z żądaniem naprawy
 • Reklamacja towaru na podstawie rękojmi z żądaniem wymiany
 • Reklamacja z tytułu gwarancji
 • Rękojmia odstąpienie od umowy z powodu niespełnienia przez sprzedawcę jego obowiązków
 • Rękojmia odstąpienie od umowy mimo wcześniejszej naprawy lub dostarczenia nowej rzeczy

Kiedy przysługuje reklamacja z tytułu rękojmi?

wedReklamacja na podstawie rękojmi przysługuje konsumentowi w sytuacji, kiedy zakupiony przez niego towar konsumpcyjny okazuje się wadliwy. Wyróżnia się natomiast dwa rodzaje wad – fizyczną i prawną.

Fizyczna wada towaru konsumpcyjnego oznacza jego niezgodność z umową. Można mówić o niej w następujących przypadkach:

 • rzecz nie ma właściwości przypisanych do danego rodzaju produktów, np. naczynie żaroodporne pęka pod wpływem wysokiej temperatury,
 • rzecz nie ma właściwości, o których zapewniano konsumenta w reklamie lub w opisie sporządzonym przez sprzedawcę,
 • rzecz nie nadaje się do zastosowania w celach, o których konsument poinformował sprzedawcę przed lub podczas zawierania umowy (przedsiębiorca powinien zgłosić zastrzeżenia co do takiego zastosowania towaru),
 • rzecz wydano konsumentowi w stanie niekompletnym (brak jakiegokolwiek z elementów deklarowanego zestawu).

Prawne wady towaru dotyczą z kolei głównie osób trzecich. Można mieć z nimi do czynienia, gdy:

 • rzecz okazuje się własnością osoby trzeciej (przykładowo: pochodzi z kradzieży),
 • rzecz jest obciążona prawem osoby trzeciej (przykładowo: przysługuje jej prawo pierwokupu),
 • rzecz charakteryzuje się ograniczeniami w rozporządzaniu lub korzystaniu z niej (przykładowo: została zabezpieczona jako dowód w sprawie w postępowaniu karnym).

Reklamacja z rękojmi – czego może żądać konsument?

23eSporządzając pismo reklamacyjne z tytułu rękojmi, konsument ma prawo zażądać od sprzedawcy jednego z czterech działań:

 • naprawy towaru,
 • obniżenia ceny towaru,
 • wymiany towaru na nowy,
 • odstąpienia od umowy zakupu (jeśli wada towaru jest istotna).

Kupujący samodzielnie decyduje o tym, którego z działań zażąda. Z kolei przedsiębiorca, który nie zgadza się z danym wyborem, ma możliwość zaproponowania innego rozwiązania, o ile będzie ono zgodne z prawem.

Sprzedawca bierze pod uwagę takie okoliczności, jak charakter wady (istotna/nieistotna), łatwość oraz szybkość wymiany, bądź naprawy oraz fakt, czy towar był już wcześniej reklamowany.

Do kiedy obowiązuje rękojmia?

wedweOkres rękojmi wynosi z reguły 2 lata od momentu wydania towaru (w przypadku nieruchomości wyjątkowo 5 lat). Przedsiębiorca nie może skrócić tego czasu, jeśli sprzedaje produkty nowe. Jeżeli handluje towarami używanymi, ma możliwość ograniczenia okresu swojej odpowiedzialności do maksymalnie jednego roku.

Warto pamiętać również, że w pierwszym roku okresu rękojmi to przedsiębiorca musi udowodnić, że ewentualna wada powstała z winy konsumenta. Przez pierwsze 12 miesięcy istnieje bowiem domniemanie, że sama wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.

Później, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru to konsument musi wykazać, że wada faktycznie istniała już w momencie zakupu, a nie powstała z jego winy. Może w tym celu skorzystać z opinii rzeczoznawców, którzy wykażą np. zastosowanie niskiej jakości materiałów lub błędy w instrukcji obsługi produktu.

Okres rękojmi – wyjątkowe sytuacje

edReklamacja z tytułu rękojmi za wady może zostać złożona nawet po upływie 2 lat od wydania towaru. Jest to możliwe wtedy, kiedy przedsiębiorca świadomie zataja jego wady. W takim przypadku sprzedający odpowiada za dany produkt, nawet jeżeli konsument zauważy wadę po 2 latach od wydania zakupionej rzeczy.

Wyjątkową sytuacją jest także zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Ma ono miejsce wtedy, kiedy kupujący w momencie zawarcia umowy jest świadomy wady produktu (przedsiębiorca informuje o tym na przykład w związku z obniżoną ceną).

W takim przypadku omawiana wada nie będzie podlegała reklamacji, choć towar nadal będzie można zareklamować pod warunkiem ujawnienia się innej usterki.

Jak złożyć reklamację na podstawie rękojmi?

Chociaż reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona w dowolnej formie, to dla celów dowodowych najlepiej złożyć ją pisemnie. W treści dokumentu należy przede wszystkim opisać zauważoną wadę towaru i określić swoje żądania (wybrać jedno z czterech rozwiązań przewidzianych w ramach rękojmi).

jak-wyslac-pismoTakie pismo konsument powinien przekazać sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem w postaci kopii) lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamację warto złożyć wraz z paragonem fiskalnym, który ułatwia cały proces reklamacyjny. Należy jednak wiedzieć, iż nie jest on konieczny do zareklamowania towaru.

Równie istotny dowód nabycia rzeczy w danym sklepie to wydruki z karty płatniczej, e-maile czy zeznania świadków.

Wzór reklamacji z tytułu rękojmi – co musi zawierać pismo reklamacyjne?

wazne-informacjeReklamacja z tytułu rękojmi to pismo, które warto napisać według sprawdzonego schematu. W dokumencie tego typu nie powinno zabraknąć więc takich danych jak:

 • miejscowość i data,
 • dane adresata, czyli sprzedawcy (pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy),
 • dane konsumenta (imię, nazwisko, adres),
 • tytuł „Reklamacja towaru”,
 • główna treść dokumentu, w której zawarte zostaną informacje na temat daty zakupu towaru, rodzaju stwierdzonej wady oraz terminu jej zaobserwowania, a także wybranego żądania (w przypadku odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny również numer konta bankowego do zwrotu środków, ewentualnie adres, na który ma zostać wysłany przekaz pocztowy).

Tak sporządzona reklamacja wymaga jeszcze czytelnego podpisu odręcznego. Dokument warto przygotować w dwóch egzemplarzach – kopię dobrze jest zachować jako dowód własny.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze