Oświadczenie

oswiadczenie-czy-spolka-jest-cudzoziemcem-wzor-pdf-doc

Oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem WZÓR

Jak napisać oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem? podczas wypełniania wniosku o rejestrację spółki lub wpis zmiany w KRS pojawia się pytanie, czy spółka jest cudzoziemcem. Jeśli w jej skład wchodzą jedynie polskie spółki lub polscy obywatele, odpowiedź jest prosta. Wstęp Problem pojawia się wtedy, kiedy skład spółki jest mieszany oraz gdy wspólnikami są cudzoziemcy. Czy

oswiadczenie-o-szczepieniach-do-przedszkola-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o szczepieniach do przedszkola WZÓR

Jak napisać oświadczenie o szczepieniach do przedszkola? Samorządy coraz częściej decydują się na przyjęcie uchwały, która premiuje dzieci zaszczepione w procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli i żłobków publicznych. W niektórych placówkach dzieci poddane obowiązkowym szczepieniom otrzymują dodatkowe punkty, a co za tym idzie, mają większe szanse na przyjęcie do konkretnego przedszkola. Wstęp W celu udowodnienia

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-roszczen-wzor-pdf-doc

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń?

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń i czym tak naprawdę jest takie oświadczenie? Z takim zwrotem można spotkać się w treści umowy lub ugody spisanej pomiędzy dwoma stronami (np. w oświadczeniu o przyjęciu pieniędzy za szkodę, odrzuceniu spadku, itd.). Oświadczenie może też zostać złożone przed sądem, nawet w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego. W przypadku

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-sluzebnosci-wzor-pdf-doc-przyklad

Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności WZÓR

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się służebności? Zarówno służebność mieszkania, służebność drogi koniecznej jak i inne służebności osobiste mogą zostać rozwiązane, jeśli przemawiają za tym okoliczności danej sprawy. Najczęstszym powodem unieważnienia prawa dożywocia jest spór pomiędzy stronami umowy. Niemniej tak samo często potrzeba zniesienia służebności mieszkania wynika z chęci sprzedaży nieruchomości. Wstęp Sprawdź jak szybko

oswiadczenie-swiadka-wypadku-na-chodniku-wzor-pdf-doc-przyklad

Oświadczenie świadka wypadku na chodniku WZÓR

Jak napisać oświadczenie świadka wypadku na chodniku? wyrwa w chodniku czy jego śliska, nieodśnieżona powierzchnia mogą stać się przyczyną nieszczęśliwego wypadku. Gdy już dojdzie do nieszczęścia na chodniku, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Powstaje jednak wtedy pytanie: kto odpowiada za stan chodnika i do kogo zgłosić roszczenia z tytułu poniesionej szkody? oraz jak udokumentować wypadek

odmowa-skladania-zeznan-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o odmowie składania zeznań na piśmie WZÓR

Jak napisać oświadczenie o odmowie składania zeznań? w każdej sprawie sądowej oraz na etapie postępowanie przygotowawczego pewna grupa osób może skorzystać z prawa do odmowy zeznań. Wstęp Powyższe wynika z regulacji art. 182 ustawy kodeks postępowania karnego, zgodnie z którym prawo odmowy składania zeznań przysługuje świadkowi będącemu osobą najbliższą dla oskarżonego oraz świadkowi, który w

rezygnacja-z-funkcji-czlonka-zarzadu-wzor-pdf-doc-przyklad

Rezygnacja z funkcji członka zarządu WZÓR oświadczenia

Jak napisać skuteczną rezygnację z funkcji członka zarządu? generalnie wygaśnięcie mandatu członka zarządu może nastąpić w sposób zwykły lub na skutek nagłego przerwania okresu pełnienia danej funkcji, czyli na skutek rezygnacji. Zgodnie z przepisami, rezygnacja z funkcji członka zarządu może nastąpić w dowolnej chwili. Jest to bowiem jednostronna czynność prawna. Wstęp Aby rezygnacja z członka

oswiadczenie-o-miejscu-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej WZÓR

Jak napisać oświadczenie o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej i zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej w danym miejscu? Osoba rejestrująca działalność gospodarczą zobligowana jest do złożenia formularza CEIDG-1. Jest to druk, na którym przyszły przedsiębiorca wskazuje między innymi adres korespondencyjny czy adres stałego miejsca wykonywania działalności. Właściciel firmy musi posiadać tytuł prawny do lokalu, którego adres

oswiadczenie-o-potraceniu-kaucji-najmu-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o potrąceniu kaucji najmu WZÓR

Jak napisać oświadczenie o potrąceniu kaucji najmu? jest to dokument, który ma za zadanie przede wszystkim oznajmić i wytłumaczyć najemcy przyczyny dokonanych potrąceń. Pismo tego typu można przekazać lokatorowi w dowolny sposób, w tym również drogą elektroniczną. Wstęp Najemca, który otrzymał takie oświadczenie, powinien zaniechać dodatkowych roszczeń wobec wynajmującego, o ile dokument został sporządzony zgodnie

oswiadczenie-zalanie-mieszkania-wzor-pdf-doc-word

Oświadczenie zalanie mieszkania WZÓR do pobrania!

Jak napisać oświadczenie sprawcy zalania mieszkania? uzyskanie odszkodowania za zalane mieszkanie uzależnione jest od wskazania winnego i udokumentowania jego winy. Oznacza to, że osoba ubezpieczona musi dotrzeć do przyczyny zdarzenia i znaleźć osobę odpowiedzialną za zalanie lokalu. Mokry sufit nie jest jednoznaczny z winą sąsiada z piętra wyżej. Wstęp Aby móc zgłosić szkodę zalania mieszkania,

oswiadczenie-swiadka-wypadku-wzor-pdf-doc

Oświadczenie świadka wypadku WZÓR

Jak napisać oświadczenie świadka wypadku? niezależnie od okoliczności wypadku, pisemne oświadczenie świadków zdarzenia jest niezwykle istotne dla osoby poszkodowanej. Ma ono duży wpływ na ustalenie prawa do ewentualnego odszkodowania – zwłaszcza, jeśli poszkodowany w wyniku wypadku stracił przytomność. Jak sporządzić oświadczenie świadka zdarzenia? pismo musi spełniać szereg formalnych jak i prawnych wymagań, aby ułatwić Ci

oswiadczenie-wlasciciela-lokalu-o-zapewnieniu-miejsca-zamieszkania-wzor-pdf-doc

Oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania WZÓR

Jak napisać oświadczenie właściciela lokalu o zapewnieniu miejsca zamieszkania? umowa najmu okazjonalnego w szczególny sposób chroni prawa wynajmującego mieszkanie. Przede wszystkim znacząco ułatwia ewentualną eksmisję najemcy, który nie chce opróżnić  lokalu w przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy. Aby najem okazjonalny faktycznie został objęty innymi przepisami niż najem zwykły, do zawartej umowy należy dołączyć niezbędne oświadczenia,

wzor-oswiadczenia-o-wyborze-formy-opodatkowania-najmu-prywatnego-pdf-doc

WZÓR oświadczenia o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego

Jak napisać oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu do Urzędu Skarbowego? Zysk osiągany z tytułu najmu podatnik może rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub prywatnie. Ma także możliwość wyboru korzystniejszej dla niego formy opodatkowania. Może zrobić to poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania do urzędu skarbowego, którego wzór pobierzesz w dalszej części

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-najmu-dla-urzedu-skarbowego-wzor

Oświadczenie o rezygnacji z najmu dla Urzędu Skarbowego WZÓR

Jak napisać oświadczenie o rezygnacji z najmu do urzędu skarbowego? aby pismo wywołało oczekiwany skutek, powinno zawierać szereg niezbędnych informacji, które pozwolą Urzędowi Skarbowemu sprawnie odnotować zakończenie najmu lokalu mieszkalnego. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór oświadczenia o zakończeniu najmu, pismo pobierzesz w dalszej części artykułu! Wprowadzenie Najem

oswiadczenie-dyspozycji-wyplaty-odszkodowania-wzor-pdf-doc

Oświadczenie dyspozycji wypłaty odszkodowania WZÓR

Jak napisać oświadczenie dyspozycji wypłaty odszkodowania? Dyspozycja wypłaty odszkodowania wymagana jest z reguły po wydaniu decyzji o wypłacie odszkodowania. Dokument stanowi pismo niezbędne podczas procesu likwidacji szkody. Jeśli go zabraknie lub jeżeli zostanie ono sporządzone niewłaściwie, wypłata odszkodowania zostanie wstrzymana. Warto więc dopilnować, aby oświadczenie o dyspozycji wypłaty odszkodowania przygotować jak najszybciej oraz w pełni

oswiadczenie-najemcy-ze-wskazaniem-przez-niego-innego-lokalu-wzor

Oświadczenie najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu WZÓR

Jak napisać oświadczenie najemcy ze wskazaniem przez niego innego lokalu? najem okazjonalny to rewelacyjna alternatywa dla zwykłej umowy najmu mieszkania. Złożenie przez najemcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz opuszczeniu lokalu w terminie do 7 dni od daty ustania umowy, pozwala wynajmującemu czuć się bezpiecznie np. w przypadku niepłacenia przez najemcę czynszu. Wstęp Sprawdź, czym

oswiadczenie-najemcy-o-poddaniu-sie-egzekucji-wzor-pdf-doc

Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji WZÓR

Jak napisać oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji? załączniki do umowy najmu okazjonalnego są czymś, co odróżnia ten typ umowy od zwykłej umowy najmu lokalu. Jednym z nich jest oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji i opróżnieniu mieszkania we wskazanym w umowie terminie lub w terminie wyznaczonym przez wynajmującego, jeśli do rozwiązania umowy dojdzie z

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-roszczen-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń WZÓR + omówienie

Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń może zostać złożone w treści umowy lub ugody, a także przed sądem. Dodatkowo zrzeczenie się roszczeń może dotyczyć należności orzeczonych przez sąd, dlatego może zostać złożone także w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego. Wstęp Jest to więc znakomite rozwiązanie, dzięki któremu dłużnik może zostać zwolniony z długu. Ustawodawca przewidział jednak okoliczności,

oswiadczenie-o-kompensacie-wzor-doc-pdf

Oświadczenie o kompensacie – wzór + Instrukcja

Co to jest oświadczenie o kompensacie? przedsiębiorcy, którzy mają wobec siebie wzajemne należności i zobowiązania, mogą rozliczyć je bezgotówkowo za pomocą kompensaty. Kompensata (tak zwana faktura kompensacyjna) stosowana jest najczęściej w sytuacji braku płynnych środków finansowych i pozwala zredukować problem zatorów płatniczych. Wstęp Co jeszcze warto wiedzieć na temat tego sposobu rozliczeń i jak sporządzić

Oświadczenie-o-opiece-nad-osoba-starsza-wzor-doc-pdf

Oświadczenie o opiece nad osobą starszą – wzór + omówienie

Jak napisać oświadczenie o opiece nad osobą starszą? każda osoba sprawująca opiekę nad osobą starszą ma możliwość uzyskania od państwa wsparcia finansowego lub fizycznej pomocy w sprawowaniu takiej opieki (np. pomocy pielęgniarki). Wstęp Uzyskanie takich świadczeń wymaga jednakże złożenia odpowiednich wniosków i niezbędnych załączników, między innymi takich jak oświadczenie o opiece nad osobą starszą. Jak

Oswiadczenie-o-przyjeciu-pieniedzy-za-szkode-wzor-doc-pdf

Oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę – wzór

Jak napisać oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę? niegroźną kolizję na drodze czy na parkingu, kierowcy mogą rozwiązać na dwa sposoby – angażując w sprawę ubezpieczyciela lub samodzielnie pokrywając koszty naprawy pojazdu. Bardzo często w przypadku niewielkich uszkodzeń właściciele aut decydują się na to drugie, korzystniejsze dla sprawcy rozwiązanie. Warto pamiętać jednak, aby zabezpieczyć przy

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-alimentow-wzor-doc-pdf

Dobrowolne zrzeczenie się alimentów przez dorosłe dziecko WZÓR oświadczenia i ugody

Jak zakończyć płacenie alimentów? czy wystarczy złożyć np. oświadczenie o rezygnacji z alimentów? TAK! dorosłe dziecko może dobrowolnie zrzec się alimentów, rezygnując ze świadczeń na przyszłość, jeżeli jego sytuacja materialno-bytowa pozwala mu samodzielnie się utrzymać lub jeśli przemawia za tym sytuacja materialno-bytowa zobowiązanego do alimentacji rodzica. Co ważne: rezygnacja z alimentów za pomocą oświadczenia lub

Umowa zlecenie a zajęcie komornicze – [WZÓR oświadczenia]

Witam, posiadam umowę zlecenie podpisywaną co miesiąc od dwóch lat. Od października 2018 mam opłacane składki do ZUS-u. Wysokość wynagrodzenia wynosi 600 zł brutto, czy ZUS lub komornik może mi zająć całe wynagrodzenie z umowy zlecenie? Jeśli tak to bardzo bym prosiła o poradę, co w takiej sytuacji mogę zrobić? Umowa zlecenie a zajęcie komornicze

oswiadczenie-o-splacie-pozyczki-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o spłacie zadłużenia – wzór [POBIERZ]

Witam, pilnie potrzebuję wzór oświadczenia, że spłaciłam swoje zobowiązanie (udało mi się rozłożenie na raty spłaty zadłużenia). Oświadczenie muszę złożyć komornikowi, aby ten mógł wycofać swoje działania i przede wszystkim zwolnić moje konto bankowe, które obecnie blokuje. Bardzo proszę o sporządzenie dla mnie wzoru takiego oświadczenia, bo zupełnie nie wiem, jak ma to wyglądać, jakie