Oświadczenie o szczepieniach do przedszkola WZÓR

Jak napisać oświadczenie o szczepieniach do przedszkola? Samorządy coraz częściej decydują się na przyjęcie uchwały, która premiuje dzieci zaszczepione w procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli i żłobków publicznych. W niektórych placówkach dzieci poddane obowiązkowym szczepieniom otrzymują dodatkowe punkty, a co za tym idzie, mają większe szanse na przyjęcie do konkretnego przedszkola.

Wstęp

oswiadczenie-o-szczepieniach-do-przedszkola-wzor-pdf-docW celu udowodnienia faktu zaszczepienia dziecka rodzic wraz z wnioskiem o przyjęcie składa oświadczenie o szczepieniach lub ich odroczeniu. Co powinien zawierać taki dokument? w jego treści muszą znaleźć się wszystkie niezbędne elementy i informacje, aby pismo spełniło wszystkie formalne wymagania. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego oświadczenia, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o szczepieniach do przedszkola wzór

oswiadczenie-o-szczepieniach-do-przedszkola-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o szczepieniach do przedszkola wzór

Czy wymaganie oświadczenia o szczepieniach do przedszkola jest zgodne z prawem?

Oświadczenie o szczepieniach do przedszkola coraz częściej staje się wymagane w ramach rekrutacji do placówek publicznych. Decyzje tego typu władze samorządowe podejmują w formie uchwały, która premiuje maluchy zaszczepione wszystkimi szczepieniami obowiązkowymi, określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Takie dzieci mogą liczyć na przyznanie im dodatkowych punktów, co zwiększa ich szanse na dostanie się do wybranej placówki.

Chociaż coraz popularniejsza zasada żądania oświadczenia o szczepieniach do przedszkola budzi kontrowersje wśród rodziców, to żaden sąd administracyjny nie odniósł się jeszcze krytycznie to takiej decyzji władz samorządowych.

Powodem kierowania sprawy na drogę sądową było najczęściej domniemanie niezgodności takich kryteriów oceniania kandydatury z Prawem oświatowym, a także wskazanie na dyskryminację dzieci niezaszczepionych.

Sędziowie nie uznali jednak obowiązku szczepień za przejaw nierównego traktowania dzieci zgłaszanych do rekrutacji.

Według orzeczeń „kryterium poddania obowiązkowym szczepieniom ochronnym nie jest aktem dyskryminującym dzieci”, lecz ma na celu zminimalizowania ryzyka zachorowania nie tylko u maluchów, ale również u pracowników placówki oświatowej. Zatem wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień ochronnych leży w interesie społecznym.

Jak udowodnić fakt zaszczepienia dziecka?

Aby udowodnić, że dziecko zostało zaszczepione, rodzic w trakcie rekrutacji do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składa (np. jako załącznik do wniosku rekrutacyjnego) oświadczenie o szczepieniu do przedszkola lub żłobka. Taki dokument sporządza się samodzielnie – nie jest konieczne zaświadczenie lekarskie dotyczące szczepienia do przedszkola wydane przez lekarza.

Placówka może wymagać od rodzica lub opiekuna jedynie pisemnego potwierdzenia, że dziecko zostało zaszczepione wszystkimi szczepieniami obowiązkowymi. Co ważne, opiekunowie mogą złożyć także oświadczenie o odroczeniu szczepień ze względów medycznych.

Taką decyzję podejmuje niekiedy lekarz z przyczyn związanych ze stanem zdrowia dziecka.

Warto pamiętać, że maluch niezaszczepiony z tego powodu nie powinien być traktowany tak samo, jak dzieci niezaszczepione ze względu na niezależną decyzję rodziców, nieuzasadnioną żadnymi przeciwwskazaniami medycznymi.

Czy przedszkole może wymagać zaświadczenia o szczepieniach w procesie rekrutacji?

Jak zostało wspomniane, obecne przepisy pozwalają, aby złożone oświadczenie do przedszkola o szczepieniach stanowiło część procedury rekrutacyjnej i decydowało o przyznaniu kandydatowi dodatkowych punktów. Dyrekcja placówki nie ma w tym momencie prawa wymagać od rodziców czy opiekunów prawnych okazania:

  • książeczki szczepień,
  • specjalnego zaświadczenia lekarskiego o odbyciu szczepień.

Wystarczające jest więc oświadczenie o szczepieniu dziecka do przedszkola przygotowane przez rodziców pod rygorem odpowiedzialności karnej w przypadku poświadczenia nieprawdy.

Warto podkreślić jednak, iż w chwili obecnej trwają starania o zmianę przepisów, która pozwoliłaby placówkom oświatowym wymagać przedłożenia zaświadczenia o szczepieniach obowiązkowych. Powstał już nawet projekt nowelizacji ustawy, który zakłada, że kryterium zaszczepienia stanie się powszechne, obowiązujące w całym kraju.

Jakie szczepienia uwzględnia się w oświadczeniu do przedszkola?

Rodzice i opiekunowie prawni powinni poddawać swoje dzieci obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Lista chorób zakaźnych objętych tym obowiązkiem, dostępna jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Znajduje się na niej 13 schorzeń:

1) błonica;

2) gruźlica;

3) inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b;

4) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;

5) krztusiec;

6) nagminne zakażenie przyusznic (świnka);

7) odra;

8) ospa wietrzna;

9) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis);

10) różyczka;

11) tężec;

12) wirusowe zapalenie wątroby typu B;

13) wścieklizna.

Ten sam akt prawny informuje również, że na podstawie opinii lekarskiej dziecko może zostać zakwalifikowane do odroczenia wykonania szczepień.

W takim przypadku wzór oświadczenia o szczepieniach do przedszkola wypełnia się poprzez zaznaczenie lub skreślenie właściwego sformułowania w brzmieniu:

  • ”dziecko odbyło obowiązkowe szczepienia” lub
  • “dziecko posiada długotrwałe odroczenie wykonania szczepień obowiązkowych”.

W dokumencie nie ujmuje się jednak całej listy wymienionych szczepień, a jedynie dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych i dane dziecka, a także nagłówek, który wskazuje na szczepienia określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.).

Słowo końcowe

W większości przedszkoli, na pierwszym lub na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dzieci mogą uzyskać dodatkowe punkty za poddanie się obowiązkowym szczepieniom ochronnym, chyba że dziecko ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza zostało zwolnione z tego obowiązku i nie może zostać zaszczepione – co potwierdzać trzeba zaświadczeniem lekarskim.

Oświadczenie rodzica o zaszczepieniu dziecka koniecznie musi zawierać inne oświadczenie typu: “Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia…”

Podstawa prawna: przepisy prawa oświatowego oraz przepisy zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.)

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze