Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola WZÓR

przedszkole-zlobek-oswiadczenie-o-zatrudnieniuJak napisać zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola lub żłobka? zdarzają się sytuacje, w których musimy udowodnić fakt swojego zatrudnienia w celu zwiększenia szans na akceptację wniosku, na przykład o kredyt, pożyczkę czy dofinansowanie.

Wstęp

Podobnie jest w przypadku zapisywania dziecka do przedszkola. W procesie rekrutacji dziecku przyznawane są punkty między innymi za rodzeństwo w tej samej placówce czy za zadeklarowanie odpowiedniej liczby godzin, jakie maluch ma spędzać dziennie w szkole.

zaswiadczenie-o-zatrudnieniu-do-przedszkola-wzor-pdf-docDuże znaczenie ma także fakt zatrudnienia, który należy udowodnić odpowiednim dokumentem. Aby przedszkole bądź żłobek zaakceptowało zaświadczenie, powinny znaleźć się w nim niezbędne dane, informacje i klauzula w formie oświadczenia.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zaświadczenia o zatrudnienie do żłobka i do przedszkola, wzór pobierzesz poniżej:

Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola wzór

zaswiadczenie-o-zatrudnieniu-do-przedszkola-wzor-pdf-doc

Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola wzór

Zaświadczenie o zatrudnieniu do żłobka wzór

zaswiadczenie-o-zatrudnieniu-do-zlobka-wzor-pdf-doc

Zaświadczenie o zatrudnieniu do żłobka wzór

Kiedy potrzebne jest zaświadczenie o zatrudnieniu?

przedszkole-zlobek-oswiadczenie-o-zatrudnieniuZaświadczenie o zatrudnieniu to dokument potwierdzający wykonywanie pracy zawodowej. Niekiedy pismo uwzględnia także wysokość otrzymywanego za to wynagrodzenia, jednak nie w każdym przypadku jest to konieczne.

Zaświadczenie o zatrudnieniu zwiększa zdolność kredytową, stąd składane jest najczęściej wraz z wnioskiem o pożyczkę lub kredyt.

Z kolei zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola może okazać się niezbędne podczas rekrutacji zarówno do państwowej, jak i do publicznej placówki.

Dokument potwierdza, że umieszczenie dziecka w przedszkolu związane jest z faktem, iż rodzice faktycznie nie mogą samodzielnie zajmować się nim ze względu na pracę.

Stanowi także gwarancję regularnego uiszczania opłat za przedszkole.

Po co składa się zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola?

przedszkole-zlobek-oswiadczenie-o-zatrudnieniuZasadniczo, nie istnieją przepisy, na podstawie których placówka oświatowa mogłaby stać się uprawnioną do pozyskiwania i przetwarzania informacji o zatrudnieniu, zajmowanym stanowisku czy miejscu pracy.

Jest jednak jeden wyjątek od tej reguły, mianowicie przypadek, w którym fakt zatrudnienia rodziców dziecka stanowi jedno z kryteriów w procesie rekrutacji do przedszkola (zgodnie z artykułem 131 Prawa oświatowego).

Warto pamiętać jednak, że pozyskiwanie takich informacji powinno odnosić się wyłącznie do samego pozostawania w stosunku pracy – szkoła nie ma prawa żądać informacji o zajmowanym stanowisku, a tym bardziej o wysokości zarobków.

Dlaczego przedszkola wymagają składania zaświadczeń o zatrudnieniu rodziców? Otóż coraz częściej okazuje się, że dokumenty tego typu są prefabrykowane.

Opiekunowie oddają swoje dzieci do publicznych przedszkoli pomimo tego, że nie pracują i mogliby zajmować się nimi samodzielnie.

Tymczasem rodzice, którzy jednocześnie pozostają w zatrudnieniu, nie mają możliwości realnego sprawowania opieki nad dzieckiem. To może natomiast nie dostać się do placówki ze względu na brak miejsc, które zajmują dzieci osób niepracujących.

Z kolei w przypadku placówek prywatnych, zaświadczenie o fakcie zatrudnienia zapewnia przedszkole o tym, że rodzic będzie dysponował funduszami niezbędnymi do pokrywania stałych opłat za czesne czy wyżywienie. W takim przypadku istotny może okazać się przede wszystkim rodzaj posiadanej umowy i staż pracy.

Co powinno zawierać zaświadczenie do przedszkola o zatrudnieniu?

przedszkole-zlobek-oswiadczenie-o-zatrudnieniuZaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola to pismo, które powinien wystawić pracodawca. Prawo nie reguluje procedury wnioskowania o wydanie takiego zaświadczenia, choć może ona zostać opisana w regulaminie zakładu lub w akcie wewnętrznym firmy.

Co do zasady, pracodawca powinien wystawić zaświadczenie do przedszkola o zatrudnieniu na prośbę pracownika. Poza tym nie istnieje żaden limit, który ograniczyłby ilość wystawionych dla jednego pracownika zaświadczeń.

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu musi zawierać przede wszystkim dokładne dane pracownika – w tym numer PESEL albo serię i numer dowodu osobistego.

Jeśli istotne są także zarobki osoby zatrudnionej, w zaświadczeniu należy umieścić informację dotyczącą tego, czy wynagrodzenie jest obciążone przez komornika.

Z dokumentu powinno jasno wynikać, jakie stanowisko zajmuje pracownik, kiedy zaczął pracę oraz jaki ma typ umowy.

Zaświadczenie czy oświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola?

przedszkole-zlobek-oswiadczenie-o-zatrudnieniuKiedy potrzebne będzie zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie, a kiedy wystarczy samo oświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola? Wszystko zależy od wymogów danej placówki.

W procesie rekrutacji szkoła może wymagać od rodziców przedłożenia różnych dokumentów. Konkretna lista zawsze udostępniana jest na stronie internetowej placówki i wywieszana, na przykład na drzwiach głównych.

Czym różni się zaświadczenie o zatrudnieniu do szkoły od oświadczenia o zatrudnieniu? Najważniejsza różnica dotyczy tego, kto może taki dokument sporządzić.

Oświadczenie spisuje sam zainteresowany, przy czym zobowiązany jest do składania oświadczenia zgodnego z prawdą – placówka ma prawo zweryfikować prawdziwość danych w oświadczeniu.

Z kolei zaświadczenie może wystawić wyłącznie pracodawca – pismo powinno zostać opatrzone jego podpisem i pieczątką firmy.

Co zawiera wzór zaświadczenia o zatrudnieniu do przedszkola?

przedszkole-zlobek-oswiadczenie-o-zatrudnieniuZaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola do pobrania to prosty do wypełnienia druk, uwzględniający takie informacje, jak:

  • imię, nazwisko i adres osoby zatrudnionej,
  • okres zatrudnienia,
  • podstawa zatrudnienia (rodzaj umowy),
  • miejsce zatrudnienia (adres),
  • określenie, czy pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim,
  • określenie celu wystawienia zaświadczenia,
  • data i miejscowość,
  • podpis pracodawcy i pieczęć zakładu.

Druk zaświadczenia o zatrudnieniu nie uwzględnia danych o wysokości zarobków, ponieważ w procesie rekrutacji do przedszkola są one zbędne.

W dokumencie nie trzeba zawierać więc ani kwoty zarobków (z 3 ostatnich miesięcy), ani informacji dotyczących obciążenia komorniczego czy też upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

Takie dane będą natomiast niezbędne w zaświadczeniu o zatrudnieniu dla pożyczkodawcy lub banku, który rozpatruje wniosek o udzielenie kredytu – wpływają na płynność finansową pożyczkobiorcy.

Zaświadczenie o zatrudnieniu do żłobka

przedszkole-zlobek-oswiadczenie-o-zatrudnieniuPodobnie jak w przypadku przedszkoli, w procesie rekrutacji do żłobka od rodziców można wymagać przedstawienia zaświadczenia o zatrudnieniu. Pismo tego typu powinien wystawić pracodawca na prośbę zatrudnionego.

Treść dokumentu pokrywa się z zaświadczeniem do przedszkola, wymagane są więc takie informacje, jak dane pracownika, dane pracodawcy, określenie rodzaju umowy czy stażu pracy.

Podsumowanie

Zapisywanie dziecka do przedszkola lub żłobka często wiąże się z koniecznością dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu. Oczywiście nie musi to być zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Zarobki rodzica nie mają tutaj żadnego znaczenia – chodzi jedynie o potwierdzenie faktu zatrudnienia.

O wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu należy poprosić pracodawcę, a dokument taki powinniśmy dostać niemal od ręki. Warto też dla ułatwienia dostarczyć do zakładu pracy gotowy wzór pisma, na którym pracodawca złoży tylko swój podpis.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

2 komentarzy w “Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola WZÓR”
  1. Okej, czyli nie musi to być zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach? wystarczy tylko potwierdzenie, że pracujemy z mężem? w naszej niedużej miejscowości przyjęcie dziecka do przedszkola niestety wiąże się konieczność dostarczenia takiego świstka, chyba jest za dużo chętnych, którzy chcieliby oddać dziecko. Z tego co wyczytałam, żadne prawo nie reguluje, jak ma wyglądać procedura wnioskowania o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu, dlatego moje pytanie jest takie – co jeśli pracodawca nie będzie chciał mi takiego dokumentu przekazać? bądź dostanę dokument z opóźnieniem? można powołać się na jakieś przepisy? firma w której pracuję jest “inna” :/

  2. Żadna nowość, u nas też przyjęcie dziecka do przedszkola zależne jest od tego czy rodzic/rodzice pracują. Chodzi o to, że jak pracuje tylko jeden rodzic, to drugi może zostać z dzieckiem w domu i wtedy oddanie dziecka do placówki nie jest konieczne. Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola jest bardzo podobne do zaświadczenia dotyczącego ubiegania się o kredyt :)

Comments are closed.