Wypowiedzenie umowy z przedszkolem WZÓR do pobrania!

wypowiedzenie-umowy-z-przedszkolem-w-trybie-natychmiastowym-wzor-pdf-docJak napisać wypowiedzenie umowy z przedszkolem prywatnym lub publicznym, aby wypowiedzenie miało faktyczną moc prawną? aby ułatwić Ci przygotowanie takiego skutecznego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wypowiedzenia, które pobierzesz w dalszej części niniejszego artykułu.

Wprowadzenie

Rodzic, którego dziecko zostaje przyjęte do przedszkola, zawiera z wybraną placówką umowę o świadczenie usług dydaktyczno‐wychowawczo‐opiekuńczych.

ikonaNiniejszą umowę regulują te same przepisy kodeksu cywilnego, co umowę zlecenia. Jest ona bowiem umową wzajemną – przedszkole świadczy usługi dydaktyczno‐wychowawczo‐opiekuńcze, natomiast rodzic zobowiązany jest do uiszczania miesięcznej opłaty w postaci czesnego oraz innych opisanych w umowie opłat t.j. wpisowe, opłata za posiłki, opłata za dodatkowe zajęcia.

Zazwyczaj rodzic nie ma możliwości negocjowania warunków umowy z przedszkolem. Do podpisania otrzymuje bowiem gotowy wzorzec umowy. Niemniej jednak z treści umowy, z którą warto dokładnie się zapoznać, powinny wynikać zasady rezygnacji z przedszkola. Bez względu jednak na warunki wypowiedzenia, najważniejsza zawsze będzie treść wypowiedzenia, którego wzór pobierzesz poniżej:

Wypowiedzenie umowy z przedszkolem wzór

wypowiedzenie-umowy-z-przedszkolem-w-trybie-natychmiastowym-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy z przedszkolem wzór

Wypowiedzenie umowy z przedszkolem publicznym

Powszechnie wiadomo, że wypowiedzenie umowy z przedszkolem publicznym nie budzi tyle obaw, co wypowiedzenie umowy z przedszkolem niepublicznym. I słusznie! Wiadomo bowiem, że przedszkola publiczne pozostające pod nadzorem gminy, miasta lub dzielnicy – nie wysuwają tylu roszczeń, co przedszkola prywatne, czyli nie robią rodzicom dodatkowych problemów, czy kosztów.

W przypadku przedszkoli publicznych wystarczy, że rodzic złoży wypowiedzenie umowy z przedszkolem na piśmie w odpowiednim czasie. Zazwyczaj termin wypowiedzenia wynosi na miesiąc do przodu, czyli z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Rezygnacja z przedszkola – jak napisać?

Pisemne wypowiedzenie umowy z przedszkolem publicznym, powinno zawierać:

  • dane dziecka i jego rodzica lub opiekuna prawnego – imię, nazwisko, adres
  • informację do kogo kierowana jest rezygnacja z przedszkola – dyrektor przedszkola
  • prośbę o wypisanie dziecka z przedszkola z podaniem, od kiedy ma nastąpić rozwiązanie umowy
  • datę i podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

ffWypowiadając umowę o przedszkole, rodzic nie musi podawać przyczyn rezygnacji. Może jednak krótko wskazać, iż rezygnacja z przedszkola jest wynikiem zmiany miejsca zamieszkania, zatrudnieniem opiekunki lub znalezieniem placówki bliżej miejsca zamieszkania.

Wypowiedzenie umowy z przedszkolem publicznym należy złożyć do rąk dyrektora placówki lub w sekretariacie przedszkola jeśli ten jest prowadzony.

Wypowiedzenie umowy z przedszkolem niepublicznym

Przed złożeniem wypowiedzenia umowy z przedszkolem niepublicznym należy dokładnie zapoznać się z warunkami rezygnacji zawartymi w przepisach umowy o świadczenie usług.

Należy bowiem mieć na uwadze, że postanowienia umowy będą miały pierwszeństwo przed przepisami prawa, przede wszystkim dlatego, że w Polsce obowiązuje zasada swobody umów – chyba że umowa będzie zawierać klauzule niedozwolone.

Rezygnując z przedszkola niepublicznego, należy złożyć pisemną rezygnację. Niektóre placówki posługują się własnym wzorem wypowiedzenia umowy w przedszkolu i dopuszczają możliwość przesłania rezygnacji drogą elektroniczną.

Niemniej jednak dla ostrożności i celów dowodowych, w ewentualnych sporach np. spór o zapłatę nieuregulowanej części czesnego, warto zachować kserokopie złożonego wypowiedzenia z przedszkola.

Dodatkowo dokonując ostatecznych opłat za przedszkole, warto domagać się rachunku z pisemnym rozliczeniem – rozbiciem na poszczególne składowe.

Wypowiedzenie umowy z przedszkolem w trybie natychmiastowym

O przysługujących rodzicowi prawach, w tym możliwości wypowiedzenia umowy z przedszkolem w trybie natychmiastowym, powinny traktować postanowienia zawartej umowy.

wwwwW większości jednak przypadków to wybrana placówka „przyznaje” sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, ograniczając w tym rodziców dziecka. Może jednak zdarzyć się tak, że zawarta umowa zawiera wyszczególnione przyczyny, które mogą skutkować natychmiastowym odstąpieniem od zawartej umowy.

Z uwagi na powyższe rodzic, który chce zrezygnować z usług przedszkola w trybie natychmiastowym, zobowiązany jest złożyć pisemne wypowiedzenie umowy z przedszkolem w trybie natychmiastowym z podaniem jednej z przyczyn zawartych w umowie.

Podsumowanie

Wypowiedzenie umowy z przedszkolem jest prawem rodzica. Jednakże zasady i tryb wypowiadania umowy z przedszkolem określa wcześniej zawarta umowa o świadczenie usług dydaktyczno‐wychowawczo‐opiekuńczych.

wazneDlatego przed złożeniem rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien zapoznać się z treścią pierwotnej umowy. W zapisach umowy powinien znaleźć informacje na temat warunków wypowiedzenia umowy oraz regulacje stanowiące o możliwości rozwiązania umowy z przedszkolem w trybie natychmiastowym.

Wypowiedzenie umowy z przedszkolem w trybie natychmiastowym może nastąpić jedynie gdy wynika to z treści umowy o świadczenie usług. Określone w treści umowy terminy wypowiedzenia mogą być skracane na mocy porozumienia stron.

wzor-wypowiedzenia-umowy-z-przedszkolem

Podobne wątki: Jak napisać wypowiedzenie umowy z przedszkolem od konkretnej daty?

Wypowiedzenie umowy żłobek prywatny wzór

wypowiedzenie-umowy-zlobek-prywatny-wzor-doc-pdf

Wypowiedzenie umowy żłobek prywatny wzór

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze