Katarzyna Janas-Bajson

Doświadczenie zawodowe w pracy prawnika zaczęłam zdobywać w sądzie. Obowiązki spoczywające na asystencie sędziego pozwoliły mi zyskać nie tylko bogatą wiedzę, ale także nauczyć się pracowitości, rzetelności i pokory. Obecnie uczestniczę w wielu ciekawych projektach biznesowych i analitycznych. Doradzam osobom fizycznym, współpracuje z podmiotami zajmującymi się obrotem nieruchomościami, piszę i publikuje. Moja specjalizacja, to prawo zobowiązań, upadłość konsumencka oraz służebność przesyłu. Moja edukacja: Obecnie: - Praca w Kancelarii Adwokackiej, oraz Sądzie Rejonowym Wydział Cywilny. - Staż zawodowy Sąd Rejonowy oraz Urząd Gminy. - Studia prawnicze - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, wydział Prawa. Kontakt: katarzyna-janas-bajson@jakwyjsczdlugow.pl

Katarzyna Janas-Bajson

Wniosek o wycofanie oskarżenia WZÓR + instrukcja!

Czy można złożyć wniosek o wycofanie oskarżenia? oczywiście, że TAK! Zdarzają się sytuacje, kiedy osoba pokrzywdzona zmienia zdanie i nie chce ukarania sprawcy. Wtedy rozważa możliwość wycofania oskarżenia. Wycofanie oskarżenia nie zawsze jest jednak możliwe. To, czy pokrzywdzony może „pomóc” sprawcy zależeć będzie przede wszystkim od typu przestępstwa oraz trybu ścigania. Wprowadzenie Wniosek o wycofanie

Zazalenie-na-postanowienie-o-nadaniu-klauzuli-wykonalnosci-wzor-pdf-doc

Zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – wzór

Dość często dochodzi do sytuacji, kiedy pozwany o wydanym przeciwko niemu nakazie zapłaty dowiaduje się dopiero po wszczęciu przez komornika postępowania egzekucyjnego. Wówczas nie jest jeszcze za późno, by zatrzymać egzekucję – rzekomemu dłużnikowi przysługuje środek zaskarżenia, jakim na tym etapie jest zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. Sprawdź, jak zatrzymać egzekucję nieistniejącego długu

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie [WZÓR]

Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności może domagać się udzielenia warunkowego zwolnienia z odbywania reszty kary. Aby sąd przychylił się do wniosku skazanego, muszą zostać spełnione pewne warunki. Sprawdź, kiedy można starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, POBIERZ gotowy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, sprawdź jakie warunki należy spełnić i jak uzasadnić wniosek. Czym jest przedterminowe

Wniosek-o-urlop-wychowawczy-wzor-doc-pdf

Urlop wychowawczy – udzielenie, przedłużenie, skrócenie i rezygnacja [WZORY PISM]

Urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy przysługuje rodzicowi – nie tylko matce, ale również ojcu dziecka i opiekunowi prawnemu – jeśli był w zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy. Urlop wychowawczy może być wykorzystany w dowolnym okresie, jednak nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach (niepełnosprawność

Wniosek o uzasadnienie wyroku – WZÓR + omówienie krok po kroku

Wniosek o uzasadnienie wyroku daje możliwość złożenia skutecznej apelacji. Sprawdź, jak i kiedy złożyć wniosek o uzasadnienie orzeczenia oraz dowiedz się, kiedy uiścić stosowną opłatę. Ponadto w poniższym poradniku możesz pobrać gotowy wzór wniosku o uzasadnienie wyroku. Wniosek o uzasadnienie wyroku w sprawach cywilnych Sąd wydając rozstrzygnięcie na rozprawie ustnie, przedstawia motywy orzeczenia. Jednakże strona

Nagana-dla-pracownika-wzor-doc-pdf

Upomnienie i nagana dla pracownika WZÓR

Upomnienie, nagana dla pracownika i kara pieniężna to środki porządkowe, które może użyć pracodawca celem zmobilizowania pracownika do przestrzegania zasad panujących w zakładzie pracy. Zgodnie z art. 108 kodeksu pracy: Pracodawca może wymierzyć pracownikowi zatrudnionemu w ramach umowy o pracę kary porządkowe za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa

umowa-pozyczki-nieoprocentowanej-wzor-pdf-doc

Umowa pożyczki nieoprocentowanej – WZÓR

Czy nieoprocentowana pożyczka od rodziny lub przyjaciela jest zgodna z prawem? a jeśli tak, to jak uniknąć płacenia od niej podatku? Te i wiele innych ważnych pytań zadają sobie osoby, które właśnie planują zaciągnąć prywatną pożyczkę od bliskiej osoby. W niniejszym artykule postaram się przybliżyć Ci zagadnienie nieoprocentowanej pożyczki oraz wyjaśnię wszelkie kwestie związane z

umowa-darowizny-pieniedzy-od-obojga-rodzicow-wzor-doc-pdf

Umowa darowizny pieniędzy od obojga rodziców WZÓR

Każda darowizna od rodziców może być zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Aby uniknąć wysokiego opodatkowania darowizny, należy udokumentować ją pisemną umową darowizny, zgłosić darowiznę do US i dochować innych ważnych formalności, o których za chwilę. Sprawdź: kiedy darowizna od obojga rodziców podlega opodatkowaniu i zgłoszeniu w Urzędzie Skarbowym, jak zgłosić darowiznę, ile razy

Wniosek-o-przywrocenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor-doc-pdf

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej WZÓR + objaśnienie

Przywrócenie władzy rodzicielskiej jest możliwe – w razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd przywrócił władzę rodzicielską na uzasadniony wniosek rodzica. Wzór wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej znajdziesz w poniższym artykule. Ponadto sprawdź: jak uzasadnić wniosek, gdzie go złożyć i jaką należy uiścić opłatę. Przywrócenie władzy rodzicielskiej Ograniczenie, a nawet pozbawienie władzy

Wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym i kontakt telefoniczny [WZÓR]

Zastanawiasz się jak napisać Wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym? lub Wniosek o kontakt telefoniczny? skorzystaj z gotowego wzoru pisma, który możesz pobrać na końcu artykułu. Zastosowanie wobec podejrzanego specjalnego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie, może wiązać się z wieloma trudnościami i negatywnymi emocjami dla samego zatrzymanego, jak i dla jego rodziny. Trzeba bowiem

skarga-na-przewleklosc-postepowania-wzor-doc-pdf

Skarga na przewlekłość postępowania WZÓR + omówienie

Przewlekłość postępowania sądowego, egzekucyjnego, administracyjnego może wywołać wiele szkód dla strony czekającej na rozstrzygnięcie lub zakończenie sprawy. W sprawach, w których występuje nieuzasadniona zwłoka, strona postępowania ma prawo złożyć skargę na przewlekłość postępowania, domagając się zasądzenia stosownej rekompensaty pieniężnej. Wzór skargi na przewlekłość postępowania pobierzesz poniżej. Czym jest przewlekłość postępowania? Przewlekłość postępowania ma miejsce wówczas,

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku WZÓR

Sprawy spadkowe często ściągają sen z oczu nieobytym w przepisach prawnych spadkobiercom. Jednakże samo nabycie spadku nie jest skomplikowaną procedurą. Postępowanie sądowe inicjuje wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, który możesz pobrać poniżej. Sprawdź, co musisz wiedzieć, składając taki wniosek. Poznaj terminy, których należy przestrzegać oraz listę dokumentów, które należy przygotować do sprawy spadkowej. Mam nadzieję,

wniosek-o-przyspieszenie-wpisu-do-ksiegi-wieczystej-wzor-doc

Wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej WZÓR

Każda zmiana w prawie własności nieruchomości musi być ujawniona w księdze wieczystej. Często w takich sprawach liczy się czas. Przeciąganie się w czasie rozpoznania wniosku o wpis w księdze może wywołać szkodę po stronie właściciela, narażając go m.in. na dodatkowe koszty. Specjalnie na takie okoliczności, przygotowaliśmy wniosek o przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej, który pobierzesz

Wniosek-o-zmiane-terminu-rozprawy-wzor

Wniosek o zmianę terminu rozprawy WZÓR + omówienie

Czeka Cię sprawa sądowa? a Sąd wyznaczył termin rozprawy, na którą nie możesz się stawić? Sprawdź, jak przełożyć termin rozprawy sądowej i dowiedz się, jak poprawnie uzasadnić wniosek o zmianę terminu rozprawy. Czy mogę złożyć wniosek o zmianę terminu rozprawy? Sąd, wyznaczając termin posiedzenia, bierze pod uwagę charakter danej sprawy oraz obowiązujące terminy. Często strona

Skarga-na-zaklocanie-ciszy-nocnej-wzor

Skarga na zakłócanie ciszy nocnej – WZÓR + omówienie

Uciążliwy, głośny sąsiad, nieprzestrzegający zasad obowiązywania ciszy nocnej, potrafi prawdziwe dokuczyć… Sprawdź jak się bronić i pobierz wzór pisma o zakłócanie spokoju. Zobacz też, co grozi osobie, która nie przestrzega ciszy nocnej, organizuje imprezy do późnej nocy, przeprowadza remont w godzinach nocnych, biega i krzyczy na klatce schodowej. Czym jest cisza nocna i kogo obowiązuje?

Wniosek o wyznaczenie terminu rozprawy, przyspieszenie, rozpoznanie i odroczenie rozprawy

Sprawy sądowe bywają długie i skomplikowane. Jednakże na wiele terminów procesowych strona postępowania może mieć istotny wpływ, jeśli tylko złoży stosowny wniosek! Strona postępowania, której zależy na szybkim zakończeniu sprawy, może złożyć m.in. wniosek o odroczenie terminu rozprawy lub wyznaczenie rozprawy w konkretnym czasie np. w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, czy w okresie wakacji. W

upowaznienie-do-zalatwienia-spraw-wzor-doc-pdf

Upoważnienie do załatwienia spraw WZÓR (Pełnomocnictwo administracyjne)

Upoważnienie do załatwienia spraw, znane jako pełnomocnictwo administracyjne, to bardzo pomocny dokument, który może przyspieszyć załatwienie spraw administracyjnych, kiedy osoba zainteresowana, zwana stroną postępowania nie jest w stanie samodzielnie poprowadzić swojej sprawy, zasięgnąć informacji, złożyć lub wyciągnąć z urzędu potrzebne dokumenty. Pobierz wzór upoważnienia, który znajduje się na końcu artykułu i sprawdź, kto może być

Pozew-o-uchylenie-alimentów

Pozew o uchylenie alimentów WZÓR i objaśnienie

Jak przygotować pozew o zniesienie alimentów? z pewnością nie jest to pismo łatwe w przygotowaniu, dlatego wyręczyliśmy Cię z tego obowiązku i przygotowaliśmy wzór pisma, który należy jedynie pobrać, wydrukować i uzupełnić. Wiele osób uważa, że obowiązek alimentacyjny automatycznie wygasa, kiedy dziecko uzyskuje pełnoletność – niestety nie jest to prawdą. Ukończenie przez dziecko 18. roku

Wniosek o podwyższenie alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów [WZÓR] + instrukcja

Zmiana orzeczenia lub umowy o obowiązku alimentacyjnym może nastąpić w drodze powództwa z art. 138 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, który stanowi, że: „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego” Przesłanką do domagania się podwyższenia alimentów na dziecko będzie więc m.in. zapisanie dziecka do żłobka, przedszkola, rozpoczęcie przez dziecko

Wniosek-o-ograniczenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – WZÓR

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym zakresie. Jednakże w przypadku zaistnienia wymaganych przesłanek, sąd może orzec o ograniczeniu władzy rodzicielskiej lub jej pozbawieniu. Jeśli natomiast przemawiać będą za tym okoliczność sprawy, władzę można przywrócić, składając przez jednego z rodziców wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej (wzór pisma na końcu artykułu). Ograniczenie władzy rodzicielskiej może

Odpowiedź na pozew rozwodowy WZÓR + wypełniony przykład

Sprawy rozwodowe bywają długie i skomplikowane. Zwaśnieni małżonkowie w sposób zacięty często bronią swoich racji, żądając m.in. wygórowanych alimentów, nierównego podziału majątku dorobkowego, eksmisji współmałżonka itd. Tylko szybka obrona swoich racji może ochronić pozwanego przed niekorzystnym rozstrzygnięciem. Jeśli więc jesteś stroną pozwaną, przygotuj rzetelną odpowiedź na pozew rozwodowy, być może właśnie w ten sposób ochronisz

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem WZÓR i omówienie

Z dzisiejszego poradnika dowiesz się, jak napisać i jak złożyć wniosek o ustalenie/uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Możesz też pobrać sprawdzony i już gotowy wzór wniosku. Zgodnie z zasadą przewidzianą przez kodeks rodzinny i opiekuńczy, jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując

skarga-na-uciazliwego-sasiada-wzor

Skarga na uciążliwego sąsiada WZÓR + zbiorowa skarga

Dziś poradnik o tym, jak napisać skargę na uciążliwego sąsiada, jest też do pobrania gotowy wzór skargi, który wystarczy jedynie pobrać, wydrukować i wypełnić. Wprowadzenie Głośny, zakłócający ciszę nocną i mir domowy sąsiad, to codzienności części mieszkańców budynków wielorodzinnych i bloków. Ale problem sąsiedzki może wywiązać się również na terenie wiejskim czy na nowo wybudowanym

zazalenie-na-postanowienie-wzor-pisma

Zażalenie na postanowienie + WZÓR PISMA + czym jest i kiedy przysługuje

Zażalenie jest podstawowym środkiem odwoławczym. Przysługuje bowiem nie tylko w sprawach sądowych – w postępowaniu cywilny, wieczystoksięgowym, rodzinnym i karnym, ale także w sprawach przedsądowych prowadzonych przez Policję, czy Prokuraturę, a także w postępowaniu egzekucyjnym i w sprawach administracyjnych. Wprowadzenie Złożenie zażalenia, czy innego środka odwoławczego w zależności od trybu postępowania ma jeden cel –

Pozew-o-zaprzeczenie-ojcostwa-wzor

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – WZÓR – termin – OPŁATA

Dziś dowiesz się jak złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa przez ojca jak i przez matkę, jaki jest termin, opłata i jakie dokumenty trzeba skompletować, by pozew o zaprzeczenie ojcostwa mógł zostać rozpatrzony. Matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Jest to rzecz pewna, która nie podlega dyskusji. Inaczej jest z ojcostwem… Przepisy ustawy z dnia

Alimenty od dziadków – WZÓR pozwu + INSTRUKCJA

Możliwość obciążenia dziadków obowiązkiem alimentacyjnym i przyczynia się do kosztów utrzymania wnuków, wynika wprost z ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy. Przepis art. 132 stanowi, że: obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi

Uzasadnienie pozwu o alimenty WZÓR + PRZYKŁADY

Dziś o tym, jak napisać uzasadnienie pozwu o alimenty, poniżej znajdziesz wzór uzasadnienia i przykłady jego zastosowania w różnych sprawach o alimenty. Po co w ogóle sądowi uzasadnienie pozwu o alimenty, skoro w pozwie przedstawiamy wszystkie potrzebne dane powoda i pozwanego? żądając spełnienia konkretnych warunków? i dołączając załączniki potwierdzające stan faktyczny stosunków między stronami? Uzasadnienie

alimenty-na-zone-wzor-pozwu

Alimenty na żonę – WZÓR pozwu + INSTRUKCJA

Alimenty na żonę to obowiązek, który może zostać nałożony na małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia (dożywotnie alimenty na żonę) lub małżonka, którego była żona popadła w stan niedostatku, jeśli sąd nie orzekł o jej przyczynieniu się do rozpadu związku – tak art. 60 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wysokość alimentów na żonę oraz okres ich

Zazalenie-na-postanowienie-o-zabezpieczeniu-wzor

Zażalenie na zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

Postanowienie sądu o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych, co do zasady zabezpiecza powództwo w sprawie, która ma się dopiero odbyć lub co do której istnieją przewidywania, że przeciągnie się w czasie (sprawa o rozwód bądź sprawa o alimenty). Postanowienie sądu z wniosku o zabezpieczenie może zapaść na posiedzeniu niejawnym, zaraz po wpłynięciu pozwu do sądu, dlatego pozwany

Wniosek-o-zabezpieczenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Wniosek o zabezpieczenie alimentów [WZÓR]

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie alimentów? Zabezpieczenie alimentów zapewnia dziecku środki do utrzymania w czasie długotrwałego procesu (np. pozew o alimenty, czy pozew o rozwód). Złożony wniosek o zabezpieczenie alimentów oznacza, że dziecko w ciągu trwania procesu, aż do momentu wydania wyroku orzekającego otrzymywać będzie od zobowiązanego oznaczoną w konkretnym czasie kwotę alimentów. W przypadku