Wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej – WZÓR + omówienie

Jak napisać wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej? Zgodnie z obowiązującym prawem skarbowym organy podatkowe nie są zobowiązane do przeprowadzenia kontroli podatkowej po otrzymaniu donosu.

Niemniej jednak nawet anonimowe zgłoszenie do urzędu skarbowego może wywołać skutek w postaci wszczęcia postępowania podatkowego. Aby tak się stało, należy zadbać o merytoryczne przedstawienie zarzutów lub wskazanie okoliczności, które mogą „zainteresować” urząd skarbowy.

Sprawdź kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej oraz poznaj zasady, którymi kieruje się fiskus po otrzymaniu donosu. Dla ułatwienia przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy do wydrukowania i wypełnienia wzór wniosku o przeprowadzenie kontroli skarbowej.

Czym jest donos do urzędu skarbowego?

Donosem do urzędu skarbowego nazwać można zawiadomienie zawierające informacje o możliwości łamania przepisów prawa skarbowego lub popełnienia przestępstwa skarbowego.

Nadawcą donosu skarbowego może być osoba, której zależy na tym, aby jej dane nie zostały ujawnione – osoba bliska podatnikowi (członek rodziny, znajomy, pracownik). Mamy wówczas do czynienia z donosem anonimowym.

Donosy składają również klienci lub kontrahenci podatników prowadzących działalność gospodarczą, których dobra zostały naruszone na skutek naruszeń prawa podatkowego, których dopuściła się osoba, której dotyczy donos.

Wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej – wzór

wniosek-o-przeprowadzenie-kontroli-skarbowej-wzor-pdf-doc

Wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej – wzór

Jak zgłosić kogoś do urzędu skarbowego?

Wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej może zostać złożony na piśmie w biurze podawczym/kancelarii urzędu skarbowego, a także przesłany listem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w formie elektronicznej. Donos do urzędu skarbowego może być również złożony ustnie do protokołu.

Warto dodać, że donos, który ma wywołać określony skutek w postaci wszczęcia postępowania podatkowego lub przeprowadzenia kontroli skarbowej, powinien albo wskazywać adresata, albo zawierać wnioski dowodowe, które skłonią fiskus do zajęcia się sprawą.

Nie można bowiem wykluczyć, że donos w formie krótkiej informacji, bez podania szczegółów sprawy i danych osobowych i adresowych nadawcy, może zostać uznany za bezzasadny. Natomiast donos do US wskazujący na nadawcę, umożliwia organowi podjęcie postępowania dowodowego i przesłuchanie zgłaszającego w charakterze świadka.

Czy anonimowe donosy są rozpatrywane?

Nie można nie wspomnieć, że większość donosów do US składanych jest anonimowo. Te często pozostają bez rozpoznania. Powyższe wynika z faktu, że zgłoszenia te zazwyczaj nie zawierają istotnych dla fiskusa informacji i nie wskazują na żadne konkretne naruszenia.

Biorąc pod uwagę statystyki z ubiegłych lat, można napisać, że ze względu na uwagę, którą należy poświęcić anonimowym, chaotycznie przygotowanym donosom, tylko około 3% z nich wywołało skutek w postaci wszczęcia postępowania podatkowego.

Dlatego osoba, która chce złożyć anonimowy wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej, powinna skupić się na meritum sprawy, opisać stan faktyczny lub zaistniałe zdarzenia oraz dołączyć wnioski dowodowe np. paragony, lub faktury, ewentualnie podać dane osób, które mogą mieć wiedzę na temat danej sprawy.

 

Jakie skutki może wywołać donos do urzędu skarbowego?

Niemniej jednak po otrzymaniu donosu, pracownicy urzędu skarbowego zobowiązani są do podjęcia się jego wstępnej weryfikacji. US posiadają sprawne narzędzia pozwalające sprawnie kontrolować podatników. Na uwagę zasługuje system POLTAX, do którego wprowadzane są wszystkie deklaracje, informacje i zeznania podatkowe oraz system CzM, do którego wprowadzane są informacje o czynnościach majątkowych podatników.

Jeśli więc zawiadomienie wyda się urzędnikom „ciekawe” – zostaje wszczęta kontrola z urzędu skarbowego. Pozostałe donosy pozostają bez rozpoznania.

Dodać należy, że w niektórych urzędach skarbowych (w zależności do decyzji naczelnika) analiza donosu prowadzona jest dwutorowo. Pierwszym etapem jest kontrola podatkowa. Natomiast po uznaniu bezzasadności kontroli podatkowej donos trafia do komórek karno-skarbowych. Te dokonują analizy pod kątem wszczęcia postępowania karno-skarbowego i możliwości wydania postanowienia w przedmiocie postawienia zarzutów.

Natomiast kiedy urzędnicy dojdą do przekonania, że kontrola urzędu skarbowego z donosu będzie bezzasadna i nie można również mówić o popełnieniu przestępstwa skarbowego, donos zostaje odłożony ad acta i spoczywa w archiwum urzędu do czasu, zniszczenia akt sprawy przez brakowanie.

 

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4,89 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze