Jak zgłosić Nielegalną działalność do Urzędu Skarbowego?

Jak zgłosić nielegalną działalność do urzędu skarbowego? Donos do US nie jest pojęciem definiowanym przez przepisy ani przez ustawodawcę. Określa się go mianem zewnętrznej informacji, która wskazuje na możliwość naruszenia prawa podatkowego czy przepisów prawa celnego przez określony podmiot. Najczęściej donos do US dotyczy nielegalnej działalności, czyli pobierania zysków, od których nie odprowadza się podatku dochodowego.

Wstęp

Donos-do-urzędu-skarbowego-na-nielegalną-działalność-wzor-pdf-docJak zatem zgłosić nielegalną działalność do urzędu skarbowego i jak sporządzić odpowiednie pismo, spełniające wszystkie wymogi formalne stawiane tego typu pismom? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór donosu, który pobierzesz poniżej:

Donos do urzędu skarbowego na nielegalną działalność

Donos-do-urzędu-skarbowego-na-nielegalną-działalność-wzor-pdf-doc

Donos do urzędu skarbowego na nielegalną działalność wzór

Kto może napisać donos do skarbówki?

Autorem donosu do US może zostać każda osoba, która ma w tym swój interes.

Często donosy sporządzane są przez pracowników na pracodawców, przez sąsiadów (na siebie nawzajem), przez przedsiębiorców na konkurencję, i tak dalej. 

Nierzadko donos opiera się na konflikcie lub braku porozumienia pomiędzy stronami. Motywacją jest wtedy nie chęć dążenia do przestrzegania przepisów prawa, lecz chęć odwetu. 

Czego zwykle dotyczy donos do urzędu skarbowego?

Donos do US na nielegalną działalność sprowadza się z reguły do uzyskiwania dochodów, od których podmiot wskazany w zawiadomieniu nie odprowadza należnych podatków.

Informacje tego typu dotyczą:

 • nielegalnego wynajmu mieszkania, czyli nieopodatkowania dochodów z tytułu najmu,
 • tak zwanej pracy na czarno, czyli wykonywania działalności bez rejestracji lub świadczenia pracy bez umowy,
 • niewydawania paragonów przez usługodawców.

 

Czym skutkuje donos do US?

Zgłoszenie nielegalnej działalności do fiskusa skutkuje przede wszystkim przeprowadzeniem przez urząd kontroli, która ma na celu sprawdzenie prawdziwości takiego zgłoszenia.

Zgodnie z ustawą, fiskus podejmuje wtedy kontrolę z urzędu.

Donos stanowi także źródło informacji dla organów skarbowych, a zawarte w nim dane mogą zostać potraktowane jako materiał pomocniczy w prowadzonym postępowaniu. 

Jak napisać donos do urzędu skarbowego na nielegalną działalność?

Donos do urzędu skarbowego na nielegalną działalność powinien zawierać kilka określonych elementów. Przede wszystkim nie może być pismem anonimowym.

Co prawda, również anonimy bywają sprawdzane przez fiskusa, jednak to podpisany imiennie dokument stanowi bardziej wiarygodne zgłoszenie. Poza tym, umieszczając swoje dane w donosie, autor zawiadomienia może liczyć na informację zwrotną, dotyczącą sposobu załatwienia zgłoszonej sprawy. 

Nielegalna działalność, o której mowa w donosie powinna zostać opisana konkretnie, i o ile to możliwe, podparta dowodami.

Całe pismo musi być czytelne i przejrzyste. Do jego sporządzenia warto wykorzystać więc gotowy wzór donosu do urzędu skarbowego, który wystarczy jedynie uzupełnić odpowiednimi informacjami. 

 

Donos do skarbówki powinien zachowywać strukturę pisma oficjalnego. Oznacza to, że należy zawrzeć w nim:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane autora donosu,
 • dane naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego,
 • treść z podziałem na wstęp, rozwinięcie (opis nielegalnej działalności) i uzasadnienie z powołaniem się na dowody (zeznania, fotografie).

Pismo najlepiej podpisać własnym nazwiskiem i przesłać pocztą na adres urzędu skarbowego. 

Co grozi za nielegalną działalność?

Osoby składające donos na nielegalną działalność, często zastanawiają się, jaka kara może spotkać za to zgłoszoną firmę czy osobę prywatną. 

Konsekwencje prowadzenia nielegalnej działalności dotyczą między innymi:

 • niepłacenia składek,
 • niepłacenia podatków,
 • niepłacenia VAT-u,
 • nieprowadzenia wymaganej dokumentacji.

Grożące za to kary uzależnione są natomiast od wielkości wykroczenia. Wyróżnia się wśród nich mandaty, obowiązek nadpłaty zaległości wraz z odsetkami, kary finansowe i sankcje gospodarcze. 

Kary zależą także od wykroczeń ujawnionych podczas kontroli na skutek donosu. Jeśli urząd wykryje przychody, od których osoba fizyczna lub firma nie odprowadziła podatku, nakaże uregulowanie opłat wraz z odsetkami.

Z kolei w przypadku niewystawiania obowiązkowych faktur, zgłoszone przedsiębiorstwo może zostać oskarżone o wykroczenie lub przestępstwo w zależności od tego, na jaką kwotę straty podmiot mógł narazić urząd skarbowy. 

Jeżeli kontrola wykryje fakt niepłacenia składek społecznych i zdrowotnych, właściciel firmy zostanie obarczony karą zapłacenia zaległości od momentu rozpoczęcia działalności, zapłacenia odsetek od zaległej kwoty i dodatkową karą finansową sięgającą 100% nieopłaconych składek (tylko w niektórych przypadkach). 

 

Kary za nielegalną działalność grożą także podmiotom niezarejestrowanym w CEIDG – pomimo takiego obowiązku – oraz tym, którzy nie zaktualizowali w rejestrze swoich danych w ciągu 7 dni od dnia powstania zmian.

Za takie występki grozi przedsiębiorcy kara grzywny, a nawet kara ograniczenia wolności.

Kiedy do urzędu skarbowego wpływa najwięcej donosów?

Donos do US to tak naprawdę wniosek z prośbą o przeprowadzenie kontroli. Najwięcej takich zawiadomień spływa do urzędów w pierwszych trzech miesiącach nowego roku.

Jest to bowiem czas rocznych rozliczeń podatkowych. 

Zgodnie z doniesieniami urzędów skarbowych, liczba wpływających donosów z roku na rok nie spada. Jest to uzasadnione różnymi czynnikami – zarówno poczuciem obywatelskiego obowiązku, jak i zwykłą zawiścią czy złośliwością. 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze