Wzór psima

W kategorii: “Wzór pisma” – prezentujemy gotowe do wypełnienia formularze różnych wzorów pism. W kategorii znajdują się nie tylko wzory pism, ale także opracowanie każdego zagadnienia.

odwolanie-od-opinii-bieglego-wzor-pdf-doc-przyklad

Odwołanie od opinii biegłego – wzór

Opinia biegłego sądowego to opinia specjalisty z danej dziedziny, na przykład z psychologii, psychiatrii, chemii, medycyny czy rzeczoznawstwa. Taka opinia stanowi dla sądu wartościowy dowód w postępowaniu, ponieważ przyjmuje się, że polega na wiedzy eksperta. Tym samym, opinia biegłego może mieć istotny wpływ na rozwiązanie danej sprawy. Czy możliwe jest zatem odwołanie od opinii biegłego

pismo-do-zus-wyjasniajace-nieobecnosc-w-domu-podczas-kontroli-wzor-pdf-doc-word

Jak napisać wyjaśnienie do ZUS w sprawie nieobecności podczas kontroli?

Jak napisać wyjaśnienie do ZUS w sprawie nieobecności podczas kontroli? Jeśli ubezpieczony pracownik korzysta ze zwolnienia lekarskiego ze względu na grypę lub przeziębienie, powinien przebywać w domu. Prawidłowe korzystanie z L4 kontrolowane jest zarówno przez pracodawców, jak i przez urzędników z ZUS. Wprowadzenie Jeśli pracownik będzie nieobecny podczas kontroli, musi liczyć się z konsekwencjami. Ma

wezwanie-do-usuniecia-wad-przez-dewelopera-wzor-pdf-doc

Wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera WZÓR

Jak napisać wezwanie do usunięcia wad przez dewelopera? inwestor nigdy nie jest w stanie w pełni kontrolować procesu budowy nieruchomości przez dewelopera na każdym jej etapie, ale może sprawdzić ją w momencie odbioru technicznego. Już w tym momencie ma prawo zgłosić zauważone usterki do usunięcia. Wprowadzenie Jeśli zaś wykryje je później, po odebraniu lokalu, będzie

zgoda-na-wydluzenie-terminu-platnosci-wzor-pdf-doc

Zgoda na wydłużenie terminu płatności WZÓR

Jak napisać zgodę na wydłużenie terminu płatności faktury? przedłużenie terminu zapłaty jest możliwe jedynie za zgodą drugiej strony. Aby dokonać prolongaty, “dłużnik” musi wcześniej złożyć wniosek w tej sprawie i poczekać na akceptację wierzyciela. Z wnioskiem tego typu może wystąpić klient lub kontrahent. Dopiero po wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu płatności przez wierzyciela i ustaleniu

zgoda-wspolwlasciciela-na-wynajem-mieszkania-wzor-pdf-doc

Zgoda współwłaściciela na wynajem WZÓR

Jak napisać zgodę współwłaściciela na wynajem? dom czy mieszkanie bardzo często jest rzeczą wspólną – ma więcej niż jednego właściciela. Tymczasem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, do rozporządzania rzeczą wspólną, a takim rozporządzaniem jest wynajmowanie części lub całości nieruchomości, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Wprowadzenie Wynajem bez uprzedniego uzyskania takiej zgody łamie prawo i pozwala

odwolanie-od-protokolu-szacowania-szkody-lowieckiej-wzor-pdf-doc

Odwołanie od protokołu szacowania szkody łowieckiej WZÓR

Jak napisać odwołanie od protokołu szacowania szkody łowieckiej? dawniej jedynym sposobem na podważenie szacowania szkody łowieckiej było wyjście na drogę sądową. Po nowelizacji przepisów w 2018 roku, a dokładniej ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, poszkodowani nie muszą już kierować swojej sprawy do sądu. Wprowadzenie Mogą odwołać się od decyzji na drodze administracyjnej,

petycja-o-usuniecie-ucznia-z-klasy-wzor-pdf-doc

Petycja o usunięcie ucznia z klasy WZÓR

Jak napisać petycję o usunięcie ucznia z klasy? petycja o usunięcie ucznia z klasy dotyczy najczęściej przypadków agresji, czyli zachowania, które zagraża bezpieczeństwu innych uczniów. Zaniepokojeni, często rozczarowani bezsilnością pedagogów rodzice, chcą doprowadzić do usunięcia zagrożenia z klasy ich dzieci, czyli do usunięcia agresora z danej grupy, a niekiedy nawet z danej szkoły. Wprowadzenie Kiedy

zgoda-na-podnajem-lokalu-uzytkowego-wzor-pdf-doc

Zgoda na podnajem wzór

Jak napisać zgodę na podnajem? podnajem lokalu to sposób na dodatkowy zarobek dla najemcy, który może wynająć osobie trzeciej całość lub jedynie wydzieloną część mieszkania. Taką możliwość ma jednak tylko ten najemca, któremu wynajmujący pozwala zawrzeć umowę podnajmu. Wprowadzenie Warunkiem jest zatem zgoda właściciela na podnajem lokalu, bez której najemca nie ma prawa przekazać go

pismo-do-dyrektora-szkoly-w-sprawie-agresywnego-ucznia-wzor-pdf-doc

Agresywne dziecko w szkole – co robić i gdzie zgłosić?

Problem agresji w szkołach to zjawisko wręcz pospolite. Warto pamiętać jednak, że w takich sytuacjach pomocy potrzebują nie tylko ofiary, ale i agresor, który często na skutek swojego postępowania czuje się odrzucony przez grupę, napiętnowany, a to prowadzi zwykle jedynie do pogorszenia jego zachowania. Nie oznacza to oczywiście, że problem agresji w szkole czy klasie

umowa-podnajmu-stanowiska-fryzjerskiego-wzor-pdf-doc

Umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego WZÓR

Umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego stanowi rodzaj umowy podnajmu części lokalu użytkowego, na przykład w galerii handlowej. Oznacza to, że umowę tego typu należy podpisać z obecnym najemcą tego lokalu, jednak można zrobić to jedynie za zgodą pierwotnego wynajmującego – z reguły jest to właściciel. Wprowadzenie Jak powinna wyglądać umowa podnajmu stanowiska fryzjerskiego i jakie elementy

przykladowa-opinia-o-uczniu-do-mops-wzor-pdf-doc

Przykładowa opinia o uczniu do MOPS wzór

Jak napisać przykładową opinię o uczniu do MOPS? opinię o uczniu do MOPS przygotowuje wychowawca na wniosek pracownika ośrodka pomocy społecznej. Na podstawie takiej opinii ośrodek podejmuje decyzję o ewentualnym przydzieleniu tak zwanego Asystenta Rodziny. Na wydanie opinii o uczniu pedagog ma trzy dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. Wprowadzenie Dokument powinien zostać

umowa-z-niania-wzor-pdf-doc

Umowa z nianią o opiekę nad dzieckiem WZÓR

Jak sporządzić umowę z nianią do opieki nad dzieckiem? Zatrudniając osobę do opieki nad swoim dzieckiem, rodzic powinien zawrzeć z opiekunką odpowiednio dobraną umowę. Takie rozwiązanie pozwala mu nie martwić się, że z dnia na dzień niania przestanie pojawiać się w pracy. Wprowadzenie Z kolei opiekunce taki kontrakt zapewnia poczucie stabilności zatrudnienia. Jaki rodzaj umowy

notatka-sluzbowa-nauczyciela-wzor-pdf-doc

Notatka służbowa nauczyciela WZÓR

Jak sporządzić notatkę służbową nauczyciela? notatka służbowa w szkole może dotyczyć wszelkich spraw szkolnych: zarządczych, pedagogicznych czy kadrowo-płacowych. Nauczyciel najczęściej sporządza notatkę służbową na temat ucznia. Jakimi zasadami rządzą się szkolne notatki służbowe? Wprowadzenie Jak napisać taką notatkę by spełniała wszelkie formalne wymogi? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór notatki

notatka-sluzbowa-zle-zachowanie-pracownika-wzor-pdf-doc

Notatka służbowa złe zachowanie pracownika WZÓR

Jak napisać notatkę służbową na pracownika za złe zachowanie? Jeśli pracodawca lub przełożony stwierdza złe zachowanie pracownika, powinien sporządzić potwierdzającą ten fakt notatkę służbową. O sporządzeniu takiej notatki musi poinformować osobę zatrudnioną, a następnie dołączyć dokument do jej akt osobowych. Pracownik ma też prawo zapoznać się z treścią takiej notatki służbowej. Wprowadzenie Jakie elementy powinna

skarga-do-inspekcji-transportu-drogowego-wzor-pdf-doc

Wzór skargi do inspekcji transportu drogowego

Jak napisać skargę do Inspekcji Transportu Drogowego? do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy między innymi kontrola dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego, kontrola dokumentów przewozowych, a także kontrola ruchu drogowego w ramach uprawnień nadanych ustawą Prawo o ruchu drogowym. Wprowadzenie Jeśli firma transportowa dopuszcza się naruszeń w zakresie warunków transportu, norm czy przepisów, można złożyć

skarga-do-inspekcji-transportu-drogowego-wzor-pdf-doc

Skarga do inspekcji transportu drogowego WZÓR

Jak napisać skargę do Inspekcji Transportu Drogowego? Inspekcja Transportu Drogowego (dalej ITD) zajmuje się między innymi kontrolowaniem przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. Skarga do ITD powinna skutkować więc przeprowadzeniem kontroli i wymierzeniem ewentualnej kary. Wprowadzenie Jak nasłać ITD na firmę transportową i jak sporządzić skargę, aby wywołała one oczekiwane skutki? aby ułatwić ci napisanie

notatka-sluzbowa-pijany-pracownik-wzor-pdf-doc

Notatka służbowa pijany pracownik WZÓR

Jak napisać notatkę służbową dla pijanego pracownika? jeśli przełożony lub sam pracodawca podejrzewa, że pracownik stawił się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub spożywał alkohol w trakcie pracy, jego obowiązkiem jest przede wszystkim niedopuszczenie osoby zatrudnionej do wykonywania pracy na danym stanowisku. Wprowadzenie Niedopuszczenie pracownika do pracy należy udokumentować też notatką służbową, nazywaną

notatka-sluzbowa-odmowa-wykonania-polecenia-wzor-pdf-doc

Notatka służbowa odmowa wykonania polecenia WZÓR

Jak napisać notatkę służbową za odmowę wykonania polecenia pracodawcy? zasadniczo, niewykonanie polecenia służbowego to naruszenie obowiązków pracowniczych. Należy pamiętać jednak, że wykonywanie obowiązków służbowych jest obowiązkowe tylko w granicach prawa. Wprowadzenie Kiedy odmowa pracownika jest uzasadniona, co zrobić gdy pracownik nie chce wykonać polecenia pracodawcy i jak sporządzić notatkę służbową za takie naruszenie? aby ułatwić

notatka-sluzbowa-nieobecnosc-w-pracy-wzor-pdf-doc

Notatka służbowa nieobecność w pracy WZÓR

Jak napisać notatkę służbową za nieobecność pracownika w pracy? ani Kodeks pracy, ani rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy nie poruszają tematu notatek służbowych. Mówią jedynie o obowiązku prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Tworzenie notatek na temat pracowników dopuścił jednak Sąd Najwyższy. Wprowadzenie Przełożony może sporządzić notatkę służbową nie tylko w sytuacji, kiedy

umowa-z-niania-wzor-pdf-doc

Umowa z nianią WZÓR z omówieniem

Jak sporządzić umowę z nianią i jaka umowa będzie najkorzystniejsza? wbrew pozorom rodzic ma do wyboru całkiem sporo opcji – bardziej i mniej korzystnych dla niego jako pracodawcy. Który rodzaj umowy wybrać i co powinna zawierać umowa z nianią? Wprowadzenie Aby ułatwić Ci sporządzenie umowy, która spełni wszystkie formalne wymagania i wywoła oczekiwane skutki –

zgoda-wspolmalzonka-na-darowizne-wzor-pdf-doc

Jak napisać zgodę współmałżonka na darowiznę? WZÓR

Jak napisać zgodę współmałżonka na darowiznę? zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgoda współmałżonka na dokonanie darowizny z majątku wspólnego jest wymagana w przypadku, kiedy darowizna ta wykracza poza drobne, zwyczajowo przyjęte darowizny. Wprowadzenie Kiedy pisemna zgoda na darowiznę męża lub żony będzie konieczna i jak taką zgodę sporządzić, aby wywołała oczekiwane skutki? pismo

wniosek-o-warunkowe-zwolnienie-z-osrodka-wychowawczego-wzor-pdf-doc

Wniosek o warunkowe zwolnienie z ośrodka wychowawczego WZÓR

Jak napisać wniosek o warunkowe zwolnienie z ośrodka wychowawczego? nieletni kierowani do młodzieżowych ośrodków wychowawczych powinni pozostawać w nich do ukończenia 18. roku życia, czyli do czasu usamodzielnienia się i zakończenia procesu resocjalizacji. Możliwe jest jednak zwolnienie dziecka z takiego ośrodka przed tym terminem. Na wniosek o warunkowe zwolnienie z placówki wychowawczej dyrektor placówki może

zawiadomienie-o-demoralizacji-nieletniego-wzor-pdf-doc

Zawiadomienie o demoralizacji nieletniego WZÓR

Jak napisać zawiadomienie o demoralizacji nieletniego? zawiadomienie o demoralizacji dotyczy popełniania przez dziecko czynów zabronionych w wyniku rozprężenia moralnego. Takie zawiadomienie może złożyć zarówno rodzic czy opiekun nieletniego, jak i dyrektor szkoły, nauczyciel lub organ ścigania. Czasami sprawa o demoralizację nieletniego jest wszczynana z urzędu, jeśli popełni on czyn ścigany. Wprowadzenie Jak w takim razie

wniosek-o-zwolnienie-z-osrodka-wychowawczego-wzor

Jak wyciągnąć dziecko z ośrodka wychowawczego?

Jak wyciągnąć dziecko z ośrodka wychowawczego? do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (dalej MOW) trafiają dzieci zdemoralizowane, sprawiające poważne problemy wychowawcze. Nieletni może zostać umieszczony w placówce MOW przez sąd lub na wniosek rodziców czy opiekunów prawnych (gotowy wzór wniosku do sądu o umieszczenie dziecka w ośrodku wychowawczym <– pobierzesz tutaj). Wprowadzenie Zasadniczo, wychowanek powinien pozostać w

wzor-wniosku-o-umieszczenie-dziecka-w-placowce-wychowawczej-pdf-doc

Wzór wniosku o umieszczenie dziecka w placówce wychowawczej

Jak napisać wniosek rodzica o umieszczenie dziecka w placówce wychowawczej? placówki wychowawcze, a dokładniej Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (w skrócie MOW) to instytucje stworzone z myślą o nieletnich niedostosowanych społecznie. Przyjmowane są tam osoby małoletnie wymagające specjalnych metod wychowania i pracy, a także specjalnej organizacji nauki. MOW ma eliminować zarówno przejawy niedostosowania społecznego, jak i ich

Jak poradzić sobie z długami w czasach galopującej inflacji

Jak poradzić sobie z długami w czasach galopującej inflacji?

Jak wskazują dane udostępnione przez BIG InfoMonitor, z powodu galopującej inflacji i wszechobecnych podwyżek niemal jednej trzeciej Polaków brakuje pieniędzy na bieżące zobowiązania i podstawowe wydatki. Jednocześnie ponad połowa obawia się, że w najbliższych miesiącach pojawią się lub pogłębią kłopoty finansowe. Jeśli Ty także ledwo wiążesz koniec z końcem, a spłata regularnych zobowiązań jest dla

wypowiedzenie-umowy-o-praktyki-przez-ucznia-wzor-pdf-doc

Jak napisać wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia?

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia jest dopuszczalne z uwagi na fakt, że umowa zawierana z młodocianym w celu przygotowania zawodowego to – z punktu widzenia przepisów prawa – nic innego jak umowa o pracę na czas nieokreślony. Wprowadzenie Oznacza to, że umowę o praktyki może wypowiedzieć zarówno pracodawca, jak i uczeń. Jak powinno wyglądać

prosba-o-przyspieszenie-platnosci-faktury-wzor-pdf-doc

Prośbą o wcześniejszą zapłatę faktury WZÓR

Jak napisać prośbę o przyspieszenie płatności faktury? prośba o przyspieszenie płatności faktury to najkorzystniejszy – z punktu widzenia relacji biznesowych – sposób na zmotywowanie kontrahenta do wcześniejszego uiszczenia płatności. Warto pamiętać bowiem, że choć rachunki i faktury z odroczonym terminem płatności mogą zostać opłacone po 14,21,30 czy nawet 60 dniach od daty wystawienia, to nic

zgoda-rodzicow-na-wycieczke-szkolna-wzor-pdf-doc

Zgoda rodziców na wycieczkę szkolną WZÓR

Jak sporządzić zgodę rodziców na wycieczkę szkolną? zgoda rodziców na taką wycieczkę jest wymagana zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Warto podkreślić jednak, że nie każde wyjście poza teren przedszkola czy szkoły jest wycieczką. Wycieczka musi mieć związek z działalnością turystyczno-krajoznawczą. Wprowadzenie Jak powinna wyglądać pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce szkolnej? aby dokument

zgoda-na-wyjscie-dziecka-poza-teren-szkoly-wzor-pdf-doc

Zgoda na wyjście dziecka poza teren szkoły WZÓR

Jak napisać zgodę na wyjście dziecka poza teren szkoły? rodzice dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym często proszeni są o przygotowanie zgody na wyjście swojej pociechy poza teren szkoły, na przykład do kina, parku czy do teatru. Warto wiedzieć, że takie oświadczenie nie może zostać napisane w całkowicie dowolny sposób. Wprowadzenie Zgoda na wyjście dziecka