Wzór psima

W kategorii: “Wzór pisma” – prezentujemy gotowe do wypełnienia formularze różnych wzorów pism. W kategorii znajdują się nie tylko wzory pism, ale także opracowanie każdego zagadnienia.

oswiadczenie-o-kompensacie-wzor-doc-pdf

Oświadczenie o kompensacie – wzór + Instrukcja

Co to jest oświadczenie o kompensacie? przedsiębiorcy, którzy mają wobec siebie wzajemne należności i zobowiązania, mogą rozliczyć je bezgotówkowo za pomocą kompensaty. Kompensata (tak zwana faktura kompensacyjna) stosowana jest najczęściej w sytuacji braku płynnych środków finansowych i pozwala zredukować problem zatorów płatniczych. Co jeszcze warto wiedzieć na temat tego sposobu rozliczeń i jak sporządzić oświadczenie

umowa-uzyczenia-lokalu-na-dzialalnosc-gospodarcza-wzor-doc-pdf

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą – wzór

Umowa użyczenia lokalu, to umowa, na podstawie której użyczający (właściciel, użytkownik, najemca) godzi się na bezpłatne używanie przez inną osobę, zwaną biorącym do użytkowania dany lokal użytkowy lub mieszkalny przez czas określony, lub nieokreślony. Użytkowanie jest więc wygodną formą posiadania, nie wiąże się bowiem z obowiązkiem ponoszenia kosztów z tytułu korzystania z rzeczy, jak to

ugoda-o-zachowek-wzor-pdf-doc

Ugoda o zachowek – WZÓR z omówieniem!

Jak napisać ugodę o zachowek? każdy spadkobierca ustawowy „odsunięty” od dziedziczenia lub którego wartość nabytego spadku została zmniejszona na skutek podjętych przez spadkodawcę rozporządzeń majątkiem tj. darowizny, lub zapisy, może wystąpić z roszczeniem o wypłatę kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości należnego mu zachowku. Jest to roszczenie, z którego nie trzeba rezygnować, ani uzasadniać, wynika bowiem wprost

podanie-o-zmiane-umowy-na-czas-nieokreslony-z-powodu-kredytu-wzor-pdf-doc

Podanie o przedłużenie/zmianę umowy na czas nieokreślony z powodu kredytu

Chociaż szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego mają również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, to banki znacznie chętniej udzielają takiej pomocy finansowej przede wszystkim pracownikom, posiadającym umowę o pracę. W ocenie zdolności kredytowej istotny jest jednak nie tylko rodzaj umowy, ale także czas jej trwania. Wnioskujący o udzielenie kredytu hipotecznego powinni więc dążyć do podpisania

Rozwiazanie-umowy-dzierzawy-gruntu-rolnego-za-porozumieniem-stron-wzor-pdf-doc

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu za porozumieniem stron – WZÓR

Jak rozwiązać umowę dzierżawy gruntu za porozumieniem stron? umowa dzierżawy gruntów została uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego. Ustawa wskazuje, iż na podstawie umowy o dzierżawę gruntów wydzierżawiający na oznaczony czas oddaje dzierżawcy nieruchomość gruntową do używania i pobierania pożytków, w zamian za co zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu określoną wysokość czynszu. Niemniej jednak strony umowy dzierżawy

odwolanie-od-wyceny-szkody-oc-wzor-pdf-doc

Odwołanie od wyceny szkody OC – wzór + omówienie

Jak napisać odwołanie od wyceny szkody OC? z pewnością kolizja drogowa może przydarzyć się nawet najlepszemu kierowcy. Na szczęście, poszkodowanemu przysługuje w takiej sytuacji odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy. Pierwsza wycena szkody bardzo często jest jednak znacząco zaniżona, dlatego warto pamiętać, że każdemu przysługuje prawo do odwołania. W jaki sposób można odwołać się od wyceny

wniosek-o-przeprowadzenie-kontroli-skarbowej-wzor-pdf-doc

Wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej – WZÓR + omówienie

Jak napisać wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej? Zgodnie z obowiązującym prawem skarbowym organy podatkowe nie są zobowiązane do przeprowadzenia kontroli podatkowej po otrzymaniu donosu. Niemniej jednak nawet anonimowe zgłoszenie do urzędu skarbowego może wywołać skutek w postaci wszczęcia postępowania podatkowego. Aby tak się stało, należy zadbać o merytoryczne przedstawienie zarzutów lub wskazanie okoliczności, które mogą

Pismo-do-spoldzielni-o-usuniecie-usterki-wzor-pdf-doc

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej o usunięcie usterki – WZÓR z omówieniem!

Jak napisać pismo do spółdzielni o usunięcie usterki? ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku reguluje cel i przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowych. Na podstawie przepisów niniejszej ustawy, spółdzielnia zobowiązana jest tworzyć m.in. fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. W razie zaistnienia awarii spółdzielnia mieszkaniowa powinna podjąć starania w celu usunięcia awarii, inaczej może

Wzór-odwołania-do-sanatorium-pdf-doc

Jak zrezygnować z Sanatorium, jak przesunąć termin, i jak się odwołać?

W dzisiejszym poradniku dowiesz się jak zrezygnować z sanatorium, jak przesunąć termin wyjazdu, jak napisać odwołanie od decyzji NFZ w sprawie sanatorium i jak napisać rezygnację z sanatorium. Aby ułatwić Ci sporządzenie takich pism, przygotowaliśmy gotowe do pobrania i wypełnienia wzory wniosków, które należy wysłać do NFZ. Wprowadzenie Każda osoba ubezpieczona, której stan zdrowia na

zgoda-sasiada-na-przylacze-pradu-wody-i-gazu-wzor-pisma-pdf-doc

Zgoda sąsiada na przyłącze prądu, wody i gazu – WZÓR pisma

Wykonanie przyłączy to pierwszy krok, jaki należy podjąć, by przygotować działkę pod budowę domu. Niestety doprowadzenie do działki prądu, wody i gazu wymaga dopełnienia wielu czynności faktyczno-prawnych. Oprócz uzyskania pozwoleń i poniesienia kosztów, właściciel działki musi również uzyskać zgodę sąsiada na przyłącze mediów. W zależności więc od uzbrojenia działki, aby doprowadzić wodociąg, prąd bądź gaz

Powierzenie-opieki-nad-dzieckiem-osobie-trzeciej-wzor-doc-pdf

Powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej WZÓR (pdf i doc)

Jak napisać powierzenie opieki nad dzieckiem osobie trzeciej? jeśli przydarzył Ci się wyjazd za granicę, hospitalizacja, wycieczka, nieprzewidziany wyjazd, a może jakaś inna przemijająca okoliczność mogąca stanowić podstawę powierzenia opieki nad dzieckiem osobie trzeciej, to należy sporządzić dokument, który poświadczy przekazanie pieczy nad dzieckiem osobie trzeciej. Co ważne, ustanowienie tymczasowego opiekuna dla dziecka nie zwalnia

cofniecie-wniosku-o-sciganie-wzor-pdf-doc

Cofnięcie wniosku o ściganie WZÓR + omówienie

Czy można cofnąć wniosek o ściganie? Istnieje grupa przestępstw, które są ścigane wyłącznie w trybie bezwzględnie wnioskowym. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa musi złożyć więc pokrzywdzony. Zgłoszenie przestępstwa nie jest jednak równoznaczne z wnioskiem o ściganie, czy ukaranie. Dlatego pokrzywdzony ma prawo cofnąć swoje oskarżenie. Aby sprawa karna została umorzona, wymagane jest udzielenie zgody na

umowa-najmu-instytucjonalnego-wzor-pisma-pdf-doc

Umowa najmu instytucjonalnego – Wzór pisma + omówienie

Czym jest najem instytucjonalny? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego najem instytucjonalny lokalu może być zawarty pomiędzy osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a osobą prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie najmu lokali. Stroną umowy najmu/właścicielem lokalu

Odpowiedz-na-odrzucenie-reklamacji-wzor-doc-pdf

Odpowiedź na odrzucenie reklamacji – wzór

Jak napisać odwołanie od reklamacji, aby pismo było skuteczne i pociągało za sobą oczekiwane przez nas skutki? Niestety odrzucanie reklamacji to dość częsta praktyka stosowana przez sprzedawców. Nic więc dziwnego, że klienci często rezygnują ze swoich praw, nawet jeśli racja stoi po ich stronie. Niemniej jednak klient, który wykryje wadę rzeczy, może złożyć reklamację z

Odrzucenie-reklamacji-wzor-pisma-pdf-doc

Odrzucenie reklamacji WZÓR pisma + omówienie

Sprzedawca ma prawny obowiązek przyjąć reklamację, lecz jeśli jednak istnieją pewne okoliczności, sprzedawca po rozpatrzeniu reklamacji może odrzucić ją. Niestety sprzedawcy nie zawsze do końca znają swoje obowiązki, przez co często ryzykują sporem sądowym z kupującym, szczególnie jeśli kwota zakupu jest niemała. Z uwagi na powyższe powstał niniejszy poradnik. Ma on być źródłem wiedzy zarówno

Reklamacja-do-operatora-sieci-komorkowej-wzor-pdf-doc

Reklamacja do operatora sieci komórkowej WZÓR + omówienie

Reklamacja usług to podstawowe uprawnienie klienta sieci komórkowej, które wynika wprost z przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej. Dlatego jeśli masz problem z operatorem sieci komórkowej, dowiedz się, jak złożyć reklamację i sprawdź jak postąpić dalej jeśli Twoja reklamacja nie zostanie uwzględniona. W dalszej części poradnika

podanie-o-zamiane-mieszkania-komunalnego-wzor-pdf-doc

Podanie o zamianę mieszkania komunalnego / socjalnego – WZÓR

Jak napisać wniosek o zamianę mieszkania komunalnego/socjalnego? mieszkania komunalne czy socjalne stanowią formę pomocy dla osób, w trudnej sytuacji materialnej. Przysługują osobom o niskich dochodach, a ich przydział oparty jest przede wszystkim na liczbie osób, które wchodzą w skład danego gospodarstwa domowego. Aby zamienić takie mieszkanie na większe lub mniejsze (w zależności od potrzeb), należy

pokwitowanie-odbioru-gotówki-za-wynajem-mieszkania-wzor-doc-pdf

Potwierdzenie zapłaty za wynajem mieszkania WZÓR z omówieniem

Jak napisać potwierdzenie zapłaty za wynajem mieszkania? Najemca mieszkania ma zazwyczaj możliwość samodzielnego wyboru formy uiszczania czynszu za wynajem. Jeśli decyduje się na dokonywanie wpłat gotówką, powinien pamiętać o uzyskaniu odpowiedniego potwierdzenia takiej transakcji, czyli dokumentu określanego mianem „pokwitowanie odbioru gotówki za wynajem mieszkania”. Pismo tego typu zabezpiecza interes wpłacającego na wypadek sporów i nieporozumień,

Wezwanie-do-usuniecia-usterek-budowlanych-w-ramach-gwarancji-wzor-pdf-doc

Wzór pisma do Dewelopera o Usunięcie Usterek Budowlanych

Jak napisać wezwanie do dewelopera o usunięcie usterek budowlanych w ramach gwarancji? Przedsiębiorca/deweloper, sprzedając wybudowaną nieruchomość, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec nabywcy/konsumenta. Deweloper musi się liczyć z tym, że w razie wykrycia wad budynku zostanie wezwany do usunięcia usterek w ramach tzw. gwarancji, deweloper może również zostać zobowiązany do obniżenia ceny lub nawet odstąpienia od umowy,

Oswiadczenie-o-przyjeciu-pieniedzy-za-szkode-wzor-doc-pdf

Oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę – wzór

Jak napisać oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę? niegroźną kolizję na drodze czy na parkingu, kierowcy mogą rozwiązać na dwa sposoby – angażując w sprawę ubezpieczyciela lub samodzielnie pokrywając koszty naprawy pojazdu. Bardzo często w przypadku niewielkich uszkodzeń właściciele aut decydują się na to drugie, korzystniejsze dla sprawcy rozwiązanie. Warto pamiętać jednak, aby zabezpieczyć przy

Wniosek-o-skrocenie-zakazu-prowadzenia-pojazdow-wzor-pdf-doc

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych – WZÓR

Wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych może pomóc we wcześniejszym odzyskaniu prawa jazdy. Jeśli więc sąd orzekł wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów, sprawdź, jak napisać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów oraz poznaj zasady, którymi kieruje się sąd – orzekając o zdjęciu środka karnego. Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego wniosku przygotowaliśmy gotowe do

aneks-do-umowy-zlecenia-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy zlecenia – WZÓR + instrukcja!

Aneks do umowy zlecenia to idealne rozwiązanie, kiedy strony umowy chcą kontynuować współpracę, jednak uległy zmianie warunki wcześniejszej umowy. Aneksem do umowy zlecenia zmienić można nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale również zakres obowiązków pracownika. Sprawdź, jak aneksować umowę oraz dowiedz się, jakie warunki należy spełnić, aby aneks stał się dokumentem ważnym i w 100% zgodnym

podanie-o-przedluzenie-umowy-o-prace-wzor-pdf-doc

Podanie o przedłużenie umowy o pracę – WZÓR + omówienie

Składanie podania o przedłużenie umowy o pracę nie jest obligatoryjne. Jeśli jednak pracownik posiada umowę na czas określony, której termin dobiega końca, a nie otrzymał informacji co do jej kontynuacji, to powinien złożyć podanie o przedłużenie umowy o pracę na ręce swojego pracodawcy. Kiedy złożyć podanie? warto pamiętać, aby dokonać tego odpowiednio wcześnie, ponieważ w

wypowiedzenie-zmieniajace-wzor-pisma-pdf-doc

Wypowiedzenie zmieniające – WZÓR pisma + omówienie

W myśl zasadzie przewidzianej w art. 42 ustawy kodeksu pracy warunki pracy lub płacy mogą zostać zmienione tzw. wypowiedzeniem zmieniającym, które jest jednostronnym oświadczeniem pracodawcy dotyczącym zaproponowania nowych warunków pracy i płacy. Na podstawie wypowiedzenia zmieniającego mogą zostać wprowadzone do umowy o pracę nowe regulacje – w tym postanowienia mniej korzystne dla pracownika np. oddelegowanie

Wniosek-o-skrocenie-zakazu-prowadzenia-pojazdow-wzor-pdf-doc

Jak napisać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów? WZÓR

Zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny, który może zostać orzeczony samodzielnie lub obok kary zasadniczej. Niemniej jednak może okazać się on znacznie dotkliwszy niż sama kara. Nic więc dziwnego, że osoby skazane za przestępstwo w komunikacji zastanawiają się, czy można, a jeśli tak to jak napisać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Sprawdź, kiedy można

Wypowiedzenie-umowy-agencyjnej-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy agencyjnej WZÓR + instrukcja

Ze względu na duże znaczenie gospodarcze, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym umowa agencyjna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wiele młodych osób decyduje się na pracę agencyjną. Niemniej jednak po pewnym czasie wynagrodzenie prowizyjne może okazać się niewystarczające. Wówczas pozostaje decyzja o zakończeniu współpracy. Sprawdź, jak wypowiedzieć umowę agencyjną i o czym pamiętać, by

wypowiedzenie-umowy-posrednictwa-sprzedazy-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Wypowiedzenie umowy pośrednictwa z biurem nieruchomości – WZÓR + omówienie

Jak napisać wypowiedzenie umowy pośrednictwa z biurem nieruchomości? Umowa z biurem nieruchomości została uregulowana w art. 180 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Niemniej jednak zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Z treści umowy wynikać będzie przede wszystkim możliwość wypowiedzenia umowy. Sprawdź, jak skutecznie wypowiedzieć umowę pośrednictwa oraz pobierz specjalnie przygotowany wzór

Aneks-do-umowy-o-prace-wzor-pdf-doc

Aneks do umowy o pracę – WZÓR + omówienie

Aneks do umowy o pracę to porozumienie, które może zawrzeć pracodawca i pracownik, by zmienić wybrane postanowienia obowiązującej umowy o pracę tj. zmiana stanowiska, etatu, czy wysokość wynagrodzenia. Niemniej jednak dla swej ważności aneks powinien zostać sporządzony we właściwej formie i zawierać niezbędne elementy. Sprawdź, kiedy można skorzystać z aneksu do umowy oraz jak przygotować

umowa-lojalnosciowa-wzor-pdf-doc

Czym jest umowa lojalnościowa (lojalka) WZÓR + omówienie

Umowa lojalnościowa to dokument po podpisaniu którego pracownik zobowiązuje się do pozostania w danej firmie, a także do zaniechania prowadzenia działalności konkurencyjnej i świadczenia pracy na rzecz innej firmy lub spółki o takim samym zakresie działalności przez określony w umowie czas. Niemniej jednak pracownik, podpisując umowę o zakazie konkurencji, nie musi od razu liczyć się

Pismo-o-zwrot-pieniedzy-za-niedostarczony-towar-wzor-pdf-doc

Zapłaciłem a nie dostałem towaru – jak napisać wezwanie do zwrotu pieniędzy?

Zapłaciłem a nie dostałem towaru? co zrobić w takiej sytuacji? Jeśli po dokonaniu zakupu w sklepie okazało się, że towaru faktycznie nie ma na stanie lub gdy odstąpiłeś od umowy zakupu zawartej przez internet, a sklep nie odesłał wpłaconych pieniędzy, to masz możliwość ubiegania się o zwrot swoich środków. W pierwszej kolejności warto wystosować do