Wzór psima

W kategorii: “Wzór pisma” – prezentujemy gotowe do wypełnienia formularze różnych wzorów pism. W kategorii znajdują się nie tylko wzory pism, ale także opracowanie każdego zagadnienia.

odpowiedz-na-pozew-w-postepowaniu-cywilnym-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym – wzór pisma

Jak napisać odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym? niedawna nowelizacja przepisów ustawy kodeks postępowania cywilnego wprowadziła szereg zmian dotyczących przygotowania rozprawy w postępowaniu cywilnym. W myśl zasadzie przewidzianej w art. 205 (1) kpc. przewodniczący zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. Przyjąć

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-roszczen-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń – WZÓR + omówienie

Oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń może zostać złożone w treści umowy lub ugody, a także przed sądem. Dodatkowo zrzeczenie się roszczeń może dotyczyć należności orzeczonych przez sąd, dlatego może zostać złożone także w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego. Jest to więc znakomite rozwiązanie, dzięki któremu dłużnik może zostać zwolniony z długu. Ustawodawca przewidział jednak okoliczności, w

wniosek-o-remont-drogi-gminnej-wzor-pdf-doc

Wniosek o remont drogi gminnej – WZÓR + instrukcja

Jak napisać skuteczny wniosek o remont drogi gminnej? rzecz jasna obowiązkiem zarządcy drogi jest utrzymywanie dróg publicznych w dobrym stanie technicznym. W praktyce – w związku z ograniczonym budżetem – najczęściej na bieżąco remontowane są tylko drogi główne, inne zaś gmina naprawia dopiero po zgłoszeniu ich we wniosku przez samych mieszkańców. Warto sporządzić więc odpowiednie

zgoda-sasiada-na-budowe-ogrodzenia-w-granicy-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na budowę Ogrodzenia – Garażu – Domu i Wiaty w granicy – WZÓR oświadczenia

Budowa ogrodzenia, domu, garażu, czy wiaty w granicy działki to temat problematyczny, który nierzadko stanowi źródło sąsiedzkich konfliktów. Chociaż w świetle przepisów budowlanych zgoda sąsiada na budowę przy granicy działki nie jest wymagana, to nie oznacza to, iż można podjąć taką inwestycję całkowicie dowolnie. Aby uchronić się przed utrudnieniami, warto dopełnić wszelkich formalności i w

wniosek-o-jednorazowe-odszkodowanie-zus-wzor-pdf-doc

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie ZUS – WZÓR

Jak napisać wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS? jednorazowe odszkodowanie z ZUS z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje wtedy, kiedy pracownik doznał stałego, bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wniosek o takie odszkodowanie może złożyć sam ubezpieczony lub uprawniony członek jego rodziny. Zatem jak napisać wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS? pismo nie

odwolanie-darowizny-wzor-pdf-doc

Odwołanie darowizny – WZÓR + Instrukcja

Czy cofnięcie darowizny jest możliwe? jak napisać oświadczenie o jej odwołaniu? oczywiście samo pojęcie darowizny budzi pozytywne skojarzenia – w końcu darowizna to coś oddawanego bez konieczności zapłaty lub spełnienia jakiegokolwiek świadczenia na rzecz darczyńcy. Nie każdy wie jednak, że darowiznę można odwołać zarówno przed jej wykonaniem, jak i po wykonaniu. W jakich przypadkach jest

umowa-kupna-sprzedazy-dzialki-rod-wzor-pdf-doc

Umowa kupna sprzedaży działki ROD – WZÓR + Instrukcja

Planujesz kupić działkę ROD? Poznaj najważniejsze informacje dotyczące przeniesienia prawa korzystania z ogródków działkowych oraz sprawdź, w jaki sposób powinna zostać zawarta umowa kupna sprzedaży działki ROD. Aby ułatwić Ci przeprowadzenie transakcji, przygotowaliśmy gotowy już do wypełnienia wzór umowy kupna działki ROD, by przejść przez transakcję bezpiecznie, zgodnie z prawem i bez zbędnych formalności. Na

odwolanie-od-mandatu-mzk-wzor-pdf-doc

Odwołanie od mandatu MZK – WZÓR + Omówienie

Podróżujący komunikacją miejską są zobligowani do zakupu odpowiedniego biletu, a w przypadku korzystania z biletów ulgowych również do posiadania uprawniającego do zniżek dokumentu. Jeśli w trakcie kontroli pasażer nie okaże ważnego biletu lub upoważnienia do przejazdu ulgowego, otrzyma mandat. Od mandatu za tego typu przewinienia można jednak skutecznie odwołać się poprzez złożenie reklamacji. W jakich

umowa-uzyczenia-certyfikatu-kompetencji-zawodowych-wzor-pdf-doc

POBIERZ: Umowa użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych – wzór

Jak sporządzić umowę użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych? zdobycie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego nie jest łatwym zadaniem, jednak przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe nie muszą go posiadać pod warunkiem, że zatrudniają przynajmniej jedną osobę posiadającą CKZ. Osoba ta powinna zarządzać operacjami transportowymi takiej firmy poprzez konserwację pojazdów, nadzorowanie dokumentów przewozowych czy procedur związanych z bezpieczeństwem. Co

wniosek-o-dzial-spadku-wzor-pdf-doc

Wniosek o dział spadku – WZÓR + Instrukcja jak napisać

Jak sporządzić wniosek o dział spadku? koniecznie zaraz po nabyciu spadku należy dokonać jego podziału. Spadkobiercy mają do wyboru podział spadku przed sądem lub u notariusza. Sprawdź, jak podzielić spadek i którą formę podziału wybrać, by zaoszczędzić na kosztach działu spadku i fatydze oraz dodatkowych formalnościach. Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do

umowa-przedwstepna-sprzedazy-dzialki-rod-wzor-pdf-doc

Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD – wzór

Jak sporządzić umowę przedwstępną sprzedaży działki ROD? zakup takiej działki to znakomite rozwiązanie dla osób, które nie mają własnego podwórka. Być może najlepszą ofertą są rodzinne ogródki działkowe. Ich obrót jest jednak ograniczony m.in. przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Sprawdź, jak bezpiecznie kupić ogródek działkowy. Pobierz fachowo przygotowany wzór umowy przedwstępnej sprzedaży działki w

wniosek-o-ustanowienie-opiekuna-prawnego-wzor-pdf-doc

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego – wzór

Ustanowienie opiekuna prawnego to niezbędny krok jeśli dana osoba nie może zadbać samodzielnie o siebie i swoje interesy. Ustanowionego opiekuna prawnego musi mieć m.in. dziecko, nad którym nie sprawuje władzy rodzicielskiej choćby jeden z rodziców, małoletni (np. małoletnia matka dziecka), osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, chora lub nieporadna ze względu na wiek. Aby ustanowić opiekę, należy złożyć

umowa-o-podzial-majatku-wspolnego-malzonkow-wzor-pdf-doc

Umowa o podział majątku wspólnego małżonków – WZÓR

Jak napisać umowę o podział majątku wspólnego małżonków? wraz z zawarciem małżeństwa powstaje tzw. małżeńska wspólność majątkowa – o ile małżonkowie nie postanowią inaczej. W jej skład wchodzą m.in. przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa, pobrane wynagrodzenia za pracę, dochody z działalności gospodarczej, a także dochody z majątku wspólnego. W razie zmiany okoliczności –

odwolanie-od-mandatu-ztm-wzor-pdf-doc

Odwołanie od mandatu ZTM – Wzór + Omówienie

Jak napisać odwołanie od mandatu ZTM? zapłata za mandat ZTM nie zawsze jest obligatoryjna. Jeśli kara została przyznana za działanie niecelowe – np. pozostawienie biletu okresowego w domu, lub w przypadku innych sytuacji, istnieje możliwość odwołania. W jaki sposób można tego dokonać? Odwołanie do ZTM należy złożyć w formie pisemnej, pismo można dostarczyć do Zarząd

odwolanie-od-mandatu-mpk-wzor-pdf-doc

Odwołanie od mandatu MPK – Wzór + Instrukcja

Jak odwołać się od mandatu za brak biletu MPK? mandat MPK nie zawsze przyznawany jest pasażerom, którzy faktycznie „jeżdżą na gapę”. Osoby, które posiadają ważny bilet okresowy, ale zwyczajnie zapomniały go ze sobą zabrać mogą odwołać się od obowiązku zapłaty kary finansowej. W jaki sposób należy złożyć taką reklamację? Reklamację w formie odwołania od mandatu

wyplata-ekwiwalentu-za-niewykorzystany-urlop-wzor-pdf-doc

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – WZÓR + Instrukcja

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca ma obowiązek wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, jeśli dochodzi do rozwiązania umowy o pracę, a pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w całości lub w części. Niestety dość często dochodzi do sytuacji, gdy zapłata za niewykorzystany urlop odbywa się z dużym opóźnieniem. Sprawdź, kiedy złożyć wniosek

wezwanie-do-zaplaty-czynszu-za-mieszkanie-wzor-pdf-doc

Wezwanie do zapłaty czynszu za mieszkanie – wzór

Jak napisać wezwanie do zapłaty czynszu? Zalegającego z zapłatą czynszu lokatora najemca ma prawo eksmitować, jednak nakaz eksmisji nie jest równoznaczny z nakazem zapłaty zaległego czynszu. Aby odzyskać należne pieniądze, właściciel lokalu zmuszony jest złożyć do sądu osobny pozew. Wcześniej musi również formalnie wezwać lokatora do spłaty zaległości. Niezbędnym dokumentem przy złożeniu pozwu jest bowiem

wniosek-o-sprostowanie-tresci-ksiegi-wieczystej-wzor-pdf-doc

Wniosek o sprostowanie treści księgi wieczystej – WZÓR + omówienie

Jak napisać wniosek o sprostowanie księgi wieczystej? księga wieczysta to dokument umożliwiający ustalenie stanu prawnego wybranej nieruchomości. Księgi wieczyste prowadzi się dla każdej nieruchomości. Jeżeli nieruchomość – działka, gospodarstwo rolne, mieszkanie lub lokal nie posiada księgi wieczystej, właściciel zobowiązany jest niezwłocznie złożyć wniosek o jej założenie. Organami prowadzącymi księgi wieczyste są sąd sądy rejonowe właściwe

wniosek-pracownika-o-wyplate-odprawy-emerytalnej-wzor-pdf-doc

Wniosek pracownika o wypłatę odprawy Emerytalnej lub Rentowej – WZÓR z omówieniem!

Zgodnie z kodeksem pracy, odprawa emerytalna i rentowa przysługuje każdemu pracownikowi bez względu na rodzaj wykonywanej pracy oraz wielkość zakładu pracy, jeśli tylko zostały spełnione warunki do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy lub stosunek pracy został rozwiązany w związku z przejściem pracownika na rentę, lub emeryturę. Sprawdź co zrobić, aby otrzymać odprawę emerytalną

wniosek-o-zwolnienie-z-dozoru-kuratora-wzor-pisma-pdf-doc

Wniosek o zwolnienie z dozoru kuratora WZÓR + Omówienie

Kurator, to organ, który na zlecenie sądu realizuje czynności dozorowe wobec skazanego w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary. Okres po upływie, którego może zostać zdjęty dozór kuratora sądowego, zależy przede wszystkim od zachowania samego skazanego. Sprawdź, kiedy można starać się o uchylenie dozoru kurateli. Pobierz też sprawdzony i gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zniesienie

cofniecie-wypowiedzenia-umowy-o-prace-wzor-pdf-doc

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę – WZÓR

Jak cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę? rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na skutek złożonego przez pracodawcę lub pracownika wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy następuje wtedy z upływem okresu wypowiedzenia. Zdarza się jednak, że pracownik lub pracodawca pragną kontynuować zatrudnienie pomimo złożonego wcześniej wypowiedzenia. Czy można cofnąć rozwiązanie umowy o pracę, które zostało już dokonane? aby Ci

rezygnacja-ze-stanowiska-wzor-pdf-doc

Rezygnacja ze stanowiska pracy – Wzór + Omówienie

Pracownik, który pragnie zrezygnować ze stanowiska pracy, może wystąpić z taką prośbą do swojego pracodawcy. Zmiany warunków umowy można dokonać na dwa sposoby – poprzez porozumienie zmieniające lub poprzez wypowiedzenie bieżącej umowy o pracę i zawarcie nowej. W obu przypadkach ostateczna decyzja o zmianie stanowiska należy jednak do pracodawcy, dlatego pracownik, który dąży do rezygnacji,

list-intencyjny-do-dofinansowania-wzor-pdf-doc

List intencyjny do dofinansowania – Wzór + instrukcja

Osoby ubiegające się o dofinansowanie na firmę muszą złożyć odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Im więcej załączników dodatkowych, tym większe szanse na uzyskanie wsparcia na start oraz tym większa jego kwota, dlatego do wniosku warto dołączyć listy intencyjne dotyczące planowanej działalności. Jak wygląda tego typu pismo i jak je sporządzić? aby ułatwić Ci sporządzenie

podanie-o-przeniesienie-do-pracy-blizej-miejsca-zamieszkania-wzor-pdf-doc

Podanie o przeniesienie do pracy bliżej miejsca zamieszkania – wzór

Jeśli pracodawca posiada wiele zakładów położonych w różnych miejscach na terenie kraju, może przenieść pracownika do pracy w innej miejscowości. Ponieważ umowa o pracę określa warunki wykonywania obowiązków służbowych, w tym również miejsce ich wykonywania, przeniesienie to musi odbyć się w sposób formalny. Pracownik, który pragnie przenieść się do zakładu bliżej swojego miejsca zamieszkania, powinien

podanie-o-zmiane-stanowiska-pracy-wzor-pdf-doc

Podanie o zmianę stanowiska pracy – Wzór + Instrukcja

Osoby, które nie radzą sobie z bieżącymi obowiązkami lub – wręcz przeciwnie – czują, że nie mogą już rozwijać się na danym stanowisku, mają możliwość złożenia podania o przeniesienie na stanowisko odpowiednio niższe lub wyższe. Jeśli prośby tej pracownik nie może przedstawić przełożonemu osobiście, powinien zdecydować się na pisemny wniosek o zmianę stanowiska pracy i

wniosek-o-odrzucenie-spadku-przez-maloletniego-uzasadnienie-wzor-pdf-doc

Wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka + [WZÓR]

Witam, jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka? stanąłem przed wyborem przyjęcia lub odrzucenia spadku po ojcu, wiem, że ojciec miał sporo długów w różnych firmach, dlatego spadek chcę odrzucić. Mam dwoje małoletnich dzieci i wiem, że dzieci też spadek muszą odrzucić, jeśli ja go odrzucę. Interesuje mnie odrzucenie spadku w imieniu małoletniego w sądzie

Odpowiedź na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich – wzór

Pozbawienie władzy rodzicielskiej niesie za sobą skutek w postacie ustania władzy rodziców nad dzieckiem. Rodzic traci wszelkie atrybuty związane z władzą rodzicielską. Kiedy władzy rodzicielskiej pozbawiony zostanie tylko jeden rodzic, wykonywać ją może nadal drugi z rodziców, chyba że władzy rodzicielskiej pozbawiono obu rodziców. Przed odebraniem władzy rodzicielskiej sąd zobowiązany jest jednak przeprowadzić postępowanie dowodowe.

odpowiedz-na-wniosek-o-ograniczenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor-pdf-doc

Odpowiedź na wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – wzór

W świetle art. 93 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd może zawiesić, ograniczyć bądź pozbawić władzy rodzicielskiej jednego z rodziców lub ich oboje. Natomiast na podstawie art. 109 sąd może wydać odpowiednie zarządzenia. W sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzic nie musi być jednak bierny. Ma on prawo brać czynny

wzor-zawiadomienie-pracodawcy-o-przejsciu-na-emeryture-pdf-doc

Wzór zawiadomienie pracodawcy o przejściu na emeryturę

Po osiągnięciu wieku emerytalnego pracownik nie przechodzi na emeryturę automatycznie. Aby otrzymać należne świadczenia, musi w pierwszej kolejności złożyć u pracodawcy podanie o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, a następnie (po odejściu z pracy) wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek o przejście na emeryturę do ZUS. Aby ułatwić Ci odejście z

podanie-o-zastepstwo-kolezenskie-wzor-doc-pdf

Podanie o zastępstwo koleżeńskie – WZÓR

Nauczyciel, który nie może już skorzystać z urlopu, ma niekiedy możliwość skorzystania z nieformalnie panującego zwyczaju zastępstwa koleżeńskiego. Jego istotą jest złożenie prośby o poprowadzenie lekcji przez kolegę. Jeśli dyrektor szkoły zezwala na takie rozwiązania, nauczyciele mogą wzajemnie zastępować się w pracy, kiedy nie przysługują im już żadne dni urlopu. Aby skorzystać z takiej możliwości,