Wzór skargi do inspekcji transportu drogowego

Jak napisać skargę do Inspekcji Transportu Drogowego? do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy między innymi kontrola dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego, kontrola dokumentów przewozowych, a także kontrola ruchu drogowego w ramach uprawnień nadanych ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Wprowadzenie

Jeśli firma transportowa dopuszcza się naruszeń w zakresie warunków transportu, norm czy przepisów, można złożyć na nią skargę do ITD. Jak powinna wyglądać skarga do Inspekcji Transportu Drogowego? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, które spełni wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi, którą pobierzesz poniżej:

Wzór skargi do Inspekcji Transportu Drogowego

skarga-do-inspekcji-transportu-drogowego-wzor-pdf-doc

Skarga do Inspekcji Transportu Drogowego wzór

Kto i dlaczego składa najczęściej skargę do ITD?

Odpowiedzi na pytanie – jak nasłać ITD na firmę transportową – szukają najczęściej niezadowoleni klienci firmy, byli pracownicy czy firmy konkurencyjne. Zwykły klient firmy transportowej może w takim donosie narzekać na jakość świadczonych usług, na przykład na notoryczne spóźnienia na stałych trasach.

Z kolei były pracownik może wskazywać na fakt, że kierownictwo zmusza swoich pracowników do łamania przepisów.

Donos do ITD może wskazywać, że kierowca firmy:

 • prowadzi pojazd bez włożonej karty kierowcy, czyli nie rejestruje swojej aktywności,
 • manipuluje zapisami tachografu, na przykład magnesem lub poprzez korzystanie z karty innego kierowcy,
 • nie przestrzega przepisów dotyczących okresów jazdy i odpoczynku,
 • prowadzi pojazd bez wymaganych uprawnień i dokumentów.

Takie okoliczności mogą prowadzić do złożenia donosu na firmę transportową. Nie stanowią jednak jedynej przyczyny kontroli. Zgłoszenie nieprawidłowości w ITD to bowiem tylko jeden z możliwych powodów wszczęcia takiej kontroli. Co, jeśli nie skarga, prowadzi do zainteresowania się firmą przez inspektorat?

Przyczyny kontroli ITD

Przedsiębiorcy często podejrzewają, że zapowiedź kontroli to wynik skargi złożonej przez konkurencję lub niezadowolonego klienta, ale tak naprawdę kontrola ITD może mieć miejsce w różnych okolicznościach. Przyczyną wizyty inspektora może okazać się:

 • kontrola rutynowa, czyli losowy wybór przedsiębiorstwa do skontrolowania,
 • kontrola drogowa będąca skutkiem zatrzymania pojazdu kierowanego przez pracownika firmy bezpośrednio na drodze – jeśli wykaże nieprawidłowości, inspektor będzie chciał bliżej przyjrzeć się całej firmie,
 • kontrola krzyżowa, czyli zgłoszenie firmy do kontroli przez inny organ, który wykrył nieprawidłowości, na przykład przez Urząd Skarbowy.

 

Jak powinna wyglądać skarga do ITD?

Donos na firmę transportową warto przygotować w oparciu o nasz wzór skargi do ITD, ponieważ dokument tego typu musi zawierać kilka niezbędnych informacji.

Zgodnie z przepisami – a dokładniej: zgodnie z treścią Zarządzenia nr Nr 9/2022 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego – każdy donos musi zawierać:

 • imię i nazwisko autora,
 • adres autora,
 • żądanie.

Oznacza to, że odpowiedź na pytanie – jak napisać donos do ITD – sprowadza się do najważniejszej cechy takiego pisma, czyli braku anonimowości. Skargi anonimowe nie są rozpatrywane przez organ taki jak Inspekcja Transportu Drogowego.

Jeśli autor ujmie w piśmie swój adres, zostanie wezwany do uzupełnienia pozostałych danych. Jeżeli zaś nie pozostawi nawet swojego adresu, nie może liczyć na rozpoznanie donosu.

Skarga do ITD poza danymi osobowymi powinna również zwięźle i precyzyjnie określać problem, jakiego dotyczy. Musi wskazywać więc firmę, którą należy skontrolować, a także wyliczenie nieprawidłowości, jakich się dopuszcza.

Gdzie złożyć skargę na firmę transportową? Donosu nie można zgłosić przez telefon, gdyż jest to niezgodne z przepisami. Dokument można natomiast wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, ewentualnie:

 • doręczyć osobiście do siedziby GITD,
 • złożyć ustnie do protokołu u pracownika Wydziału Koordynacji,
 • przesłać w wiadomości e-mail
 • przesłać w formie pisma elektronicznego, czyli za pośrednictwem platformy ePUAP.

Skarga do ITD zostanie rozpatrzona w ciągu maksymalnie jednego miesiąca, o ile nie będzie zawierała braków formalnych. W tym czasie organ wezwie autora skargi do uzupełnienia braków lub powiadomi go o sposobie rozwiązania sprawy.

Jeśli konieczne będzie rozpatrzenie pisma przez różne organy, ITD poinformuje autora donosu o wydłużeniu terminu na rozpatrzenie skargi.

Co warto wiedzieć o kontroli Inspekcji Transportu Drogowego?

Skarga do ITD na firmę transportową prowadzi do przeprowadzenia w niej kontroli, która ma na celu wyjaśnienie sprawy. Należy wiedzieć jednak, że taka kontrola nie zostanie przeprowadzona bez zapowiedzi. Informację na temat planowanej kontroli przedsiębiorca powinien otrzymać listownie lub osobiście, w ramach wizyty inspektora.

Termin przeprowadzenia kontroli wynosi natomiast od 7 do 30 dni, licząc od dnia otrzymania stosownego zawiadomienia. Nie jest to jednak termin obligatoryjny. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o jego przesunięcie, ale nie na termin przekraczający wskazane 30 dni.

Kontrola ITD sprowadza się w głównej mierze do sprawdzenia dokumentów, które przedsiębiorca ma obowiązek okazać inspektorowi. W zawiadomieniu powinien zostać poinformowany o tym, jakie dokumenty ma przygotować.

Jest to bardzo istotne, bowiem pominięcie nawet jednego z nich grozi karą w wysokości 500 zł za każdy dokument. Co gorsza, inspektor może uznać brak dokumentów za utrudnianie kontroli czy też niepoddanie się kontroli, za co firma może zostać ukarana grzywną nawet do 10 000 zł.

 

W ramach zawiadomienia przedsiębiorca powinien zostać poinformowany także o zakresie kontroli – nie dłuższym niż 1 rok wstecz. Najczęściej jest to jednak kilka miesięcy. Poza tym pismo może wskazywać również na:

 • możliwość dostarczenia dokumentów i przeprowadzenia kontroli w siedzibie organu,
 • obowiązek osobistej reprezentacji przedsiębiorcy w trakcie kontroli,
 • możliwość wyznaczenia reprezentanta przedsiębiorcy.

Należy pamiętać, że zawiadomienie o kontroli to bardzo cenny dokument, który pozwala najlepiej przygotować się do tego wydarzenia. Konsekwencje, jakie grożą przedsiębiorcy, który nie okaże wymaganych dokumentów lub zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa, to do 30 000 zł mandatu, a nawet możliwość cofnięcia licencji transportowej.

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze