Viatoll odwołanie WZÓR do wypełnienia!

Jak napisać odwołanie od kary za brak viaTOLL? Korzystanie z elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL jest obowiązkowe w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz dla wszystkich autobusów, niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

Wstęp

viatoll-odwolanie-wzor-pdf-docSystem viaTOLL obowiązuje na niektórych drogach krajowych, na płatnych autostradach i na drogach szybkiego ruchu. Czy po otrzymaniu kary za brak viaTOLL można odwołać się od decyzji? Oczywiście, że tak! Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego odwołania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który spełnia wszystkie formalne wymagania i który pozwoli Ci uchylić się od konieczności uiszczenia nałożonej kary. Gotowy do wypełnienia wzór odwołania pobierzesz poniżej:

ViaTOLL odwołanie wzór

Kary związane z viaTOLL

Przypomnijmy, że viaTOLL to elektroniczny system poboru opłat za przejazd po autostradach płatnych, drogach szybkiego ruchu i niektórych drogach krajowych, obowiązkowy dla:

 • pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz
 • autobusów, niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

Za jakie naruszenia można otrzymać więc karę? kara za brak viaTOLL dotyczy między innymi:

 • braku rejestracji pojazdu w systemie płatności,
 • nieodpowiedniej instalacji urządzenia, tak zwanego viaBOX-a,
 • nieprawidłowego określenia kategorii pojazdu podczas rejestracji w systemie,
 • wjazdu na płatny odcinek drogi bez uiszczenia stosownej opłaty.

Jakie kary grożą za naruszenia związane z systemem viaTOLL? W przypadku nieuiszczenia opłaty za przejazd, kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł. Natomiast w przypadku pozostałych naruszeń kara finansowa wynosi nawet 1500 zł.

Najwyższy mandat będzie musiał zapłacić kierowca, który nie zarejestrował się w systemie w odpowiednim terminie. Jeśli podał on w nim nieprawidłowe dane, grozi mu kara w wysokości od 500 zł do 1500 zł, w zależności od rodzaju błędu.

Z kolei 1000 zł mandatu otrzyma ten kierowca, który nie dołączy do rejestru niezbędnych dokumentów.

 

Najważniejsze kary w taryfikatorze viaTOLL

 • kara za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej: 500 zł dla samochodów osobowych z przyczepą i 1500 zł dla pozostałych kategorii pojazdów,
 • kara za wprowadzenie nieprawidłowych danych o kategorii pojazdu do urządzenia viaBOX: 250 zł dla samochodów osobowych z przyczepą i 750 zł dla pozostałych kategorii pojazdów,
 • kara za używanie urządzenia viaBOX niezgodnie z przeznaczeniem: 250 zł dla samochodów osobowych z przyczepą i 750 zł dla pozostałych kategorii pojazdów.

Karę może otrzymać także użytkownik viaTOLL, który nie dopilnował posiadania wystarczających środków na swoim koncie przedpłaconym. Stan środków da się monitorować przez internet, za pośrednictwem aplikacji, usługi SMS oraz w punktach.

Jeśli opłata nie zostanie naliczona ze względu na brak wystarczających środków na koncie, kierowca musi liczyć się z ryzykiem kary administracyjnej.

O nałożeniu wspomnianej kary decyduje Inspekcja Transportu Drogowego. Jeśli więc kontrola ITD wykaże jedno z tych naruszeń, kierowca może spodziewać się zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia na niego kary. Mandat ITD nie jest jednak nie do uniknięcia – zawsze można wnioskować bowiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W jakich okolicznościach warto złożyć odwołanie viaTOLL?

Odwołanie viaTOLL nie zawsze będzie skuteczne, ale zawsze warto się na takie odwołanie zdecydować! Jeśli kierowca ma świadomość, że popełnił jedno z naruszeń przepisów prawa i Ogólnych Warunków Umowy Użytkownika systemu viaTOLL, czyli:

 • nie zarejestrował pojazdu w systemie,
 • źle zainstalował urządzenia viaTOLL,
 • nieprawidłowo określił kategorię pojazdu przy rejestracji,
 • wjechał na płatny odcinek bez uiszczenia opłaty,

…to musi liczyć się z tym, że ITD (Inspekcja Transportu Drogowego) podtrzyma swoją decyzję o nałożeniu kary (niemniej jednak zawsze warto spróbować się odwołać, być może zostaniemy miło zaskoczeni przychylnością właściwego organu odwoławczego).

Na pewno odwołanie od decyzji Inspekcji Transportu Drogowego warto złożyć jednak między innymi w następujących sytuacjach:

 • kierowcy zabrakło środków do pełnego uiszczenia opłaty – zdarzają się sytuację, że w momencie przejazdu pod jedną bramownicą urządzenie viaBOX daje sygnały świadczące o posiadaniu na koncie środków na uiszczenie opłaty za dany odcinek, natomiast przy następnej bramownicy urządzenie informuje już o zupełnym braku środków na koncie – jeżeli w takich okolicznościach kierowca zdecyduje się opuścić drogę płatną, powinien móc skutecznie odwołać się od kary ze względu na jej niewspółmierność do wykroczenia,
 • kierowca otrzymał więcej niż jedną karę w systemie w ciągu doby – zgodnie z przepisami kierowca nie może otrzymać w systemie viaTOLL więcej niż jednej kary za przejazd tym samym pojazdem w ciągu jednego dnia,
 • urządzenie viaTOLL działa wadliwie – duże szanse na pozytywne rozpatrzenie pisma odwoławczego ma kierowca, który składał wcześniej reklamacje na nieprawidłowe działanie urządzenia viaBOX, jeśli sprzęt działa wadliwie, nałożenie mandatu jest niezgodne z przepisami,
 • itd.

 

Odwołanie od decyzji ITD viaTOLL

Wraz z otrzymaniem zawiadomienia o decyzji w sprawie nałożenia kary za naruszenie związane z systemem viaTOLL kierowca lub właściciel firmy transportowej otrzyma pouczenie o prawie do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

W odpowiedzi na takie pismo strona może wypełnić wzór odwołania od decyzji ITD, pamiętając, że ma na to 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji.

Odwołanie powinno zawierać stwierdzenie, iż kierowca nie zgadza się z decyzją, wnosi o odmienne rozstrzygnięcie sprawy i wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności.

Wypełniając wzór odwołania viaTOLL, należy pamiętać, że odwołanie nie jest tym samym, co złożenie wyjaśnień w sprawie. Po otrzymaniu zawiadomienia do ITD kierowca powinien więc dokładnie zapoznać się z treścią pisma.

Jeśli wynika z niego, iż inspekcja prosi o złożenie wyjaśnień do Inspekcji Ruchu Drogowego, to w pierwszej kolejności trzeba przygotować pismo wyjaśniające z odpowiednimi dowodami.

Dopiero kiedy kara mandatu zostanie nałożona decyzją administracyjną, kierowca może podjąć próbę odwołania się od niej.

Odrzucenie odwołania przez ITD

Składając odwołanie od decyzji ITD w trybie odwołania – kierowca nie ma gwarancji pozytywnego rozpatrzenia sprawy. Jeśli inspekcja odrzuci jego prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy i podtrzyma swoją decyzję o nałożeniu kary, może on złożyć wniosek o przyznanie ulgi w spłacie mandatu.

*Warto przemyśleć złożenie wniosku, gdyż może on przynieść oczekiwany efekt!

Udzielenie takiej ulgi następuje w ramach uznania administracyjnego – w przypadku, kiedy przemawia za tym interes publiczny lub ważny interes dłużnika.

Kierowca może liczyć więc na ulgę w postaci umorzenia części lub całości długu, rozłożenia długu na raty lub odroczenia terminu spłaty mandatu.

 

Podsumowanie

Składając formalne odwołanie do ViaTOLL, pismo na zaskarżoną decyzję jest w stanie obronić przewoźnika przed niesłusznie nałożoną karą, lub doprowadzić do wznowienia postępowania.

Pamiętaj jednak, że niedochowanie terminu 14 dni pozbawi Cię możliwość odwołania się od decyzji ITD!

Podstawa prawna: Kodeks postępowania administracyjnego

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze