Odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu WZÓR

kara-za-nieprzerejestrowanie-samochodu-w-terminie-odwolanieJak napisać odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu? za brak zarejestrowania pojazdu w wyznaczonym terminie lub za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu można otrzymać karę pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł.

Wstęp

odwolanie-od-kary-za-nieprzerejestrowanie-samochodu-wzor-pdf-docAle ponieważ jest to kara nałożona w drodze decyzji administracyjnej, istnieje możliwość odwołania się od niej do organu wyższej instancji. Informacja na ten temat powinna znaleźć się w treści otrzymanej decyzji administracyjnej. Jak jednak sporządzić skuteczne odwołanie, dzęki któremu unikniemy nałożonej kary?

Aby ułatwić Ci sporządzenie odwołania, które zwiększy Twoje szanse na uchylenie się od wymierzonej kary, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu wzór

odwolanie-od-kary-za-nieprzerejestrowanie-samochodu-wzor-pdf-doc

Odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu wzór

Czy można jeździć nieprzerejestrowanym samochodem?

kara-za-nieprzerejestrowanie-samochodu-w-terminie-odwolanieTeoretycznie, nieprzerejestrowanym samochodem można jeździć do 30 dni od zakupu, ponieważ tyle czasu ma każdy właściciel auta na zarejestrowanie pojazdu na siebie. Dawniej za jazdę nieprzerejestrowanym samochodem nabywcy pojazdu nie groziły żadne konsekwencje.

Problemy mogły spotkać jedynie sprzedawcę, który jako ostatni widniał w rejestrze – ewentualny mandat zostałby nałożony właśnie na niego. Obecnie za nieprzerejestrowanie pojazdu lub niezgłoszenie kupna/sprzedaży auta grozi kara pieniężna w wysokości do 200 do 1000 zł.

W sieci często pojawiają się pytania typu:

Czy ktoś dostał karę za nieprzerejestrowanie auta w wydziale komunikacji?

lub:

Jak uniknąć kary za nieprzerejestrowanie samochodu?

Aby uchronić się przed karą pieniężną za brak rejestracji pojazdu, należy złożyć do urzędu odpowiednio uzasadnione pismo, które wytłumaczy brak możliwości dokonania rejestracji.

Przykładowym usprawiedliwieniem będzie na przykład konieczność dokonania długotrwałych napraw pojazdu.

 

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu odwołanie

kara-za-nieprzerejestrowanie-samochodu-w-terminie-odwolanieKara za nieprzerejestrowanie samochodu grozi zarówno osobom fizycznym, jak i firmom, które nie zawiadomiły:

 • o sprowadzeniu samochodu z innego państwa i nie zarejestrowały go w ciągu 30 dni,
 • o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce (dotyczy także darowizn),
 • o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym.

Kara za brak przerejestrowania samochodu nakładana jest na osoby, które nie dopełnią formalności w terminie 30 dni. Termin ten liczony jest od dnia:

 • zakupu pojazdu w kraju,
 • zakupu pojazdu, który był już zarejestrowany w jednym z urzędów w kraju,
 • sprowadzenia pojazdu z zagranicy,
 • dopuszczenia pojazdu do obrotu przez organ celno-skarbowy.

Kara finansowa za niedopełnienie tego obowiązku przyznawana jest w drodze decyzji administracyjnej, dlatego właściciel pojazdu może się od niej odwołać.

W pierwszej kolejności odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jeśli to nie przyniesie pożądanego rezultatu, to do sądu administracyjnego.

Kto nakłada karę za nieprzerejestrowanie samochodu?

kara-za-nieprzerejestrowanie-samochodu-w-terminie-odwolanieKara za nieprzerejestrowanie samochodu nakładana jest w drodze decyzji administracyjnej.

O jej wysokości każdorazowo decyduje natomiast starosta.

Kara może wynosić od 200 do 1000 zł. Sporządzając odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie pojazdu, odwołujemy się tak naprawdę od kwoty kary, która ma charakter uznaniowy.

 

Gdzie złożyć odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu?

kara-za-nieprzerejestrowanie-samochodu-w-terminie-odwolanieOdwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu składa się do określonego organu odwoławczego – SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze). Informacje na ten temat powinny zostać zawarte w pouczeniu, w którym organ rejestrujący informuje o możliwości odwołania się.

W praktyce odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie pojazdu należy składać za pośrednictwem organu, który wydał decyzję administracyjną. Dopiero ten organ przekaże odwołanie do organu odwoławczego (pismo składa się więc do urzędu, który wydał decyzję).

Warto pamiętać, że odwołania od decyzji administracyjnych są bezpłatne.

Jak napisać odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie pojazdu?

kara-za-nieprzerejestrowanie-samochodu-w-terminie-odwolanieKara za niezgłoszenie nabycia pojazdu, za niezgłoszenie sprzedaży pojazdu czy za nieprzerejestrowanie pojazdu może zostać zmniejszona na skutek odpowiednio złożonego odwołania.

Sporządzając tego typu pismo, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odwołania od kary za nieprzerejestrowanie samochodu. Poza niezbędnymi danymi osobowymi dokument powinien zawierać odpowiednie uzasadnienie odwołania.

Na co można się powołać, aby kara za niezgłoszenie zbycia pojazdu zarejestrowanego lub za brak rejestracji pojazdu została zniesiona, lub przynajmniej zmniejszona?

W odwołaniu można wskazać na:

 • trudną sytuację materialną,
 • duże kolejki w urzędach, ograniczoną ilość przyjmowanych klientów,
 • brak profilu zaufanego czy podpisu kwalifikowanego, a tym samym brak możliwości dokonania zgłoszenia przez internet,
 • brak wiedzy o obowiązku dokonania stosownego zgłoszenia,
 • odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej i zastosowanie pouczenia (jeśli jest to pierwsze przewinienie w tym zakresie).

 

Jak zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu?

kara-za-nieprzerejestrowanie-samochodu-w-terminie-odwolanieJedynym sposobem na uniknięcie kary za niezgłoszenie zbycia/nabycia samochodu jest dopełnienie formalności w wyznaczonym terminie: osobiście w urzędzie, za pośrednictwem poczty lub przez internet.

Sprawę można załatwić także przez pełnomocnika. Warto pamiętać przy tym, że zgłoszenie nabycia pojazdu to nie to samo co jego rejestracja, a zgłoszenie zbycia pojazdu nie równa się jego wyrejestrowaniu.

Sprzedaż lub nabycie samochodu zgłasza się w lokalnej jednostce wydziału komunikacji, czyli w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, tj. w starostwie powiatowym, w urzędzie miasta lub w urzędzie dzielnicy. Zgłoszenia można dokonać także przez internet za pośrednictwem profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Do zgłoszenia niezbędne są:

 • dane pojazdu, czyli marka, typ, model numer VIN, numer rejestracyjny,
 • dane kupującego/sprzedającego,
 • skan dokumentu potwierdzającego transakcję.

Zbycie lub nabycie samochodu wymaga wypełnienia formularza. Właściciel pojazdu nie musi jednak wypełniać go na miejscu w urzędzie. Może złożyć stosowne dokumenty również za pośrednictwem poczty.

Wtedy do koperty powinien włożyć nie tylko wypełniony formularz, ale również dokument potwierdzający zakup lub sprzedaż auta. Warto pamiętać, że przy takim zgłoszeniu pod uwagę brany jest stempel pocztowy.

Jeśli nie chcemy przekroczyć 30-dniowego terminu na zgłoszenie, musimy upewnić się, że wyślemy wszystkie dokumenty najpóźniej 30. dnia od zakupu, sprzedaży czy sprowadzenia pojazdu.

Podsumowanie

Prawo o ruchu drogowym jasno mówi, że każdy kierowca, który kupił auto i nie przerejestrował go w ciągu 30 dni, lub kierowca, który nie wyrejestrował pojazdu – może zapłacić od 200 zł do 1000 zł kary! najnowsze przepisy ruchu drogowym są pod tym względem nieubłagane.

Podstawa prawna:

Art 78 ust 2 pkt 1 prawo o ruchu drogowym

Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.

Jeśli natomiast chodzi o samochody sprowadzane z Unii Europejskiej, to:

Art. 71 ust. 7 prawa o ruchu drogowym

Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Zatem termin 30 dni liczy się od daty sprowadzenia pojazdu do Polski.

Warto też znać art 140mb. o ruchu drogowym.

 

Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, zadaj je na forum w specjalnym wątku: Jak napisać odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu WZÓR?

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,40 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

3 komentarzy w “Odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu WZÓR”
 1. Kiedyś nie było żadnych kar, to nowelizacja ustawy wprowadziła termin 30 dni, w którym trzeba spełnić obowiązek rejestracji samochodu. Pewnie CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) gubiła się w systemie, do kogo należą auta i wprowadzili kary, żeby zmobilizować kierowców do zgłaszania kupna i sprzedaży samochodu hehe.

 2. Celem wprowadzenia kar za nieprzerejestrowanie pojazdów jest uporządkowanie danych właścicieli, które zapisywane są w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców :) no to o nabyciu lub zbyciu trzeba informować w wydziale komunikacji bez zbędnej zwłoki :) chyba, że ktoś ma luźnych kilka stówek na karę :D

 3. Czy ktoś dostał karę za nieprzerejestrowanie auta? jeśli tak to ile?

Comments are closed.