Upoważnienie współwłaściciela do sprzedaży samochodu WZÓR

upowaznienie-wspolwlasciciela-do-sprzedazy-samochodu-wzor-pdf-docJak napisać upoważnienie współwłaściciela do sprzedaży samochodu? auto to dobro ruchome, które może należeć do jednej lub do kilku osób. Współwłaściciele pojazdu decydują o wszystkich związanych z nim czynnościach. Nasuwa się jednak ważne pytanie: czy pojazd, który posiada więcej niż jednego właściciela, można zbyć bez wiedzy drugiej osoby?

Wstęp

Upoważnienie-współwłaściciela-do-sprzedaży-samochoduKiedy potrzebne jest upoważnienie właściciela samochodu? Czy można sprzedać samochód, nie posiadając takiego dokumentu? otóż nie! jeśli auto należy do dwóch lub więcej osób, do sprzedaży samochodu koniecznie będzie posiadanie stosownego upoważnienia.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór upoważnienia współwłaściciela do sprzedaży samochodu, który pobierzesz poniżej:

Upoważnienie współwłaściciela do sprzedaży samochodu wzór

upowaznienie-wspolwlasciciela-do-sprzedazy-samochodu-wzor-pdf-doc

Upoważnienie współwłaściciela do sprzedaży samochodu wzór

Kiedy wymagane jest pisemne pełnomocnictwo współwłaściciela pojazdu?

Pisemne upoważnienie współwłaściciela potrzebne jest w przypadku, gdy:

  • pojazd jest zarejestrowany na więcej niż jedną osobę,
  • w celu załatwienia sprawy zgłasza się osoba, która nie jest jedynym właścicielem pojazdu,
  • pojazd zarejestrowany jest na spółkę, a osoba załatwiająca sprawę nie jest upoważniona do samodzielnego reprezentowania tej spółki.

Czy upoważnienie współwłaściciela do sprzedaży samochodu jest niezbędne?

Upoważnienie-współwłaściciela-do-sprzedaży-samochoduJeśli pojazd posiada więcej niż jednego właściciela, nic nie może wydarzyć się bez wiedzy i zgody pozostałych współwłaścicieli. Wszelkie decyzje dotyczące auta muszą być podejmowane za porozumieniem stron, czyli każdego właściciela samochodu.

Upoważnienie współwłaściciela do sprzedaży samochodu jest więc niezbędne, aby zbyć auto w sposób zgodny z prawem.

Co ciekawe, każdy właściciel może jednak odsprzedać swoją „część” auta komuś innemu. Takie działanie jest również zgodne z prawem na mocy artykułu 198 Kodeksu Cywilnego (Rozporządzanie udziałem przez współwłaścicieli), zgodnie z którym:

Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

 

Czy sprzedaż samochodu ze współwłaścicielem musi odbywać się osobiście?

Upoważnienie-współwłaściciela-do-sprzedaży-samochoduCo do zasady, podczas transakcji sprzedaży pojazdu, który jest własnością więcej niż jednej osoby, obecni powinni być wszyscy współwłaściciele. Obowiązku tego można jednak uniknąć, jeśli współposiadacze auta przygotują upoważnienia do sprzedaży samochodu.

Na podstawie takiego dokumentu jeden z właścicieli może zawrzeć umowę kupna-sprzedaży w ich imieniu. Niezbędne będzie jednak pełnomocnictwo szczególne do dokonania konkretnej czynności, tj. do sprzedaży pojazdu w imieniu współwłaściciela.

Co powinno zawierać upoważnienie do sprzedaży samochodu przez współwłaściciela?

Upoważnienie-współwłaściciela-do-sprzedaży-samochoduUpoważnienie to inaczej pełnomocnictwo, czyli przekazanie decyzyjności pełnomocnikowi przez mocodawcę. Dokument tego typu jest jednostronnym oświadczeniem woli osoby przekazującej decyzyjność.

Pismo musi zawierać dokładne dane osobowe stron, czyli imię, nazwisko, adres, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego. Jest to niezbędne w celu zweryfikowania zgodności tych danych z danymi zawartymi na dokumencie tożsamości pełnomocnika.

Ponadto, upoważnienie musi określać zakres czynności, do których mocodawca upoważnia pełnomocnika (pełnomocnictwo szczególne) – w tym przypadku będzie to konkretnie sprzedaż samochodu, którego mocodawca jest współwłaścicielem.

W treści pisma należy zawrzeć również opis przedmiotu sprzedaży oraz cenę sprzedaży. Dokument może określać także czas obowiązywania upoważnienia.

 

Jak sprzedać auto ze współwłaścicielem?

Upoważnienie-współwłaściciela-do-sprzedaży-samochoduDo sprzedaży pojazdu, który jest własnością więcej niż jednej osoby, niezbędne będzie:

  • pisemne upoważnienie do sprzedaży samochodu przez współwłaściciela,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu,
  • polisa OC,
  • umowa kupna sprzedaży samochodu.

Jeśli pełnomocnictwo współwłaściciela pojazdu zostało udzielone i sprzedający okaże je kupującemu, pozostali właściciele auta nie muszą uczestniczyć w transakcji ani podpisywać dokumentów.

Poza tymi szczegółami, zbycie pojazdu ze współwłaścicielem nie różni się od zwykłej transakcji sprzedaży.

Po sprzedaniu auta jego były właściciel musi poinformować o tym fakcie wydział komunikacyjny w terminie 30 dni. W imieniu wszystkich współposiadaczy powinien dopełnić także formalności z towarzystwem ubezpieczeniowym. Ma na to 14 dni od dnia podpisania umowy.

Czy upoważnienie współwłaściciela pojazdu do sprzedaży to jedyny sposób na zawarcie umowy kupna sprzedaży?

Upoważnienie-współwłaściciela-do-sprzedaży-samochoduUpoważnienie do sprzedaży samochodu przez współwłaściciela to najwygodniejszy sposób na zawarcie umowy kupna sprzedaży ze względu na fakt, że po okazaniu pełnomocnictwa jeden ze współwłaścicieli może dokonać transakcji samodzielnie – bez udziału pozostałych właścicieli.

Nie oznacza to jednak, że pisemne upoważnienie do sprzedaży samochodu przez współwłaściciela stanowi jedyną drogę do sprzedaży pojazdu, który posiada więcej niż jednego właściciela.

 

Bez upoważnienia sprzedaży można dokonać poprzez sporządzenie wielostronnej umowy kupna sprzedaży (jeden nabywca, kilku sprzedających). Na dokumencie powinny znaleźć się wtedy dane osobowe wszystkich współwłaścicieli. Niezbędne będą także podpisy każdego z nich.

Poza tymi szczegółami umowa nie będzie znacząco różniła się od zwykłej umowy sprzedaży pojazdu.

Należy zawrzeć w niej datę i miejsce transakcji oraz opis przedmiotu sprzedaży. Jeśli jest to auto używane, warto opisać również szczegółowo jego stan techniczny, co pozwoli sprzedającemu uchronić się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony nabywcy.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze