Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu WZÓR

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu? Zrzeczenie się praw do samochodu związane jest z terminem zniesienia współwłasności. Najłatwiej jest znieść współwłasność samochodu poprzez umowę kupna-sprzedaży lub darowizny, jednak jeden ze współwłaścicieli ma także prawo zrzeczenia się swojej części udziałów poprzez sporządzenie specjalnego oświadczenia.

Wstęp

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-praw-do-samochodu-wzor-pdf-docChcąc zatem znieść swoją współwłasność, Współwłaściciel powinien sporządzić oświadczenie, w którym zrzeknie się swoich praw do samochodu (współwłaściciel powinien dopilnować też formalności w wydziale komunikacji jak i u ubezpieczyciela). Aby ułatwić Ci sporządzenie pisma, w którym zrzekniesz się praw do samochodu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, który pobierzesz poniżej:

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu wzór

oswiadczenie-o-zrzeczeniu-sie-praw-do-samochodu-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu wzór

Czym jest zniesienie współwłasności samochodu?

Współwłasność samochodu to okoliczności, w których pojazd posiada więcej niż jednego właściciela. Takich właścicieli może być niekiedy nawet więcej niż dwóch.

Na współwłasność części pojazdu najczęściej decydują się młodzi kierowcy, którzy poprzez podział własności z rodzicem czy małżonkiem mają szansę nieco niższym kosztem nabyć obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu – uzyskują dostęp do wypracowanych zniżek. 

Zrzeczenie się współwłasności samochodu okazuje się korzystne w sytuacji, kiedy taki młody kierowca doprowadzi do kolizji drogowej lub wypadku.

Aby nie stracić wypracowanych zniżek OC, współwłaściciele powinni wtedy zrezygnować ze współwłasności auta, na przykład poprzez umowę kupna-sprzedaży, darowiznę lub sporządzenie umowy zrzeczenia się praw do samochodu.

*Instytucja zrzeczenia się praw do danej rzeczy jest w takich sytuacjach wykorzystywana najczęściej.

 

Jak zrezygnować z bycia współwłaścicielem samochodu?

Współwłaściciel pojazdu może zbyć swoją część udziałów poprzez sprzedaż lub darowiznę auta. Oczywiście, drugą stroną umowy powinien być drugi współwłaściciel.

Decydując się na taki krok, należy pamiętać, że przy transakcji kupna-sprzedaży pojawia się obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, który stanowi 2% wartości samochodu. 

Z kolei w przypadku przekazania darowizny samochodu z najbliższym członkiem rodziny, do urzędu skarbowego nie trzeba odprowadzać żadnego podatku.

Dotyczy to pierwszej i drugiej grupy podatkowej, czyli między innymi:

 • żony,
 • męża,
 • córki,
 • syna,
 • wnuków i prawnuków,
 • rodziców,
 • dziadków,
 • pradziadków,
 • macochy i ojczyma.

Umowa darowizny może podlegać jednak obowiązkowemu zgłoszeniu do US. Jeśli kwota na umowie przekracza 9637 zł, to w ciągu 6 miesięcy należy zgłosić ją fiskusowi. 

Jak zrzec się praw do samochodu?

Współwłasność można znieść także poprzez oświadczenie o zrzeczeniu się praw do samochodu. Taki dokument, czyli umowa zrzeczenia się samochodu, powinien zawierać:

 • dane wszystkich współwłaścicieli pojazdu: imiona, nazwiska, numer PESEL, adres zamieszkania,
 • dane pojazdu: model, marka, VIN, numer rejestracyjny,
 • wysokość udziałów wyrażoną w procentach, z której rezygnuje współwłaściciel,
 • jednostronne oświadczenie woli brzmiące jednoznacznie i niepozostawiające żadnych niedomówień, czyli należy jednostronnie zrzec się swojego udziału we własności samochodu,
 • kwotę wartości udziałów zbywanych przez współwłaściciela,
 • podpisy wszystkich współwłaścicieli. 

Umowa może zostać zawarta wyłącznie za zgodą wszystkich współwłaścicieli. Do jej sporządzenia warto wykorzystać przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia o zrzeczeniu się praw do samochodu. 

 

Formalności związane ze zrzeczeniem się samochodu

Jak zrzec się praw do samochodu i jakich formalności dopilnować? Nie wystarczy tu jedynie wypełniony i podpisany przez wszystkich współwłaścicieli wzór umowy zrzeczenia się samochodu.

W przypadku rozwiązania współwłasności pojazdu – wymagane jest dopełnienie kilku bardzo ważnych formalności. 

Umowę zrzeczenia się samochodu należy zanieść do wydziału komunikacji i złożyć ją jako załącznik do wniosku o zniesienie współwłasności pojazdu. W urzędzie trzeba będzie okazać dodatkowo dowód rejestracyjny samochodu, kartę pojazdu i dowód ubezpieczenia OC.

Na dopełnienie tego obowiązku w wydziale komunikacji współwłaściciel samochodu ma 30 dni. 

Zniesienie współwłasności auta wymaga również zaktualizowania danych w jego dowodzie rejestracyjnym. Nie zawsze konieczna jest jednak jego wymiana.

Jeżeli osoba, która zbywa swoje udziały, nie znajduje się w dokumencie na pierwszym miejscu, wymiana dokumentu nie będzie potrzebna – wystarczy poprosić w wydziale komunikacji o wykreślenie danych jednego współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego. 

W jaki sposób przekazać współwłaścicielowi samochód? Krok po kroku

W dużym uproszczeniu proces zrzeczenia się samochodu można sprowadzić do czterech etapów:

Krok 1. Należy spisać umowę zrzeczenia się współwłasności, podając w niej dane osobowe współwłaścicieli, dane pojazdu oraz wysokość i wartość zbywanych udziałów. Dokument podpisują wszyscy współwłaściciele.

Krok 2. Odwiedź wydział komunikacji i wypełnij wniosek o zniesienie współwłasności.

Krok 3. Okazujemy w wydziale komunikacji umowę zrzeczenia się samochodu, dowód rejestracyjny, aktualne ubezpieczenie OC i kartę pojazdu. Wymieniamy dowód rejestracyjny lub prosimy o wykreślenie z niego danych współwłaściciela zbywającego udziały. Termin na dokonanie tych czynności to 30 dni od podpisania umowy o zrzeczeniu się współwłasności.

Krok 4. Płacimy podatek od darowizny, jeżeli współwłaściciel nie jest naszym krewnym w pierwszej linii. Umowę zgłaszamy do US w ciągu 6 miesięcy od jej zawarcia. 

 

Współwłasność pojazdu a śmierć współwłaściciela

Stan współwłasności samochodu okazuje się bardzo kłopotliwy w sytuacji, kiedy jeden ze współwłaścicieli umiera. W takich okolicznościach stan prawny auta staje się niejasny.

Jeżeli współwłaściciel zostawił testament, jego udziały w prawie własności przypadają osobie wskazanej jako spadkobierca. Jeżeli jednak testamentu nie sporządzono, konieczna staje się sprawa spadkowa, która ma na celu ustalenie, komu przypadną udziały zmarłego. 

Tymczasem pozostali współwłaściciele mogą zastanawiać się, czyim obowiązkiem jest opłacanie polisy OC aż do terminu zakończenia sprawy spadkowej.

Zgodnie z przepisami, dopóki spadkobierca nie zostanie ustanowiony, za opłacenie połowy składki OC odpowiadają w sposób solidarny wszystkie osoby, które są rozważane jako potencjalni spadkobiercy. 

Zniesienie współwłasności w sądzie

Każda z wymienionych metod zniesienia współwłasności pojazdu wymaga porozumienia pomiędzy stronami.

Jeżeli jednak współwłaściciele samochodu nie zgadzają się ze sobą w temacie zniesienia współwłasności, to umowa zrzeczenia się ograniczonego prawa rzeczowego tzn. pojazdu – nie ma racji bytu.

W takiej sytuacji sprawę trzeba skierować do sądu.

Wniosek o zniesienie współwłasności rozpocznie długie i nierzadko kosztowne postępowanie sądowe – opłaty mogą wynieść nawet do 1000 zł.

 

Podobne:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze